Ogłoszenia 13.11.2022, XXXIII Niedziela Zwykła

Ewangelia (Łk 21, 5-19) Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony». Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać zacznie?»

Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw „musi się stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec». Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw narodowi” i królestwo przeciw królestwu.

Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony.

Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».

Słowa świętych o czyśćcu

Koncepcja czyśćca jest obecna w nauczaniu Kościoła Katolickiego w zasadzie od samego początku. Ojcowie Kościoła nie mieli co do istnienia czyśćca wątpliwości i poświęcili mu sporo miejsca w swoich dziełach. Św. Klemens Aleksandryjski przyjmuje możliwość odpuszczenia grzechów po śmierci, pisząc: „Co więcej, lituje się na tymi, którzy po śmierci podlegają wychowaniu i dopiero przez karę zmuszeni są do wyznania grzechów”. Również św. Grzegorz Wielki, w wypowiedzi na temat dwunastego rozdziału Ewangelii wg św. Mateusza stwierdza: Co do pewnych win lekkich trzeba wierzyć, że jeszcze przed sądem istnieje ogień oczyszczający, według słów Tego, który jest prawdą”.

O czyśćcu wspomina również w dziele O Państwie Bożym św. Augustyn
z Hippony: „Niektórzy bowiem to, czego im nie odpuszczono w tym życiu, będą mieli odpuszczone w życiu przyszłym”, którego matka – św. Monika – miała na łożu śmierci wypowiedzieć następujące słowa: „To nieważne, gdzie złożycie moje ciało. Zupełnie się o to nie martwcie! Tylko o jedno was proszę, żebyście — gdziekolwiek będziecie — wspominali mnie przed ołtarzem Pańskim (Wyznania, IX, 11-13). Nauka o czyśćcu nieobca była również Ojcom Kościoła Wschodniego, co potwierdzają m.in. fragmenty zachowanych pism św. Eustracjusza, św. Efrema Syryjskiego czy św. Jana Chryzostoma (Jeśli synowie Hioba zostali oczyszczeni przez ofiarę ich ojca, dlaczego mielibyśmy wątpić, że nasze ofiary za zmarłych przynoszą im jakąś pociechę? Nie wahajmy się nieść pomocy tym, którzy odeszli, i ofiarujmy za nich nasze modlitwy).

Św. Tomasz z Akwinu w Summie Teologicznej poświęcił cały rozdział tej tematyce. Udowadnia w niej że czyściec istnieje, a otrzymywana w nim kara jest karą wynikającą ze sprawiedliwości bożej i skutecznym przebłaganiem za grzechy powszednie. Św. Tomasza zaproszono do udziału w obradach II Soboru Lyońskiego (1274 r.), ten jednak nie dotarł na miejsce, gdyż w drodze zachorował i zmarł. Jego poglądy zostały jednak potwierdzone w orzeczeniu soborowym na temat


czyśćca: „Jeśliby prawdziwie pokutujący zakończyli życie w miłości [Boga] jeszcze przed godnym zadośćuczynieniem czynami pokutnymi za popełnione grzechy
i zaniedbania, wówczas ich dusze […] zostają po śmierci oczyszczone karami czyśćcowymi, czyli ekspiacyjnymi. Do złagodzenia tego rodzaju kar dopomaga wstawiennictwo wiernych żyjących, a mianowicie ofiary Mszy św., modlitwy, jałmużny i inne akty pobożności, które zgodnie z postanowieniami Kościoła jedni wierni zwykli ofiarować za innych wiernych”.

Św. Katarzyna ze Sieny, obdarzona stygmatami na znak jej całkowitego zjednoczenia z Ukrzyżowanym, przekazuje to, co usłyszała od Jezusa na temat czyśćca: „Kiedy przyjrzysz się czyśćcowi, dostrzeżesz tam moją słodką i niezmierzoną Opatrzność wobec mizernych dusz, które straciły czas i teraz, oddzielone od ciała, nie mają już czasu, by zdobyć zasługi„.

Czyścieć opisała także św. Faustyna Kowalska. W jej Dzienniczku możemy przeczytać: Ujrzałam Anioła Bożego, który mi kazał pójść za sobą.  W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Mój Anioł Stróż nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednoznacznie, że największym dla nich cierpieniem, to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: Miłosierdzie Moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe.

Bóg chce nas w niebie. Dlatego czyściec w rzeczywistości nie jest karą dla ludzkiej duszy, ale ostatnią szansą na jej oczyszczenie z rdzy grzechu, by mogła wejść do chwały nieba; jest dostąpieniem miłosierdzia. Dusze czyśćcowe naprawdę pragną doskonałego oczyszczenia. One już wiedzą, kim jest Bóg. I wiedzą, że grzech naprawdę obraża Boga i naprawdę czyni człowieka całkowicie niegodnym spotkania z Nim. Doskonale ujął to sługa Boży abp Fulton J. Sheen: „Im bardziej człowiek zbliża się do Boga, tym bardziej czuje się niegodny. Obraz w świetle świecy zdradza mniej defektów, niż gdy oglądany jest w blasku słońca; podobnie dusze nieco oddalone od Boga są bardziej przekonane o swojej moralnej prawości niż te, które znajdują się blisko Niego. Ci, którzy porzucili blaski oraz splendory świata i od lat żyli w blasku Jego oblicza, pierwsi gotowi są wyznać, jak bardzo przytłacza ich ciężar ich własnych grzechów”. Św. Jan Paweł II w bulli zapoczątkowującej Jubileusz Świętego Roku Odkupienia w 1983 r. zatem tłumaczył: „Trzeba odkryć poczucie grzechu, a żeby to osiągnąć, trzeba odkryć poczucie Boga!

Kościół uznał na Soborze Trydenckim i powtórzył na II Soborze Watykańskim, że możemy skutecznie pomagać duszom w czyśćcu poprzez Mszę św. – to dla nich największa pociecha. Św. Robert Bellarmin publicznie nauczał, że ten, kto wstawia się za duszami czyśćcowymi i czyni dla nich dobro, robi w ten sposób więcej, niż gdyby złożył największy datek na rzecz ubogiego jeszcze żyjącego na tym świecie. Czy można to sobie wyobrazić? Można zlekceważyć? Nasza modlitwa ma taką moc, że przynosi ulgę duszom cierpiącym w czyśćcu.

Ogłoszenia parafialne 13.11.2022r

 1. W naszej parafii trwa Nowenna do św. Rafała Kalinowskiego, przygotowująca duchowo do ODPUSTU PARAFIALNEGO. Nowennę odmawiamy na zakończenie Mszy św.
 2. Dzisiaj diakon Krzysztof Lewandowski rozprowadza przed kościołem, kalendarze ścienne na rok 2023 za dobrowolną ofiarę. Nabywając kalendarz wspieramy Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu. Dziękujemy za zrozumienie.
 3. W listopadzie w sposób szczególny pochylamy się nad mogiłami, w których spoczywają nasi bliscy. Najgłębszym wyrazem naszej miłości jest nasza modlitwa za nich. Dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych codziennie o godz. 18:00 na Mszy św. Zbiorowej a bezpośrednio po na WYPOMINKI połączone z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
 4. Rodziców dzieci klas III Szkoły Podstawowej przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. zapraszam jutro (14 listopada) na comiesięczne spotkanie do kościoła na godz. 19:00. Obecność obowiązkowa.
 5. Dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami zapraszamy na modlitwę za zmarłych 15 listopada (wtorek) na godz. 16:30.
 6. W TYM TYGODNIU WAŻNE WYDARZENIA:
 • w środę 16 listopada dzień spotkania RODZINY SZKAPLERZNEJ.

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00 oraz po Mszy św. na WYPOMINKI połączone z Koronką do Bożego Miłosierdzia, zakończoną NOWENNĄ I APELEM MARYJNYM.

 • w czwartek 17 listopada przypada czwarta rocznica KONSEKRACJI NASZEGO KOŚCIOŁA. W powyższą Uroczystość w kościele będą zapalone ZACHEUSZKI tj. świeczki na ścianach symbolizujące miejsca namaszczenia olejem świętym murów naszego Kościoła.

Zapraszamy w tym dniu na Msze św. o godz. 8:00 oraz o godz. 18:00.

 • w piątek 18 listopada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny – dziewicy i męczennicy Zapraszamy w tym dniu młodzież na spotkanie o godz. 18:00 w kościele.
 • w sobotę 19 listopada obchodzimy PARAFIALNY DZIEŃ OBRONY ŻYCIA. W tym dniu na Mszy św. o godz. 18:00 będzie możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, zagrożonego ABORCJĄ. Zapraszamy wszystkie osoby, pragnące włączyć w OBRONĘ ŻYCIA poprzez modlitwę.

Przy Biuletynie znajdziemy kartki do wypełnienia w celu podjęcia tego dzieła.

 1. UROCZYSTOŚCI KU CZCI ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO obchodzić będziemy w niedzielę – 20 listopada. UROCZYSTA MSZA ŚW. sprawowana będzie o godz.: 12:00 (z udziałem księży z Dekanatu) Serdecznie zapraszamy do skorzystania z łaski odpustu parafialnego. To również Twoje imieniny – nie może Cię zabraknąć.Niech św. Rafał Kalinowski wyprasza nam wszelkie potrzebne łaski, umacnia wiarę i dodaje sił
  w codziennych zmaganiach.
 2. Zachęcam w tym tygodniu do korzystania z Sakramentu Spowiedzi Świętej codziennie od godz. 7:45 oraz od godz. 17:30.

Intencje mszalne 13.11.2022r


PONIEDZIAŁEK / 14 listopada 2022r.
8.00 O Boże bł., wszelkie potrzebne łaski od Boga i nieustanna opiekę Matki Bożej dla Radosława z okazji urodzin
18.00 † Wanda JABŁOŃSKA w 2 rocznicę śmierci, Bolesław JABŁOŃSKI w 27 rocznicę śmierci
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

WTOREK / 15 listopada 2022r.
8.00 † Roman i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 † Władysława [k], Władysław, Jerzy KLIMUK, Albin WIERZCHUCKI
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

ŚRODA / 16 listopada 2022r.
8.00 † Stefania Leokadia SAKOWSKA w 3 rocznicę śmierci
18.00 W intencji Bractwa Szkaplerznego i osób, które przyjmą szkaplerz
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

CZWARTEK / 17 listopada 2022r.
Rocznica poświęcenia kościoła
8.00 † Florentyna KRÓL, Sabina KOROTKIEWICZ
18.00 † Jolanta KOŚCIŃSKA w 6 rocznicę śmierci, Anna RZEPKA, Elżbieta GRUDZIŃSKA
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

PIĄTEK / 18 listopada 2022r.
bł. Karoliny Kózkówny
8.00 † Kazimierz POLASIK w 1 rocznicę śmierci
8.00 W dniu imienin Karoliny z prośbą o żywą wiarę
18.00 † Helena NIEWIŃSKA (miesiąc po śmierci)
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

SOBOTA / 19 listopada 2022r.
8.00 † Leszek w 9 rocznicę śmierci
18.00 Dziękczynna z Danutę i Jerzego ROGALSKICH w 50 rocznicę ślubu, z prośbą o Boże bł., wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KTÓLRA WSZECHŚWIATA /
ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO
20 listopada 2022 r.

8.00 † Andrzej JAWORSKI w 10 rocznicę śmierci i zmarli z rodziny JAWORSKICH, STANÓW oraz za babcie i dziadków z obojga stron
10.00 Dziękczynna z okazji urodzin Patryka z prośbą o potrzebne łaski wiary, nadziei i miłości oraz opiekę Matki Bożej Szkaplerznej
12.00 W intencji Parafian
15.00 † Zdzisław BOROWSKI w 6 rocznicę śmierci, Stanisław HUMELT w 12 rocznicę śmierci i zmarli
z rodziny
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych