Ogłoszenia 07.05.2023, V Niedziela Wielkanocna

Ewangelia (J 14, 1-12)

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę».

Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?»

Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca».

Droga Światła

Droga Światła (łac. Via lucis) to nabożeństwo odprawiane w Kościele katolickim w okresie wielkanocnym. Nabożeństwo powstało we Włoszech w 1988 roku w rodzinie salezjańskiej. Inspiracją do jej powstania były freski z katakumb św. Kaliksta w Rzymie przedstawiające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który przechodzi z ciemności do światła (stąd nazwa Droga Światła). W latach 90. nabożeństwo było stopniowo rozpowszechniane na całe Włochy. Droga Światła została umieszczona w oficjalnym modlitewniku na Wielki Jubileusz Roku 2000. W 2002 roku została oficjalnie zatwierdzona przez rzymską Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Od tamtego czasu w wielu parafiach na świecie wprowadzono jej odprawianie.

Głównym celem tego nabożeństwa jest podkreślenie znaczenia czasu wielkanocnego w Kościele. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest dla chrześcijan kluczowym wydarzeniem w przeżywaniu wiary. Z duchowości pasyjnej, a więc związanej z męką i śmiercią Chrystusa zrodziły się popularne w Wielkim Poście nabożeństwa: Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale. Nabożeństwem odpowiadającym czasowi wielkanocnemu w Kościele jest właśnie Droga Światła, w której rozważa się wydarzenia po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Droga Światła i Droga Krzyżowa mają sobie wzajemnie odpowiadać. O ich podobieństwie przypominają łacińskie nazwy: Via Crucis (droga krzyża) i Via Lucis (droga światła). Identyczna jest liczba stacji. Proponowane stacje Drogi Światła oparte są na wydarzeniach odnotowanych w Nowym Testamencie.

O tej nowej formie modlitwy, coraz popularniejszej, wspomina watykańskie Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii z 2001 r. Podkreśla ono, że jest to nabożeństwo komplementarne z drogą krzyżową i jest w pewnym sensie jego kontynuacją.

„Od wieków – czytamy w dokumencie – droga krzyżowa koncentrowała uczestnictwo wiernych na pierwszym etapie wydarzenia paschalnego, tzn. na męce Pana, i na niej skupiała uwagę ludu. W naszych czasach analogiczne nabożeństwo Via lucis może skutecznie koncentrować przeżycie wiernych na drugim etapie Paschy Pańskiej, tzn. na zmartwychwstaniu, pod warunkiem, że będzie ono wierne tekstom ewangelicznym”.

Droga światła jest nabożeństwem stanowiącym w tym względzie wielką pomoc. Droga krzyżowa kończy się w tym samym miejscu, w którym rozpoczyna się droga światła – w grobie. Rozważania można prowadzić w formie wędrówki od stacji do stacji znanych dobrze z Drogi krzyżowej, na podstawie wydarzeń odnotowanych w Nowym Testamencie – od zmartwychwstania po zesłanie Ducha Świętego, z uwzględnieniem spotkań Zmartwychwstałego z uczniami. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii (wyd. polskie 2003) przypomina, że w czasie tych ukazań Jezus objawiał uczniom swoją chwałę w oczekiwaniu na obiecanego Ducha Świętego, umacniał ich w wierze, dopełniał nauczania o królestwie Bożym oraz ustanowił definitywnie sakramentalną i hierarchiczną strukturę Kościoła. Przez metaforę drogi nabożeństwo Drogi Światła przeprowadza uczestników od ukazania rzeczywistości cierpienia, które w planach Bożych nie jest czymś ostatecznym, do nadziei osiągnięcia prawdziwego przeznaczenia człowieka, którymi są wolność, radość i pokój. A są to owoce paschalne.

Rozważania drogi światła stanowią doskonałą okazję do pogłębionej refleksji nad tajemnicą zmartwychwstania Chrystusa. W świetle tej tajemnicy łatwiej będzie dostrzec nad wielkanocną przemianą każdego człowieka jego powstanie z martwych. Wiara w zmartwychwstanie nie dotyczy bowiem jedynie wydarzenia z zamierzchłej przeszłości. To wiara w to, że Chrystus żyje i działa w nas dzisiaj i że będzie z nami przez wieczność. Przypomina o tym papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Christus vivit: „Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem”

Ogłoszenia parafialne 07.05.2023r

 1. W dniu dzisiejszym zapraszamy na ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU od godz. 16:00 do godz. 18:00.
 2. W poniedziałek 8 maja obchodzimy Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Zapraszamy na Msze św. o godzinie 8.00 i 18.00.
 3. W pierwsze niedziele miesiąca zbierana taca przeznaczona jest na inwestycje w naszej parafii. Bóg zapłać za składane ofiary.
 4. Obecny miesiąc jest szczególnie poświęcony Matce Bożej poprzez odprawianie nabożeństw „MAJOWYCH”. Nasza Ojczyzna od wieków słynęła z oddawania czci Maryi w śpiewie Litanii Loretańskiej w rożnych miejscach np. w kościołach, kaplicach, przy figurkach, przydrożnych krzyżach i w naszych domach. Ten obraz modlącego się Ludu Bożego wielu z nas ciągle nosi
  w sobie. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny: dorosłych i młodzież codziennie o godz. 17:30, a dzieci we wtorki i czwartki o godz. 16:30.Niech słowa pieśni: „Zaufaj Maryi, a Ona twe troski jak Matka zamieni w radości” będą dla nas drogowskazem w pójściu właściwą drogą.
 5. W związku ze zbliżającym się Sakramentem Bierzmowania ks. Marian prosi o mobilizację wszystkich kandydatów i ich rodziców. Od tej niedzieli rozpoczynają się spotkania dla kandydatów do bierzmowania po Mszy św. o godz. 18:00 w kościele. Obecność kandydatów na powyższych spotkaniach jest obowiązkowa.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA młodzież naszej parafii przyjmie 5 czerwca br. podczas Mszy św. o godz. 18:00.

 1. Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Elblągu ul. Saperów w środę 17 maja 2023r. od godz. 16:00 do godz. 18:00. To najlepszy czas żeby się spotkać, porozmawiać i poznać pijarskie liceum. Otwieramy drzwi nowych możliwości. Informacje również na plakacie.
 2. Za tydzień 14 maja (niedziela) godz. 17:00 zapraszam do naszego kościoła na DROGĘ ŚWIATŁA. Podczas, gdy Droga Krzyżowa akcentuje Mękę i Śmierć Pana Jezusa, nabożeństwo DROGI ŚWIATŁA podkreśla nasze uczestnictwo w życiu i radości Pana Zmartwychwstałego.Nabożeństwo majowe tego dnia będzie wyjątkowo po Mszy św.
 3. W poniedziałek na godzinę 19.00 zapraszamy na spotkanie Odnowy w Duchu Świętym zwłaszcza tych, którzy zakończyli Rekolekcje REO.
 4. W środę na godzinę 18.45 zapraszamy do salki na plebani na spotkanie Kręgu Biblijnego.
 5. Trwa okres Wielkanocny – czas radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zachęcamy wiernych do skorzystania z łaski sakramentu pojednania i do przyjęcia KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ. Spowiedź św. w tygodniu od 7:45 oraz od godz. 17:30.
 6. Fundacja św. Brata Alberta w Elblągu organizuje KOLONIE dla dzieci w KARPACZU w dniach od 29 czerwca do 8 lipca br. Kontakt: 510550122. Więcej informacji na plakacie.
 7. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy wszelkiego dobra w życiu, błogosławieństwa Bożego i oddajemy pod opiekę Matki Bożej Szkaplerznej.

Intencje mszalne 07.05.2023r

PONIEDZIAŁEK / 8 maja 2023 r. / św. Stanisława, biskupa i męczennika
J 10, 11-16

8.00 Dziękczynna z okazji urodzin Tobiasza z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej
18.00 śp. Stanisław i Janina Kuchta
18.00 śp. Cecylia Lewandowska (5 greg.)

WTOREK / 9 maja 2023 r.
J 14, 27-31a

8.00 Dziękczynna w 19 rocznicę ślubu Urszuli i Henryka z prośbą o Boże bł. i potrzebna łaski dla Jubilatów
18.00 śp. Jan Żak
18.00 śp. Cecylia Lewandowska (6 greg.)

ŚRODA / 10 maja 2023 r.
J 15, 1-8

8.00 śp. Cecylia Lewandowska (7 greg.)
18.00 śp. Józef Słomiński (w 30 rocznicę śmierci) i zmarli z rodziny
18.00 śp. Irena, Stanisław Majerscy, siostra Zdzisława (w kolejne rocznice śmierci)

CZWARTEK / 11 maja 2023 r.
J 15, 9-11

8.00 śp. Cecylia Lewandowska (8 greg.)
18.00 śp. Marianna Idzikowska (intencja od Apostolatu Bożego Miłosierdzia)
18.00 śp. Regina i Wiktor Zgleniccy oraz zmarli z rodzin: Zglenickich i Wileńskich

PIĄTEK / 12 maja 2023 r.
J 15, 12-17

8.00 śp. Cecylia Lewandowska (9 greg.)
8.00 śp. Bogdan Kwapiszewski (w 30 dzień po pogrzebie)
18.00 śp. Sylwia Kowalewska i zmarli rodzice Hanna i Kazimierz
18.00 Dziękczynna w 50 urodziny Joanny Śpiewak z prośbą o Boże bł. i potrzebne łaski dla Jubilatki

SOBOTA / 13 maja 2023 r. / Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
J 15, 18-21

8.00 śp. Cecylia Lewandowska (10 greg.)
8.00 śp. Józef Kimso (w 30 dzień po pogrzebie)
18.00 Dziękczynna w 80 urodziny Zofii Rynkiewicz, z prośbą o Boże bł., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na kolejne dni
18.00 śp. Józefa [k] Songin
18.00 śp. Stefania Myszk, Ryszard Myszk, Krystyna Klementowska, Jadwiga i Norbert Sutuła

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
14 maja 2023 r.
J 14, 15-21

8.00 śp. Stanisław Kieza
8.00 śp. Cecylia Lewandowska (11 greg.)
10.00 O żywe działanie Ducha Świętego w codzienności dla Nikodema i jego rodziny, Agnieszki i całej rodziny zakonnej oraz Magdaleny i jej rodziny
12.00 W intencji Parafian
15.00 Dziękczynna za dar kapłaństwa ks. Tomasza Wieczorka, z prośbą o wszelkie potrzebne łaski w posłudze duszpasterskiej (intencja od Margaretki)
18.00 O łaskę wiary, nadziei i miłości dla Aleksandry, Piotra i Kacpra