Ogłoszenia 02.10.2022, XXVII Niedziela Zwykła

Ewangelia (Łk 17, 5-10) Służyć z pokorą

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze”, a byłaby wam posłuszna.

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”?

Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”».

Matka Boża wzywa do modlitwy Różańcowej

Trudno jest ustalić datę historycznych początków tej modlitwy. Autorzy twierdzą, że szeroko rozpowszechniona w naszych czasach jej forma ukształtowała się w drugiej połowie XV wieku, na podstawie rożnych form wcześniejszych. Do najbardziej wymownych znaków danych nam przez Opatrzność należą objawienia Matki Najświętszej, która w ciągu dwóch ostatnich stuleci wiele razy przychodziła na ziemię nie mając w swych dłoniach nic więcej prócz różańca.

Gdyby Maryja w swoim orędziu przekazanym w Lourdes, Gietrzwałdzie czy w Fatimie, w ogóle nie wspominała o różańcu, to sam fakt, że miała go w swoich dłoniach, byłby wystarczającym potwierdzeniem wartości tej modlitwy i zaproszeniem do jej odmawiania; świadczyłby niezbicie, jak bardzo Maryi zależy, abyśmy Ją błagali właśnie tą modlitwą, gdyż przez nią może Ona wyjednać nam najobfitsze łaski. Fakt ten upewniłby nas także i o tym, że dla Matki Najświętszej, wśród wszystkich modlitw do Niej zanoszonych, nie ma milszej i cenniejszej modlitwy niż różaniec.

Gdyby taka modlitwa istniała, to Maryja niewątpliwie powiedziałaby nam o niej. O wielkiej wartości modlitwy różańcowej świadczy też i to, że Matka Najświętsza wyraźnie w niej uczestniczyła uwidaczniając to nie tylko swoją obecnością. Tak wydarzyło się gdy Bernadetta Soubirous ujrzawszy po raz pierwszy Maryję w grocie massabielskiej klęka, bez chwili wahania wyjmuje różaniec, który zawsze nosiła przy sobie i zaczyna się na nim modlić. Kiedy kończy kolejne Zdrowaś i Ojcze nasz spostrzega, jak Matka Najświętsza przesuwa w dłoniach białe paciorki swego różańca, a potem razem z nią odmawia Chwała Ojcu. Pierwsze dwa spotkania Bernadetty z Matką Bożą upływają wyłącznie na wspólnym odmawianiu różańca.

Modlitwa różańcowa towarzyszy także dalszym szesnastu objawieniom w Lourdes. Maryja zachęcała do odmawiania różańca nie tylko swoim udziałem w tej modlitwie, ale także usilnymi prośbami. Podczas wszystkich objawień w Fatimie Matka Boża prosiła dzieci, aby codziennie odmawiały różaniec. Polecała im też intencje, w jakich miały się modlić. Dotyczyły one spraw najważniejszych: pokoju na świecie, rychłego zakończenia wojny, zadośćuczynienia za grzechy i nawrócenia grzeszników. „Chcę, abyście nadal odmawiały różaniec. Módlcie się, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, gdyż nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił”.

Podczas ostatniego objawienia, 13 października 1917 roku, Maryja przedstawiła się dzieciom, mówiąc o sobie: „Jestem Matką Bożą Różańcową”. Tytuł ten, o niezwykle głębokiej treści, potwierdza ścisły związek Maryi z różańcem, a ponadto wskazuje, że w tej modlitwie najpewniej doświadczyć możemy Jej bliskości. To jedno zdanie: „Jestem Matką Bożą Różańcową”, podobnie jak obecność różańca w dłoniach Maryi podczas wielu objawień, stanowi wielką zachętę do wytrwałego odmawiania tej modlitwy.

Z prośbą o codzienne odmawianie różańca Maryja zwracała się także w Gietrzwałdzie, gdzie w 1877 roku ukazywała się codziennie od 27 czerwca do 16 września (z wyjątkiem 10 i 11 września) trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec” – powiedziała podczas jednej z pierwszych wizji. Prośba ta była głównym zaleceniem, jakie Maryja przekazała podczas tych objawień. Maryja powtarzała ją wielokrotnie, wypowiedziała ją także jako ostatnie swoje słowa podczas ostatniego objawienia w dniu 16 września 1877 roku: „Odmawiajcie gorliwie różaniec”.

Kiedy dzieci w Gietrzwałdzie zwracały się do Matki Bożej z licznymi prośbami przekazanymi im przez różne osoby, zawsze Maryja uzależniała ich spełnienie od gorliwego odmawiania różańca. Jeżeli więc Matka Najświętsza we wszystkich tych sytuacjach poleca odmawiać różaniec, znaczy to, że jest on skutecznym ratunkiem w każdym utrapieniu i w każdej niedoli, we wszystkich trudnościach duchowych i słabościach natury ludzkiej. „A któż może lepiej wiedzieć – pisał bł. Honorat Koźmiński – w jaki sposób najskuteczniej trafia się do miłosierdzia Bożego i czym można lepiej Serce Maryi poruszyć, i przez co może Ona obfitsze łaski wyjednać, jeżeli nie Ona sama, która jest naszą Matką i Matką Miłosierdzia?”

Gdy na dwa dni przed swoją śmierci, zapytano o. Pio, co miałby ważnego do przekazania ludziom, odpowiedział: “Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby kochali Matkę Bożą. Odmawiajcie zawsze różaniec. I odmawiajcie go tak często, jak tylko możecie. Szatan stara się zawsze zniszczyć tę modlitwę, ale mu to się nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, która króluje nad wszystkim i wszystkimi. To ona nauczyła nas modlić się na różańcu, tak ja Jezus nauczył nas mówić Ojcze nasz.”

Ogłoszenia parafialne 02.10.2022r

 1. W dniu dzisiejszym indywidualna Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16:00 do godz. 17:15. Znajdź czas, aby być sam na sam z Twoim Panem.
 2. W pierwsze niedziele miesiąca zbierana taca przeznaczona jest na inwestycje w naszej parafii. (balaski i balustradę). Bóg zapłać za składane ofiary.
 3. PRZED NAMI MIESIĄC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO. Zapraszamy na nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Wierni, którzy odmawiają część Różańca (5 dziesiątek) w kościele lub rodzinie mogą uzyskać ODPUST ZUPEŁNY pod zwykłymi warunkami. Zapraszamy do wspólnej modlitwy: dorosłych i młodzież o godz. 17:15, a dzieci zapraszamy: we wtorki i czwartki o godz. 16:30.
 4. Spotkanie dla rodziców dzieci klasy IV przygotowującej się do ROCZNICY KOMUNII ŚWIĘTEJ odbędzie się we wtorek 4 października br. o godz. 19:00 w kościele. Obecność rodziców obowiązkowa!
 5. W piątek 7 października obchodzimy ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ RÓŻANCOWEJ. Tego dnia zapraszamy do udziału w modlitwie różańcowej wszystkich parafian a szczególnie osoby nalężące do WSPÓLNOTY ŻYWEGO RÓŻANCA, by trwać na wspólnej modlitwie przed NAJŚWIETSZYM SAKRAMENTEM.

  PROGRAM CZUWANIA
  • godz. 17:15 – wspólny Różaniec Parafialny(tajemnice bolesne)
  • godz. 18:00 – Msza św. w intencji czcicieli Matki Bożej Różańcowej
  • godz. 19:00 – AGAPA (kawa i ciasto)
  • godz. 20:00 – wspólny Różaniec (tajemnice chwalebne)
  • zakończenie  o godz. 21:00 Apelem Jasnogórskim w kościele

 6. W tym tygodniu przypada:
  • I czwartek miesiąca – zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00, a wcześniej od godz. 17:00 na Adorację Najświętszego Sakramentu tj. na „GODZINĘ ŚWIĘTĄ” połączoną z nabożeństwem różańcowym. Zapraszamy wszystkie „Margaretki” do wspólnej modlitwy
  • I piątek miesiąca: spowiedź dla dzieci od godz. 16:00 i Msza św. o godz. 16:30 Natomiast spowiedź młodzieży i dorosłych w tygodniu od godz. 17:30.

 7. W I piątek miesiąca października z Panem Jezusem udamy się do chorych: ks. Proboszcz i ks. Sylwester od godz. 9:30. Prosimy zgłaszać do kapłanów chorych pragnących rozpocząć 9 pierwszych piątków.
 8. Mamy już możliwość zamawiania i rezerwacji Mszy świętej na ROK 2023. Informację tę podajemy dla tych wszystkich, którzy pragną w konkretnym dniu zamówić intencję mszalną.
 9. Dnia 28 września zmarłbp Jan Styrna, Biskup Elbląski Senior. Zachęcam parafian do udziału wUroczystościach pogrzebowych w katedrze św. Mikołaja w Elblągu:
  • niedziela: 2 października 2022, godz. 16:00 – Msza żałobna
  • poniedziałek: 3 października 2022,
  • godz. 11:00 wprowadzenie trumny z ciałem Księdza Biskupa do kościoła katedralnego; uroczysta jutrznia żałobna oraz różaniec święty
  • GODZ. 12:00 – MSZA POGRZEBOWA, PO MSZY ZŁOŻENIE CIAŁA ZMARŁEGO KSIĘDZA BISKUPA W KRYPCIE BISKUPÓW ELBLĄSKICH.

Wszechmogący Boże, spraw, aby Twój sługa nasz  biskup Jan, któremu powierzyłeś troskę o Kościół Elbląski, wszedł do radości swojego Mistrza i otrzymał nagrodę za apostolskie trudy. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen

Intencje mszalne 25.10.2022r

PONIEDZIAŁEK / 3 października 2022r.
8.00 † Zuzanna ALBERCKA (3 greg.)
18.00 † Ryszard SAWICKI w 1 rocznicę śmierci i zmarli rodzice Maria i Henryk
18.00 † Czesława [k] KIERZKOWSKA w 1 rocznicę śmierci

WTOREK / 4 października 2022r.
św. Franciszka z Asyżu
8.00 † Zuzanna ALBERCKA (4 greg.)
18.00 † Franciszka [k]

ŚRODA / 5 października 2022r.
św. Faustyny Kowalskiej
8.00 † Eugeniusz KLIMIUK i zmarli rodzice z obojga stron
18.00 † Zuzanna ALBERCKA (5 greg.)

CZWARTEK / 6 października 2022r.
8.00 † Zuzanna ALBERCKA (6 greg.)
18.00 Za powołanych i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

PIĄTEK / 7 października 2022r.
Najświętszej Maryi Panny Różańcowej
8.00 † Helena BUKOJEMSKA
18.00 † Zuzanna ALBERCKA (7 greg.)
18.00 Dziękczynna w 15 rocznicę ślubu Katarzyny i Piotra WESTFAL z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów

SOBOTA / 8 października 2022r.
8.00 † Zuzanna ALBERCKA (8 greg.)
18.00 † Maria SIEMION w 18 rocznicę śmierci
18.00 † Stefania KASZUBOSKA i zmarli z rodziny KASZUBOSKICH, ZABOROWSKICH i FIEREK

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA / 9 października 2022 r.
8.00 † Ryszarda i zmarli z rodzin; Halina RAJSKA
8.00 O Boże bł. dla Nikodema i całej jego rodziny, Agnieszki i całej rodziny zakonnej oraz dla Magdaleny i całej jej rodziny
10.00 † Zuzanna ALBERCKA (9 greg.)
10.00 rezerwacja
12.00 W intencji Parafian
15.00 † Bogdan KRÓL w 7 rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny
18.00 Dziękczynna z okazji urodzin Joanny KUROWSKIEJ z prośbą o potrzebne łaski wiary, nadziei i miłości i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej