Ogłoszenia 11.09.2022, XXIV Niedziela Zwykła

Ewangelia (Łk 15, 1-32) Radość z nawrócenia grzesznika/h1>

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi».

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”.

Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca».

Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał.

Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca.

A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić.

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”.

Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”.

Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”».

XII Tygodnia Wychowania Fragmenty Listu Pasterskiego Episkopatu Polski

„Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem” (Łk 14, 33). Te słowa Chrystusa uczą nas, że dojrzała decyzja pójścia za Jezusem wymaga konkretnych odniesień do naszego całego życia, w tym także do dzieła wychowania. Musimy więc pytać siebie nieustannie, w jaki sposób my, jako wychowawcy, rodzice, dziadkowie, nauczyciele, uwzględniamy w naszych relacjach z wychowankami to, że jesteśmy uczniami Chrystusa? Myślą przewodnią XII Tygodnia Wychowania, stanowić będą słowa Jezusa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6).

Towarzyszyć nam będzie również postać św. abpa Józefa Bilczewskiego, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać w tym roku szkolnym. Św. abp Józef Bilczewski w jednym ze swoich listów napisał: „Istnienie i zadanie człowieka nie kończy się na tym świecie. (…) Dzięki Bogu, że nie, bo gdyby doczesność była nam ostatecznym kresem, to życie nasze, życie ludzkości byłoby najstraszniejszą zagadką”

Życie człowieka nie ogranicza się do doczesności, dlatego chrześcijański wychowawca patrzy na swoje zadania z perspektywy wiary, która sięga poza horyzont tego świata. Wiara i zaufanie Bogu wnosi natomiast w pracę wychowawczą optymizm i nadzieję. Życie ma sens. Gwarantem tego sensu jest Bóg, który pomimo obecnego w świecie zła i cierpienia zapewnia nas, że to do Niego należy ostatnie słowo.

Sens ma również wychowywanie, także wtedy, kiedy w życiu wychowanków nie widać jeszcze owoców podejmowanych wysiłków. Uwzględnienie w życiu perspektywy wiary ma też wpływ na podejmowanie przez nas życiowych decyzji. Człowiek, który z wiarą patrzy na życie, w planowaniu swojej przyszłości radzi się zawsze Jezusa, który jest jedyną pewną i bezpieczną Drogą. Dokonując w ten sposób mądrych wyborów dobrze i kompetentnie będzie wypełniał swe obowiązki. Będzie czynił wszystko z oddaniem i z miłością. Powiemy wtedy o kimś takim, że jest to lekarz, nauczyciel, ksiądz, urzędnik z „powołania”.

Ten ktoś odnalazł swoje miejsce w życiu i dobrze wykorzystuje swoje predyspozycje oraz talenty w służbie Bogu i dla dobra bliźnich. Św. abp Józef Bilczewski widzi w rozeznawaniu życiowej drogi z Bogiem jeden z najważniejszych elementów formacji własnej. Pochopne decyzje, podejmowane bez głębszego namysłu, wynikające z towarzyszącej im płytkiej motywacji mogą wywrzeć negatywne skutki na całe dalsze życie. Stąd konieczność nieustannego zadawania sobie pytania, czego oczekuje od nas w danej chwili Bóg. „Miłość Boża nas stworzyła, ona też obmyśliła stan, czyli drogę, na której najbezpieczniej i najpożyteczniej możemy spełnić obowiązki na ziemi i zdążyć do nieba”.

Życiowe decyzje powinny być zawsze poprzedzone modlitwą i rozeznaniem woli Bożej. Jako rektor Uniwersytetu Lwowskiego św. Józef Bilczewski wzywał swych studentów, by rozwijali wiedzę religijną poprzez lekturę książek czy słuchanie kazań tak, by zharmonizować znajomość prawd wiary i ich głębokich uzasadnień ze zdobytym wykształceniem. Zasada dotycząca ludzkich relacji, w myśl której, jeśli się kogoś kocha, zmierza się do tego, aby go jak najlepiej poznać, obowiązuje także w naszej relacji z Bogiem. Dziś bez przeszkód można dotrzeć do dobrej literatury religijnej w postaci książek i czasopism, działają katolickie rozgłośnie radiowe, dostępne są programy telewizyjne redakcji katolickich. Niewyczerpanym źródłem dobrych treści pogłębiających wiarę jest również internet. Starajmy się korzystać z tych wszystkich możliwości. Szczególnie cenne są organizowane w parafiach spotkania w ramach katechezy dorosłych. Zapraszamy Was wszystkich do włączenia się w przeżywanie XII Tygodnia Wychowania w Polsce.

Słowa tej zachęty kierujemy do Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców, Duszpasterzy i Katechetów, Przedstawicieli środków społecznego przekazu, Parlamentarzystów i Samorządowców odpowiedzialnych za realizację procesu wychowawczego i kształt szkoły w naszej Ojczyźnie. Niech we wszystkim, co czynimy, towarzyszy nam przesłanie św. abpa Józefa Bilczewskiego: „Panu Bogu dajmy zawsze pierwsze miejsce w naszej myśli i sercu! Nie traćmy Go nigdy z oczu!”

Jakże ważne jest to, byśmy kształtowali serca własne i bliźnich w oparciu o Ewangelię. Tak uformowane serca będą mężne i zdolne do konfrontacji z trudną sytuacją, w jakiej przychodzi nam żyć. Będą też otwarte na drugiego człowieka, co jest tak istotne zwłaszcza dziś.

Ogłoszenia parafialne 11.09.2022r

 1. UWAGA! Od września powracamy do Mszy świętej niedzielnej o godzinie 15:00, która rozpoczyna się Koronką do Miłosierdzia Bożego.
 2. Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy, dzisiejszą niedzielą w naszej Ojczyźnie rozpoczynamy XII Tydzień Wychowania, którego hasło brzmi „JA JESTEM DROGĄ, ŻYCIEM I PRAWDĄ”. Podejmujemy piękne dzieło wychowania ufając, że jego owoce są niezniszczalne i pozostają na wieki. Towarzyszyć nam będzie postać św. abpa Józefa Bilczewskiego, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać w tym roku szkolnym. Zapraszamy młodzież naszej parafii oraz kandydatów do Sakramentu Bierzmowania na Mszę św. – 18 września (niedziela) o godz. 18:00 w święto św. Stanisława Kostki – patrona Polski, dzieci i młodzieży.Więcej na stronie: www.tydzieńwychowania.pl
  UWAGA!!!! Po Mszy św. spotkanie w kościele dla wszystkich przygotowujących się drugi rok. Obecność obowiązkowa.
 3. W poniedziałek 12 września br. na plebanii odbędą się spotkania rodziców dzieci przygotowujących się w tym roku do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej według następującego porządku:
  • Godz. 18:00 rodzice klas III a i III b
  • Godz. 19:00 rodzice klas III c i III d oraz rodzice dzieci uczących się w innych szkołach. OBECNOŚĆ RODZICÓW OBOWIĄZKOWA.
 4. UWAGA!!! Zapisy do bierzmowania młodzieży z klas VIII Szkoły Podstawowej trwają do końca września. Zgłoszenia przyjmuje ks. Marian.
 5. W piątek 16 września br. dzień spotkania i formacji BRACTWA SZKAPLERZNEGO. Serdecznie zapraszamy na Mszę Św. o godz. 18:00, a po niej na Nabożeństwo do Matki Bożej Szkaplerznej.
 6. W sobotę 17 września w kościele pw. „Wszystkich Świętych” w Elblągu dla Związku Sybiraków i Kombatantów z okazji 83 rocznicy napaści sowieckiej na Polskę o godz. 9:00 zostanie odprawiona Msza święta. Po niej dalsze uroczystości przy Krzyżu Katyńskim na Cmentarzu Komunalnym przy Agrykola. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 7. Możliwość skorzystanie z Sakramentu Spowiedzi Świętej w tygodniu mamy:
  od godz. 7:45 oraz od godz. 17:30.
  KANCELARIA PARAFIALNA: czynna w środy od 16:00 do 17:30 oraz w piątki po Mszy św. wieczorowej do godz. 19:30. Zapraszamy.
 8. Za tydzień (18 września), kleryk Amadeusz i diakon Krzysztof po każdej Mszy św. będą zbierać ofiary do puszek na utrzymanie naszego Wyższego Seminarium Duchownego. Bóg zapłać za troskę i okazane wsparcie.

Intencje mszalne 11.09.2022r

PONIEDZIAŁEK / 12 września 2022r.
8.00 O Boże bł. dla Marianny i Gustawa z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
18.00 † Gabriela i Bogumił ZEMBRZUSCY, Aleksandra KLARKOWSKA w 1 rocznicę śmierci

WTOREK / 13 września 2022r.
św. Jana Chryzostoma
8.00 † Zmarli rodzice: Katarzyna i Józef, Stanisława [k] i Adam
18.00 Dziękczynna w rocznicę urodzin Kacpra, Wojtka, Piotra, Jurka, Wiktora, Anastazji z prośbą o Boże bł., rozwój duchowy i fizyczny

ŚRODA / 14 września 2022r.
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
8.00 † Franciszka [k] i Eugeniusz TOLZDORF
18.00 † Franciszek, Kazimiera, Bronisław, Jadwiga SIENKIEWICZ; Bronisława MORDAS; Stefania, Stanisław ŻUROWSCY
18.00 † Szczepan ŻYŁA w 5 rocznicę śmierci

CZWARTEK / 15 września 2022r.
NMP Bolesnej
8.00 † Roman i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 † Katarzyna SIDOR (zginęła tragicznie)
18.00 † Marianna [k] i Władysław BILINKIEWICZ

PIĄTEK / 16 września 2022r.
św. Korneliusza i Cypriana
8.00 † Dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 † Teresa BRDAK 5 rocznica śmierci
18.00 W intencji Bractwa Szkaplerznego i osób, które przyjmą szkaplerz

SOBOTA / 17 września 2022r.
8.00 O uwolnienie od nałogów i uzdrowienie duszy i ciała dla Andrzeja
18.00 † Joanna BRODA (30 dzień po pogrzebie)
18.00 † Maria MICHOŃ w 30 dzień po pogrzebie

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 18 września 2022 r.
8.00 † Jan KRUSZYŃSKI w 1 rocznicę śmierci
10.00 O Boże bł., wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Rafała z okazji 44 urodzin
12.00 W intencji Parafian
12.00 Dziękczynna za 70 lat życia, z prośbą o Boże bł. dla Jubilatki
15.00 † Mariusz WIDOMSKI, intencja od sąsiadów
18.00 † Weronika ZWOLICKA w rocznicę śmierci