Biuletyn 08.11.2020, XXXII Niedziela Zwykła

WOŁANIE Z CZYŚCCA

Założyciel Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych bł. o. Honorat Koźmiński mówił o duszach, że są jakby rozciągnięte między ziemią a niebem, gdyż nie są one już mieszkańcami ziemi, a niebo jest jeszcze dla nich zamknięte. Można je więc nazwać bezdomnymi. Jak im pomóc?

„Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą” – czytamy w „Dzienniczku” św. s. Faustyny. O pomocy cierpiącym w czyśćcu nieustannie przypominał też św. o. Pio. Modlitwę w intencji zmarłych uważał za obowiązek chrześcijanina ważniejszy niż żałoba po nich, ponieważ posiada ona większą wagę od jakiejkolwiek innej czynności podjętej w ich imieniu. Sam utrzymywał silną więź z duszami czyśćcowymi, za które modlił się nieustannie.

Pewnego razu powiedział: „Wchodzi na tę górę, by uczestniczyć w moich Mszach i szukać moich modlitw, więcej dusz z czyśćca niż żywych ludzi”. Z kolei św. Małgorzata Maria Alacoque z Zakonu Sióstr Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (wizytek), żyjąca w drugiej połowie XVII w., w swoim „Pamiętniku duchowym” opisuje „spotkanie” ze zmarłą zakonnicą, która wyznała jej, że cierpi w czyśćcu z powodu lenistwa i niedbalstwa w zachowaniu reguł i niewierności względem Boga.

„Proś Boga za mną, ofiaruj Mu swoje cierpienia w łączności z cierpieniami Jezusa Chrystusa, by ulżyć moim” – mówiła zmarła, prosząc o przystępowanie w jej intencji do Komunii św. „Gdy przyjęłam Komunię św., o którą mnie prosiła, powiedziała mi, że jej straszliwe męczarnie znacznie się zmniejszyły, gdyż w jej intencji odprawiono Msze św. ku czci Męki Pańskiej, jednak została jeszcze długo w czyśćcu, w którym cierpiała męki należne duszom, które były oziębłe w służbie Bożej” – zanotowała św. Małgorzata.

Natomiast św. Katarzyna z Genui w dziełku „Traktat o czyśćcu” dzieliła się swoją wizją czyśćca: „Dusze niektórych zmarłych wobec doskonałej świętości Boga czują się tak brudne i niegodne zbliżenia się do Niego, że same poddają się niewypowiedzianie wielkiej, lecz oczyszczającej męce. Są pomimo to szczęśliwe, gdyż wiedzą, że są zbawione”.

Warto zwrócić uwagę na myśl, że jeśli Bóg poprzez wybrane osoby odsłania tajemnice życia wiecznego, nie czyni tego ze względu na zaspokojenie ciekawości. Objawia się w tym Boże miłosierdzie będące zarazem zaproszeniem do ofiarowania duszom konkretnej pomocy, do której jesteśmy zobowiązani. Potwierdzenie odnajdziemy w słowach Pana Jezusa skierowanych do siostry Faustyny, określających intencję ósmego dnia Nowenny do Miłosierdzia Bożego:

„Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego, niechaj strumienie Krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się Mojej sprawiedliwości, w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie… O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości”.

Jak możemy pomóc cierpiącym w czyśćcu? Największym darem, jaki możemy im ofiarować, jest Msza św. i przyjęcie Komunii św. w ich intencji. Eucharystia stanowi Najświętszą Ofiarę Ciała i Krwi samego Syna Bożego. Nic cenniejszego nie można ofiarować zmarłemu. Msza św. jest szczytową formą okazywania miłości duszom czyśćcowym. Z Najświętszej Ofiary Jezusa Chrystusa czerpią moc wszystkie inne modlitwy i dobre uczynki oraz odpusty.

Jednak z relacji wielu świętych, którym objawiały się dusze czyśćcowe, dowiadujemy się jednak, że niektóre z nich na początku nie są w stanie korzystać z ofiarowywanych za nich Eucharystii czy Komunii św. Dlaczego? Ponieważ jeśli za życia nie przywiązywały one wagi do Mszy św., nie czerpały z niej, również po śmierci początkowo te łaski je omijają. Nie znaczy to, że ofiarowywane przez nas Eucharystie idą na marne. Pozostają ukryte jakby w skarbcu do czasu, kiedy dusza znajdzie się w lepszej kondycji i już będzie w stanie z ich dobrodziejstw korzystać.

 

 

Ogłoszenia parafialne 08.11.2020r

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Kleryk naszego Seminarium Krzysztof Lewandowski, rozprowadza dzisiaj przed kościołem, kalendarze ścienne na rok 2021 za dobrowolną ofiarę. Nabywając kalendarz wspieramy Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu. Dziękujemy za zrozumienie.

2. W listopadzie w sposób szczególny pochylamy się nad mogiłami, w których spoczywają nasi bliscy. Najgłębszym wyrazem naszej miłości jest nasza modlitwa za nich. Dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych codziennie o godz. 17:30 – WYPOMINKI połączone z Koronką do Miłosierdzia Bożego oraz na Mszę św. Zbiorową o godz. 18:00,

3. PAMIĘTAJMY, ŻE ODPUST ZUPEŁNY ZA ZMARŁYCH w tym roku możemy uzyskać przez cały listopad. Ojciec Święty Franciszek wydłużył ten czas z racji epidemii koronawirusa.

4. Informujemy, że zgodnie z aktualnymi decyzjami władz państwowych i sanitarnych, przyjętych także przez władze kościelne, w Mszach świętych i innych nabożeństwach w naszym kościele od 7 listopada br. może uczestniczyć 35 osób.

UWAGA!!!
Przychodzimy w maseczkach i w nich uczestniczymy podczas Mszy św. i nabożeństwach. Ściągamy je wyłącznie w momencie przyjmowania Komunii Świętej. Prosimy o przestrzeganie tego zalecenia sanitarnego.

5. Spotkania dla rodziców dzieci klas III przygotowujących się do I KOMUNII ŚWIĘTEJ odbędą się o godz. 19:00 w kościele według ustalonego porządku:
• w poniedziałek (9 listopada) rodzice klas III A i III B
• we wtorek (10 listopada) rodzice klas III C i III D i spoza parafii. Serdecznie zapraszamy na nasze comiesięczne spotkanie.

6. W środę (11 listopada), Msza św. o godz. 11:00, w 102 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dziękować będziemy za dar wolności i prosić o dary Ducha Świętego dla wszystkich odpowiedzialnych za losy Polskiego Narodu. Szczególnie prosić będziemy o jedność i zgodę w naszej Ojczyźnie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

7. Zapraszamy 11 listopada br. na Mszę św. o godz. 11:00 w intencji ks. Marcina z okazji Jego imienin. Niech Pan Bóg Mu błogosławi a Maryja nieustannie czuwa i umacnia na drodze życia kapłańskiego.

8. Od 11 do 19 listopada będzie trwała Nowenna do św. Rafała Kalinowskiego, przygotowująca nas duchowo do ODPUSTU PARAFIALNEGO. Nowennę będziemy odmawiać na zakończenie Mszy św. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

9. Najpiękniejszą modlitwą Kościoła jest Msza święta, którą można zamawiać za żywych i umarłych lub ofiarować jako wspaniały chrześcijański prezent z okazji rocznicy ślubu, chrztu, urodzin i imienin prosząc o łaski lub za nie dziękując. Można zamawiać i rezerwować Msze św. na rok 2021.

10. Możliwość skorzystanie z Sakramentu Spowiedzi Świętej w tygodniu mamy: od godz. 7:45 oraz od godz. 17:30. Zapraszamy.

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: nowy numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł. z dodatkiem „Gość Elbląski” a nim wydarzenia z diecezji.

 

Intencje mszalne 08.11.2020

PONIEDZIAŁEK / 9 listopada 2020r. / święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
8.00 O zdrowie i potrzebne łaski w chorobie dla Włodzimierza Kowalskiego
18.00 † Marek Pietrzak
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

WTOREK / 10 listopada 2020r. / św. Leona Wielkiego
8.00 O Boże błog., opiekę MB i potrzebne łaski dla doktor Joanny Borowskiej i jej całej rodziny
18.00 † Stefania (k) w 11 r.śm., Władysław w 23 r.śm., Tadeusz w 31 r.śm. i zm. rodzice z obojga stron
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

ŚRODA / 11 listopada 2020r. / św. Marcina z Tours
8.00 Rez.
11.00 W intencji Ojczyzny
11.00 O Boże błog., opiekę MB dla ks. Marcina z ok. imienin – int. od Margaretki
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

CZWARTEK / 12 listopada 2020r. / św. Jozafata
8.00
18.00
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

PIĄTEK / 13 listopada / pierwszych Męczenników Polski
8.00
18.00 † Zm. rodzice: Krystyna i Stanisław Lipińscy
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

SOBOTA / 14 listopada 2020r.
8.00 † Zm. z rodz. Goluchów, Gołosińskich, Micewiczów i Szutów
18.00 † Kazimierz Kaczor w 8 r. śm.
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych

XXXIII Niedziela Zwykła / 15 listopada 2020r.
7.00 † Zofia, Katarzyna, Józef z rodz. Kozaczuk, Jadwiga, Jan, Ryszard z rodz. Wysockich
9.00 † Anatol Usik w 7 miesiąc po śmierci
9.00
10.30 O Boże błog., opiekę MB i dary Ducha Św. dla Patryka Szczepanika w dniu 15 ur.
12.00 W intencji Parafian
15.00 † Zdzisław Borowski w 4 r. śm.
18.00 Msza Św. zbiorowa za zmarłych