07.04.2024 r., Niedziela Miłosierdzia Bożego

Ufność w Boże Miłosierdzie

Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Od 1995 jest ono obchodzone we wszystkich diecezjach w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.

Inspiracją  dla ustanowienia  tego święta  było pragnienie  Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku.

W wielu objawieniach Pan Jezus określił nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi (bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego.

Trzeba tutaj wyjaśnić, że spowiedź nie musi być odprawiana w dniu święta Miłosierdzia, można to uczynić wcześniej; ważne jest, aby dusza była czysta, bez przywiązania  do jakiegokolwiek  grzechu. Nie można też pominąć troski o przeżywanie tego święta w duchu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w duchu ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich. Dopiero taka postawa pozwala oczekiwać spełnienia obietnic Chrystusowych związanych z tą formą kultu Miłosierdzia Bożego.

Boże miłosierdzie nigdy nie opuszcza człowieka. Towarzyszy mu na wszystkich drogach życia – zawsze gotowe do pomocy. Jednak jedynie ufność w to miłosierdzie otwiera i uzdalnia ludzkie serce do owocnego przyjęcia łaski dobrego Boga pozwalając Mu na swobodne działanie w duszy.

Zaufanie jest odpowiedzią człowieka na uprzedzającą miłosierną miłość Boga. Czcić miłosierdzie nie jest niczym innym, jak ufać Mu. Ufność w niepojętą dobroć Boga pozwala nam pić ze zdrojów Bożego Miłosierdzia.

W pismach Siostry  Faustyny ufność nie jest pojedynczą cnotą, ale całożyciową postawą człowieka wobec Boga jako Ojca bogatego w miłosierdzie. Warunkują ją cnoty teologalne: wiara, nadzieja i miłość oraz moralne: pokora i skrucha, bez nich niemożliwe jest zaufanie Bogu, bo nie można zaufać  komuś,  kogo się nie zna,  na kogo  się nie liczy, kogo się nie kocha, a zarazem jeśli się nie pozna własnej słabości i nie uzna zła w swoim życiu. Ufność nie jest więc ani pobożnym uczuciem, ani tylko intelektualną akceptacją prawd wiary, lecz postawą, która swą siedzibę ma w woli człowieka i wypowiada się w pełnieniu woli Bożej, zawartej w przykazaniach, obowiązkach stanu czy też w rozpoznanych natchnieniach Ducha Świętego. Człowiek poznający tajemnicę miłosierdzia Bożego i ufający Bogu wie, że Boża wola ma na celu tylko i wyłącznie dobro człowieka, dlatego z miłością ją przyjmuje jako dar i stara się wypełniać ją w swym życiu.

Ufność do  tego stopnia  stanowi o istocie  nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, że bez niej to nabożeństwo w ogóle nie istnieje, bo pierwszym i zasadniczym wyrazem czci Miłosierdzia Bożego jest akt ufności. Czcić Miłosierdzie Boże – to najpierw ufać, a potem praktykować poszczególne formy kultu. Już do samej ufności w Miłosierdzie Chrystus przywiązał obietnicę ogólną wszelkich łask i doczesnych dobrodziejstw.

Drugim istotnym warunkiem tego nabożeństwa jest postawa miłosierdzia wobec bliźnich, która sprawia, że nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego wymaga kształtowania w sobie ewangelicznej postawy czynnej miłości wobec ludzi. Pan Jezus pragnie byśmy spełnili w ciągu dnia przynajmniej jeden taki akt miłosierdzia, mając przy tym czystą intencję podobania się jedynie Bogu samemu. Ta właśnie intencja, bezinteresownej miłości naszego Zbawiciela, całkowicie odróżnia chrześcijańskie miłosierdzie od wszelkiej innej dobroczynności pozbawionej motywu miłości Jezusa.

Dopiero na tym fundamencie – ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich – wznoszą się nowe formy kultu, które Pan Jezus przekazał Siostrze Faustynie. Należą do nich: obraz Chrystusa z podpisem: Jezu, ufam Tobie, święto Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzina Miłosierdzia i szerzenie czci Miłosierdzia. Z tymi formami kultu są związane obietnice, które Jezus dał wszystkim, którzy będą te formy kultu praktykować. Warunkiem korzystania z tych wielkich obietnic jest praktykowanie tych form kultu zgodnie z duchem tego nabożeństwa, czyli w postawie ufności wobec Boga i miłosierdzia względem bliźnich.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ogloszenia-parafialne-baner-01a.jpg

Ogłoszenia parafialne 07.04.2024 r.

 1. Dzisiaj w NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO przynosimy do kościoła Skarbonki z Jałmużną Wielkopostną 2024. Skarbonki zostawiamy pod ołtarzem. Bóg zapłać za podjęty trud i złożoną ofiarę.
 2. W pierwsze niedziele miesiąca ofiary złożone na tacę przeznaczone są na inwestycje parafialne. Bóg zapłać za składane ofiary oraz te przelane na konto parafialne.
 3. Przeżywamy wyjątkową „Niedzielę Miłosierdzia Bożego”. Uroczysta Msza św. z odnowieniem Aktu Zawierzenia Parafii Miłosierdziu Bożemu odbędzie się o godz. 15:00. Serdecznie zapraszamy do osobistego i duchowego łączenia się z nami. Zachęcam byśmy w tej godzinie zjednoczyli się we wspólnej modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia szczególnie w intencji zakończenia wojny na UKRAINIE I ZIEMI ŚWIĘTEJ.
  UWAGA: Jest jeszcze możliwość zakupienia obrazu Jezusa Miłosiernego w cenie 55 zł., ( wielkość 20 x45).  Zapisy w zakrystii.
 4. Spotkanie dla rodziców dzieci klas III przygotowujących się do I KOMUNII ŚWIĘTEJ odbędzie się w poniedziałek 8 kwietnia br. o godz. 19:00 w kościele. Obecność rodziców na tym spotkaniu obowiązkowa.
 5. W środę (10.04.) spotkanie Kręgu Biblijnego o godz. 18:45 w salce na plebanii. Ksiądz Sylwester serdecznie zaprasza.
 6. W poniedziałek 8 kwietnia obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeniesioną z 25 marca. Zachęcamy do udziału w jednej z Mszy św. tego dnia.
 7. Rozpoczyna się „ostatnia prosta” przygotowań do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży z roku II. W związku z tym ks. Mateusz prosi o mobilizację wszystkich kandydatów i ich rodziców. Od 8 kwietnia rozpoczynają się spotkania dla kandydatów do bierzmowania w każdy poniedziałek po Mszy św. o godz. 19:00. Obecność kandydatów na powyższych spotkaniach jest obowiązkowa. SAKRAMENT BIERZMOWANIA młodzież naszej parafii przyjmie 27 maja br. podczas dodatkowej Mszy św. o godz. 16:00.
 8. Parafia św. Wojciecha organizuje w dniu 27 kwietnia (sobota) pielgrzymkę pieszą do Świętego Gaju, miejsca męczeństwa św. Wojciecha, głównego patrona naszej diecezji. Wyjście z Katedry o godz. 6:30. Uroczysta Msza św. w Świętym Gaju o godz. 14:00. Zapisy trwają w parafii św. Wojciecha. Więcej informacji na stronie internetowej parafii.
 9. Za tydzień w III Niedzielę Wielkanocną we wszystkich kościołach naszego kraju będziemy przeżywać VIII NARODOWE CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO.  Swoim hasłem jak i wybranymi tekstami z Dziejów Apostolskich nawiązuje ono do programu duszpasterskiego, który poświęcony jest tajemnicy Kościoła. Obecny rok kościelny i duszpasterski przeżywany jest pod hasłem; „Uczestniczymy we wspólnocie Kościoła”.III Niedziela Wielkanocna rozpoczyna także XVI Tydzień Biblijny. Niech on stanie się dla nas okazją to jeszcze większego zasłuchania się w Słowo Boże.
 10. Za tydzień będziemy mogli włączyć się w akcję „Pola Nadziei 2024”. Akcja ma uwrażliwić społeczeństwo, przypominając o chorych i cierpiących, a  także zachęcić do wolontariatu hospicyjnego. W tym dniu (14 kwietnia) na terenie Elbląga będzie przeprowadzona kwesta. Przed kościołem będzie można do puszek złożyć dobrowolną ofiarę. Dziękujemy.
 11. Pozostało kilka miejsc na 4 – dniową pielgrzymkę  z naszej parafii w dniach 26 – 29 kwietnia. Nawiedzimy ŚWIĄTYNIĘ OPATRZNOŚCI BOŻEJ W WARSZAWIE, NIEPOKALANÓW I TORUŃ i inne miejsca. Zgłoszenia u ks. Proboszcza. Wybierz się  razem z nami. Zapraszamy.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie baner-intencje-mszy.jpg

Intencje mszalne 07.04.2024 r.

PONIEDZIAŁEK / 8 kwietnia 2024 / UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO / Łk 1,26-38
8.00 śp. Maria Urtnowska oraz zmarli z rodzin Binkowskich i Szeszel
18.00 śp. Irena Wileńska (w 12 rocznicę śmierci) i zmarli z rodziny Wileńskich i Bartosików
18.00 Dziękczynna za dar powołania ks. Łukasza Bociek, z prośbą aby Duch Święty oświecał na drodze do świętości i napełniał ogniem swojej miłości

WTOREK / 9 kwietnia 2024 / J 3,7-15
8.00 W intencji Panu Bogu wiadomej oraz w 7 rocznicę urodzin i chrztu Łukasza
18.00 śp. Stanisław Hryń (w 18 rocznicę śmierci), Emilia Hryń oraz za rodziców z obojga stron
18.00 śp. Czesław Buchnowski (w 8 rocznicę śmierci, o łaskę nieba)

ŚRODA / 10 kwietnia 2024 / J 3,16-21
8.00 śp. Andrzej Kaczorowski (w 30 dzień po pogrzebie)
18.00 śp. Teresa Małkowska (z okazji urodzin)
18.00 śp. Krzysztof Morzy (2 rocznica śmierci)

CZWARTEK / 11 kwietnia 2024 / J 3,31-36
8.00 śp. Stanisław Miązek (intencja od sąsiadów z Kretowin)
18.00 śp. Jadwiga Starzyńska (w 18 rocznicę śmierci) i zmarli z rodziny
18.00 śp. Jan Przybyłek (w 29 rocznicę śmierci), Bogdan Przybyłek i zmarli rodzice z obojga stron oraz zmarli bracia i siostry

PIĄTEK / 12 kwietnia 2024 / J 6,1-15
8.00 śp. Barbara Starzyńska (w 30 dzień po pogrzebie)
18.00 Dziękczynna w dniu urodzin Agnieszki z prośbą o żywą wiarę oraz otwartość serca na Bożą Miłość
18.00 śp. Ryszard Myszk (w 5 rocznicę śmierci)

SOBOTA / 13 kwietnia 2024 / J 6,16-21
8.00 śp. Piotr Obuszyński (w 30 dzień po pogrzebie)
18.00 śp. Stanisław Rutkowski (w 2 rocznicę śmierci)
18.00 śp. Jerzy Rutkowski (w 31 rocznicę śmierci), Adam Rutkowski (w 10 rocznicę śmierci) i zmarli rodzice z obojga stron

III NIEDZIELA WIELKANOCY / 14 kwietnia 2024 / Łk 24,35-48
8.00 śp. Jan, Cezaria [k] Arowicz i zmarli z rodziny
10.00 Dziękczynna z okazji 13 urodzin Kazimierza, z prośbą o Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej
10.00 Dziękczynna za Kubę w 5 rocznicę urodzin, z prośbą o potrzebne łaski na dalsze lata życia
12.00 Dziękczynna w 50 rocznicę ślubu Krystyny i Jerzego Wiecha, z prośbą o Boże bł., potrzebne łaski dla Złotych Jubilatów
15.00 śp. Janina Wielesik zd. Bojko
18.00 Dziękczynna z okazji 14 urodzin Mateusza Milanowskiego, z prośbą o Boże bł., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej