Biuletyn nr 855 / 31.05.2020r. Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego
Ogłoszenia parafialne 31.05.2020
Intencje mszalne 31.05.2020

UWAGA

W związku ze zniesieniem ograniczeń ilości osób w kościele, SERDECZNIE ZAPRASZAMY na Uroczystość Mszy Świętej Prymicyjnej ks. Neoprezbitera – Michała Semeniuka, którą odprawi w Niedzielę 31 Maja o godz. 13.00. Pamiętajmy o Nim w naszych modlitwach.

NA KOGO CZEKACIE?

Duch Święty jest nazwany Parakletem, co na język polski tradycyjnie jest tłumaczone jako Pocieszyciel. Jednak zgodnie z oryginalnym znaczeniem tego słowa, Paraklet to ten, który umacnia, staje w obronie, wstawia się za nami. To oznacza, że gdy Apostołowie zgromadzeni w Wieczerniku otrzymali dar Ducha, zostali umocnieni. Ta moc przejawiła się natychmiast. Przedtem co prawda trwali na modlitwie, ale nie wychodzili do ludzi z Dobrą Nowiną o Jezusie.

Po wydarzeniu Zielonych Świąt wszystko się zmieniło. Chociaż, jak zanotowano w Dziejach Apostolskich, podejrzewano ich o „upicie się młodym winem” nie była to zmiana chwilowa, nagłe uniesienie, przypływ emocji, który pozwalał na krótko przełamać swoje obawy i niepokoje. Zmiana, jakiej dokonał Duch Święty w uczniach Jezusa, była trwała – stali się Apostołami i rozpoczęli głoszenie Ewangelii. Takie działanie Ducha objawia się nieustannie w Kościele. Duch Święty buduje Kościół, a w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Ojcowie Kościoła wskazywali właśnie na Kościół – wspólnotę wierzących – jako na najważniejszy znak działania Ducha.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest odnowieniem wiary w to, że żaden człowiek nie jest sam na drodze życia. Moc Ducha to moc przezwyciężania grzechu, nie tylko swojego, ale także moc obrony przed złem cudzego grzechu. Dar Ducha jest darem dla całego Kościoła.

Liturgiczny obchód uroczystości Zesłania Ducha Świętego obchodzony jest w Kościele siedem tygodni po Wielkiejnocy i nosi nazwę Zielonych Świątków. Odpowiada żydowskiemu Świętu Tygodni, Szawuoth, obchodzonemu w 50 dniu po święcie Paschy (tzw. Pięćdziesiątnica).

Nazwa ta pochodzi od pięćdziesiątego dnia po święcie Paschy, kiedy to obchodzono w Starym Testamencie święto dziękczynienia za żniwa. Wspominano wtedy również ogłoszenie Dziesięciu Przykazań, które dokonało się na górze Synaj pięćdziesiątego dnia po wyjściu z Egiptu. W tym dniu zstąpił na Apostołów Duch Święty w postaci ognia i wichru. Jest On pierwszą i najwyższą Miłością, jest źródłem wszelkiej miłości w stworzeniach. Duchowi Świętemu przypisujemy doprowadzenie dzieł Bożych do doskonałości, a zwłaszcza uświęcenie dusz.

W dzień Zesłania Ducha Świętego Kościół Chrystusowy rozpoczął swoją działalność. Apostołowie umocnieni darami Ducha Świętego odważnie zaczęli głosić dobrą nowinę o Chrystusie Odkupicielu. Duch Święty uczynił ich słowa skutecznymi i doprowadził około trzech tysięcy ludzi do chrztu świętego. W ten sposób powstała pierwsza gmina chrześcijańska, która z czasem rozwinęła się w Kościół katolicki, czyli powszechny, ogarniający całą kulę ziemską. Duch Święty jest jakby duszą Kościoła świętego. Mimo wielu ludzkich słabości, a nawet grzechów jego członków, ciągle go ożywia, strzeże przed błędem w wierze i prowadzi drogą światłości.

 

Ogłoszenia parafialne 31.05.2020

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a zarazem dzień, w którym możemy uzyskać ODPUST ZUPEŁNY pod zwykłymi warunkami za udział w publicznym śpiewie lub recytacji hymnu: „O Stworzycielu, Duchu przyjdź”.

2. Jutro przeżywać będziemy święto NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA. Ustanowił je papież Benedykt XV w 1920 roku na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w Eucharystii o godz. 8:00 i 18:00, by w tych trudnych czasach pandemii i niepokoju społecznego prosić Maryję słowami Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego: „Okaż się Matką Kościoła w Ojczyźnie naszej i na całym świecie”.

3. Przez cały czerwiec odprawiamy Nabożeństwa Eucharystyczne ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Do udziału w nich zapraszamy dorosłych i młodzież codziennie o godz. 17:30. W poniedziałek 1 czerwca tj. w DZIEŃ DZIECKA dzieci będą miały swoje nabożeństwo o godz. 16:30. Zakończymy je indywidualnym błogosławieństwem. Gorąco zapraszamy dzieci i rodziców.

4. Dziękuję ks. Piotrowi oraz Wspólnocie „Kana Galilejska” za zorganizowanie WIGILII ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Dziękuję też wszystkim zaangażowanym wspólnotom i osobom, które skorzystały z zaproszenia.

5. W pierwszy czwartek 4 czerwca br. a zarazem w ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA zapraszamy wszystkich wiernych a szczególnie Apostolat Margaretka i członków wspólnot parafialnych na Mszę św. o godz. 18:00 w intencji kapłanów posługujących w naszej parafii. Tego dnia dziękować będziemy za przeżyte lata w Kapłaństwie Chrystusowym: ks. Piotr Bryk – w 27 rocznicę, ks. Wojciech Zwolicki – w 26 rocznicę, ks. Piotr Wolnikowski – w 6 rocznicę, ks. Marcin Dopierała – 1 rocznicę. Prosimy o modlitwę w naszych intencjach.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

  • w pierwszy czwartek będziemy modlić się o świętość dla kapłanów oraz o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii. Zapraszamy od godz. 17:00 na ,,Godzinę Świętą” czyli Adorację przed Najświętszym Sakramentem a po Niej na Mszę świętą za kapłanów tutaj posługujących.
  • w pierwszy piątek spowiedź dla wszystkich od 17:30 i Msza Świętą Wotywna o NSPJ o godz.18:00. UWAGA!!! Kapłani udadzą się do swoich chorych od godz. 9:30.
  • w pierwszą sobotę przed Mszą św. o godz. 17:00 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi grzeszników. Tego dnia zmiana tajemnic.

7. Ojciec Święty wyznaczył Papieskie Dzieła Misyjne do uruchomienia zbiórki na specjalny fundusz solidarnościowy z krajami misyjnymi dotkniętymi COVID-19. Dyrekcja Krajowa Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce odpowiadając na ten apel – uruchomiła zbiórkę na portalu https://www.katolikwspiera.pl/

8. Z dniem 31 maja 2020 roku powracamy do pełnego otwarcia kościołów w Polsce. Zgodnie z decyzją rządu – wszystkich wiernych uczestniczących we Mszach św. i Nabożeństwach obowiązuje używanie maseczek i zachowanie odpowiedniej odległości między osobami.

9. Ze względu na zniesienie ograniczeń ilości osób w kościele od czerwca porządek Mszy św. niedzielnych jest następujący: 7:00, 9:00, 10:30(z udziałem dzieci), 12:00(Suma Parafialna), 18:00(z udziałem młodzieży). UWAGA !!! W okresie czerwca, lipca i sierpnia nie będzie Mszy św. o godz. 15:00. Wszystkich Czcicieli Miłosierdzia Bożego zapraszamy w tym czasie do kościoła na wspólną Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

10. Za tydzień (7 czerwca) taca przeznaczona jest na spłatę pierwszej raty za wykonaną fotowoltaikę na plebanii. Bóg zapłać za otwartość i zrozumienie.

11. Przed kościołem można nabyć Gościa Niedzielnego w cenie 6 zł.

 

Intencje mszalne 31.05.2020

PONIEDZIAŁEK / 1 czerwca 2020r. / Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
8.00 W int. Wiktorii z prośbą o dary Ducha Świętego na czas egzaminów oraz o Boże błog. i potrzebne łaski
18.00 † Józef Łopaciuk w rocz. śm.
18.00 † Genowefa Rzeźnikiewicz w 2 r.śm.
18.00 O Boże błog., opiekę MB i wszelkie potrzebne łaski dla Iwony i Wojciecha z okazji 17 rocz. ślubu

WTOREK / 2 czerwca 2020r.
8.00 † Anatol Usik w 30 dpp.
8.00 O zdrowie i Boże błog. dla Zbigniewa Jackiewicza i jego rodziny
18.00 † Maria i Stanisław Górscy i zm. z rodz. z obojga stron

ŚRODA / 3 czerwca 2020r. / św. Karola Lwangi i Towarzyszy
8.00 † Adam Zieliński i wszyscy zmarli z jego rodziny
18.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Martyny i zdrowie dla dziecka
18.00 † Władyslaw Zychowicz w 8 r.śm. i Katarzyna Zychowicz

CZWARTEK / 4 czerwca 2020r. / Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
8.00 O zdrowie i Boże błog. dla Zbigniewa Jackiewicza i jego rodziny
18.00 Dziękczynna z okazji rocznicy święceń księży pracujących w parafii
18.00 O rozeznanie powołania dla młodych ludzi oraz Boże błog. dla ks. Neoprezbitera Michała

PIĄTEK / 5 czerwca 2020r. / św. Bonifacego
8.00 † Gabriela Roszycka w 30 dpp.
18.00 W int. Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 Dzięk. w 40 urodziny Joanny z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski dla Jubilatki

SOBOTA / 6 czerwca 2020r.
8.00 O Boże błog. dla Marcina, Wioletty i Dominika
18.00 O otwarcie na Bożą miłość i łaskę dla dzieci i młodzieży przygotowujących się do przyjęcia I Komunii Św. i Bierzmowania
18.00 † Krystyna w r.śm., Józef i Teresa Bartoś, Helena Cyrek i dziadkowie z obojga stron
18.00 † Leszek z ok. ziemskich urodzin i imienin

Niedziela Najświętszej Trójcy / 7 czerwca 2020r.
7.00 † Emilia i Wacław Czeszejko-Sochaccy
9.00 O doświadczenie Bożej miłości dla Karoliny i Sebastiana
9.00 † Franciszka (k) i Bronisław Walerzak, Marianna i Władysław Kuśniewscy i zm. rodzice z obojga stron
10.30 † Stefania Sakowska
12.00 W intencji Parafian
18.00 † Bogdan Kozłowski w 7 r.śm.