Biuletyn 03.04.2022, V Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia (J 8, 1-11) Od tej chwili już nie grzesz

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».
 

WIARA W TRUDNYCH CZASACH

Chrześcijanom jest coraz trudniej wierzyć – mówią gazety, telewizja, czołówki internetowych portali. Nam samym też czasem trudno wytrwać przy Bogu – w końcu żyjemy w niełatwym XXI wieku. To pierwsze skojarzenie. Dopiero później refleksja wędruje w stronę czasów wojen, wielkiej schizmy, reformacji i kontrreformacji. Od momentu, gdy Jezus powołuje Kościół, aż do dziś możemy naliczyć jeszcze więcej takich trudnych momentów. Ale przecież historia wiary, którą wyznajemy, sięga dalej, aż po Abrahama.

Jego również dotknęły „trudne czasy”. Przed Abrahamem był zaś praojciec Adam, któremu Bóg zapowiedział trudy życia jako konsekwencję popełnionego grzechu pierworodnego. Być może więc taka wiara jest po prostu „zwyczajną” wiarą Kościoła. Bóg zawsze skłania nas do działania i zadawania pytań, na które On sam odpowiada działaniem – łaską.

Taką naturę objawił, przedstawiając się Mojżeszowi: JESTEM, KTÓRY JESTEM. Być może więc trzeba stawiać pytanie: jak wierzyć w trudnych czasach? Nie da się odpowiedzieć na to pytanie, nie dotykając osobistej wiary i niewiary człowieka. Te dwa światy wciąż niesłusznie dzielone są na sacrum i profanum. Tymczasem przenikają się w nas i uświęcają nasze życie. Motywują do twórczego szukania odpowiedzi: w przypadku wiary w relacji z Bogiem; w przypadku niewiary w poszukiwaniu Boga – nawet nienazwanego.

Wielu z nas być może nigdy nie było bliżej żywego i prawdziwego Boga niż w pustce własnej niewiary. Ona daje szansę na oczyszczenie się z tego, co było w nas jedynie ułudą Boga. Za uczniami w drodze do Emaus powtarzamy jak mantrę „a myśmy się spodziewali” – i jest to często pierwsza oznaka spotkania z Nim. Wszystko bowiem zależy od perspektywy. Cień niewiary nas przeraża, ale skoro jest cień, musi być też źródło światła. Mrok i cierpienie stają się wtedy niejako dowodem na „istnienie” Boga. Boga nie ma ani bardziej, ani mniej przez fakt istnienia zła na świecie. Nam jednak ten obraz jest potrzebny, bo podpowiada, że na tle owego zła tylko Bóg jest prawdziwą nadzieją. Być może tego właśnie doświadczała pod krzyżem Maryja. Błędnie nazywamy to „łaską ciemności” lub „łaską pustyni”.

Jednak to nie Bóg nam zsyła ciemność, ale Jego łaska objawia się na tle naszej ciemności i pustyni. On zawsze jest tym, który ratuje naszą wiarę i życie. „Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku”. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Mówi do nas Jezus: Przyjdźcie po siłę do znoszenia przeciwności, trudów losu, cierpienia, przyjdźcie po moc do zwalczanie pokus, opierania się wielorakim falom zła, przyjdźcie zwłaszcza wtedy gdy śmierć bliskich przesłania nadzieję. U Jezusa szukajmy umocnienia. Od wydarzeń, które rodzą ból, nie możemy się często uwolnić, ale bardzo ważne jest, żeby wtedy zdawać się na Pana. Zaufanie do Boga budujemy na naszej modlitwie.

Siostra Faustyna w swoim Dzienniczku zapisała następujące słowa Pana Jezusa: Łaski z Mojego Miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest – ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca. Powiedz duszom, by nie stawiały tamy mojemu Miłosierdziu we własnym sercu, które tak bardzo pragnie w nich działać (Dz.1578). Boże, nadziejo nasza! Wzbudź w nas nadzieję chrześcijańską, aby była naszą podporą i pociechą. Nie dopuść na nas klęski załamania się pod codziennym krzyżem cierpienia.

Jak siewca cieszy się wizją bogatego żniwa, a matka w boleściach rodząca przyjściem na świat dziecka, tak my cierpiący po łzach spodziewamy się radości, po ucisku – wyzwolenia, po trwodze – spokoju, po ciemnościach – blasku światłości, a za progiem śmierci – zorzy zmartwychwstania i wiecznej szczęśliwości.

Ogłoszenia parafialne 03.04.2022r

 1. Caritas Parafialna za rozprowadza świeczki na stół WIELKANOCNY w cenie 12 zł.
 2. W pierwsze niedziele miesiąca ofiary złożone na tacę przeznaczone są na inwestycje parafialne. Bóg zapłać za składane ofiary w kościele i na konto parafialne.
 3. Zapraszamy w każdą Niedzielę WIELKIEGO POSTU na Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 16:00 do godz. 17:15. Masz możliwość spotkania się z Jezusem w ciszy. PRZYJDŹ !!!
 4. Wykorzystajmy czas WIELKIEGO POSTU dla naszego wzrostu duchowego poprzez gorliwy i owocny udziału w Liturgii Wielkopostnej i w Nabożeństwach Pokutnych. Zapraszamy w każdą niedzielę o godz. 17:15 na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a każdy piątek Wielkiego Postu na Drogę Krzyżową: o godz. 16:30 dla dzieci; o godz. 19:00 dla dorosłych i młodzieży.
 5. PAMIĘTAJMY, że Wielki Post jest tak zwanym „czasem zakazanym” dla wszelkich hucznych wesel, zabaw i dyskotek !!!
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Msza św. o godz. 18:00, a po niej ,,Godzina Święta” czyli ADORACJA przed Najświętszym Sakramentem w powyższych intencjach.
 7. Pamiętajmy o Skarbonce na Jałmużnę Wielkopostną 2022. W ten sposób włączamy się w ogólnopolską akcję „CZAS MIŁOSIERDZIA”.
 8. Zachęcam wiernych do przekazania 1% podatku dla Caritas Polska. Przy Biuletynie znajdziemy ulotki informujące jak to można uczynić. „WIERZYMY, ŻE WARTO POMAGAĆ”.
 9. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i Kościoła będzie można złożyć za tydzień (w Niedzielę Palmową) do puszek przed kościołem. Dziękuję za zrozumienie.
 10. Jest już możliwość zamówienia obrazu Jezusa Miłosiernego w cenie 50 zł.,( wielkość 20 x45) które zostaną poświęcone w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 24 kwietnia o godz. 15:00. Zapisy w zakrystii.
 11. Zachęcam do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 8 zł. z dodatkiem „Gościa Elbląskiego” a nim wydarzenia z diecezji.
 12. Pan powołał do wieczności:

  † śp. Władysława CZUPAJŁO lat 81 z ul. Mieszka I

  Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

Intencje mszalne 03.04.2022r

PONIEDZIAŁEK / 4 kwietnia 2022 r.
8.00 † Stanisława (k) OBSZAŃSKA w 22 rocznicę śmierci
8.00 † Ewa SZULC w 30 dzień po pogrzebie
18.00 † Cecylia CHMIEL w 7 rocznicę śmierci

WTOREK / 5 kwietnia 2022 r.
8.00 † Roman ŻELAZNY z okazji ziemskich imienin i zmarli z rodziny ŻELAZNYCH i MICHALSKICH
18.00 † Ryszard SIKORSKI w 30 dzień po pogrzebie i Dorota KORNOWSKA w I rocznicę śmierci

ŚRODA / 6 kwietnia 2022 r.
8.00 † Stefania (k), Mieczysław i Ryszard
18.00 † Stefania Leokadia SAKOWSKA w dniu ziemskich urodzin

CZWARTEK / 7 kwietnia 2022 r.
PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA
8.00 Za wspólnotę „PRZEMIENIENIE”
18.00 W intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz za posługujących w parafii

PIĄTEK / 8 kwietnia 2022 r.
8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
16.30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci
18.00 † Irena WILEŃSKA, zmarli rodzice oraz zmarli z rodzin WILEŃSKICH i BARTOSIKÓW
19.00 Droga Krzyżowa dla dorosłych i młodzieży

SOBOTA / 9 kwietnia 2022 r.
8.00 † Wacław ŻENDARSKI w 25 rocznicę śmierci i zmarli z rodziny
18.00 † Wanda PEPLIŃSKA w I rocznicę śmierci i zmarli z rodzin: OGIERMANNÓW, WIŚNIEWSKICH, DURAŁÓW, PIWOWARCZYKÓW i KLONOWSKICH
18.00 † Jan i Katarzyna WARCHOWICZ, Józefa (k) LUDWIKOWSKA

VI Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Męki Pańskiej / 10 kwietnia 2022 r.
8.00 Rez.
10.00 † Jan i Helena KAPCIAK
12.00 W intencji Parafian
15.00 O Boże błogosławieństwo dla Nikodema i całej Jego rodziny, Agnieszki i całej rodziny zakonnej oraz dla Magdaleny i całej Jej rodziny
18.00 † Teresa MAŁKOWSKA z okazji 69 rocznicy ziemskich urodzin