Kancelaria Parafialna

Czynna jest:

W OKRESIE WAKACJI:

w środę i piątek po Mszy św. wieczornej do godz. 19.30

Dokumenty potrzebne do Sakramentów Świętych i katolickiego pogrzebu:

Chrzest Święty

ZGŁOSZENIE CHRZTU W KANCELARII PARAFIALNEJ

 • Rodzice dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym chrztem dziecka.
 • W naszej parafii sakramentu chrztu św. udzielamy w III niedziele miesiąca – podczas sumy parafialnej o godz. 12.00 oraz w święta Bożego Narodzenia i w Wielkanoc.
 • Podczas pierwszego spotkania należy przedstawić: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC, dane osobowe rodziców dziecka oraz potwierdzenie zawarcia sakramentu małżeństwa, dane osobowe rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania).
 • Rodzice i rodzice chrzestni są zobowiązani do pojednania z Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania (fakt ten jest potwierdzony na odpowiednich formularzach).
 • Rodzice chrzestni spoza naszej parafii muszą przedstawić zaświadczenie, iż są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenie wydawane jest w parafii zamieszkania chrzestnych.
 • Rodzice i chrzestni zgłaszają się do zakrystii na 10 min. przed Mszą św., podczas której ma się odbyć chrzest, aby przedstawić uzupełnione zaświadczenia oraz złożyć podpisy w księgach parafialnych.
 • W przypadku, gdy dziecko mające przyjąć chrzest nie należy do naszej parafii, dodatkowo wymagana jest zgoda na chrzest od proboszcza parafii rodzimej.
Bierzmowanie
 • metryka Chrztu świętego (jeśli chrzest był po za naszą parafią),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub w przypadku osób dorosłych ostatnie świadectwo katechizacji.
Pierwsza Komunia święta

Przygotowanie dziecka do I Komunii świętej rozpoczyna się na lekcji religii od pierwszej klasy szkoły podstawowej. W parafii przygotowanie rozpoczyna się na początku trzeciej klasy szkoły podstawowej. Na początku września rodzic/opiekun prawny zgłasza swoje dziecko przez:

 • złożenie odpowiedniego oświadczenia w postaci deklaracji,
 • świadectwo chrztu świętego („Ad Sacra”).

Dziecko w parafii przygotowuje się do pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej, po przez:

 • udział wraz z rodzicami w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej,
 • udział w nabożeństwach okresowych,
 • udział z rodzicami w co miesięcznych spotkaniach,
 • modlitwę rodzinną,
 • czytanie Pisma Świętego.
Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZE SKUTKAMI CYWILNYMI
(ŚLUB KONKORDATOWY)

Co najmniej na sześć miesięcy przed ślubem narzeczeni mają obowiązek zgłosić się osobiście do kancelarii parafialnej celem ustalenia dokładnej daty ślubu, spisania protokołu przedmałżeńskiego oraz wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych.

Wymagane dokumenty:

 • akty chrztu św. narzeczonych wydane przez parafię chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy od daty planowanego ślubu),
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC w trzech egzemplarzach (nie starsze niż 3 miesiące od daty planowanego ślubu),
 • dowody osobiste.

W przypadku, gdy obydwoje narzeczeni nie są naszymi parafianami, wymagana jest licencja na pobłogosławienie małżeństwa w parafii tutejszej lub zgoda proboszcza jednego z narzeczonych na ślub poza parafią rodzimą.

Katolicki pogrzeb
 • akt zgonu wydany przez USC,
 • kartę zgonu wystawioną przez lekarza stwierdzającego zgon,
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentów (pokuty, chorych oraz wiatyku),
 • jeśli zmarły nie mieszkał na terenie naszej parafii zgoda proboszcza parafii zamieszkania zmarłego na pogrzeb po za parafią zmarłego,

Klauzura RODO

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r.. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE weszły przepisy dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Przepisy te nakładają na administratorów danych konieczność bezwzględnej ich ochrony.
W związku z tym wszelkiego rodzaju zaświadczenia wydawane w kancelarii parafialnej, będą udostępnione tylko osobom bezpośrednio zainteresowanym, po przedstawieniu dowodu tożsamości lub osobom trzecim mającym upoważnienie pisemne do pobrania takich danych.