Biuletyn 22.11.2020, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

CHRYSTUS KRÓL

Zasiadającego na tronie Pantokratora a zarazem ukoronowanego cierniem i bezsilnego Zbawiciela katolicy wspominają na koniec roku kościelnego, który symbolicznie oznacza też koniec czasu i nastanie wieczności. Chrystusa Króla Wszechświata Kościół katolicki czci w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, która w tym roku przypada dziś, 22 listopada.

Uroczystość tę wprowadził papież Pius XI w roku 1925 na zakończenie Roku Świętego: przypadła ona wówczas na 11 grudnia. Po ostatniej reformie liturgicznej w 1969 r. uroczystość została przeniesiona na ostatnią niedzielę przed Adwentem. Mimo, że jest to święto tak młode, jego treść była przeżywana w Kościele od początku jego istnienia. Wskazuje na to wiele fragmentów Ewangelii oraz starożytnych pism chrześcijańskich. Geneza kultu Chrystusa jako Króla sięga natomiast już Starego Testamentu, zapowiadającego przyjście Mesjasza, króla, potomka Dawida.

Greckie słowo „chrystus” jest odpowiednikiem hebrajskiego mesjasz i oznacza pomazańca, namaszczonego, co w znaczeniu starotestamentalnym odnosiło się zarówno do króla, jak i kapłana, a nieraz także do proroka. Umieszczenie tej uroczystości na końcu kalendarza wiąże się z biblijnym rozumieniem czasu i odzwierciedla zarazem sens roku liturgicznego, który jakby odtwarza najważniejsze zdarzenia w dziejach zbawienia.

Objawienie biblijne przyniosło nowe, linearne rozumienie czasu: czas ma swój początek i koniec, nie ma w nim powrotów i cyklów, lecz każda chwila jest jedyna i niepowtarzalna. W człowieka jednak, tak jak w całą naturę, wpisana jest pewna cykliczność.

Rok kościelny łączy w sobie te dwa wymiary: w swoich powrotach odzwierciedla tę jedyną i niepowtarzalną historię zbawienia, która rozpoczęła się wraz ze stworzeniem, szczyt osiągnęła w czasie życia, zbawiennej śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu, a zmierza do kresu, którym jest nastanie Królestwa Bożego. Zakończenie roku symbolizuje właśnie osiągnięcie celu i wypełnienie bożych obietnic. Jest to odpowiedź Boga na nieustające modlitwy chrześcijan: Przyjdź królestwo Twoje.

W ikonografii Chrystus Król już od starożytności przedstawiony jest jako Pantokrator, czyli Wszechwładca, zasiadający na tronie, mający ziemię za podnóżek lub trzymający glob ziemski w dłoni. Tak przedstawiają Jezusa dawne ikony i mozaiki. Tak też wielokrotnie ukazuje Go Apokalipsa – jako zasiadającego na tronie, któremu całe stworzenie oddaje cześć.

Równocześnie Ewangelie ukazują inny wymiar królowania Chrystusa. Ubiczowany, ukoronowany cierniami Jezus odpowiada na pytanie Poncjusza Piłata: Tak, jestem Królem. Królestwo moje nie jest z tego świata (por. J 18, 33-40). Na krzyżu Chrystusa widniał napis: Jezus Nazarejczyk Król Żydowski (J, 19,19), a ukrzyżowany z Nim łotr prosił tuż przed śmiercią: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie” (Łk 23,42). Ten ewangeliczny przekaz ukazuje, że w najgłębszym chrześcijańskim sensie panować to znaczy służyć a nawet oddać życie za innych.

 

Również dzisiaj – 22 listopada przypada wspomnienie św. Cecylii. Miłość, Muzyka, Piękno, Śmierć – to Jej atrybuty.

Jest patronką muzyki kościelnej. Z tej okazji Składamy więc najserdeczniejsze życzenia naszemu organiście – Panu Piotrowi, chórzystom, scholankom, zespołowi młodzieżowemu i wszystkim śpiewającym w kościele. Śpiewajcie na chwałę Pana.

Życzymy, aby piękno wykonywanej muzyki zbliżało nas do Boga i ludzi oraz wiele radości, satysfakcji z pełnionej w parafii św. Rafała Kalinowskiego posługi.

 

 

Ogłoszenia parafialne 22.11.2020r
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

1. Dziś obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata i zakończenie ROKU LITURGICZNEGO, za tydzień rozpoczynamy ADWENT.

2. Dobiega końca czas wspólnych modlitw za zmarłych, zachęcamy do wzięcia udziału o godz. 17:30 w WYPOMINKACH połączonych z Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz we Mszy św. Zbiorowej o godz. 18:00. Pamiętajmy: „Świętą i zbawienną rzeczą jest modlić się za żywych i zmarłych.” Czy to już uczyniłeś?!

3. Informujemy, że zgodnie z aktualnymi decyzjami władz państwowych i sanitarnych, przyjętych także przez władze kościelne, w Mszach świętych i innych nabożeństwach w naszym kościele od 7 listopada br. może uczestniczyć 35 osób.

UWAGA!!! Przychodzimy w maseczkach i w nich uczestniczymy podczas Mszy św. i nabożeństwach. Ściągamy je wyłącznie w momencie przyjmowania Komunii Świętej. Prosimy o przestrzeganie tego zalecenia sanitarnego.

4. Kandydatów przygotowujących się do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA – CAŁY rok II zapraszamy w tym tygodniu na spotkanie we wtorek (24.XI.) o godz. 18:45 w kościele.

5. Wszystkich chcących pogłębić swoją wiedzę i relację z Bogiem poprzez Pismo Święte, zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego w środę 25 listopada o godz. 18.45. które odbędzie się w Kościele.

6. Przypominamy, że najpiękniejszą modlitwą Kościoła jest Msza święta, którą można zamawiać za żywych i umarłych lub ofiarować jako wspaniały chrześcijański prezent z okazji rocznicy ślubu, chrztu, urodzin i imienin prosząc o łaski lub za nie dziękując.
Można zamawiać i rezerwować Msze św. na rok 2021.

7. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej Szkaplerznej.

8. Zachęcamy do korzystania z Sakramentu Spowiedzi Świętej codziennie od godz. 7:45 oraz od godz. 17:30.

9. Zachęcamy do nabycia aktualnego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł. z dodatkiem „Gościa Elbląskiego” a nim wydarzenia z diecezji.

10. Pan powołał do wieczności:

† śp. Włodzimierza Kowalskiego lat 67 z ul. Tuwima,
† śp. Wandę Jabłońską lat 75 z ul. Sobieskiego oraz
śp. Danutę Przyborowską l. 65 z ul. Korczaka

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie! A światłość wiekuista niechaj im świeci.

 

Intencje mszalne 22.11.2020

PONIEDZIAŁEK / 23 listopada 2020r.
8.00 † Jan Zasada w 2 miesiąc po śmierci
18.00 Rez.
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

WTOREK / 24 listopada 2020r. / św. Andrzeja Dung Lac i Towarzyszy
8.00 † Wiesława (k) Dawczak w 30 dpp.
18.00 Dzięk. w 10 urodziny Łucji z prośbą o Boże błog. i opiekę MB
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

ŚRODA / 25 listopada 2020r.
8.00 O Boże błog. i zdrowie dla ks. Marcina Marciniaka – int. od Margaretki
18.00 O Boże błog., opiekę MB i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza – int. od Margaretki
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

CZWARTEK / 26 listopada 2020r.
8.00 O ratunek dla naszej Ojczyzny, aby była wierna Bogu, Krzyzowi i Ewangelii
18.00 † Tadeusz Reczek w 3 r. śm.
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

PIĄTEK / 27 listopada
8.00 † Anna w 35 r. śm. i Tadeusz Krasnodębscy
18.00 † Izydor w rocz. śmierci i zm. z rodz. Bińkowskich
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

SOBOTA / 28 listopada 2020r.
8.00
18.00 † Józef Kwiatosz w 7 r. śm.
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

I Niedziela Adwentu / 29 listopada 2020r.
7.00 † Zdzisław Brdak z ok. ziemskich imienin
9.00 † Antoni Kępiński w 22 r. śm. i Stanisława (k)
9.00 † Ryszard, Iwona, Jan, Janina, Jadwiga, Stefan, Zdzisław i zm. z rodz. Kujawskich, Dąbrowskich i Nike
10.30 Dzięk. za bezinteresowną pomoc z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla rodz. Denisiuk
12.00 W intencji Parafian
15.00 Dzięk. z ok. pierwszych urodzin Wiktorii z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla całej rodziny Asiukiewicz
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych