Ogłoszenia 04.09.2022, XXIII Niedziela Zwykła

Ewangelia (Łk 14, 25-33) Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

Objawienia w Gietrzwałdzie

Objawienia maryjne w Gietrzwałdzie wpisują się w szereg podobnych zdarzeń XIX i XX stulecia, a było ich wiele: św. Katarzyna Laboure (1830), objawienia w La Salette (1846), w Lourdes (1858), a także późniejsze w Fatimie (1917) oraz nam współczesne. Warto w tym miejscu mocno podkreślić, że są to jedyne w Polsce objawienia Maryjne zatwierdzone oficjalnie przez Kościół.

Objawienia Matki Bożej trwały nieprzerwanie od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Łącznie w ciągu osiemdziesięciu dwóch dni Maryja ukazała się sto sześćdziesiąt razy. Trzeba podkreślić mocno fakt, że Maryja przemawiała do dwóch wizjonerek wyłącznie po polsku, czyli w języku, w którym dziewczynki mówiły na co dzień. Objawienia natomiast dokumentowano zarówno w języku polskim jak i niemieckim. Przebieg objawień znamy dzięki szczegółowym opisom i dokumentacji prowadzonej przez proboszcza parafii gietrzwałdzkiej – ks. Augustyna Weichsela. Kolejnym, bardzo ważnym źródłem do poznania historii objawień są protokoły przesłuchań widzących, a także urzędowe relacje komisji biskupich oraz różne doniesienia kapłanów i świeckich.

27 czerwca 1877 r. 13-letnia Justyna Szafryńska wracała z kościoła
w Gietrzwałdzie do domu. Przygotowywała się do I Komunii Świętej i właśnie zdała egzamin u proboszcza, ks. Augustyna Weichsela. Gdy na głos dzwonu odmówiła Anioł Pański, na klonie rosnącym koło plebanii zobaczyła niezwykłą jasność, a w niej biało ubraną postać, siedzącą na złocistym tronie, udekorowanym perłami.

Po chwili zauważyła jasny blask zstępujący z nieba i anioła ze złotymi skrzydłami, w białej szacie. Gdy dziewczynka odmówiła Zdrowaś Maryjo, postać podniosła się z tronu i wraz z aniołem uniosła się do nieba. Tak rozpoczęły się objawienia Matki Bożej, które trwały do 16 września.

30 czerwca Matka Boża objawiła się sama, bez towarzystwa aniołów. Tego dnia po raz pierwszy miała wizję także 12-letnia Barbara Samulowska, która przyszła wraz z Justyną. Obie dziewczynki pochodziły z ubogich warmiackich rodzin o korzeniach polskich. Podczas widzenia Szafryńska zapytała Najświętszą Pannę: „Czego żądasz, Matko Boża?” i otrzymała odpowiedź: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec”. Matka Boża mówiła w zrozumiałej dla widzących miejscowej gwarze, bliskiej językowi polskiemu.

Od w lipca Szafryńska i Samulowska miały codziennie objawienia w czasie wieczornego nabożeństwa różańcowego. Między wieloma pytaniami o zdrowie i zbawienie różnych osób, dzieci zapytały także: „Czy Kościół w Królestwie Polskim będzie oswobodzony?” oraz czy osierocone – na skutek kulturkamfu – parafie na południowej Warmii wkrótce otrzymają kapłanów? W odpowiedzi usłyszały: „Tak, jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany,
a osierocone parafie otrzymają kapłanów!”.

Wieść o objawieniach spowodowała napływ do Gietrzwałdu licznych pielgrzymów. Pierwszą wzmiankę o objawieniach podał pelpliński „Pielgrzym” w 1877 r. Podczas trzydniowych obchodów święta Narodzenia Matki Bożej zgromadziło się w Gietrzwałdzie aż 50 tysięcy ludzi.

Cechą objawień gietrzwałdzkich jest to, że Maryja odpowiada na pytania dzieci. Te pytania miały czasem charakter bardziej ogólny, ale często dotyczyły konkretnych osób i spraw. Nie przytoczę w tym miejscu wszystkich dialogów dzieci z Maryją. Wybieram te najistotniejsze.

Maryja: „Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec”; „Jestem Najświętsza Panna Maryja Niepokalanie Poczęta”. Kiedy dzieci pytały, co chorzy mają czynić, aby byli uzdrowieni, Matka Boża odpowiedziała: „Powinni modlić się na różańcu”. Kiedy na polecenia proboszcza dzieci zapytały, dlaczego tak wielu ludzi przysięga fałszywie, otrzymały odpowiedź: „Teraz przed końcem świata szatan obchodzi ziemię jak zgłodniały pies, aby pożreć ludzi”. Czy osierocone parafie otrzymają wkrótce kapłanów? „Jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów”. Kiedy dzieci prosiły Matkę Bożą o błogosławieństwo, odpowiedziała: „Ja zawsze błogosławię”. Dzieci pytały, która modlitwa wcześniej będzie wysłuchana, do Boga czy do Matki Boskiej. W odpowiedzi usłyszały: „Tak nie należy pytać, ale modlić się”. Czego Maryja oczekuje od duchowieństwa warmińskiego? „Kapłani powinni gorliwie modlić się do Najświętszej Panny, wtedy Ona zawsze będzie przy nich”.

Dwa ostatnie zdania Maryi brzmiały: „Nie smućcie się, bo Ja będę zawsze przy was” oraz „Odmawiajcie gorliwie Różaniec”. Być może te właśnie słowa najlepiej oddają ducha gietrzwałdzkich objawień. Maryja obiecuje pociechę i obecność oraz wzywa do Różańca.

Ogłoszenia parafialne 04.09.2022r

 1. UWAGA! Od września powracamy do Mszy świętej niedzielnej o godzinie 15:00, która rozpoczyna się Koronką do Miłosierdzia Bożego.
 2. Ofiary zbierane dzisiaj na tacę przeznaczone są na spłatę wykonanych balasek i balustrad które będą w tym miesiącu zamontowane. Bóg zapłać za składane ofiary.
 3. Dziś w pierwszą niedzielę miesiąca zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 16:00 do 18:00. Chciejmy szczególnie modlić za dzieci i młodzież naszej parafii.
 4. Rozpoczął się Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny. Zatroszczmy się o dobre wychowanie młodego pokolenia. Postarajmy się znaleźć czas dla naszych dzieci i zadbajmy o ich udział w lekcjach religii. Przypominamy ponadto że przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych tj. do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej oraz do Sakramentu Bierzmowania odbywa się również w Kościele.
 5. UWAGA!!! Zapisy do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA młodzieży z klas VIII Szkoły Podstawowej trwają do końca września. Zgłoszenia przyjmuje ks. Marian.
 6. W piątek 9 września br. przypada 13 rocznica śmierci ks. Bp. Andrzeja Śliwińskiego – pierwszego Biskupa Elbląskiego spoczywającego w Krypcie Biskupów Elbląskich. Msza Święta o dar życia wiecznego za śp. Biskupa Andrzeja zostanie odprawiona w Katedrze Elbląskiej o godz. 18:00.
 7. Możliwość skorzystanie z Sakramentu Spowiedzi Świętej w tygodniu mamy: od godz. 7:45 oraz od godz. 17:30. KANCELARIA PARAFIALNA: czynna w środy od 16:00 do 17:30 oraz w piątki po Mszy św. wieczorowej do 19:30. Zapraszamy.
 8. W TYM TYGODNIU KOLEJNY ROK PRACY FORMACYJNEJ INAUGURUJE:
  • ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM „Kana Galilejska” we wtorek 6 września br. – Mszą św. o godz. 18:00, a po Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
  • KRĄG BIBLIJNY w środę 7 września o godz. 18.45. Zapraszamy osoby pragnące bardziej pochylić się nad Księgą Życia
  • WSPÓLNOTA KRWI CHRYSTUSA w środę 7 września na plebanii o godz. 18:45
  • PARAFIALNY ODDZIAŁ CARITAS – w I i III czwartek miesiąca w godzinach od 16:00 do 17:00 przy ul. Myliusa 1A. Zapraszamy osoby potrzebujące pomocy
  • ARKA RODZIN w niedziele 11 września br. po Mszy św. o godz. 10:00 w salce na plebanii. Wejście od szczytu budynku. Zapraszamy.
 9. Nasza parafia tradycyjnie organizuje pielgrzymkę autokarową do SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ GIETRZWAŁDZKIEJ na obchody 145 Rocznicy Objawień. Wyjazd 11 września (niedziela) o godz. 8:00. Koszt 40 zł. Zapisy w zakrystii.

Intencje mszalne 04.09.2022r

PONIEDZIAŁEK / 5 września 2022r.
8.00 † Henryk MACKIEWICZ w 5 rocznicę śmierci
18.00 † Danuta TOMASZEWICZ w 6 rocznicę śmierci
18.00 † Krystyna LIPIŃSKA

WTOREK / 6 września 2022r.
8.00 † Regina HIPSZ; Franciszek, Lech
18.00 O wiarę dla dzieci i ich rodzin oraz otwartość na miłość Bożą
18.00 † Edward KORZENIOWSKI w 21 rocznicę śmierci

ŚRODA / 7 września 2022r.
8.00 † Stefania (k), Włodzimierz MIKOŁAJCZYK, Helena, Mikołaj OSIPIK
18.00 † Maria, Józef SZEWCZUK i zmarli z rodzin PODBEREŻNYCH, SZEWCZUK I MUNTOWSKICH
18.00 † Stanisław LIPIŃSKI, Władysława (k) SZOSTEK

CZWARTEK / 8 września 2022r. ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
8.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Mieczysława, synów, synowych i wnuków
18.00 † Anastazja, Małgorzata z rodziny ROLLKA; Helena, Jan z rodziny ROLLKA
18.00 † Andrzej BINKOWSKI w rocznicę śmierci i zmarli z rodziny BINKOWSKICH

PIĄTEK / 9 września 2022r.
8.00 † Włodzimierz WILEŃSKI i zmarli z rodziny WILEŃSKICH, BARTOSIKÓW
18.00 † Anna MICKIEWICZ, Anna TUZIK, Stefania (k), Stanisław MAZURO, Teresa i Maria Zdanowicz, Józef GAWINOWICZ
18.00 † Zygmunt KOWALSKI w 32 rocznicę śmierci

SOBOTA / 10 września 2022r.
8.00 † Wanda i Benon KASAFIER
18.00 † ks. Wacław BATOWSKI, ks. Józef MAJKA, ks. Marian SZCZĘSNY, ks. Adam MACIĄG, ks. Zbigniew MICKIEWICZ, ks. Lucjan NADOLSKI, ks. inf. Mieczysław JÓZEWCZYK
18.00 † Janina WALKO w 6 rocznicę śmierci, Bolesław WALKO w 17 rocznicę śmierci, Janina ZALESZCZENKO

XXIV Niedziela Zwykła / 11 września 2022 r.
8.00
10.00 O Boże bł., wszelkie potrzebne łaski, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Leona w 71 rocznicę urodzin
12.00 W intencji Parafian
15.00 † Stefania (k), Aleksy (m), Stefania (k), Florian
18.00 † Edward, Grażyna, Robert MOŁDAWIAK