19.05.2024 r., Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Dary Ducha Świętego

Jezus Chrystus obiecując Ducha Świętego zaznaczył, że świat nie może Go przyjąć (J 14, 17). Świat, czyli ten, kto żyje w jawnej sprzeczności z nauką Chrystusa i jest zamknięty na wpływ Ducha, nieczuły na Jego światło i działanie. Natomiast my, jak mówi św. Paweł, otrzymaliśmy Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych (1 Kor 2, 12). Jesteśmy więc obowiązani postępować przeciwnie niż świat, czyli pokonywać wady i żyć Ewangelią, naśladować cechy Chrystusa, szczególnie miłość, pokorę, łagodność, posłuszeństwo, ubóstwo. Praktyka zalet moralnych jest tą cząstką, jaką każdy chrześcijanin powinien wykonać, aby Duch Święty mógł w pełni działać przez swoje dary.

Św. Tomasz poucza, że dary Ducha Świętego zostały nam dane jako pomoc dla zalet. Dary więc nie zastępują dobrych cech moralnych, lecz zakładają je i udoskonalają. To oznacza, że chrześcijanin powinien ze swej strony ćwiczyć się gorliwie w dobrych cechach, a wówczas Duch Święty przez dary dopełni swego dzieła. Jeśli bowiem dusza szuka Boga, to o wiele więcej Umiłowany szuka jej. Pociąga ją i porywa do siebie, czyli udziela jej swoich natchnień i dotknięć Bożych.

Chcąc korzystać z darów Ducha Świętego trzeba pozostać uważnym i uległym wobec Jego natchnień. Trzeba więc posłuchu, uległości, więcej oddania. To poznać wewnętrzne natchnienia Ducha Świętego, i pozwolić prowadzić się nawet drogą ciemną, nieznaną i przeciwną własnemu upodobaniu.

Oto dary, którymi darzy nas Duch Święty:

Dar mądrości pozwala dostrzegać Boga i widzieć wszystko w Jego świetle, Jego oczami. Dzięki temu darowi człowiek widzi, że wszystko ma swoje miejsce i czas, ma swoje powołanie i ostateczne przeznaczenie w Bogu.

Dar rozumu umożliwia zrozumieć Boga i człowieka, rzeczy i wydarzenia, pojąć ich istotę i znaczenie. Dzięki rozumowi człowiek poznaje rzeczywistość taką, jaka jest, rozumie jej złożone mechanizmy, powiązania przyczynowo-skutkowe, jej dobre i złe strony.

Dar rady pomaga dokonywać słusznego wyboru w sytuacjach skomplikowanych i niejasnych, rozróżniać, co jest rzeczywistym dobrem, a co złem, co jest większym dobrem, a co mniejszym dla siebie i dla innych. Dzięki temu darowi człowiek nie gubi się w szczegółach, nie waha się bez końca, ale umie podejmować mądre, jednoznaczne decyzje w sprawach wielkich i małych aby coraz bardziej wypełniać wolę Boga.

Dar męstwa daje duchową siłę do odważnego wyznawania wiary w Chrystusa i zgodnego z nią postępowania, nie lękając się zagrożeń i przykrych konsekwencji. Dzięki niemu człowiek może przezwyciężać wewnętrzne opory i zewnętrzne prześladowania aż do oddania życia w imię najwyższych wartości, w imię Chrystusa. Może trwać do końca w dobrym, nie poddając się zmęczeniu i znużeniu.

Dar umiejętności to wiedza, która umożliwia wprowadzać w życie prawdy wiary i zasady moralne, posługiwać się dostępnymi środkami, by dążyć do Boga. Dzięki temu darowi człowiek jest praktyczny i skuteczny w działaniu, radzi sobie w konkretnych sprawach, umie je wykorzystać dla prawdziwego dobra.

Dar pobożności to prawdziwa i głęboka więź i zażyłość z Bogiem wyrażana w oddawaniu Mu czci, ćwiczeniach duchownych i w dobrych uczynkach. Dzięki pobożności całe życie człowieka jest przeżywane w jedności z Bogiem.

Dar bojaźni Bożej nie oznacza niewolniczego strachu przed Bogiem, ale szacunek, posłuszeństwo wobec Niego, lęk, by Go nie utracić, gdyż jest najwyższą Wartością i Bogactwem, Osobą godną miłości ponad wszystko w której człowiek znajduje prawdziwy pokój i spełnienie.

Duch Święty realizuje w świecie dzieła Boże, jest – jak mówi hymn liturgiczny – dawcą łask, światłością serc, gościem duszy, odpoczynkiem w pracy, utuleniem w płaczu. Bez Jego pomocy nie ma w człowieku nic niewinnego ani wartościowego, ponieważ On obmywa to, co nieczyste, leczy to, co chore, rozpala to, co zimne, prowadzi to, co zbłąkane, wiedzie wszystkich ludzi do przystani zbawienia i wiecznego szczęścia.

Dary Ducha Świętego ubogacają i usprawniają człowieka, jego podstawowe władze: rozum, wolę i uczucia. Wlewają w serce światło, moc i pokój. Są one potrzebne każdemu, bo bez nich człowiek nie odczyta i nie zrealizuje swego powołania życiowego zgodnie z zamysłem Bożym. Dlatego potrzebna jest nieustanna modlitwa o dary Ducha Świętego.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ogloszenia-parafialne-baner-01a.jpg

Ogłoszenia parafialne 19.05.2024 r.

 1. Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a zarazem dzień, w którym możemy uzyskać ODPUST ZUPEŁNY pod zwykłymi warunkami i za udział w publicznym śpiewie lub recytacji hymnu: „O Stworzycielu, Duchu przyjdź”.
 2. Jutro drugi dzień świat Zesłania Ducha Świętego – święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Zapraszamy na Msze św. o godz. 8:00 i 18:00.
 3. Obecny miesiąc jest szczególnie poświęcony Matce Bożej poprzez odprawianie nabożeństw „MAJOWYCH”. Nasza Ojczyzna od wieków słynęła z oddawania czci Maryi w śpiewie Litanii Loretańskiej w rożnych miejscach np. w kościołach, kaplicach, przy figurkach, przydrożnych krzyżach i w naszych domach. Ten obraz modlącego się Ludu Bożego wielu z nas ciągle nosi w sobie. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny, codziennie o godz. 17:30. Dzieci zapraszamy we wtorek i czwartek z rodzicami o godz. 17:30.
 4. Zapraszam rodziców, których dzieci będą przeżywały w tym roku ROCZNICĘ I KOMUNII ŚWIĘTEJ na spotkanie do kościoła: 20 maja br. (poniedziałek) o godz. 19:00. Proszę o zabranie książeczki dziecka od pierwszych piątków miesiąca.
 5. W czwartek 23 maja br. obchodzimy w Kościele UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA. Tego dnia podczas Mszy św. o godz. 18:00 księża posługujący w naszej parafii dziękować będą za otrzymany dar kapłaństwa w rocznicę swoich święceń: ks. Proboszcz Wojciech Zwolicki w 30 rocznicę, ks. Sylwester Żbikowski w 8 rocznicę a ks. Mateusz Kaźmierczak w pierwszą rocznicę. Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich powołanych do służby w Kościele. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 6. W piątek 24 maja o godz. 16:00 w Katedrze Elbląskiej ważne wydarzenie:  święcenia diakonatu przyjmie powołany z naszej parafii Amadeusz BABIEL. W imieniu Amadeusza zapraszam parafian do wzięcia udziału w tak wyjątkowej uroczystości. W sobotę 25 maja o godz. 10:00 odbędą się święcenia kapłańskie. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy przyjmą święcenia. 
 7. W przyszłą niedzielę ks. Proboszcz Zbigniew Drzał z Gdańska wygłosi w naszej wspólnocie homilię na temat Oblicza Pańskiego przedstawionego na Całunie Turyńskim. Ten nie namalowany przez człowieka Obraz był przedmiotem refleksji wielu świetnych m.in. Jana Pawła II, który powiedział, że kontemplacja Oblicza Chrystusa jest programem dla Kościoła na trzecie tysiąclecie. Będziemy mieli okazję nabyć obraz Oblicza Pańskiego, a także książkę i płytę CD na temat widzialności Boga opartą o nauczanie Pisma Świętego oraz Tradycji Kościoła, autorstwa ks. Zbigniewa w cenie 40 zł. Są to cegiełki na rzecz budowy przedszkola parafialnego dla dzieci z niepełnosprawnościami w Gdańsku.
 8. W środę zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego o godz. 18.45 w sali na plebanii.
 9. Spotkanie Apostolatu Bożego Miłosierdzia oraz Woluntariuszy Parafialnego Oddziału Caritas za tydzień (26 maja) po Mszy św. o godz. 15:00 na plebanii. Obecność wszystkich członków mile widziana.
 10. INFORMUJEMY, że od 2 czerwca 2024 roku do końca sierpnia nie będzie Mszy św. niedzielnej o godz. 15:00. Koronka do Bożego Miłosierdzia pozostaje bez zmian, czyli w każdą Niedzielę o godz. 15:00. Zapraszamy.
 11. Zachęcam do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 10 zł. z dodatkiem „Gościa Elbląskiego” a w nim wydarzenia z diecezji. Jest również Gość extra poświęcony matkom świętych.
 12. Pan powołał do wieczności : śp. Stefanię BRZEZIŃSKĄ lat 73 z ul. Broniewskiego
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie baner-intencje-mszy.jpg

Intencje mszalne 12.05.2024 r.

PONIEDZIAŁEK / 20 maja 2024 Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła / J 19,25-27
8.00 śp. Bronisława [k] i Leon Prądzińscy, Genowefa i Marian Frączak, Krystyna i Kazimierz Frączak
18.00 śp. Jan Bajor-Brasewicz (w 15 rocznicę śmierci)
18.00 O nawrócenie biednych grzeszników

WTOREK / 21 maja 2024 / Mk 9,30-37
8.00 O nawrócenie biednych grzeszników
18.00 śp. Kazimiera [k] Kachnowicz (2 rocznica śmierci) i zmarli iż rodziny
18.00 O zdrowie dla Wiesławy oraz potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Sebastiana i Sandry

ŚRODA / 22 maja 2024 / św. Rity z Cascii / Mk 9,38-40
8.00 O nawrócenie biednych grzeszników
18.00 śp. Tadeusz Gutowski (w 3 rocznicę śmierci) i zmarli rodzice Gutowscy – Jaworscy
18.00 Za zmarłych z rodzin Walendowskich, Falenta, Bachorskich i Niecieckich

CZWARTEK / 23 maja 2024 / Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana / Mk 14,22-25
8.00 O nawrócenie biednych grzeszników
18.00 Za Apostolat Margaretka i osoby modlące się za kapłanów posługujących w naszej parafii o siły i wytrwałość w postanowieniu
18.00 Za kapłanów posługujących w naszej parafii: ks. Wojciecha, ks. Sylwestra, ks. Mateusza
18.00 śp. Krystyna Malkiewicz (w 3 rocznicę śmierci), śp. Helena Kapciak

PIĄTEK / 24 maja 2024 / Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych / Mk 10,1-12
8.00 O nawrócenie biednych grzeszników
18.00 śp. Kazimiera [k] i Jan Usikowie
18.00 śp. Józef, Sabina i wszyscy zmarli z rodziny

SOBOTA / 25 maja 2024 / Mk 10,13-16
8.00 śp. Mirosław Zalewski (w 30 dzień po pogrzebie)
8.00 O nawrócenie biednych grzeszników
18.00 O Boże bł., dary Ducha Świętego dla ks. Arkadiusza Grabowskiego w 29 rocznicę święceń kapłańskich oraz o opiekę Matki Bożej Szkaplerznej

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY / 26 maja 2024 / Mt 28,16-20
8.00 śp. Jan Chojnicki (w 8 miesiąc po pogrzebie), Marian i Janina Godos
8.00 O nawrócenie biednych grzeszników
10.00 Dziękczynna w 74 rocznicę urodzin Heleny z prośbą o Boże bł. i potrzebne łaski oraz za Justynę w 47 urodziny i Ewy w 44 urodziny
12.00 W intencji Parafian
12.00 Dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Jadwigi i Bogdana Urbańskich z prośbą o Boże bł. i potrzebne łaski dla Złotych Jubilatów
15.00 śp. Krystyna Markiewicz (3 rocznica śmierci) oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo i Helena Kapciak, Regina Kąkol i Genowefa Zdrodowska
18.00 śp. Teresa Małkowska (z okazji Dnia Matki)