Ogłoszenia 20.11.2022, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Ewangelia (Łk 23, 35-43) Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: «Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem». Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie». Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król żydowski». Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił». I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju».

Patron parafii

Józef – bo takie imię otrzymał na chrzcie – Kalinowski pochodził ze szlacheckiej rodziny herbu Kalinowa. Przyszedł na świat 1 września 1835 r. w Wilnie. W wieku ośmiu lat rozpoczął edukację w Instytucie Szlacheckim. Za namową ojca wstąpił do Instytutu Agronomicznego w Hory Horkach. Niedługo jednak wytrwał w zgłębianiu wiedzy agronomicznej, fascynował go bowiem rozwój techniki i to bynajmniej nie rolniczej. Prosił ojca o zgodę na zmianę uczelni. Zapisał się do działającej w stolicy Rosji wojskowej Mikołajewskiej Akademii Inżynierskiej. Niestety, okres petersburskich studiów to także początek osłabienia religijności Kalinowskiego. W tym czasie przestał przystępować do sakramentów, w rzadkich chwilach przypływu uczuć religijnych chodził na Msze św. Był raczej zamknięty w sobie, żył nieco na marginesie społeczności, która go otaczała. Mimo kilku lat spędzonych w centrum kultury rosyjskiej, a zarazem metropolii światowej, jaką niewątpliwie był Petersburg, nadal czuł się obco w środowisku prawosławnym. Po uzyskaniu stopnia oficerskiego pozostał na uczelni jako adiunkt na wydziale matematyki. Szybko jednak znudziło go to zajęcie. Miał dość Petersburga. Zaangażował się w pracę przy tyczeniu nowej linii kolejowej Kursk Kijów Odessa.

Życie na głębokiej prowincji sprzyjało rozmyślaniom. Po pracy wiele czytał. Szczególnie chętnie zagłębiał się w lekturę Wyznań św. Augustyna. Wielkie wrażenie zrobił na nim otrzymany w prezencie mały modlitewnik. Rozbudzał w nim potrzebę rozmowy z Bogiem. Jeszcze jednak nie nadszedł czas powrotu syna marnotrawnego… Na razie poprosił o przeniesienie do kraju. W 1860 r. został przydzielony do garnizonu twierdzy w Brześciu nad Bugiem.

22 stycznia 1863 r. w kraju wybuchło powstanie. Wiadomość ta przygnębiła Kalinowskiego, który zdawał sobie sprawę z potęgi militarnej Rosji. Zaangażował się w prace powstańczych władz cywilnych na Litwie. Po upadku powstania powrócił do Wilna, gdzie 24 marca 1864 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu. W wyniku procesu skazano go na karę śmierci. Wskutek interwencji krewnych i przyjaciół, a także z obawy, że po śmierci Polacy mogą uważać Józefa Kalinowskiego za męczennika i świętego, władze carskie zamieniły mu wyrok na dziesięcioletnią katorgę na Syberii. Pobyt w Usolu, a potem w Irkucku nie był dla przyszłego o. Rafała czasem straconym. To tam przyszły święty wzrastał duchowo, a w końcu podjął decyzję, że po powrocie z zesłania wstąpi do klasztoru. 

Wreszcie w 1873 r. dzięki zabiegom Kalinowskiego oraz jego rodziny udało mu się uzyskać najpierw zgodę władz na kilkumiesięczny urlop w kraju, a potem zwolnienie z odbycia reszty kary. Teraz tylko jedna rzecz wstrzymywała Kalinowskiego od przestąpienia furty klasztornej – pragnął spłacić długi, jakie rodzina zaciągnęła na wsparcie finansowe dla niego oraz zabiegi o zwolnienie z katorgi. Okazja do tego nadarzyła się doskonała – otrzymał propozycję objęcia posady opiekuna księcia Augusta, syna przywódcy obozu konserwatywnego na emigracji Władysława Czartoryskiego. Kilka lat pracy Kalinowskiego z wychowankiem było bardzo owocne. Wystarczy wspomnieć, że książę wstąpił później do salezjanów, a po przedwczesnej śmierci (był bardzo wątłego zdrowia) dostąpił chwały Niebios.

Jeszcze zanim przyszły o. Rafał opuścił posadę u Czartoryskich, rozegrała się swoista walka o jego osobę. Osłabiony polityką zaborców polski Karmel męski był w stanie upadku. Ostatni klasztor na ziemiach polskich w podkrakowskiej Czernej dogorywał. Brakowało powołań. Gdy zaniepokojone sytuacją krakowskie karmelitanki dowiedziały się o osobie
i zaletach Józefa Kalinowskiego oraz jego postanowieniu wstąpienia do klasztoru, w pozyskaniu jego osoby złożyły nadzieję na odtworzenie polskiej prowincji karmelitów bosych. Karmelitanki rozpoczęły szturm modlitewny do Nieba. Swoją modlitwę łączyły z postem w tej intencji. Siła modlitwy jest wielka – ostatecznie Józef Kalinowski wybrał Karmel.

Odwiecznym zwyczajem zakonnym przyjął nowe imię – Rafał od św. Józefa. Po przejściu formacji karmelitańskiej oraz zdobyciu wykształcenia teologicznego na Węgrzech, brat Kalinowski w 1881 r. złożył śluby wieczyste, po czym przyjechał do Czernej. Tu otrzymał święcenia kapłańskie. Z pomocą zakonników przybyłych z innych prowincji oraz polskich karmelitów trzewiczkowych rozpoczął pracę nad odbudową klasztoru czernieńskiego, a potem prowincji polskiej zakonu. Okazało się, że karmelitanki miały dobrą intuicję – o. Rafał stał się głównym motorem odbudowy. Wielokrotnie pełnił ważne funkcje w strukturach hierarchicznych prowincji polskiej. Najpierw jako przeor w Czernej reformował tamtejszą wspólnotę. Jako wizytator i spowiednik krakowskich karmelitanek podnosił oba tamtejsze klasztory na wyższy poziom. Czynił zabiegi o założenia nowych klasztorów gałęzi żeńskiej w Przemyślu i Lwowie. Jego staraniom zawdzięczają swe powstanie i rozwój także klasztory męskie w Wadowicach i Krakowie. Sława wybitnego przewodnika życia duchowego jaka szybko otoczyła Kalinowskiego, spowodowała, że często otrzymywał zaproszenia od władz różnych wspólnot zakonnych do przeprowadzenia spowiedzi. Do krat jego konfesjonału cisnęli się także katolicy świeccy. Codziennie całe godziny o. Rafał poświęcał na słuchanie spowiedzi.

Ciężka praca przełożonego i duszpasterza wyczerpywała siły świętego zakonnika. Zmarł 15 listopada 1907 r. w Wadowicach, gdzie pełnił funkcję przeora. Jego doczesne szczątki złożono na terenie klasztoru w Czernej.

Ogłoszenia parafialne 20.11.2022r

 1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata a zarazem UROCZYSTOŚĆ KU CZCI ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO patrona naszej parafii. Witamy w naszej wspólnocie ks. Edwarda Rysztowskiego – Kierownika Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KARAN Oddział w Elblągu, który w dniu dzisiejszym głosi Słowo Boże. Zapraszam do skorzystania z łaski odpustu. Pamiętaj to również imieniny całej wspólnoty parafialnej. Niech św. Rafał Kalinowski wyprasza nam wszelkie potrzebne łaski, umacnia wiarę  i dodaje sił w codziennych zmaganiach.
 2. W listopadzie w sposób szczególny pochylamy się nad mogiłami, w których spoczywają nasi bliscy. Najgłębszym wyrazem naszej miłości jest nasza modlitwa za nich. Dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych codziennie o godz. 18:00 na Mszy św. Zbiorowej
  a bezpośrednio po na WYPOMINKI połączone z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Pamiętajmy: „Świętą i zbawienną rzeczą jest modlić się za żywych i zmarłych.” Czy to już uczyniłeś?
 3. Panu Piotrowi naszemu Organiście, pani Cecylii Wiśniewskiej, Scholce Parafialnej oraz Zespołowi Młodzieżowemu życzę, by św. Cecylia – patronka muzyki kościelnej wypraszała potrzebne łaski do dalszego posługiwania swym śpiewem i muzyką na Bożą chwałę.
 4. Wszystkich chcących pogłębić swoją wiedzę i relację z Bogiem poprzez Pismo Święte, zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego wyjątkowo w środę 30 listopada o godz. 19:00 które odbędzie w salce na plebanii.
 5. ZAPRASZAM DO WSPÓLNEGO WYJŚCIA DO MULTIKINA w Elblągu – Ogrody, dniu 22 listopada br.(wtorek): godz. 19:30 na film „PROROK”.
  Film opowiada historię kardynała Stefana Wyszyńskiego (w tej roli Sławomir Grzymkowski) – Prymasa Polski i przywódcy duchowego, który przez lata inwigilowany, pertraktował z władzami komunistycznymi, by chronić prawa Kościoła i narodu. Z ponad 30-letniej historii inwigilacji i represji wobec Prymasa Tysiąclecia, do fabuły wybraliśmy okres 14 lat, od roku 1956 do 1970. W tym czasie kardynał Wyszyński staje przed niezwykle trudnym zadaniem przeprowadzenia narodu przez zmasowane PRL-owskie ataki na Kościół. Film ukazuje życie Prymasa oraz kulisy akcji władz komunistycznych, które chciały zniszczyć Kościół, jego duchowego przywódcę i doprowadzić do ateizacji Polski.
  Cena biletu 13 zł. wpłacamy przy wejściu do sali kinowej.
 6. W poniedziałek 21 listopada po wieczornej Mszy św. zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym.
 7. W ostatnią niedzielę listopada wolontariusze Caritas będą zbierać przed kościołem ofiary dla najuboższych i potrzebujących z naszej parafii.  Parafialny Oddział Caritas naszej parafii znajduje się przy ul. Myliusa 1A i jest czynny w I i III czwartek miesiąca od 16.00 do 17.00.
 8. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej Szkaplerznej.
 9. Pan powołał do wieczności:
  † śp. Stanisława(m) DŻUGAN lat 67 z ul. Kłoczowskiego
  Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Intencje mszalne 20.11.2022r


PONIEDZIAŁEK / 21 listopada 2022r.
Wspomnienia Ofiarowania NMP
8.00 Dziękczynna w 18 rodziny syna Zbigniewa, z prośbą o świętość życia
18.00 † Tadeusz CIEŚLIŃSKI (27 rocznica śmierci); Stanisława, Krystyna, Józef CIEŚLIŃSCY
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

WTOREK / 22 listopada 2022r.
św. Cecylii
8.00 † Cecylia, Józef CHMIEL
18.00 † Cecylia i Władysław LEWANDOWSCY, Jan PRZERADZKI i zmarli z rodziny FIJAŁKOWSKICH
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

ŚRODA / 23 listopada 2022r.
8.00 † Marian PIWNIKIEWICZ (intencja od żony i dzieci)
18.00 † Kazimierz POLASIK (intencja od Róży św. Jana Pawła II)
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

CZWARTEK / 24 listopada 2022r.
św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
8.00 † Aniela, Eugeniusz, Ewa, Piotr, Janina, Władysław CIESIELSCY; Teresa, TOŁUWIŃSKA; Jadwiga i Zdzisław BUJNOWSCY
18.00 † Stanisław SUSZYŃSKI (miesiąc po pogrzebie)
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

PIĄTEK / 25 listopada 2022r.
8.00 † Adam ŻUKOWSKI, Władysław i Zofia NAZAREK i zmarli z tych rodzin
8.00 † Stefan ŚWIDER (w 6 rocznicę śmierci)
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

SOBOTA / 26 listopada 2022r.
8.00 O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Elizy z okazji 3 urodzin
18.00 † Robert, Jadwiga i Kazimierz
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

I NIEDZIELA ADWENTU
27 listopada 2022 r.
8.00 † Antoni KĘPIŃSKI (w 30 rocznicę śmierci) oraz Stanisława KĘPIŃSKA
10.00 † Wincenty WIŚNIEWSKI (w 35 rocznicę śmierci), Helena WIŚNIEWSKA (w 28 rocznicę śmierci)
12.00 W intencji Parafian
12.00 Dziękczynna w 45 rocznicę ślubu Krystyny i Edwarda BUKOJEMSKICH z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej
15.00 † Izydor BINKOWSKI w rocznicę śmierci i zmarli z rodziny BINKOWSKICH
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych