Biuletyn 12.09.2021, XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia (Mk 8, 27-35)
Zapowiedź męki Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?»

Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków».

On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?»

Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.

I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.

Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku».

Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

 

Sakramenty – droga do Nieba

Dzisiaj nastąpił wielki dzień dla nas Polaków. Kardynał Stefan Wyszyński i Matka Róża Czacka zostali ogłoszeni błogosławionymi Kościoła. Wierzymy, a nawet jesteśmy przekonani, że oboje są w Niebie, blisko Boga. Świętość jest dla każdego z nas.

Każdy człowiek jest powołany do świętości. Bóg w swoim wielkim Miłosierdziu stwarzając ludzi wskazał kierunek w jakim mają się rozwijać i podążać – jest nim Niebo. Bóg zrobił to, ponieważ nas kocha. Również z miłości pragnie naszego szczęścia, dlatego też człowiek został obdarzony wolną wolą, sam decyduje o sobie i swoim życiu. W tym jedynym aspekcie Pan Bóg sam siebie ograniczył. Inaczej trudno byłoby mówić o miłości Stwórcy do stworzenia.

Księga Rodzaju opisuje jak człowiek korzysta z tego wielkiego daru i łaski. Adam i Ewa, Pierwsi rodzice okazali swoje nieposłuszeństwo wobec Boga. Wybrali grzech, zwany później pierworodnym. Dlatego też musieli opuścić bramy Raju. Zostali wygnani. Od tego momentu człowiek narażony jest na trud pracy i ból. Śmierć weszła na świat. Czytając kolejne rozdziały można się o tym przekonać. Chociażby sytuacja kiedy to Kain zabija swojego brata Abla.

W historii zbawienia człowiek nieraz odwracał się od Boga, wybierał grzech. Jednak Pan w swojej wielkiej miłości ratował Naród Wybrany – Izrael z tarapatów. Warto przypomnieć wyzwolenie z niewoli egipskiej i pielgrzymkę do Ziemi Obiecanej. Bóg i w tym był ze swoim ludem.
Człowiek jest skłonny do złego. Często kieruje się grzechem i pogrąża się, wybiera potępienie. Bóg widząc to chciał ochronić swoje stworzenie. Zesłał na świat swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby odkupił go z grzechu. Jezus głosił Ewangelię, Miłość Boga, dał przykład pięknego i dobrego życia. Ludzie jednak Go i tym razem odrzucili.

Został skazany na śmierć. Umierając na krzyżu zostawił nam sakramenty, które mają nas doprowadzić do Nieba. Gdy umarł został pochowany w grobie i zmartwychwstał trzeciego dnia. Jezus żyje. Odkupił nas. Pokonał szatana z miłości do nas. Zrobił to dla każdego człowieka.
Dziś też zdarzają się ludzie, którzy odrzucają Boga. Przecież my też tak często wybieramy zło. Bóg tak jak z Izraelem tak i dziś jest z nami w każdym momencie naszego życia. Bóg jest obecny w sakramentach, które są dla nas ratunkiem i drogą do Nieba:

  • Chrzest – czyni z nas Dzieci Boże i obmywa ze wszystkich grzechów, w tym z pierworodnego;
  • Bierzmowanie – napełnia nas Duchem Świętym;
  • Eucharystia – Chleb dający nam życie, sam Chrystus;
  • Sakrament Pokuty i Pojednania – oczyszcza nas z grzechów, mamy na nowo łaskę uświęcającą, możemy przyjmować Komunię Świętą;
  • Namaszczenie chorych – lekarstwo duchowe;
  • Kapłaństwo i Małżeństwo – droga życia, uświęcenia i służby bliźniemu.

Sakramenty zostały nam dane z miłości. One są drogą do Nieba. Każdy kto z nich korzysta i nimi żyje może być pewny, że osiągnie świętość. Chrystus w wielu miejscach Ewangelii to obiecał. Najważniejsze jest to, żeby Bóg był na pierwszym miejscu. Dlatego tak ważne, żeby odpowiedzieć na pytanie z dzisiejszej Ewangelii:

Za kogo uważasz Jezusa, kim On dla Ciebie jest?

 

 

 

Ogłoszenia parafialne 12.09.2021r

1. UWAGA! Od września powracamy do Mszy Świętej niedzielnej o godzinie 15:00, która rozpoczyna się Koronką do Miłosierdzia Bożego.

2. Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy, dzisiejszą niedzielą w naszej Ojczyźnie rozpoczynamy XI Tydzień Wychowania, którego hasło brzmi „W BLASKU OJCOSTWA”. Podejmujemy piękne dzieło wychowania ufając, że jego owoce są niezniszczalne i pozostają na wieki. Pamiętajmy o głębokich słowach Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Na grobie każdego nauczyciela napisać można „NON OMNIS MORIAR” – „nie umarłem wszystek” – bo żyjesz w dzieciach, które wychowałeś. Zapraszamy dzieci, młodzież naszej parafii oraz kandydatów do Sakramentu Bierzmowania na Mszę św. – 18 września (sobota) o godz. 18:00 w święto św. Stanisława Kostki – patrona Polski, dzieci i młodzieży. Więcej na stronie: www.tydzieńwychowania.pl

3. W tym tygodniu na plebanii odbędą się spotkania rodziców dzieci przygotowujących się w tym roku do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej według następującego porządku:

  • • dnia 13 września (poniedziałek) klasa III a i klasa III b – o godz. 19:00;
  • • dnia 14 września (wtorek) klasa III c i klasa III d – o godz. 19:00, oraz rodzice dzieci uczących się w innych szkołach.

OBECNOŚĆ RODZICÓW OBOWIĄZKOWA.

4. UWAGA!!! Zapisy do bierzmowania młodzieży z klas VIII Szkoły Podstawowej trwają do końca września. Zgłoszenia przyjmuje ks. Marcin.

5. W czwartek 16 września br. dzień spotkania i formacji BRACTWA SZKAPLERZNEGO. Serdecznie zapraszamy na Mszę Św. o godz. 18:00, a po niej na Nabożeństwo do Matki Bożej Szkaplerznej. Spotkanie RADY SZKAPLERZNEJ w salce na plebanii po nabożeństwie.

6. W piątek 17 września w kościele pw. „Wszystkich Świętych” w Elblągu dla Związku Sybiraków i Kombatantów z okazji 82 rocznicy napaści sowieckiej na Polskę o godz. 10:00 zostanie odprawiona Msza święta. Po niej dalsze uroczystości przy Krzyżu Katyńskim na Cmentarzu Komunalnym przy Agrykola.

7. W TYM TYGODNIU KOLEJNY ROK PRACY FORMACYJNEJ INAUGURUJE:
• Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży „BOANERGES” – w środę o godz. 19:00.
8. Zachęcamy do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł. z dodatkiem „Gość Elbląski. Zachęcam, by wychodząc z kościoła wziąć z sobą BIULETYN.

9. Mamy w kościele dwie nowe bezdotykowe kropielnice z wodą święconą: przy wejściu głównym i bocznym. Nie jest to płyn do dezynfekcji rąk tylko woda święcona do uczynienia znaku krzyża przy wejściu do świątyni.

10. Możliwość skorzystanie z Sakramentu Spowiedzi Świętej w tygodniu mamy:
od godz. 7:45 oraz od godz. 17:30. KANCELARIA PARAFIALNA: czynna w środy od 16:00 do 17:30 oraz w piątki po Mszy św. wieczorowej do 19:30. Zapraszamy.

11. W naszej parafii trwa NOWENNA w intencji „O RATUNEK DLA POLSKI PRZEZ MIŁOSIERDZIE BOŻE”. Trwamy na modlitwie według następującego planu:
• godz. 14:00 Różaniec,
• godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza święta,
• około godz. 16:15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy do godz. 17:30. Odpowiedzialni: Nieustający Różaniec, Żywy Różaniec, Wspólnota Krwi Chrystusa, Apostolat Bożego Miłosierdzia.
Zapraszamy do tej wspólnej modlitwy wszystkich, którym los Ojczyzny nie jest obojętny.

 

Intencje mszalne 12.09.2021r

PONIEDZIAŁEK / 13 września 2021r. / Św. Jana Chryzostoma
8.00 † Halina URBAŃSKA ( 13 Msza Gregoriańska)
15.00 O ratunek dla Polski przez Miłosierdzie Boże (6)
18.00 † Elżbieta, Władysława (k) i Zygmunt KISIELEWSCY
18.00 † Danuta TOMASZEWICZ (4 r. śm.)

WTOREK / 14 września 2021r. / Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
8.00 † Halina URBAŃSKA ( 14 Msza Gregoriańska)
15.00 O ratunek dla Polski przez Miłosierdzie Boże (7)
18.00 † Bronisława (k) (21 r. śm.) i zmarli z rodziny WALA
18.00 † Halina CELIŃSKA (8 r. śm.)

ŚRODA / 15 września 2021r. / Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
15.00 O ratunek dla Polski przez Miłosierdzie Boże (8)
18.00 † Halina URBAŃSKA ( 15 Msza Gregoriańska)
18.00 † Hanna JANKOWSKA (7 r. śm.) i zmarłe rodzeństwo

CZWARTEK / 16 września 2021r. / Świętych Męczenników Korneliusza i Cypriana
8.00 † Halina URBAŃSKA ( 16 Msza Gregoriańska)
15.00 O ratunek dla Polski przez Miłosierdzie Boże (9)
18.00 W intencji Bractwa Szkaplerznego i osób, które przyjmą Szkaplerz
18.00 † Jan PRZEWORSKI i zmarli rodzice Albina (k) i Tadeusz LESZCZYŃSCY

PIĄTEK / 17 września 2021r.
8.00 † Franciszka (k) i Eugeniusz FOLZDORF
18.00 † Halina URBAŃSKA ( 17 Msza Gregoriańska)
18.00 Rezerwacja

SOBOTA / 18 września 2021r. / Św. Stanisława Kostki
8.00 † Halina URBAŃSKA ( 18 Msza Gregoriańska)
18.00 † Helena i Jan GRABOWSCY
18.00 † Szczepan ŻYŁA (4 r. śm.)

XXV Niedziela Zwykła / 19 września 2021 r.
7.00 † Jan KOSTRZEWA (Msza z okazji rocznicy urodzin)
9.00 † Tadeusz ZINKIEWICZ
9.00 † Rajmund DULJAN (Msza w 30 dzień po śmierci)
10.30 † Bronisław SOSNOWSKI
12.00 W intencji Parafian
15.00 † Halina URBAŃSKA ( 19 Msza Gregoriańska)
18.00 † Józef SULECKI (24 r. śm.)