Biuletyn 12.06.2022, Niedziela Trójcy Świętej

Ewangelia (J 16, 12-15) Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

O TRÓJCY ŚWIĘTEJ – MILCZEĆ CZY MÓWIĆ?

Mówienie o Trójcy nie jest rzeczą łatwą. Wyrażenie trójjedyności jest zawsze trudne do zrozumienia, gdyż według naszego naturalnego sposobu myślenia 3 nigdy nie równa się 1, jak i „jeden” nie równa się „trzy”. W przypadku nauki o Bogu nie chodzi jednak o matematyczno-logiczny problem, ale o sformułowanie prawdy wiary, której nie sposób zamknąć w granicach ludzkiej logiki. Chrześcijanie wyznają wiarę w jednego Boga w trzech Osobach. Dla wielu jednak to wyznanie nie ma większego znaczenia w życiowej praktyce. W świecie, w którym jest wiele „pomysłów na Boga”, my, chrześcijanie, powinniśmy pamiętać, że to nie my wymyślamy sobie Boga, my Go tylko odkrywamy i poznajemy, gdyż On sam zechciał przyjść do nas i pokazać nam Siebie. Uczynił to zwłaszcza przez fakt Wcielenia Syna Bożego. To dzięki Niemu wiemy, że Bóg jest Wspólnotą Trzech Osób, które żyją ze sobą w doskonałej jedności. „Nie wyznajemy trzech bogów – przypomina Katechizm – ale jednego Boga w trzech Osobach: «Trójcę współistotną». Osoby Boskie nie dzielą między siebie jedynej Boskości, ale każda z nich jest całym Bogiem: «Ojciec jest tym samym, co Syn, Syn tym samym, co Ojciec, Duch Święty tym samym, co Ojciec i Syn, to znaczy jednym Bogiem co do natury” (KKK 253). Człowiek wiary nie wymyśla prawdy, lecz ją przyjmuje. Zastanawia się nad nią, podejmując wielowiekowe doświadczenie Kościoła, który wyjaśniał ją zawsze w świetle Objawienia. Czy jednak ograniczone ludzkie poznanie może mówić w ogóle o nieograniczonej tajemnicy Trójcy? Odpowiedź daje nam św. Cyryl Jerozolimski (IV wiek): „Choć nie mogę całej rzeki wypić, czy mi nie wolno tyle wody zaczerpnąć, ile mi potrzeba?; Choć nie jestem w stanie zjeść wszystkich owoców z ogrodu, czy muszę odejść głodny?; Czy nie mogę spoglądać na słońce, bo me oczy nie zdołają go całego objąć?”. Wielu chrześcijan jest przekonanych, że o Trójcy należy raczej milczeć niż mówić, gdyż język ludzki jest po prostu nieadekwatny, by powiedzieć coś sensownego o tak zdumiewającej tajemnicy. Sugerują w ten sposób, że Bóg jest wielkim znakiem zapytania, niezrozumiałą tajemnicą, czyli tym, czego nie da się zrozumieć. Jeśli Bóg do mnie mówi, to chyba po to, żebym Go zrozumiał. Św. Augustyn nigdy nie określał tajemnicy jako czegoś, czego nie można zrozumieć, lecz jako coś, czego człowiek nie skończy nigdy poznawać, a to zupełnie inna sprawa. Bóg wprowadza nas w swoją tajemnicę. Skoro mamy stać się tacy jak On, musimy Go zatem poznawać. Choć Trójca Święta jest ponad naszym rozumem, nie oznacza to, że należy milczeć. Zapytajmy wreszcie: Jakie to ma dla nas znaczenie? Ogromne, gdyż życie chrześcijanina realizuje się w znaku i obecności Trójcy. Na początku życia przyjęliśmy sakrament chrztu św. „w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, i u kresu naszego życia będą odmawiane modlitwy w imię Trójcy Przenajświętszej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego małżonkowie zostają złączeni w małżeństwie, a kapłani są święceni. W imię Trójcy Świętej rozpoczynamy i kończymy dzień. Trójca jest więc „portem”, do którego wszystko zmierza, i „oceanem”, z którego wszystko wypływa, do którego wszystko dąży. Św. Augustyn na początku V wieku pisał w swoim monumentalnym dziele „O Trójcy Świętej”, a Benedykt XVI na początku XXI wieku przypomniał w encyklice „Deus caritas est”, że wiara, podtrzymywana i ożywiana przez miłość, otwiera dostęp do kontemplacji Trójcy Świętej: „Jeśli widzisz miłość, widzisz Trójcę”. Osoby Trójcy są same w sobie relacjami miłości, czyli wspólnotą. Bóg jest wspólnotą miłości, a człowiek został stworzony jako obraz Boga, po to, by ten obraz coraz wyraźniej w sobie uwidaczniać. Jesteśmy więc powołani do stawania się tym, kim od początku jest Bóg: wspólnotą miłości.

Ogłoszenia parafialne 12.06.2022r

  1. Przez cały czerwiec odprawiane jest Nabożeństwo Eucharystyczne ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy do wspólnego odmawiania Litanii przed Najświętszym Sakramentem.
  2. Od 5 czerwca 2022 roku – do końca sierpnia nie będzie Mszy św. niedzielnej o godz. 15:00, natomiast Koronka do Bożego Miłosierdzia pozostaje bez zmian.
  3. Informujemy, że miesiącach: czerwiec, lipiec i sierpień Msza św. w niedzielę o godz.10:00 – z udziałem dzieci – będzie nagłośniana na zewnątrz. W sposób szczególny zapraszamy na tą Mszę św. rodziny z małymi dziećmi. 😊
  4. Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów dzisiaj po Mszy św. o godz. 10:00. Prosimy rodziców o zachęcenie dzieci do czynnego udziału w procesji.
  5. W czwartek (16 czerwca) przypada UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA – BOŻE CIAŁO. Msze św. odprawione będą o godz. 8:00, 10:00 i 18:00. W tym roku procesja wyruszy z naszej parafii po Mszy św. o godz. 10:00. Zachęcam parafian do przyozdobienia okien swoich mieszkań. Procesja przejdzie ulicami: Sobieskiego, Legionów, Ogólną, Legionów. Wspólnoty parafialne prosimy o pomoc w przygotowaniu: pierwszego ołtarza – Odnowa w Duchu Świętym, drugiego ołtarza – Domowy Kościół a pozostałych parafian prosimy o przynoszenie kwiatów do zakrystii.
  6. W Oktawie Bożego Ciała zapraszamy wiernych do udziału nabożeństwie czerwcowym połączonym z procesją eucharystyczną po Mszy św. o godz. 18:00. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów, a dorosłych do przygotowania procesji. Udział w procesji jest wyrazem wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
  7. W czwartek 16 dzień miesiąca – dzień modlitw za Bractwo Szkaplerzne, a także za osoby noszące Szkaplerz Święty. Zapraszamy wszystkich należących i pragnących włączyć się do tej wspólnoty na Mszę św. o godz. 18:00 z możliwością przyjęcia szkaplerza świętego i nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem. Po zakończonych modlitwach spotkanie Rady Szkaplerznej na plebanii.
  8. Nasze Seminarium, kolejny raz zaprasza młodzież męską ze szkół ponadpodstawowych średnich i studentów na REKOLEKCJE POWOŁANIOWE pod hasłem „NAUCZYCIEL JEST I WOŁA CIĘ” w dniach 25-29 czerwca br., mające na celu pomoc w rozeznaniu życiowego powołania. Więcej informacji na stronie internetowej seminarium: wsdelblag.pl Zgłoszenia na adres e-mail: kolopowolaniowe@gmail.com

Intencje mszalne 12.06.2022r

PONIEDZIAŁEK / 13 czerwca 2022 r.
św. Antoniego z Padwy, kapłana

8.00 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Wiesławy (k), Sebastiana i Sandry
18.00 † Lucyna WIŃSKA w 25 rocznicę śmierci i Ryszard w 2 rocznicę śmierci oraz † z rodzin: DZIERGOWSKICH i KRAUZÓW
18.00 † Józef (m) KUBISIAK w 2 rocznicę śmierci oraz zmarli z rodzin KUBISIAKÓW, MINKIEWICZÓW, KLECHÓW, WOJCIECHOWSKICH

WTOREK / 14 czerwca 2022 r.
bł. Michała Kozala

8.00 † Roman TYKARSKI oraz za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 † Andrzej SENDROWICZ w 30 dzień po pogrzebie
18.00 † Grażyna i Edmund MOŁDAWIAKOWIE

ŚRODA / 15 czerwca 2022 r.
8.00 † Jolanta w dniu imienin i zmarli z rodziny KARMANÓW
18.00 † Jolanta ROMANOWSKA w dniu imienin

CZWARTEK / 16 czerwca 2022 r.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

8.00 † Wacława (k) Leon ŻBIKOWSCY
8.00 † Lucyna GRUCHALSKA w 17 rocznicę śmierci
10.00 † Jan WONDZYŃSKI w 38 rocznicę śmierci, Wiesława (k) Waldemar SEHEFS
10.00 Za parafian
18.00 W intencji Bractwa Szkaplerznego i osób, które przyjmą Szkaplerz

PIĄTEK / 17 czerwca 2022 r.
św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

8.00 Z prośbą o zdrowie oraz oddalenie choroby nowotworowej dla Danuty oraz o potrzebne łaski w chorobie
18.00 Dziękczynna w 15 rocznicę urodzin Wiktorii KRÓL i za Jakuba z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz za rodziców Ewę i Arkadiusza

SOBOTA / 18 czerwca 2022 r.
8.00 † Maria TONGA w 14 rocznicę śmierci oraz za † Jana
18.00 Dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Krystyny i Ryszarda WIŚNIEWSKICH z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Szkaplerznej dla Złotych Jubilatów

XII Niedziela Zwykła / 19 czerwca 2022 r.
8.00 † Jadwiga i Aleksander (m), Stefania (k) i Antoni oraz Józef oraz za zmarłych dziadków i rodziców chrzestnych
10.00 † Janina, Leopold, Krzysztof BĄK
12.00 W intencji Parafian
18.00 † Irena BARAŃSKA w 1 rocznicę śmierci