Biuletyn 15.11.2020, XXXIII Niedziela Zwykła

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

Poświęcenie kościoła i ołtarza zalicza się do najbardziej uroczystych aktów liturgicznych, a obchód rocznicy tego wydarzenia jest podniesiony do rangi uroczystości. Gdy dom, w którym się gromadzimy w każdą niedzielę, był jeszcze na etapie projektu, miał już wytyczony cel i zadanie: miał być miejscem spotkania człowieka z Bogiem i służyć jednoczeniu się ludzi z ich Stwórcą i Ojcem.

Do chwili poświęcenia był jedynie zwykłym budynkiem. Po poświęceniu stał się „domem Bożym i bramą niebios (…) arką przymierza i mieszkaniem Boga z ludźmi” (por. Rdz 28,17-19). Dzień poświęcenia kościoła jest do pewnego stopnia porównywalny z chrztem człowieka. Człowiek staje się świątynią Boga przez chrzest; budynek – przez poświęcenie i namaszczenie. Gdy dziecko przychodzi na świat, jest nowym istnieniem ludzkim, nowym człowiekiem. Od chwili chrztu – staje się dzieckiem Boga i miejscem Jego zamieszkania na ziemi, Jego świątynią.

We wtorek, 17 listopada będziemy dziękować Bogu, że pozwolił wznieść, z Jego darów, kościół parafialny – tę „arkę przymierza”, stały symbol Jego zbawczej obecności wśród nas. Spoglądamy z dumą i radością na naszą świątynię także dlatego, że jest ona znakiem wszystkich wierzących i każdego z osobna. Słowem „Kościół” określamy bowiem wszystkich wierzących w Chrystusa i przez chrzest oddanych Mu na własność.

Tym samym słowem nazywamy także poświęcony i namaszczony budynek – miejsce, w którym dostępujemy Bożego miłosierdzia i otrzymujemy pokarm na życie wieczne. Świątynia, choć składa się z wielu elementów i z rozmaitego materiału, stanowi trwałą i harmonijną całość. Jest więc nie tylko symbolem jedności, ale rzeczywistą jednością wielu elementów.

Gromadzący się w niej mają okazję przypomnieć sobie prośbę Pana Jezusa z Ostatniej Wieczerzy: „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas” (J 17, 21). Chrześcijanie stają się prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa i żywą świątynią Boga na ziemi, gdy trwają w jedności. Podstawą jedności jest wiara i miłość. Mówią o niej modlitwy mszalne wypowiadane w tę uroczystość.

Są one echem modlitwy poświęcenia, którą odmawia biskup, oddając budowlę Bogu na chwałę, a ludziom dla zbawienia: „Niech tutaj ubodzy znajdują miłosierdzie, uciśnieni prawdziwą wolność, a wszyscy ludzie niech przyoblekają się w godność Twoich dzieci, aż osiągną szczęśliwie radość życia wiecznego w niebieskim Jeruzalem”.

Wdzięczni za dar parafialnego kościoła możemy śpiewać: „Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych, nie damy pogrześć wiary. (…) Bronić będziemy Twoich dróg. Tak nam dopomóż Bóg”.

 

W ubiegłym roku, pierwszej rocznicy konsekracji przewodniczył biskup pomocniczy diecezji elbląskiej – Bp dr Wojciech Skibicki. Jest to dziś ważne wydarzenie dla całej parafii. Ale nie chodzi w nim tylko o budowlę, nie chodzi o gmach wzniesiony trudem parafian, ale o całą żywą wspólnotę tego lokalnego Kościoła – mówił w homilii.

Jak podkreślał, o tym, czy dana parafia jest żywa, nie decyduje to, jak wygląda budynek świątyni, ale właśnie ludzie, którzy ją tworzą. Nie zapominajmy, że żywa wspólnota Kościoła, żywa parafia tym się właśnie charakteryzuje, że są w niej obecne różne osoby, które w życie Kościoła się włączają i chcą przez to zbliżać się do Chrystusa.

Po Mszy św. odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą wszystkim tym, którzy przyczynili się do wybudowania kościoła św. Rafała Kalinowskiego i Matki Bożej Szkaplerznej.

 

 

Ogłoszenia parafialne 15.11.2020r

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W naszej parafii trwa Nowenna do św. Rafała Kalinowskiego, przygotowująca duchowo do ODPUSTU PARAFIALNEGO. Nowennę odmawiamy na zakończenie Mszy św.

2. W listopadzie w sposób szczególny pochylamy się nad mogiłami, w których spoczywają nasi bliscy. Najgłębszym wyrazem miłości jest nasza modlitwa za nich. Zapraszamy o godz. 17:30 na WYPOMINKI połączone z Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz na Mszę św. Zbiorową o godz. 18:00. Prosimy o czytelne wypisanie na kartkach imion i nazwisk bliskich zmarłych.

3. Informujemy, że zgodnie z aktualnymi decyzjami władz państwowych i sanitarnych, przyjętych także przez władze kościelne, w Mszach świętych i innych nabożeństwach w naszym kościele od 7 listopada br. może uczestniczyć 35 osób.

UWAGA!!!
Przychodzimy w maseczkach i w nich uczestniczymy podczas Mszy św. i nabożeństwach. Ściągamy je wyłącznie w momencie przyjmowania Komunii Świętej. Prosimy o przestrzeganie tego zalecenia sanitarnego.

4. Jutro 16 listopada dzień spotkania BRACTWA SZKAPLERZNEGO. Serdecznie zapraszamy od godz. 17:30 na WYPOMINKI połączone z Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz na Mszę św. o godz. 18:00 zakończoną APELEM MARYJNYM.

5. We wtorek – 17 listopada przypada druga rocznica KONSEKRACJI NASZEGO KOŚCIOŁA. W powyższą Uroczystość w kościele będą zapalone ZACHEUSZKI tj. świeczki na ścianach symbolizujące miejsca namaszczenia olejem świętym murów naszego Kościoła. Zapraszamy w tym dniu na Msze św. o godz. 8:00 oraz o godz. 18:00.

6. W środę – 18 listopada o godz. 18:00 zostanie odprawiona Msza św. z nauką dla młodzieży. W tym dniu przypada wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny patronki Ruchu Czystych Serc i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Szczególnie zapraszamy kandydatów przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania.

7. Dzieci wraz z rodzicami lub opiekunami zapraszamy w środę 18 listopada na godz. 16:30, by wspólnie modlić się za naszych bliskich zmarłych.

8. W czwartek – 19 listopada obchodzimy PARAFIALNY DZIEŃ OBRONY ŻYCIA. W tym dniu na Mszy św. o godz. 18:00 będzie możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, zagrożonego ABORCJĄ. Zapraszamy wszystkie osoby, pragnące włączyć w OBRONĘ ŻYCIA poprzez modlitwę. Przy Biuletynie znajdziemy kartki do wypełnienia w celu podjęcia tego dzieła.

9. UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE KU CZCI ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO przypadają w piątek – 20 listopada. Msze św. sprawowane będą o godz.: 8:00, 11:00 i 18:00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z łaski odpustu parafialnego. UWAGA !!! Wszystkich przebywających na terenie parafii św. Rafała Kalinowskiego z racji ODPUSTU, nie obowiązuje post piątkowy.

10. Zachęcam szczególnie do korzystanie z Sakramentu Spowiedzi Świętej codziennie od godz. 7:45 oraz od godz. 17:30.

11. Zachęcamy do nabycia aktualnego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł. z dodatkiem „Gościa Elbląskiego” a nim wydarzenia z diecezji.

12. Pan powołał do wieczności:
śp. Marka Malinowskiego lat 46 ul. Kłoczowskiego.
śp. Bernarda Kurkowskiego lat 72 z ul. Broniewskiego

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

 

Intencje mszalne 15.11.2020

PONIEDZIAŁEK / 16 listopada 2020r.
8.00 † Leokadia Sakowska w 1 r. śm.
18.00 W int. Bractwa Szkaplerznego oraz osób, które przyjmą szkaplerz
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

WTOREK / 17 listopada 2020r. / św. Elżbiety Węgierskiej
8.00 Rez.
18.00 † Anna Rzepka w 3 r. śm. i Jolanta Kościńska w 4 r. śm.
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

ŚRODA / 18 listopada 2020r. / św. Karoliny Kózkówny
8.00 Rez.
11.00 † Roman Tykarski z okazji ziemskich imienin
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

CZWARTEK / 19 listopada 2020r.
8.00 † Maria Łasak w 30 dpp.
18.00 † Mieczysław Kinach w 30 dzień po śmierci
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

PIĄTEK / 20 listopada / św. Rafała Kalinowskiego / ODPUST PARAFIALNY
8.00 † Władysław, Marianna i Wincenty Uler
11.00 W intencji Parafian
18.00 † Andrzej Jaworski w 8 r.śm., i zm. z rodz. Jaworskich, Stanów, Burdelskich, Maria Jędrzyńska oraz babcie i dziadkowie
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

SOBOTA / 21 listopada 2020r. / ofiarowania NMP
8.00 † Stanisława (k) Cieślińska w 17 r.śm., Tadeusz Cieśliński w 25 r.śm. oraz Krystyna i Józef z rodz. Cieślińskich
18.00 † Stefan Świder w 4 r. śm.
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

NIEDZIELA / Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata / 22 listopada 2020r.
7.00 † Norbert i zmarli rodzice z obojga stron
9.00 † Artur i Regina Kowalscy
9.00 Dzięk. w 40 rocz. ślubu Wiesławy i Zdzisława Krauze, z prośbą o Boże błog. i opiekę MB na dalsze lata życia
10.30 † Wincenty (33 r.śm.) i Helena (26 r.śm.) Wiśniewscy
12.00 W intencji Parafian
15.00 † Stanisław Humelt w 10 r. śm. i zm. z rodz.
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych