Historia parafii

 

 

Dnia 16 listopada 1993 r., w święto Matki Bożej Ostrobramskiej, została erygowana przez Biskupa Elbląskiego Andrzeja Śliwińskiego parafia p.w. św. Rafała Kalinowskiego, dla społeczności elbląskiego osiedla „Nad Jarem”. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Adam Śniechowski, pełniący wcześniej funkcję proboszcza parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Redakach oraz dyrektora ekonomicznego Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. Parafia została wyodrębniona z terenu parafii św. Brata Alberta. Początkowo to w kaplicy tamtejszej parafii były sprawowane Msze Święte. Dopiero na wiosnę 1994 r. ustawiono na placu przeznaczonym pod budowę kościoła wiatę, pod którą były sprawowane sakramenty święte. W 1994 r. powstaje murowana, tymczasowa kaplica, która do 2012 r. służyła parafianom za ich główną świątynię. W grudniu 2003 r. została oddana do użytku część plebanii wybudowana obok kaplicy, w której zamieszkali wikariusze z proboszczem parafii. Przez wcześniejsze lata księża mieszkali w mieszkaniach udostępnianych przez parafian przy ul. Korczaka i Sobieskiego. Z dniem 1 lipca 2002 r. nastąpiła zmiana proboszcza parafii. Został nim mianowany przez księdza biskupa Andrzeja Śliwińskiego ks. Wojciech Zwolicki, wikariusz parafii katedralnej p.w. św. Mikołaja w Elblągu. W tym samym roku powstaje przy parafii wspólnota Rodziny Karmelitańskiej, a od 2007 r. Bractwo Szkaplerzne. Przez 16 lat w kościele św. Rafała Kalinowskiego Szkaplerz Święty przyjęło 2754 osób, a do Bractwa Szkaplerznego wstąpiły 253 osoby. Od lipca 2002 r. każdego szesnastego dnia miesiąca możliwe jest przyjęcie w czasie Mszy Świętej wieczornej Szkaplerza Karmelitańskiego. Z uwagi na apostolstwo szkaplerzne kościół w 2014 r. otrzymał drugi tytuł Matki Bożej Szkaplerznej i odtąd obok uroczystości odpustowych ku czci św. Rafała Kalinowskiego – 20 listopada, parafia świętuje także odpust 16 lipca w święto Matki Bożej z Góry Karmel.

         Mijające lata to także czas sukcesów budowlanych. Dzięki zaangażowaniu parafian, do 2012 r. przez grupę ludzi chodzących od domu do domu, zostały zbierane środki na budowę kościoła. Kolejne etapy jego budowy wyznaczają daty: 2004 rok – budowa fundamentów pod kościół, 2007 rok, czyli rok poświęcony osobie świętego Rafała Kalinowskiego w stulecie jego śmierci, to wydarzenie wmurowania i poświęcenia kamienia węgielnego przez ks. biskupa Jana Styrnę. W 2009 roku przed pasterką zostały zawieszone i po raz pierwszy zabiły dzwony: „Sybirak” – dar Związku Sybiraków w Elblągu oraz „Maryja” – dar wspólnoty parafialnej. 2012 rok i uroczystość I Komunii Świętej to moment, od którego na stałe życie liturgiczne wspólnoty parafialnej przenosi się do nowowybudowanego kościoła. W 2016 r. prezbiterium zostaje zamontowany drewniany Krzyż, rok później została poświęcona przez księdza biskupa Jana Styrnę droga krzyżowa, której poszczególne stacje są darem rodzin naszej parafii, a w sierpniu ubiegłego roku zostały zamontowane marmurowy ołtarz, ambona i miejsce przewodniczenia. Obecny, 2018 rok, to kolejna inwestycja – zakup ławek do kościoła. Pierwsza Msza Święta w poświęcanym dziś kościele sprawowana była w Boże Narodzenie 2009 roku.

         W parafii były przeprowadzone dwukrotnie misje parafialne. W 2003 r. na 10-lecie istnienia parafii prowadzone przez ojców karmelitów, zatytułowane „Otwórzcie drzwi Chrystusowi”, oraz w 2013 r. na 20-lecie parafii prowadzone przez księży saletynów w Roku Wiary ogłoszonym przez papieża Benedykta XVI. Na przestrzeni lat wielkie znaczenie miały także następujące wydarzenia religijne: peregrynacja relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w lipcu 2005 r., peregrynacja obrazów Jezusa Miłosiernego po mieszkaniach parafian w latach 2006-2007, nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 20 i 21 sierpnia 2012 r. Bezspornie przyczyniały się one do ożywienia wiary i skutkowały powstawaniem różnych przyparafialnych inicjatyw.

         Obok widocznej świątyni w parafii wznoszony jest dzięki duszpasterzom
i parafialnym grupom wspólnota Kościoła. Powstające na przestrzeni lat grupy są miejscem formacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dzieci mogą włączać się w działanie Liturgicznej Służby Ołtarza im. Św. Jana Pawła II oraz w scholę dziecięcą „Rafael”. Młodzież skupia się wokół Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży „Boanerges”, Parafialnego Zespołu Muzycznego oraz w Grupie Siłownia. Propozycją dla małżeństw i całych rodzin jest: Domowy Kościół i Arka Rodzin. Dla dorosłych pragnących wzrastać w formacji chrześcijańskiej przeznaczone są: wspomniane już Bractwo Szkaplerzne, Żywy Różaniec, Apostolat modlitwy za kapłanów „Margaretka”, Odnowa w Duchu Świętym „Kana Galilejska”, Krąg Biblijny, Grupa Medytacji Chrześcijańskiej, Parafialny Zespół Caritas, Apostolat Miłosierdzia Bożego, Wspólnota Krwi Chrystusa
i Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego.

         Oprócz grup parafialnych prowadzone jest solidne duszpasterstwo sakramentalne. Każdego dnia parafianie mogą skorzystać z sakramentu spowiedzi oraz uczestniczyć we Mszach Świętych – w dni powszednie: rano o godz. 8:00 i wieczorem o godz. 18:00. W niedzielę natomiast o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 15:00 i 18:00. Na przestrzeni tych 25 lat w parafii zostało ochrzczonych: 1244 osoby, I Komunię Świętą od 2003 r. przyjęło 820 osób, bierzmowanie przyjęły 1692 osoby, zawarto 341 sakramentalnych związków małżeńskich i odprowadzono na miejsce wiecznego spoczynku 915 zmarłych.

         Opiekę duszpasterską nad parafią sprawowało dwóch proboszczów (ks. Adam Śniechowski i pełniący tę funkcję obecnie ks. Wojciech Zwolicki), dwóch księży będących pomocą duszpasterską (śp. ks. Mieczysław Idźkowski i obecnie ks. Piotr Bryk), 16 księży wikariuszy (ks. Jarosław Kiełb, ks. Zbigniew Pieczuro, ks. Eugeniusz Grzesik, ks. Robert Kamiński, ks. Waldemar Joniak, ks. Marian Jażdżewski, ks. Sławomir Hermanowicz, ks. Paweł Guminiak, ks. Jacek Szubrycht, ks. Piotr Molenda, ks. Adrian Woźniak, ks. Adam Skrzyński, ks. Tomasz Wieczorek, ks. Sławomir Milde oraz obecni wikariusze – ks. Marcin Marciniak i ks. Łukasz Garbacki) oraz jeden diakon (dn Dariusz Marut). Z parafii powołanych do kapłaństwa zostało 3 księży diecezjalnych (ks. Piotr Makowski, ks. Grzegorz Wala i ks. Kamil Bober) i jeden salezjanin (ks. Arkadiusz Grabowski, pracujący na misjach w Rosji). Obecnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu studiuje jeden nasz parafianin – akolita Michał Semeniuk, przygotowujący się w tym roku do przyjęcia święceń diakonatu. Z parafii pochodzi także jedna siostra zakonna – boromeuszka, s. Jana Gabriel.

         Poświęcenie kościoła jest wydarzeniem niepowtarzalnym dla świątyni, która już na wieki tym aktem zostaje oddana jako mieszkanie Boga. Jednak wydarzenie, w którym bierzemy udział nie zamyka nas na kolejne inicjatywy duszpasterskie. Parafię tworzy aktualnie 6359 osób, z których 22% regularnie, co tydzień, praktykuje swoją wiarę w czasie niedzielnych nabożeństw.

 

Krótka nota historyczna parafii p.w. św. Rafała Kalinowskiego w Elblągu opracowana na uroczystości jubileuszu 25-lecia parafii, 17.11.2018 r. przez ks. Marcina Marciniaka. Nota ukazała się drukiem w Biuletynie parafialnym z dn. 2 i 9 grudnia 2018 r.