Ogłoszenia 09.10.2022, XXVIII Niedziela Zwykła

Ewangelia (Łk 17, 11-19) Niewdzięczność uzdrowionych z trądu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?» Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».

Św. Teresa z Avila

Teresa de Ahumada urodziła się w Ávila w Hiszpanii w 1515 roku. Przyszła na świat w rodzinie wielodzietnej. Gdy była jeszcze dzieckiem, niespełna dziewięcioletnim, przeczytała żywoty kilku męczenników, które wzbudziły w niej pragnienie męczeństwa. „Chcę zobaczyć Boga” – mówiła dziewczynka do rodziców. Kilka lat później Teresa opowie o lekturach swojego dzieciństwa, twierdząc, że odkryła w nich prawdę, która zawiera się w dwóch podstawowych zasadach: z jednej strony jest to „fakt, że wszystko, co należy do tego świata, przemija”, z drugiej – tylko Bóg jest „na zawsze, zawsze, zawsze”; temat ten powraca w słynnym wierszu:

„Nie trwóż się, nie drżyj

Wśród życia dróg,

Tu wszystko mija,

Trwa tylko Bóg.

Cierpliwość przetrwa

Dni ziemskich znój,

Kto Boga posiadł,

Ma szczęścia zdrój:

Bóg sam wystarcza”.

Gdy osierociła ją matka – miała wówczas dwanaście lat – poprosiła Najświętszą Maryję Pannę, by jej była matką.

Kiedy została wychowanką augustianek w klasztorze Matki Bożej Łaskawej w Ávila i zetknęła się z dziełami duchowymi, przede wszystkim z klasykami duchowości franciszkańskiej, zdobyła umiejętność skupienia i modlitwy. W wieku dwudziestu lat wstąpiła do karmelitańskiego klasztoru Wcielenia, również w Ávila; w życiu zakonnym przyjęła imię Teresa od Jezusa. Trzy lata później ciężko zachorowała i przez cztery dni była w stanie śpiączki, wydawało się nawet, że nie żyje (Księga życia 5, 9). Również walkę ze swoimi chorobami święta traktowała jako walkę ze słabościami i opieraniem się Bożemu powołaniu: „Pragnęłam żyć – pisze – bo dobrze to rozumiałam, że nie żyłam, tylko raczej szamotałam się w cieniu śmierci, a nie było nikogo, kto by mi dał życie. Ten, który mógł mi je dać, słusznie odmawiał mi swej pomocy za to, że tyle razy już mnie nawrócił do siebie, a ja Go znowu opuszczałam” (Księga życia 8, 2).

W miarę dojrzewania wewnętrznego świętej nabierała konkretnego kształtu myśl o reformie zakonu karmelitańskiego: w 1562 roku zakłada pierwszy karmel zreformowany. W następnych latach zakłada nowe karmele, w sumie było ich siedemnaście. Zasadnicze znaczenie miało spotkanie ze św. Janem od Krzyża, z którym w 1568 roku utworzyła w Duruelo, w pobliżu Ávila, pierwszy klasztor karmelitów bosych. W 1580 roku uzyskała zatwierdzenie przez Rzym autonomicznej prowincji dla swoich zreformowanych karmelów, co daje początek zakonowi karmelitów bosych. Umarła w nocy 15 października 1582 roku, kiedy po założeniu karmelu w Burgos wracała do Ávila; w chwili śmierci z pokorą powtarzała dwie frazy: „W końcu umieram jako córka Kościoła”. Życie spędziła na ziemi hiszpańskiej, ale poświęciła je całemu Kościołowi. Papież Paweł V beatyfikował ją
w 1614 roku, Grzegorz XV kanonizował w roku 1622, a sługa Boży Paweł VI ogłosił doktorem Kościoła w 1970 roku.

Nie jest łatwo ująć w paru słowach głęboką i wielokształtną duchowość terezjańską. Po pierwsze, św. Teresa wskazuje jako podstawę całego życia chrześcijańskiego i ludzkiego cnoty ewangeliczne: w szczególności oderwanie od dóbr, czyli ubóstwo ewangeliczne, a dotyczy to nas wszystkich; miłość wzajemną jako zasadniczy element życia wspólnotowego i społecznego; pokorę jako wyraz umiłowania prawdy; determinację jako owoc odwagi chrześcijańskiej; nadzieję teologalną, którą opisuje jako pragnienie wody żywej. Nie zapomina też o dobrych cechach ludzkich: miłym obejściu, prawdomówności, skromności, uprzejmości, wesołości, kulturze. Po drugie św. Teresa kładzie nacisk na głębokie więzi z wielkimi postaciami biblijnymi i autentyczne słuchanie Słowa Bożego. Święta podkreśla następnie, jak istotna jest modlitwa; mówi, że modlić się znaczy po przyjacielsku przebywać z Bogiem i wylewnie, wiele razy rozmawiać z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje.

Dla Teresy życie chrześcijańskie jest bowiem osobistą relacją z Jezusem. Dlatego przywiązuje ona wielką wagę do rozważania męki Pańskiej i do Eucharystii jako obecności Chrystusa w Kościele dla życia każdego wierzącego i jako serca liturgii. Kolejnym istotnym aspektem nauki terezjańskiej, jest doskonałość jako dążenie całego życia chrześcijańskiego i jego ostateczny cel.

Św. Teresa uczy nas, jak być niestrudzonymi świadkami Boga, Jego obecności i działania, uczy nas realnie odczuwać to pragnienie Boga, które jest w głębi naszego serca, tę potrzebę zobaczenia Boga, szukania Boga, rozmowy i przyjaźni z Nim.

Ogłoszenia parafialne 09.10.2022r

 1. MIESIĄC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO. Zapraszamy na nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Wierni, którzy odmawiają część Różańca (5 dziesiątek)                     w kościele lub rodzinie mogą uzyskać ODPUST ZUPEŁNY. Zapraszamy do wspólnej modlitwy: dorosłych i młodzież o godz. 17:15, a dzieci zapraszamy: we wtorki i czwartki o godz. 16:30.
 2. W przyszłą niedzielę (16 października) obchodzić będziemy XXII Dzień Papieski pod hasłem „BLASK PRAWDY”. Z tej okazji młodzież przed kościołem będzie zbierać do puszek pieniądze na stypendia w ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 3. Rodziców dzieci klas III Szkoły Podstawowej przygotowujących się do I Spowiedzi                   i Komunii św. zapraszam jutro (10 października) na comiesięczne spotkanie do kościoła na godz. 19:00. Obecność obowiązkowa.
 4. IDZIEMY DO MULTIKINA na film „JOHNNY”, wciągająca opowieść o księdzu Janie Kaczkowskim. ‘JOHNNY” Daniela Jaroszka stał się hitem 47 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Film – choć utkany z prawdziwych historii i postaci – stanowi bardzo uniwersalną opowieść o tym, że każdy człowiek zasługuje na drugą szansę i ze śmierć jest czymś zupełnie naturalnym w życiu człowieka. Kochani to również pozbawiona taniego moralizatorstwa lekcja empatii i czułości, z dosadnym momentami poczuciem humoru. Zapraszam do wspólnego wyjścia 11 października (wtorek) na godz. 19:50. Cena biletu 13 zł. 
 5. Spotkanie dlaKandydatów do Sakramentu Bierzmowania przygotowujących się drugi rok przy parafii w środę (12 października) o godz. 19:00 do salce na plebanii.
 6. W piątek 14 października obchodzimy DZIEŃ NAUCZYCIELA. Składamy wszystkim pedagogom, katechetom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia cierpliwości
  i miłości. Niech Pan Bóg błogosławi w pracy. Zapraszamy w tym dniu uczniów, nauczycieli i katechetów na wspólny Różaniec o godz. 17:15.
 7. Za tydzień 16 października dzień spotkania Bractwa Szkaplerznego i Rodziny Szkaplerznej oraz dzień modlitw za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. W tym dniu 44 lat temu cała Polska usłyszała słowa: Habemus Papam obwieszczające wybór Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W tym dniu zapraszamy na wspólny Różaniec o godz. 17:15 i Mszę św. o godz. 18.00.
 8. Zachęcamy do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego RTV i AGD (np. pralki, tv, komputery itp.). Zbiórka odbędzie się dnia 25 października              (wtorek) od godz. 18:00 do godz. 20:00Sprzęt prosimy zostawiać na placu kościelnym przy wejściu do piwnicy. Przychody z akcji pozwolą na wsparcie Polskich Misjonarzy, którzy prowadzą swoje misje w najbiedniejszych krajach świata Zambii, Kamerunie, Kenii oraz naszym rodakom, którzy pozostali na wschodzie (Ukrainie, Białorusi, Kazachstanie).
 9.  Mamy już możliwość zamawiania i rezerwacji Mszy świętej na ROK 2023. Informację tę podajemy dla tych wszystkich, którzy pragną w konkretnym dniu zamówić intencję mszalną.
 10.  Zachęcamy do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 8 zł.                             z dodatkiem „Gość Elbląski. Dziś również do nabycia piękny kalendarz na 2023 rok                     w cenie 20 zł. oraz GOŚĆ EXTRA w cenie 12 zł. poświęcony św. Faustynie.

Intencje mszalne 09.10.2022r


PONIEDZIAŁEK / 10 października 2022r.
8.00 † Zuzanna ALBERCKA (10 greg.)
18.00 O zdrowie i potrzebne łaski w chorobie dla Jana PŁATKOWSKIEGO
18.00 † Józef WYLOCIŃSKI w 30 dzień po pogrzebie

WTOREK / 11 października 2022r.
8.00 † Zuzanna ALBERCKA (11 greg.)
18.00 † Józef KWIATOSZ z okazji urodzin oraz za zmarłych rodziców z obojga stron


ŚRODA / 12 października 2022r.
8.00 O Boże bł. i wszelkie potrzebne łaski od Boga i nieustanna opiekę Matki Bożej dla Klaudii z okazji urodzin
18.00 † Zuzanna ALBERCKA (12 greg.)
18.00 † Jadwiga


CZWARTEK / 13 października 2022r.
bł. Honorata Koźmińskiego
8.00 † Edmund GOŁYŃSKI w 18 rocznicę śmierci
18.00 † Jan, Katarzyna, Bronisława [k] z rodziny WOŚ; Agnieszka i Wojciech SZABAT
18.00 † Zuzanna ALBERCKA (13 greg.)

PIĄTEK / 14 października 2022r.
8.00 † Dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 † Zuzanna ALBERCKA (14 greg.)
18.00 † Teresa MAŁKOWSKA z okazji imienin

SOBOTA / 15 października 2022r.
św. Teresy od Jezusa
8.00 † Roman i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 † Zuzanna ALBERCKA (15 greg.)
18.00 † Mieczysław ZYGMUNT w 6 rocznicę śmierci

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
16 października 2022 r.
8.00 † Zuzanna ALBERCKA (16 greg.)
8.00 Za rodziców MIKOŁAJEWSKICH, Reginę, Szczepana, brata Zenona i syna Pawła oraz zmarłych z rodzin MIKOŁAJEWSKICH, ROSOŁOWSKICH, RYBICKICH
10.00 † Stefania [k] NIKE w 10 rocznicę śmierci, Mirosław [m] i zmarli z rodziny NIKE, JASIŃSKICH, Danuta RYCEWICZ, Iwona KOBRZENIECKA, Ryszard KUJAWSKI, Jan i Janina DĄBROWSCY
12.00 W intencji Parafian
15.00 W dniu urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ani
18.00 Za Bractwo Szkaplerzne i osoby, które przyjmą szkaplerz