Biuletyn 01.05.2022, III Niedziela Wielkanocy

Ewangelia (J 21, 1-14) Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby».

Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.

Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb.

Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

MAJ – MIESIĄCEM MARYI

Słowo „maj” stanowi nie tylko nazwę miesiąca, lecz określenie młodej zieleni. „Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. Chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki” mówi pieśń sławiąca Maryję. W kościołach mai się ołtarze, przybiera się też kwiatami przydrożne kapliczki i krzyże. W maju wszystko budzi się do życia. Miesiąc maj jest w szczególny sposób poświęcony Maryi – Matce Boga i naszej Matce. Niemal w każdym kościele i w każdej kaplicy w Polsce przez cały ten miesiąc gromadzi się lud wierny, by wspólnie z kapłanami modlić się do Boga za wstawiennictwem Matki Najświętszej odśpiewując Litanię Loretańską.

Właściwie cały ten miesiąc jest świętem wspomnień. Już pierwszego maja jest święto robotnicze, któremu patronuje św. Józef – pracowity cieśla i opiekun Świętej Rodziny. Trzeciego maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej Patronki naszej Ojczyzny. W tym dniu obchodzimy także rocznicę uchwalenia Konstytucji. Czwartego maja świętują strażacy, gdyż obchodzimy w tym dniu wspomnienie świętego Floriana Męczennika, który jest patronem m.in. strażaków. Ósmego maja Kościół obchodzi uroczystość świętego Stanisława. Jak da się zauważyć, cały maj jest przeplatany świętami maryjnymi i nie bez powodu mówi się, że jest on miesiącem Jej poświęconym.

Jak Polska długa i szeroka, w domach, wsiach, osadach, miastach ludzie schodzą się wieczorami na wspólne modlitwy, zwane nabożeństwem majowym. Oddawanie czci Maryi znane jest już od IV w. Przez szereg wieków powstawały święta i uroczystości ku czci Matki Najświętszej. W 431 r. na Soborze Efeskim ogłoszono dogmat o Bożym Rodzicielstwie Najświętszej Maryi Panny (Theotokos).

W czasach przed Soborem Efeskim lud wierny wielbił Maryję najstarszą, jak się wielu wydaje, modlitwą na Wschodzie i Zachodzie: Pod Twoją obronę uciekamy się… Tekst tej modlitwy odnaleziono koło Aleksandrii w manuskrypcie z III w. Ten cenny skarb nazwano Papirusem nr 470. Odczytał go i opublikował benedyktyn F. Mersenier. Napisany po grecku tekst umieszczony jest na jednej stronicy i zajmuje tylko 10 wierszy. Kościół czci Najświętszą Maryję Pannę. Wyrażenie „oddając cześć” powtarza się w Mszale bardzo często. Kościół odwołuje się do wstawiennictwa Bogurodzicy, widzi w Niej Orędowniczkę u Boga, Wspomożycielkę, Pomocnicę, Pośredniczkę.

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy 
I w Ostrej świecisz Bramie!
Ty, co gród zamkowy  Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! 
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem… 
Tak nas powrócisz cudem na Ojczyzny łono. 
Tymczasem przenoś moją dusze utęsknioną 
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, 
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych; 
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem, 
Wyzłacanych pszenicą, posrebrzanych żytem…  (Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz)

Ogłoszenia parafialne 01.05.2022r

1. W dniu dzisiejszym zapraszamy na ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU od godz. 15:00 do godz. 18:00. Adoracja rozpocznie się Koronką do Bożego Miłosierdzia.

2. W pierwsze niedziele miesiąca zbierana taca przeznaczona jest na inwestycje w naszej parafii. Bóg zapłać za składane ofiary.

3. NAJPIĘKNIEJSZY MIESIĄC MAJ – zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny, tzw. „MAJOWE”: dorosłych i młodzież codziennie o godz. 17:30, a dzieci w środy i w czwartki o godz. 16:30.

4. DZISIAJ rozpoczynamy XIV Tydzień Biblijny. Swoim hasłem jak i wybranymi tekstami z ewangelii według św. Łukasza nawiązuje on do programu duszpasterskiego, który wprowadza nas w tajemnicę Eucharystii jako posłania i chrześcijańskiego świadectwa. Kościół w Polsce skupia swą tegoroczną medytację eucharystyczną na trzech darach zmartwychwstałego Chrystusa, którymi są: pokój, posłannictwo i świadectwo.

5. We wtorek (3.05.) przypada Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym dniu zapraszamy na Msze św. o godz.: 8:00, 11:00 i 18:00. Będziemy wspólnie dziękować za wolność naszej Ojczyzny i prosić Boga o mądrość i odpowiedzialność dla narodu polskiego.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca maja:

 • w pierwszy czwartek (5.05.) będziemy modlić się o świętość dla kapłanów oraz o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii. Zapraszamy od godz. 17:00 na ,,Godzinę Świętą”, czyli Adorację przed Najświętszym Sakramentem a po Niej na Mszę świętą w powyższych intencjach.
 • w pierwszy piątek miesiąca (6.05.) zapraszamy do spowiedzi dzieci z klas IV w tygodniu, według ustalonego porządku tj.:
  poniedziałek od godz. 17:30 klasa IVA,
  wtorek od godz. 17:30 klasa IVB
  środa od godz. 17:30 klasa IVC,
  czwartek od godz. 17:30 klasa IVD
  w piątek od godz. 16:00
  pozostałe dzieci z innych klas. Msza św. dla wszystkich dzieci w pierwszy piątek 6 maja o godz. 16:30. Natomiast spowiedź dla dorosłych i młodzieży od godz. 17:30. Msza św. Wotywna o Najświętszym Sercu Jezusa o godz. 18:00
 • w pierwszą sobotę (7.05.) przed Mszą św. o godz. 17:00 zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi grzeszników. Tego dnia zmiana tajemnic dla Żywego Różańca.

7. W pierwszy piątek miesiąca (6.05.) z Panem Jezusem ks. Proboszcz i ks. Marcin udadzą się do chorych od godz. 9:30. Prosimy zgłaszać do kapłanów chorych.

8. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy wszelkiego dobra w życiu i błogosławieństwa Bożego.

9. Rozpoczyna się „ostatnia prosta” przygotowań do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży z roku II. Warunkiem dopuszczenia do tego sakramentu jest udział w dniu skupienia, który dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w naszej parafii. W związku z tym ks. Marcin prosi o mobilizację wszystkich kandydatów i ich rodziców. W najbliższym czasie odbędą się spotkania dla kandydatów do bierzmowania w każdą niedzielę maja i czerwca po Mszy św. o godz. 19:00 w kościele. Obecność kandydatów na powyższych spotkaniach jest obowiązkowa. SAKRAMENT BIERZMOWANIA młodzież naszej parafii przyjmie 12 czerwca br. podczas Mszy św. o godz. 18:00.

Intencje mszalne 02.05.2022r

PONIEDZIAŁEK / 2 maja 2022 r. / św. Atanazego
8.00 Dziękczynna w 18 rocznicę ślubu Urszuli i Henryka z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
18.00 † Władysław CZUPAJŁO w 30 dzień po pogrzebie
18.00 † Irena MAJERSKA (2 greg.)

WTOREK / 3 maja 2022 r.
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski
8.00 † Irena MAJERSKA (3 greg.)
11.00 W intencji Ojczyzny o wszelkie potrzebne łaski i opiekę Królowej Polski nad naszym narodem
18.00 † rodziców RYBICKICH Kazimierę (k) Antoniego, siostrę Bogumiłę, Jana i Benedykta oraz zmarłych z rodzin RYBICKICH, KUŁAKOWSKICH, MIKOŁAJEWSKICH

ŚRODA / 4 maja 2022 r. / św. Floriana
8.00 † Irena MAJERSKA (4 greg.)
18.00 † Elżbieta ŻACZEK w I rocznicę śmierci

CZWARTEK / 5 maja 2022 r. / I – czwartek
8.00 † Irena MAJERSKA (5 greg.)
17.00 GODZINA ŚWIĘTA – ADORACJA – ZAPRASZAMY
18.00 O nowe, liczne, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
18.00 Za wspólnotę „Przemienienie”

PIĄTEK / 6 maja 2022 r. / I – piątek / św. Apostoła Filipa i Jakuba
8.00 † Irena MAJERSKA (6 greg.)
16.30 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa i dzieci, które podjęły praktykę 9 pierwszych piątków miesiąca
18.00 † Henryk, Jan, Jan, Maria JUŚKO, Stanisława, Jan CIEŚLAK

SOBOTA / 7 maja 2022 r. / I – sobota
8.00 † Irena MAJERSKA (7 greg.)
18.00 W intencji Żywego Różańca

IV Niedziela Wielkanocna / 8 maja 2022 r. / Niedziela Dobrego Pasterza
8.00 † Stanisław (m) KIEZA
10.00 Dziękczynna z okazji urodzin Tobiasza, z prośbą o potrzebne łaski wiary nadziei i miłości i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej
10.00 O Boże błogosławieństwo dla Nikodema i całej Jego rodziny, Agnieszki i całej rodziny zakonnej oraz dla Magdaleny i całej Jej rodziny
12.00 W intencji Parafian
15.00 † Zofia Grabowska w 20 rocznicę śmierci
18.00 † Irena MAJERSKA (8 greg.)