Ogłoszenia 30.10.2022, XXXI Niedziela Zwykła

Ewangelia (Łk 19, 1-10) Nawrócenie Zacheusza

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu.

Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu».

Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».

Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło».

Odpust zupełny za zmarłych (1-8 listopada)

Warunki, aby uzyskać odpust zupełny za zmarłych w dniach 1-8 listopada są następujące:

Warunki, aby uzyskać odpust zupełny za zmarłych
w dniach 1-8 listopada są następujące:

 1. Brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy)
 2. Stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź sakramentalna
 3. Przyjęcie Komunii świętej
 4. Odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Mario”) w intencjach Ojca Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych spraw, za które modli się papież.
 5. Nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych

W dniu 2. listopada aby uzyskać odpust zupełny zamiast warunku 5. można nawiedzić kościół i odmówić tam Ojcze nasz i Wierzę.

Odpust ten można ofiarować każdego dnia od 1 do 8 listopada za jedną osobę zmarłą.

Poprzez odpust zupełny możemy zyskać dla dusz czyśćcowych darowanie kar doczesnych, i tym samym skrócić ich cierpienia. Dlatego dar odpustu, jest wielkim skarbem, jaki otrzymujemy od Boga bogatego w miłosierdzie.

W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą.

Dzienniczek św. Faustyny

Świętujmy ze zbawionymi, nie potępionymi

Halloween próbuje zagospodarować lęk przed śmiercią, która jeśli nie jest oświecona Chrystusowym zmartwychwstaniem, pozostaje w ludzkiej świadomości jako ostatnia stacja – rezygnacja. W takiej sytuacji człowiek ma dwa wyjścia – ukryć śmierć i pozbyć się jej nieznośnego odoru. Drugim wyjściem jest próba zbanalizowania problemu, domalowania śmierci gęby błazna, zmiany grozy w makabreskę” – wyjaśniał ks. dr hab. Robert Skrzypczak.

Przebieranie się za potępieńców bagatelizuje piekło. Szydząc z tego tematu, pokazujemy dzieciom jasny komunikat: bycie złym to dobra zabawa. Kilka dni wcześniej przed Halloween ostrzegał także inny duchowny. „Zobaczmy tylko, za kogo ludzie się przebierają, to są postaci stojące w opozycji z Panem Bogiem, strach, diabły, demony, to nie jest zgodne z naszą wiarą. Jeśli się z nimi identyfikujemy, to możemy mówić o zagrożeniu duchowym swojej wiary” (ks. Przemysław Krawiec). W Halloween spotykamy się z banalizacją śmierci, powiązaną z brakiem szacunku do szkieletów, czaszek i ludzkich szczątków. Cmentarz ukazywany jest w nim jako miejsce tajemnicze, mroczne i upiorne. W obchodzeniu tego „święta” nie ma miejsca na elementy chrześcijańskiej wiary takie jak zmartwychwstanie, odkupienie, Boga, Jezusa, aniołów, świętych.

Następuje jednak oswajanie z upiorami, czarownicami, demonami oraz brzydotą. Sama atmosfera Halloween jest zatem bliższa piekłu niż niebu. Wobec takiej sytuacji możemy zadać sobie pytanie w jaki sposób uzasadniać dziecku śmierć w rodzinie lub ciężką, śmiertelną chorobę, jeżeli jednocześnie banalizuje się i akceptuje wyśmiewanie bardzo poważnej rzeczywistości jaką jest umieranie.

Oprócz tego jak nauczyć dziecko przeżywania Uroczystości Wszystkich Świętych jeśli dzień wcześniej rzeczywistości życia wiecznego zostały wyśmiane. Zauważenie bowiem faktu śmierci i umierania ludzi, w tym w najbliższej rodzinie, to nie tylko światopogląd chrześcijański ale rzeczywistość, która nas otacza i bezpośrednio dotyczy. Możemy zatem dostrzec, że choć nazwa „Halloween” jest skrótem od „All Hallows’ Eve”, co oznacza wigilię Wszystkich Świętych to jednak kłóci się z ideą święta Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, które obchodzimy 1 i 2 listopada oraz prawdami naszej wiary. W centrum świętowania chrześcijańskiego jest bowiem Jezus Chrystus.

W Halloween można stwierdzić nieobecność: Jezusa Chrystusa, Najświętszej Maryi Panny, krzyża, zmartwychwstania, odkupienia i modlitwy. Można zatem z czystym sumieniem stwierdzić, że Halloween z duchem chrześcijaństwa nie ma nic wspólnego. Znaczna część postaci wykorzystywanych podczas rzekomej „zabawy” to w tradycji europejskiej symbole szatana i jego pomocników. Oznacza to wchodzenie w rzeczywistość niebezpieczną duchowo, gdyż identyfikacja z tymi postaciami nie musi być wyłącznie psychologiczna, ale może dotyczyć także wymiarów duchowych.

Znane są również stanowcze wypowiedzi osób duchownych w tej materii: Benedykt XVI określił Halloween jako „święto antychrześcijańskie i niebezpieczne”, które 'promuje kulturę śmierci’ i 'popycha nowe pokolenia w kierunku mentalności ezoterycznej, magii, atakuje święte i duchowe wartości. Podobną opinię na spotkaniu egzorcystów wyraził, mający poparcie papieża Franciszka, ks. Aldo Buonaiuto. Zauważył on że „Halloween nie jest niewinną zabawą, lecz stanowi przedsionek do czegoś znacznie bardziej niebezpiecznego”. Zwrócił on także uwagę na fakt, iż około 31 października co roku setki niewinnych dzieci zostaje opętanych przez demony.

Na całym świecie do egzorcystów zgłaszają się rodzice z prośbą o interwencję. Wobec takiej rzeczywistości najlepszym sposobem jest powrót do pogłębionego przeżywania uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego. To nie tylko wizyta na cmentarzu, chryzantemy i porządkowanie grobów, ale przede wszystkim modlitwa za zmarłych oraz wspomnienie tych, którym zawdzięczamy życie i wychowanie. To także uświadamianie sobie wielkiej miłości Boga do ludzi, której nie pokona śmierć ani grób. Zatem postarajmy się, aby ten wyjątkowy czas, był momentem dziękczynienia i uwielbienia Boga za zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, gdy czekamy na Jego powrót w chwale. 

Ogłoszenia parafialne 30.10.2022r

 1. W listopadzie w sposób szczególny pochylamy się nad mogiłami, w których spoczywają nasi bliscy. Najgłębszym wyrazem naszej miłości jest nasza modlitwa za nich. Dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych codziennie o godz. 18:00 na Mszy św. zbiorowej a bezpośrednio po na WYPOMINKI połączone z Koronką do Miłosierdzia.
 2. Porządek nabożeństw 1 listopada na cmentarzach: AGRYKOLA – Kościół pw. Wszystkich Świętych – Msza św. o godz. 11.30; DĘBICA (Stara Kaplica) – Msza św. o 12.00; kościół pw. św. Wojciecha – Msza św. o godz. 13.00, po zakończeniu Mszy św. procesje na cmentarzach połączone z modlitwami za zmarłych.
 1. We wtorek 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz.: 8:00, 10:00, 12:00 i o godz. 18:00. Msza św. o godz. 18:00 jest pierwszą Mszą św. zbiorową. Przypominamy, że od 1 do 8 listopada włącznie można uzyskać ODPUST ZUPEŁNY.
 2. W środę 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 8:00, 11:00 i o godz. 18:00. W tym dniu na Mszę św. o godz. 18:00 szczególnie zapraszamy rodziny zmarłych w ostatnim roku parafian, podczas której zostaną wyczytani i poleceni Bożemu Miłosierdziu.
 3. Dzisiaj Wolontariusze Caritas zbierają przed kościołem ofiary dla najuboższych
  i potrzebujących z naszej parafii. Parafialny Oddział Caritas naszej parafii znajduje się przy ul. Myliusa 1A i jest czynny w I i III czwartek miesiąca od godz. 16.00 do 17.00.
 4. W tym tygodniu przypada:
 • I czwartek miesiąca (3 XI) – zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00, a po na Adorację Najświętszego Sakramentu tj. na „GODZINĘ ŚWIĘTĄ” połączoną z WYPOMINKAMI. Zapraszamy wszystkie osoby modlące się za kapłanów do wspólnej modlitwy.
 • I piątek miesiąca (4 XI) zapraszamy do spowiedzi dzieci z klas IV w tygodniu, według ustalonego porządku tj.: poniedziałek od godz. 17:30 klasa IVA, wtorek od godz. 17:30 klasa IVB środa od godz. 17:30 klasa IVC, czwartek od godz. 17:30 klasa IVD i w piątek od godz. 16:00 pozostałe dzieci z innych klas. Msza św. dla wszystkich dzieci w I piątek 4 listopada o godz. 16:30. Natomiast spowiedź dla dorosłych i młodzieży od godz. 17:30. Msza św. Wotywna o Najświętszym Sercu Jezusa o godz. 18:00
 • I sobota miesiąca (5 XI) zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej na nabożeństwo połączone z Adoracją Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00.
 1. W pierwszy piątek miesiąca LISTOPADA (4 XI) kapłani z Panem Jezusem udadzą się do chorych od godz. 9:30.
 2. Parafia św. Wojciecha w Elblągu zaprasza na VI Noc Świętych, która odbędzie się 31 października. Wydarzenie rozpocznie się Różańcem o godzinie 17.00. W planie Msza św., konferencja, uwielbienie i na zakończenie procesja wokół kościoła.
 3. Numer Konta Parafialnego PKO BP 72 1020 1752 0000 0102 0069 6047 Dziękujemy wszystkim, którzy dostarczyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, z którego dochód będzie wsparciem dla polskich misjonarzy i naszych rodaków na wschodzie.
 4. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej

  † śp. Stanisława Suszyńskiego

  Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Intencje mszalne 30.10.2022r


PONIEDZIAŁEK / 31 października 2022r.
8.00 Za Zbigniewa JACKIEWICZA, jego żonę Wiesławę, dzieci i wnuków o wiarę, nadzieję i miłość
18.00 † Grzegorz
18.00 † Robert WIŚNIEWSKI (29 rocznica śmierci), rodzice z obojga stron i zmarli z rodziny

WTOREK / 1 listopada 2022r. Uroczystość Wszystkich Świętych
8.00 † Halina PĄCZKOWSKA (23 rocznica śmierci)
8.00 † Irena, Antoni, Władysław i zmarli z rodzin BIELSKICH i KOZŁOWSKICH
10.00 † Grażyna DALIDOWICZ; Cezary, Janina, Mieczysław, Bogdan, Lucjan i Jan
12.00 W intencji Parafian
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

ŚRODA / 2 listopada 2022r. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
8.00 † Dariusz MORZY
11.00 † Cecylia KOCEMBA (w 30 rocznicę śmierci); Stanisław KOCEMBA (w 34 rocznicę śmierci); Ewa KOCEMBA, Franciszek SZOT
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

CZWARTEK / 3 listopada 2022r.
8.00 O Boże bł. dla Wspólnoty Przemienienie
18.00 O powołania kapłańskie i zakonne
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

PIĄTEK / 4 listopada 2022r. św. Karola Boromeusza
8.00 † Za dusze w czyśćcu cierpiące
16.30 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 † Irena SULŻYCKA (w 15 rocznicę śmierci), Kazimierz SULŻYCKI
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

SOBOTA / 5 listopada 2022r.
8.00 † Anastazja i Bernard HUSZCZA, Emilia i Feliks SONGIN (w kolejne rocznice śmierci)
18.00 O nowe powołania kapłańskie i zakonne oraz potrzebne łaski dla seminarzystów, wykładowców i wychowawców oraz kapłanów pracujących w naszej parafii (intencja od IV Róży: Matki Bożej Częstochowskiej)
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA / 6 listopada 2022 r.
8.00 O doświadczenie Bożej miłości dla Karliny [k] i Sebastania
10.00 † Marek MALINOWSKI (w 2 rocznicę śmierci)
10.00 † Zmarli z rodziny: KALINOWSKICH, WĘGLERSKICH, BESZCZYŃSKICH, WĄSIEWICZ, WASIELEWSKICH, CHMIELEWIC
12.00 W intencji Parafian
15.00 † Krystyna KONDRAT (w 5 rocznicę śmierci), Zofia i Witold HUSZCZA
18.00 † Msza św. zbiorowa za zmarłych