Biuletyn 20.03.2022, III Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia (Łk 13, 1-9) Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».

I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».


 

CHRZEŚCIJANIN A WOJNA

Jesteśmy świadkami, kiedy na naszych oczach wiele państw złączonych sojuszem wojskowym podejmuje walkę z rosyjskim agresorem, prowadzoną na terenie jednego państwa. Wiele osób zadaje sobie pytanie: jak ocenić tę wojnę? Jak Kościół ustosunkowuje się do tego problemu? Jak pogodzić zabijanie z miłością bliźniego? Czy w ogóle chrześcijanin powinien w niej brać udział? Czy jest to etycznie usprawiedliwione? Na początku wypada zaznaczyć, iż na przestrzeni wieków nauczanie na temat zjawiska wojny ulegało w myśli chrześcijańskiej dużym zmianom.

W pierwszych wiekach swego istnienia chrześcijaństwo w sposób radykalny negowało celowość wojny. Z czasem, począwszy od św. Augustyna, zaczęto rozróżniać między wojną sprawiedliwą a niesprawiedliwą. Poszukiwania etyczne zaczęły się koncentrować na zdefiniowaniu warunków usprawiedliwiających dopuszczalność wojny. To doprowadziło do stworzenia w średniowieczu teorii tzw. „wojny sprawiedliwej”. Największym złem, jakie wynikało z tej teorii „wojny sprawiedliwej”, było uśpienie sumienia. Ludzie uznali jako coś bezdyskusyjnego i nie budzącego niepokoju, że wojna sprawiedliwa jest dopuszczalna.

Wynalezienie i upowszechnienie broni nuklearnej, która posiada ogromną moc niszczycielską, w radykalny sposób zmieniło zapatrywania na sprawę wojen. W związku z tym Urząd Nauczycielski Kościoła odstąpił od teorii „wojny sprawiedliwej”, nie negując jednocześnie prawa do tego, aby w przypadku zagrożenia podjąć działania obronne (konstytucja Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II). Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej podało do wiadomości, że w piątek 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, podczas celebracji pokutnej o godz. 17.00 w Bazylice św. Piotra, Papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi.

Tego aktu w tym samym dniu w Fatimie dokona Kardynał Konrad Krajewski, jako wysłannik Ojca Świętego. W objawieniu z 13 lipca 1917 r. w Fatimie Matka Boża prosiła o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, stwierdzając, że jeśli prośba ta nie zostanie spełniona, Rosja będzie szerzyć „swoje błędy na całym świecie, podejmując wojny i prześladowanie Kościoła”. Dobrzy – dodała – zostaną zamęczeni, Ojciec Święty będzie miał wiele do wycierpienia, różne narody zostaną zniszczone”. Po objawieniach w Fatimie miały miejsce różne akty poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi: Pius XII 31 października 1942 r. poświęcił cały świat, a 7 lipca 1952 r. w liście apostolskim Sacro vergente anno poświęcił narody Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi: „Tak jak kilka lat temu poświęciliśmy cały świat Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, tak teraz, w sposób szczególny, poświęcamy wszystkie narody Rosji temu samemu Niepokalanemu Sercu”.

21 listopada 1964 r. Paweł VI w obecności ojców Soboru Watykańskiego II ponowił poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu. Papież Jan Paweł II ułożył modlitwę w formie aktu zawierzenia, który miał być odprawiony w Bazylice Najświętszej Maryi Panny Większej 7 czerwca 1981 r., w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Tekst brzmiał następująco: „O Matko ludzi i narodów, Ty znasz wszystkie ich cierpienia i nadzieje, masz matczyne wyczucie dla wszystkich zmagań między dobrem a złem, między światłem a ciemnością, które wstrząsają światem, przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Świętym wprost do Twego Serca i ogarnij miłością Matki i Służebnicy Pańskiej tych, którzy najbardziej oczekują tego uścisku, a także tych, których zawierzenia oczekujesz w sposób szczególny.

Weź pod swoją macierzyńską opiekę całą rodzinę ludzką, którą z czułą miłością powierzamy Tobie, o Matko. Niech dla wszystkich zbliży się czas pokoju i wolności, czas prawdy, sprawiedliwości i nadziei”. Tego dnia (25.03.2022) w łączności z Ojcem Świętym zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy ROŻAŃCOWEJ O GODZ. 17:00 DO NASZEJ ŚWIĄTYNI. Niech wspólna modlitwa przyniesie światu pokój i pojednanie między narodami.

Ogłoszenia parafialne 20.03.2022r

 1. Zapraszamy dzisiaj i w każdą Niedzielę WIELKIEGO POSTU na Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 16:00 do godz. 17:15. Masz możliwość spotkania się z Jezusem w ciszy. PRZYJDŹ !!!
 2. Wykorzystajmy czas WIELKIEGO POSTU dla naszego wzrostu duchowego poprzez gorliwy i owocny udziału w Liturgii Wielkopostnej i w Nabożeństwach Pokutnych. Zapraszamy w każdą niedzielę o godz. 17:15 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a każdy piątek Wielkiego Postu na Drogę Krzyżową: o godz. 16:30 dla dzieci; o godz. 19:00 dla dorosłych i młodzieży. PAMIĘTAJMY, że Wielki Post jest tak zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek !!!
 3. W Wielkim Poście zapraszamy parafian w każdą niedzielę o godz. 7:40 na śpiewanie GODZINEK KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ.
 4. „Nie ma nic niemożliwego dla tego, kto wierzy” (Mk. 9,23). W związku z trwającą inwazją na Ukrainę Wspólnota „Kana Galilejska” zaprasza na ADORACJĘ NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU w intencji pokoju na świecie we wtorek po Mszy św. o godz. 18.00.
 5. W piątek 25 marca br. przypada 30 rocznica powstania DIECEZJI ELBLASKIEJ. Zachęcamy do modlitwy za naszą diecezję. Pamiętajmy, że Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA. Msze św. w naszej parafii o godz. 8:00 i 18:00. Przy Biuletynie znajdziemy kartki dla osób pragnących włączyć się w to wielkie dzieło modlitewne – OBRONY ŻYCIA. W tym dniu nie obowiązuje nas post z racji UROCZYSTOŚCI ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO.
 6. Papież Franciszek w UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO tj. 25 marca br. o godz. 17:00 w Bazylice św. Piotra zawierzy Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. W łączności z Ojcem Świętym zapraszam w tym dniu wszystkich do wspólnej modlitwy ROŻAŃCOWEJ O GODZ. 17:00 DO NASZEJ ŚWIĄTYNI. Niech wspólna modlitwa przyniesie światu pokój i pojednanie między narodami.
 7. Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne dla wszystkich rozpoczną się w IV Niedzielę Wielkiego Postu tj. 27 marca br. Poprowadzi je ks. Roman Frąckowiak – Marianin. Przypominamy, że w poniedziałek, wtorek i w środę Msze Święte z naukami dla dorosłych o godz. 8:00, 11:00, 18:00, 20:00. Uczyńmy wszystko, aby wziąć w nich udział. Prośmy o potrzebne dary Ducha Świętego dla księdza Rekolekcjonisty i dla nas, byśmy byli otwarci na głoszone Słowo.
 8. KORZYSTAJMY W WIELKIM POŚCIE z Sakramentu Pokuty – mamy taką możliwość, codziennie przed Mszą św. od godz. 7:45 lub od godz.17:30.
 9. Kancelaria Parafialna czynna w środy od 16:00 do 17:30 oraz w piątki po Mszy wieczorowej do godz. 19:30. Zapraszamy.
 10. Pamiętajmy o Skarbonce na Jałmużnę Wielkopostną 2022. W ten sposób włączamy się w ogólnopolską akcję „CZAS MIŁOSIERDZIA”.
 11. Zachęcam wiernych do przekazania 1% podatku dla Caritas Polska. Przy Biuletynie znajdziemy ulotki informujące jak to można uczynić. „WIERZYMY, ŻE WARTO POMAGAĆ”.
 12. Zachęcam do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 8 zł. z dodatkiem „Gościa Elbląskiego” a nim wydarzenia z diecezji.
 13. Pan powołał do wieczności:
  † śp. Ryszarda GRODZKIEGO lat 71 z ul. Leszczyńskiego
  † śp. Mariusza WIDOMSKIEGO lat 71 z ul. Korczaka
  † śp. Danutę ŚNIADACH lat 67 z ul. Myliusa
 14. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Intencje mszalne 20.03.2022r

PONIEDZIAŁEK / 21 marca 2022 r.
8.00 † Andrzej KLECHA w 2 miesiąc po pogrzebie – intencja od Katarzyny Rekiel z rodziną
18.00 Dziękczynna z okazji 70 urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Henryka
18.00 † Stanisława (k) OSOWSKA (greg. 21)

WTOREK / 22 marca 2022 r.
8.00 † Stanisława (k) OSOWSKA (greg. 22)
18.00 † Michał, Józefa (k) JACKIEWICZ i zmarli bracia

ŚRODA / 23 marca 2022 r.
8.00 † Stanisława (k) OSOWSKA (greg. 23)
18.00 Rez.

CZWARTEK / 24 marca 2022 r.
8.00 † Stanisława (k) OSOWSKA (greg. 24)
18.00 † Jerzy, Natalia i zmarli z rodziny DUDA

PIĄTEK / 25 marca 2022 r. / Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
XXX-lecie powstania DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
8.00 † Franciszek (m) i Kazimiera (k) SIENKIEWICZ
17.00 WSPÓLNA MODLITWA ROŻANCOWA W DNIU POŚWIĘCENIA ROSJI I UKRAINY NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
18.00 † Jerzy WÓJCIK w 30 dzień po pogrzebie
18.00 † Stanisława (k) OSOWSKA (greg. 25)

SOBOTA / 26 marca 2022 r.
8.00 † Stanisława (k) OSOWSKA (greg. 26)
18.00 O potrzebne łaski dla wnucząt i ich rodziców
18.00 † Robert ANDRZEJEWSKI w dniu pogrzebu w Anglii

IV Niedziela Wielkiego Postu / 27 marca 2022 r. / Niedziela Laetare
8.00 † Kazimierz KULMA w 10 rocznicę śmierci
10.00 † Stanisława (k) OSOWSKA (greg. 27)
12.00 W intencji Parafian
12.00 Dziękczynna w dniu 18-tych urodzin Jakuba ORZECH z prośbą o Boże błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej
15.00 † Janina, Edward i Czesław
18.00 † Stanisław (m) w 20 rocznicę śmierci, Genowefa PĄCZKOWSCY oraz zmarli rodzice z obojga stron