Ogłoszenia 14.05.2023, VI Niedziela Wielkanocna

Ewangelia (J 14, 15-21)

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

Wnętrze kościoła: Chrzcielnica

We wczesnym chrześcijaństwie miejsce chrztu nie odgrywało istotnej roli. Najważniejsza do chrztu była wiara kandydata w Jezusa jako Syna Bożego. Jeśli uwierzył w Pana Jezusa i pragnął prowadzić nowe życie według usłyszanej Ewangelii, otrzymywał chrzest tam, gdzie była woda.

Jednak w nawiązaniu do chrztu Jezusa w Jordanie (Mt 3, 13-17) chrześcijanie najchętniej chrzcili w rzece. Udzielano chrztu również „w domu” (Dz 9, 18). Zwykle był to chrzest przez zanurzenie w bieżącej wodzie, ale znany był też chrzest przez polanie, zwłaszcza wtedy, gdy było wielu ludzi.

Od III/IV wieku, budynek w którym udzielano chrztu nazywano baptysterium (od greckiego „baptisma” – chrzest), w którym znajdował się basen z wodą. W VIII wieku wraz z powszechną praktyką chrztu dzieci zaczęto rezygnować ze wznoszenia oddzielnych budynków na korzyść chrzcielnicy w kształcie beczki, którą umieszczano wewnątrz kościoła, zazwyczaj w przedsionku. Następnie, gdy zaczęto praktykować chrzest głównie przez polanie, zmieniono chrzcielnicę na płytszą i mniejszą. Przechowywano w niej wodę, której używano przy udzielaniu chrztu, poświęconą w Wigilię Paschalną. Początkowo chrzcielnice znajdowały się tylko w katedrach. Papież Leon IV polecił, aby umieszczać ją w każdym kościele parafialnym.

Chrzcielnice nie były umieszczane ani w prezbiterium, ani w zakrystii.
O wyborze miejsca na chrzcielnicę decydowała biblijna symbolika chrztu jako światła rozpraszającego ciemności grzechu. Lokalizowano je zazwyczaj w oddzielnej kaplicy po północnej stronie kościoła (północ – symbol ciemności, czyli zła i grzechu), po stronie zachodniej (zachód – symbol nieznajomości Boga), ponieważ chrzest był przełamaniem ciemności, odrzuceniem zła. W przypadku braku kaplicy umieszczano chrzcielnicę w kościele po stronie północno-zachodniej lub w lewej nawie.

Od XIII wieku chrzcielnice nakrywano wiekiem, w trosce o czystą wodę,
a w celu zabezpieczenia przed kradzieżą lub profanacją wieko zamykano na klucz.

O chrzcielnicy można powiedzieć, że jest w jakimś sensie źródłem. Ze źródła można się napić, można z niego zaczerpnąć wody bez której nie ma życia. Można też użyć tej wody do tego by się umyć. Z mniejszych czy większych brudów. I w tych dwóch kluczach trzeba spojrzeć na chrzcielnicę.

W wizji Ezechiela, występuje woda która wypływa spod jerozolimskiej świątyni. Płynie ona na wschód (czyli w warunkach Ziemi Świętej na obszary pustynne, by w końcu połączyć się ze słonymi wodami Morza Martwego) sprawiając, ze wszystko tam rozkwita, owocuje i nawet martwe, słone wody zostają uzdrowione.

Trudno nie zauważyć, że znajdująca się w chrzcielnicy woda chrztu świętego pełni podobną rolę. Daje życie; daje życie w pełni, daje życie wieczne. A w nawiązaniu do wizji Ezechiela i pamiętając, że człowieka poranił grzech – można też dodać, że ta woda uzdrawia. Chrzcielnica jawi się więc jako symbol źródła życia. W pewnym więc sensie – przez symbol wody – także i więc znak dającego życie Ducha Świętego.

Gdy pamiętamy o symbolice wody jako czegoś, co służy do obmycia, chrzcielnica staje się też źródłem naszego oczyszczenia i uzdrowienia. Odniesienia biblijne? Wspomnijmy z polecenia Eliasza oczyszczającego się trądu przez zanurzenie w Jordanie Syryjczyka Naamana lub wyznających grzechy i chrzczonych przez Jana Chrzciciela czy niewidomego, któremu Jezus przywrócił wzrok najpierw nakładając mu na oczy błoto, a potem nakazując obmycie się w sadzawce Siloe.

Patrząc na chrzcielnicę można więc powiedzieć: to źródło, w którym zostaliśmy obmyci, to źródło, którego woda nas uzdrowiła, to źródło, które dało nam życie.

Inne odniesienia biblijne odwołują nas do Izraelitów idących przez Morze Czerwone, gdy uciekali w z Egiptu. Woda ich uratowała a uratowani już nie wrócili do starego życia – do niewoli. Poszli dalej, zaczął się nowy etap ich historii. Podobna jest wymowa innej biblijnej sceny: wejścia Izraela do Ziemi Obiecanej. Przypomnijmy – przez Jordan, który w cudowny sposób zatrzymał na ten czas swój nurt. To podobna symbolika: wkraczamy do Ziemi Obiecanej, zaczynamy nowe, nie ma już powrotu do starego. Do wymowy tych obrazów nawiązuje św. Paweł, gdy napisał w Liście do Rzymian, że przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w śmierci Jezusa, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to aby wkroczyć w nowe życie jak Chrystus, który powstał z martwych. To zanurzenie, które przyniosło śmierć starego, ale dało nowe życie.

Chrzest jest więc paschą, przejściem ze śmierci do życia wiecznego.
W wodzie chrztu chrześcijan umiera, by rozpocząć nowe życie. Chrzcielnica zatem symbolicznie jest grobem. Wskazał na to w swoich katechezach św. Cyryl Jerozolimski. Jak zanurzenie w wodę chrzcielną oznacza śmierć starego człowieka, w którym jest grzech, tak wynurzenie jest symbolem nowych narodzin człowieka, który żyje odtąd dla Boga.

Ogłoszenia parafialne 14.05.2023r

 1. Dzisiaj w naszym Kościele o godz. 17:00 odbędzie się nabożeństwo okresu wielkanocnego – DROGA ŚWIATŁA. Podkreśla ono nasze uczestnictwo w życiu i radości Pana Zmartwychwstałego. SERDECZNIE ZAPRASZAM DO WSPÓLNEJ MODLITWY.
 2. W PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY W ELBLĄGU – dzisiaj o godz. 16:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla tych wszystkich, którzy się zapisali na Samolotową Pielgrzymkę do Portugalii i Hiszpani w dniach 17.10. – 24.10.2023 roku. Zapraszamy.
 3. Obecny miesiąc jest szczególnie poświęcony Matce Bożej poprzez odprawianie nabożeństw „MAJOWYCH”. Nasza Ojczyzna od wieków słynęła z oddawania czci Maryi w śpiewie Litanii Loretańskiej w rożnych miejscach np. w kościołach, kaplicach, przy figurkach, przydrożnych krzyżach i w naszych domach. Ten obraz modlącego się Ludu Bożego wielu z nas ciągle pamięta i pragnie przeżywać. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny: dorosłych i młodzież codziennie o godz. 17:30, a dzieci we wtorki i czwartki o godz. 16:30.Niech słowa pieśni: „Zaufaj Maryi, a Ona twe troski jak Matka zamieni w radości” będą dla nas drogowskazem w pójściu właściwą drogą.
 4. PAMIĘTAJMY!!! We wtorek szesnasty dzień miesiąca (16 maja) – dzień modlitw za Rodzinę i Bractwo Szkaplerzne. Zapraszamy osoby należące do tej wspólnoty i pragnące włączyć się do niej na Mszę św. z katechezą o godz. 18:00.

W tym dniu można przyjąć SZKLAPLERZ KARMELITAŃSKI.

 1. W czwartek przypada 103 – rocznica urodzin WIELKIEGO POLAKA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II. Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II prośmy o zakończenie wojny na Ukrainie, o pokój na całym świecie oraz o zgodę i jedność wśród Polaków.
 2. UWAGA !!! Za tydzień (21 maja) o godz. 16:00 na plebanii odbędzie się spotkanie tych wszystkich, którzy się zapisali na pielgrzymkę autokarową do CZERNEJ i okolic. Zapraszamy.
 3. W najbliższą sobotę 20 maja o godz. 12:00 z naszej parafii, będzie się UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ. Wszystkich Parafian proszę o modlitwę, aby te dzieci i ich Rodziny przez całe życie trwały w przyjaźni z Chrystusem.
 4. Zapraszam rodziców, których dzieci będą przeżywały w tym roku ROCZNICĘ I KOMUNII ŚWIĘTEJ na spotkanie do kościoła: 22 maja br. (poniedziałek) o godz. 19.00. Proszę o zabranie książeczki dziecka od pierwszych piątków miesiąca.
 5. Trwa okres Wielkanocny – czas radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zachęcamy wiernych do skorzystania z łaski sakramentu pojednania i do przyjęcia KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ. Spowiedź św. w tygodniu od 7:45 oraz od godz. 17:30.
 6. Fundacja św. Brata Alberta w Elblągu organizuje KOLONIE dla dzieci w KARPACZU w dniach od 29 czerwca do 8 lipca br. Kontakt: 510550122. Więcej informacji na plakacie.
 7. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy wszelkiego dobra w życiu, błogosławieństwa Bożego i oddajemy pod opiekę Matki Bożej Szkaplerznej.
 8. Pan powołał do wieczności : śp. Krystynę OLEJNICZAK lat 83 z ul. Kłoczowskiego

Intencje mszalne 14.05.2023r

PONIEDZIAŁEK / 15 maja 2023 r.
J 15, 26 – 16, 4a

8.00 śp. Roman Tykarski (w 4 rocznicę śmierci)
18.00 O zdrowie i potrzebne łaski w chorobie dla Tadeusza Kruk
18.00 śp. Cecylia Lewandowska (12 greg.)

WTOREK / 16 maja 2023 r. / św. Andrzeja Boboli
J 17, 20-26

8.00 śp. Cecylia Lewandowska (13 greg.)
18.00 W intencji Bractwa Szkaplerznego
18.00 Dziękczynna za dar życia, z prośbą o Boże bł. i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej Szkaplerznej dla Anny w dniu urodzin

ŚRODA / 17 maja 2023 r.
J 16, 12-15

8.00 śp. Cecylia Lewandowska (14 greg.)
18.00 Dziękczynna w 25 rocznicę ślubu Małgorzaty i Sławomira, z prośbą o Boże bł., opiekę Matki Bożej dla srebrnych Jubilatów oraz z okazji imienin Sławomira
18.00 Za zmarłych z rodzin Zdanowskich, Grabowskich i Duszniak
18.00 śp. Małgorzata Czarnecka (w 2 rocznicę śmierci), Rozalia i Wacław, Kazimiera, Władysław

CZWARTEK / 18 maja 2023 r.
J 16, 16-20

8.00 śp. Karol Wiśniewski (z okazji urodzin) oraz za zmarłych z rodzin Wiśniewskich i Filar
18.00 Za zmarłych z rodzin Woźniakowskich i Arcabowicz
18.00 śp. Cecylia Lewandowska (15 greg.)

PIĄTEK / 19 maja 2023 r.
J 16, 20-23a

8.00 śp. Cecylia Lewandowska (16 greg.)
18.00 Zmarli z rodzin: Falenta, Walendowskich, Recław, Bachorskich
18.00 śp. Barbara Kachnowicz (26 rocznica śmierci) i zmarli z rodziny

SOBOTA / 20 maja 2023 r.
J 16, 23b-28

8.00 śp. Cecylia Lewandowska (17 greg.)
8.00 śp. Marianna [k], Wincenty, Władysław Uler
12.00 I Komunia św.
18.00 śp. Ewa Radziszewska (4 rocznica śmierci), Danuta Radziszewska

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
21 maja 2023 r.
J 14, 15-21

8.00 śp. Halina Pączkowska oraz rodzice i dziadkowie z obojga stron
10.00 śp. Genowefa [k] Sukiennik (w 8 rocznicę śmierci), Jan, Stanisław
10.00 śp. Cecylia Lewandowska (18 greg.)
12.00 W intencji Parafian
15.00 śp. Kazimiera Kachnowicz (w 1 rocznicę śmierci) i zmarli z rodziny
18.00 śp. Halina Urbańska (z okazji urodzin i Dnia Matki)