Ogłoszenia 30.04.2023, IV Niedziela Wielkanocna

Ewangelia (J 10, 1-10)

Jezus jest bramą owiec

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział:

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych».

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił.

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».

Wnętrze kościoła: Ambona

Ambona w każdej katolickiej świątyni jest miejscem służącym do odczytywania tekstów liturgicznych oraz głoszenia homilii. Współcześnie ma ono zazwyczaj formę pulpitu ustawionego w pewnym oddaleniu od ołtarza. Polska nazwa tego miejsca – ambona – została zaczerpnięta z języka greckiego, w którym słowo ambona oznacza: szczyt, podwyższenie.

Ambona przybierała różne formy architektoniczne: od trybuny wspartej na kolumnach (V-VI wiek) do konstrukcji zawieszonej na ścianie lub filarze z wejściem po schodkach. Ten drugi, najczęściej zachowany typ, rozwinięty w XVI wieku, zawierał charakterystyczny daszek akustyczny zwany baldachimem, który tworzył swoiste pudło rezonansowe. Kapłan mówiący z takiej ambony mimo braku instalacji mikrofonowo-głośnikowej, był bardzo dobrze słyszany. Dlatego, że miał ustawiony głos, wyćwiczony zgodnie z regułami retorycznymi oraz dlatego, że świątynie były zbudowane dobrze pod względem akustycznym.

W XX wieku ze względu na rozwój nagłośnienia ambona przyjęła postać mównicy. W rozumieniu liturgii katolickiej ambona jest stołem Słowa Bożego. Jest to miejsce, przy którym odbywa się pierwsza część liturgii Mszy Świętej, czyli Liturgia Słowa.

Znaczenie ambony bardzo wzrosło po reformie liturgicznej w XX wieku. Stała się ona już nie tylko miejscem głoszenia kazań, ale także miejscem wykonywania czytań biblijnych, śpiewania psalmu responsoryjnego oraz podawania intencji modlitwy powszechnej. Sama funkcja liturgiczna wskazuje, że ambona powinna być miejscem godnym i okazałym, dobrze wkomponowanym w bryłę kościoła. Słowo Boże czytane z ambony nie jest bowiem słowem ludzkiego pouczenia, ale prawdziwym pokarmem. Kościół nie wacha się mówić o ambonie jako o stole słowa Bożego, ściśle związanym ze stołem Eucharystii, czyli ołtarzem. Według Wprowadzenia do Lekcjonarza ambona powinna być miejscem wyraźnie zaznaczonym, wyniesionym oraz odpowiednio udekorowanym, co ma podkreślać godność czytanego słowa Bożego.

A co oznacza ambona i jaką kryje w sobie symbolikę?

W historii widziano w ambonie symbol grobu Chrystusa. Stąd często zdobiona była scenami związanymi ze zmartwychwstaniem. Zaskakujące. Dlaczego tak? Ano jak się zastanowić, odpowiedź jest prosta. Chrześcijańskie orędzie, Dobra Nowina,  to orędzie sprzed pustego grobu Chrystusa. To właśnie Jego zmartwychwstanie sprawiło, że mamy co głosić. Gdyby nie ono, nie byłoby Dobrej Nowiny, nie byłoby zbawienia, nie byłoby nadziei życia wiecznego. Nasza wiara, wszystkie jej dogmaty i wymagania moralne, nie miałyby sensu. Sens temu wszystkiemu nadaje pusty grób Jezusa. Naszemu życiu zresztą także.

Z czasem owe zdobienia na ambonach się zmieniały. Najczęściej chyba zamieniano zdobienia związane ze zmartwychwstaniem na wizerunki czy symbole ewangelistów. I dobrze. Orędzie, które zwiastuje się z ambony, czy jest ono czytanym słowem Bożym czy słowem homilii, to w zasadzie właśnie wydarzenia opowiedziane przez ewangelistów. Samo zresztą słowo „ewangelia” znaczy „dobra nowina”. Ale opowieść o czynach i nauczaniu Jezusa nie byłaby Ewangelią, gdyby nie pusty grób. Przy odwoływaniu się do ewangelistów trochę jednak gubi się to jasne wskazanie na centralne znaczenie faktu zmartwychwstania.

Tak, chrześcijaństwo głosi swoje orędzie od grobu. Pustego grobu zmartwychwstałego Jezusa. I to jest ta Ewangelia, Dobra Nowina, którą ma do ogłoszenia całemu światu. Zarówno dla zbawienia tych, którzy nigdy o niej nie słyszeli, jak i umocnienia w wierze tych, którzy wszczepieni w Chrystusa na drogach wiary potrzebują pokrzepienia.

Ambona to ołtarz żywego słowa Boga. To miejsce, z którego głosi najważniejsze orędzie, jakie ludzkość usłyszała. Że śmierć została pokonana: kto wierzy w Jezusa ma życie wieczne.

Słowo Boże, którego słuchamy podczas Mszy św. jest nam głoszone
w znanym dla nas języku – po polsku. Czytają je czasami te same osoby, które dobrze znamy na co dzień. Mamy zatem zrozumiały język i znajomych ludzi, ale słowa, które słyszymy to słowa samego Boga.

Ogłoszenia parafialne 30.04.2023r

 1. NAJPIĘKNIEJSZY MIESIĄC MAJ – zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny, tzw. „MAJOWE”: dorosłych i młodzież codziennie o godz. 17:30, a dzieci we wtorki i w czwartki o godz. 16:30.
 2. W poniedziałek 1 maja br. dodatkowa Msza św. o godz. 11:00 w intencji wszystkich ludzi pracy, bezrobotnych i poszukujących pracy. Niech św. Józef wyprasza nam wszystkim potrzebne łaski. ZAPRASZAMY.
 3. W środę (3.05.) przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym dniu zapraszamy na Msze św. o godz.: 8:00, 11:00 i 18:00. Będziemy wspólnie dziękować za wolność naszej Ojczyzny i prosić Boga o mądrość i odpowiedzialność dla narodu polskiego.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca maja:
 • w pierwszy czwartek (4.05.) będziemy modlić sięo świętość dla kapłanów oraz o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii. Zapraszamy od godz. 17:00 na ,,Godzinę Świętą”, czyli Adorację przed Najświętszym Sakramentem a po Niej na Mszę świętą w powyższych intencjach.
 • w pierwszy piątek miesiąca (5.05.) zapraszamy do spowiedzi dzieci z klas IV w tygodniu, według ustalonego porządku tj.: poniedziałek od godz. 17:30 klasa IVA, wtorek od godz. 17:30 klasa IVB, środa od godz. 17:30 klasa IVC, czwartek od godz. 17:30 klasa IVD i w piątek od godz. 16:00 pozostałe dzieci z innych klas. Msza św. dla wszystkich dzieci w pierwszy piątek – 5 maja o godz. 16:30. Natomiast spowiedź dla dorosłych i młodzieży od godz. 17:30. Msza św. Wotywna o Najświętszym Sercu Jezusa o godz. 18:00
 • w pierwszą sobotę (6.05.) przed Mszą św. o godz. 17:00 zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi grzeszników.

Tego dnia zmiana tajemnic dla Żywego Różańca.

 1. W pierwszy piątek miesiąca (5.05.) z Panem Jezusem kapłani udadzą się do chorych od godz. 9:30. Prosimy zgłaszać do kapłanów chorych.
 2. Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Elblągu ul. Saperów w środę 17 maja 2023r. od godz. 16:00 do godz. 18:00. To najlepszy czas żeby się spotkać, porozmawiać i poznać pijarskie liceum. Otwieramy drzwi nowych możliwości. Informacje również na plakacie.
 3. Trwa okres Wielkanocny – czas radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zachęcamy wiernych do skorzystania z łaski sakramentu pojednania i do przyjęcia KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ. Spowiedź św. w tygodniu od 7:45 oraz od godz. 17:30.
 4. Fundacja św. Brata Alberta w Elblągu organizuje KOLONIE dla dzieci w KARPACZU w dniach od 29 czerwca do 8 lipca br. Kontakt: 510550122. Więcej informacji na plakacie.
 5. Za tydzień w pierwszą niedziele maja taca przeznaczona będzie na inwestycje w naszej parafii.

Bóg zapłać za składane ofiary.

 1. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy wszelkiego dobra w życiu, błogosławieństwa Bożego i oddajemy pod opiekę Matki Bożej Szkaplerznej.
 2. W ostatnim czasie odeszła do wieczności:

śp. Krystyna PUTKOWSKA lat 96 z ul. Tuwima

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

Intencje mszalne 30.04.2023r

PONIEDZIAŁEK / 1 maja 2023 r. / św. Józefa, rzemieślnika
J 10, 11-18

8.00 śp. Helena Niewińska (29 greg.)
11.00 Za bezrobotnych i ludzi poszukujących pracy i tych, którzy zostali skrzywdzeni przez pracodawców
18.00 śp. rodzice Rybiccy: Kazimiera (39 rocznica śmierci), Antoni (48 rocznica śmierci), siostra Bogumiła (28 rocznica śmierci), Jan (20 rocznica śmierci), Benedykt oraz zmarli z rodzin Rybickich, Kułakowskich, Mikołajewskich

WTOREK / 2 maja 2023 r. / św. Atanazego
J 10, 22-30

8.00 śp. Helena Niewińska (30 greg.)
18.00 śp. Bazyli [m], Stefania [k], Krzysztof, Mariusz
18.00 Dziękczynna w 52 rocznicę ślubu Haliny i Eugeniusza Motyl, z prośbą o Boże bł., potrzebne łaski dla Jubilatów

ŚRODA / 3 maja 2023 r. / Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
J 19, 25-27

8.00 Dziękczynna za dar życia Marcina w 13 urodziny, z prośbą o Boże bł. i dary Ducha Świętego
11.00 W intencji Ojczyzny
18.00 śp. Julian (40 rocznica śmierci) i zmarli z rodzin: Dziergowskich i Krauze
18.00 Dziękczynna w 87 urodziny Moniki Gołyńskiej z prośbą o Boże bł. potrzebne łaski

CZWARTEK / 4 maja 2023 r. / św. Floriana
J 13, 16-20

8.00 śp. Wiktoria i Józef Szwarc, Wanda i Benon Kasafier
18.00 O obfitość łask Bożych na każdy dzień dla ks. Proboszcza Wojciecha Zwolickiego oraz o opiekę Matki Bożej Szkaplerznej (intencja od Róż Różańcowych)
18.00 W intencji nowych powołań kapłańskich
18.00 śp. Cecylia Lewandowska (1 greg.)

PIĄTEK / 5 maja 2023 r. / św. Stanisława Kaźmierczyka
J 14, 1-6

8.00 śp. Cecylia Lewandowska (2 greg.)
16.30 W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
18.00 śp. Wiktoria, Władysław Bielscy, Sławomir Kulpa, Maria, Bronisław, Paweł Chrapowiccy
18.00 śp. Jerzy Ciesielski (w 30 dzień po pogrzebie)

SOBOTA / 6 maja 2023 r. / św. Apostołów Filipa i Jakuba
J 14, 6-14

8.00 śp. Jan, Jan, Henryk, Maria Juśko
8.00 śp. Cecylia Lewandowska (3 greg.)
18.00 rezerwacja
18.00 śp. Genowefa Borowiecka (31 rocznica śmierci), zmarli z rodzin Skalińskich i Borowieckich

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
7 maja 2023 r.
J 14, 1-12

8.00 śp. Stanisław (21 rocznica śmierci), Genowefa Pączkowscy
10.00 śp. Jan Bajor-Brasewicz (14 rocznica śmierci)
10.00 śp. Cecylia Lewandowska (1 greg.)
12.00 W intencji Parafian
15.00 O doświadczenie Bożej miłości dla Karliny i Sebastiana
18.00 śp. Jadwiga Byzdra (29 rocznica śmierci), Stanisław Byzdra (z okazji imienin)