Biuletyn nr 856 / 07.06.2020r. Trójcy Przenajświętszej

DLACZEGO ŚWIĘTUJEMY BOŻE CIAŁO?
Ogłoszenia parafialne 07.06.2020
Intencje mszalne 07.06.2020

DLACZEGO ŚWIĘTUJEMY BOŻE CIAŁO?

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Choć świadomość niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele katolickim.

Uroczystość, która wyrosła na podłożu adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest obecnie w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa były objawienia bł. Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem bp Robert ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała, początkowo dla diecezji Liege.

W 1252 r. legat papieski rozszerzył obchodzenie tego święta na Germanię natomiast papież Urban IV bullą „Transiturus” z 1264 r. ustanowił Boże Ciało świętem obowiązującym w całym Kościele jako „zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu”. W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto bp Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej.

W Kościele katolickim w Polsce pod koniec XIV w. święto Bożego Ciała było obchodzone już we wszystkich diecezjach. Było ono zawsze zaliczane do świąt głównych. Od końca XV w. przy okazji tego święta udzielano błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Kościół od samego początku głosił wiarę w realną obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to trzej Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz oraz i św. Paweł Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się według nauki Kościoła na słowie Jezusa: „To jest Ciało moje … To jest krew moja” (Mk 14,22.24).

Procesje eucharystyczne w dniu Bożego Ciała wprowadzono później niż samo święto. Pierwszym śladem ich istnienia jest wzmianka o uroczystej procesji przed sumą w Kolonii w latach 1265-75. Podczas procesji niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem. W ten sposób nawiązywano do dawnego zwyczaju zabierania w podróż Eucharystii dla ochrony przed niebezpieczeństwami.

W XV w. procesje eucharystyczne odprawiano w całych Niemczech, Anglii, Francji, północnych Włoszech i Polsce. W Niemczech procesję w uroczystość Bożego Ciała łączono z procesją błagalną o odwrócenie nieszczęść i dobrą pogodę, dlatego przy czterech ołtarzach śpiewano początkowe teksty Ewangelii i udzielano uroczystego błogosławieństwa. W Polsce zwyczaj ten wszedł do „Rytuału piotrkowskiego” z 1631 r. Rzymskie przepisy procesji zawarte w „Caeremoniale episcoporum” (1600 r.) i „Rituale romanum” (1614 r.) przewidywały jedynie przejście z Najświętszym Sakramentem bez zatrzymywania się i błogosławieństwo eucharystyczne na zakończenie.
Procesję odprawiano z wielkim przepychem od początku jej wprowadzenia. Od czasu zakwestionowania tych praktyk przez reformację, udział w procesji traktowano jako publiczne wyznanie wiary.

 

Ogłoszenia parafialne 07.06.2020

1. Zapraszamy dzisiaj na Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 15:00 do godz. 18:00. Rozpocznie się ona Koronką do Bożego Miłosierdzia.

2. Przez cały czerwiec odprawiamy Nabożeństwa Eucharystyczne ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do udziału w nich zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci codziennie o godz. 17:30.

3. Dzisiejsze ofiary złożone na tacę przeznaczone są na spłatę pierwszej raty za wykonaną fotowoltaikę na plebanii. Bóg zapłać za otwartość i zrozumienie.

4. Wszystkich, którzy w tym roku pragną wybrać się na XXVIII Elbląską Pielgrzymkę Pieszą na Jasną Górę proszę o kontakt z ks. Marcinem. Za tydzień przed kościołem będziemy mogli złożyć dobrowolną ofiarę do puszek na organizację grupy PÓŁNOC ELBLĄG, której opiekunem jest ks. Marcin Dopierała.

5. Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów w czasie procesji wokół kościoła w Boże Ciało tj. 11 czerwca br. na Mszy św. o godz. 12:00. Prosimy rodziców o zachęcenie dzieci do czynnego udziału w procesji.

6. W czwartek (11 czerwca) przypada UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA tj. BOŻEGO CIAŁA. Msze św. odprawione będą o godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12:00 i 18.00. W tym roku z powodu pandemii nie wyruszy procesja do czterech ołtarzy. Mimo to zachęcamy parafian do przyozdobienia okien swoich mieszkań. PROCESJA EUCHARYSTYCZNA BĘDZIE TYLKO PO MSZY ŚW. O GODZ. 12:00.

7. W Oktawie Bożego Ciała zapraszamy wiernych do udziału nabożeństwie czerwcowym połączonym z PROCESJĄ EUCHARYSTYCZNĄ o godz. 17:30 i we Mszy św. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów, a dorosłych do przygotowania procesji. Udział w procesji jest wyrazem wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

8. Zapraszamy wszystkich na MSZĘ ŚW. PRYMICYJNĄ Neoprezbitera ks. Michała Semeniuka w Uroczystość Bożego Ciała o godz. 12:00. Niech nasz udział w tym wydarzeniu będzie wyrazem wdzięczności Panu Bogu za dar kolejnego kapłana z naszej parafii.

9. Spotkanie dla przygotowujących się do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA we wtorek o godz. 19:00 w kościele. Obecność obowiązkowa dla wszystkich.

10. W czwartek 25 czerwca br. młodzież naszej parafii na Mszy św. o godz. 18:00 pod przewodnictwem J. E. Ks. Biskupa Wojciecha Skibickiego przyjmie SAKRAMENT BIERZMOWANIA. Zwracamy się z gorącą prośbą do rodziców o zainteresowanie i wspólne przygotowanie się z dziećmi do tak ważnego wydarzenia w ich życiu jakim jest Sakrament Bierzmowania – sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Dziękujemy.

11. Z dniem 31 maja 2020 roku powróciliśmy do pełnego otwarcia kościołów w Polsce. Przypominamy, że ludzie zdrowi mają obowiązek uczestniczenia w Niedzielnej Mszy św. Powróciliśmy do porządku Mszy św. o godz.: 7:00, 9:00, 10:30(z udziałem dzieci), 12:00(Suma Parafialna), 18:00(z udziałem młodzieży).
UWAGA !!! W okresie czerwca, lipca i sierpnia nie będzie Mszy św. o godz. 15:00. Wszystkich Czcicieli Miłosierdzia Bożego zapraszamy w tym czasie do kościoła na wspólną Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

12. Przed kościołem można nabyć Gościa Niedzielnego w cenie 6 zł.

13. Pan powołał do wieczności: śp. Halinę Bugajską lat 55 z ul. Kłoczowskiego.

 

Intencje mszalne 07.06.2020

PONIEDZIAŁEK / 8 czerwca 2020r. / św. Jadwigi
8.00
18.00 † Dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 † Władysław Wiadrowski w 1 r. śm.

WTOREK / 9 czerwca 2020r. / św. Efrema
8.00
18.00 † Zmarli rodzice i rodzeństwo z rodz. Jezierskich
18.00 † Zofia Reczek w 2 r.śm. i Tadeusz Reczek

ŚRODA / 10 czerwca 2020r.
8.00 † Józef Sejmicki z okazji ziemskich urodzin
18.00
18.00 O Boże błog., opiekę MB i potrzebne łaski dla Gosi Szostek w dniu imienin oraz dla rodziny

CZWARTEK / 11 czerwca 2020r. / Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
7.00 † Stefania Sakowska
9.00 † Jan Witkowski oraz bliscy zmarli z obojga stron
10.30 W intencji Parafian
12.00 O łaskę zdrowia, Boże błog., opiekę MB dla Aleksandry Doleckiej
18.00 † Janina Janta-Lipińska w 2 r. śm., Stefan w 8 r. śm. i Teofil Magoń w 40 r. śm.

PIĄTEK / 12 czerwca 2020r.
8.00 † Stefania (k) i Franciszek Murawscy
8.00 O łaskę zdrowia, Boże błog., opiekę MB dla Aleksandry Doleckiej
18.00 Dziękczynna w Rocznicę Święceń Kapłańskich ks. Piotra Wolnikowskiego z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski – int. od Margaretki / Zjazd Księży z Rocznika

SOBOTA / 13 czerwca 2020r. / św. Antoniego
8.00 O łaskę zdrowia, Boże błog., opiekę MB dla Aleksandry Doleckiej
18.00 † Jan Przeworski, Albina (k) i Tadeusz Leszczyńscy
18.00 † Stanisław Kołecki w 1 r. śm.

XI Niedziela Zwykła / 14 czerwca 2020r.
7.00 † Stefania Sakowska
9.00 Rez.
9.00 † Zmarli rodzice: Urbanowscy, Polmańscy, Antoni Szwarc i zm. z rodz.
10.30 † Lucjan Lasek z ok. ziemskich urodzin, oraz Bronisława (k), Stanisław, Marianna, Feliks i Sylwester
12.00 Dzięk. w 45 rocz. ślubu Grażyny i Ryszarda Zamrzyckich z prośbą o Boże błog. i opiekę MB
18.00 † Stefania (k), Brunon Lendzioł, Marianna i Kazimierz Kirzeniewscy, Franciszek Chabrowski