Biuletyn 20.02.2022, VI Niedziela Zwykła

Ewangelia (Łk 6, 27-38) Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».
 

KATEDRA ŚW. PIOTRA APOSTOŁA

Dnia 22 lutego obchodzimy liturgiczne święto Katedry św. Piotra Apostoła. Słowo katedra pochodzi od greckiego „katechein”, określa wszystko, co wpada w ucho – rozbrzmiewać, zadźwięczeć, ale także nauczać, pouczać ustnie, odpowiadać. Katedra to nie tylko szczególna świątynia, „Matka wszystkich kościołów w diecezji”, ale także miejsce, z którego się naucza. Ważne jest, kto to miejsce zajmuje i równie ważne, czego z tego miejsca naucza. Święto przywołuje Św. Piotra, który został wybrany przez Chrystusa, Pana i Nauczyciela, aby przekazywał Jego naukę, by w Jego imieniu głosił Dobrą Nowinę. Jezus zmienił imię Szymona, znając jego charakter, serce, prawdziwą naturę. Piotr, czyli skała, opoka. Został on powołany, by utwierdzał swoich braci w wierze.

Chrystus powierzając Piotrowi władzę nauczania wyróżnił go w szczególny sposób, spośród wszystkich apostołów. Jest to ważne wyróżnienie, wskazujące wyraźnie na prymat Piotra, ponieważ obietnica została skierowana tylko do niego i to w obecności wszystkich apostołów. Chrystus pragnął, aby to właśnie on przewodził wspólnocie, aby nauczał, głosił prawdę, by w szczególny sposób wziął na siebie odpowiedzialność, za wspólnotę Kościoła. Święto ma więc swoje źródło w Prymacie Piotra, który to jest związany z władzą każdego papieża. Jednakże jest to również święto związane z odpowiedzialnością za nauczanie, głoszenie prawdy. Chrystus wybrał Piotra, także po to, by umacniał swoich braci w wierze, by głosił prawdziwą naukę, by wziął odpowiedzialność za ortodoksję. Także każdy papież jest za to odpowiedzialny.

Chodzi o to, by głosić zdrową Ewangelię, by przekazywać naukę Jezusa Chrystusa i bronić prawdy o Bogu i człowieku. Dzieje się tak od początku Kościoła i każdy następca św. Piotra jest do tego zobowiązany. Przy tej okazji warto sobie także zadać pytanie o wierność papieżowi i co za tym idzie nauczaniu Kościoła. I to całej nauce. Dzisiaj bowiem wielu ludzi wiarę, a zwłaszcza jej treści traktuje selektywnie, wybierając z nich to, co im odpowiada. Natomiast nauka, którą głosi Kościół, jest nauką samego Chrystusa i wierzący powinni przyjmować ją w całości. W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Papież, Biskup Rzymu i następca św. Piotra jest „trwałym i widzialnym źródłem i fundamentem jedności zarówno biskupów, jak rzeszy wiernych”. „Biskup Rzymski z racji swego urzędu, mianowicie urzędu Zastępcy Chrystusa i Pasterz całego Kościoła, ma pełną, najwyższą, i powszechną władzę nad Kościołem i władzę tę zawsze ma prawo wykonywać w sposób nieskrępowany” (nr 882).

Grób Piotra, mieszczący się pod ołtarzem Konfesji w Bazylice św. Piotra, przypomina, że z Rzymu wciąż rozbrzmiewa w nauczaniu papieskim nieomylny głos Chrystusa, a nasza wiara osadzona jest na mocnym fundamencie apostołów. Nawet wtedy, kiedy papieże nie urzędowali w Rzymie, a przewodzili Kościołowi z ustanowienia Pana, to czynili to nie jako biskupi: Viterbo, Perugii czy Awinionu, lecz jako biskupi Rzymu. Święto Katedry św. Piotra przypomina nam o miłości do Jezusa i do Jego następców. Przypomina też nam o Kościele, który jest katolicki, apostolski, ale także rzymski – w tym sensie, że Rzym jest miejscem, gdzie św. Piotr złożył ostateczne świadectwo swej wiary i miłości do Jezusa, co przedłuża się w posłudze jego następców. Powinniśmy odznaczać się synowską miłością wobec papieża i wiernością wobec papieskiego nauczania. Czynimy to, gdy modlimy się w intencjach powierzonych nam przez niego oraz gdy modlimy się za niego i wcielamy w życie słowa, które on do nas kieruje.

Ogłoszenia parafialne 20.02.2022r

 1. Za tydzień Caritas Parafialna będzie zbierała ofiary do puszki dla osób potrzebujących pomocy. Dziękujemy za zrozumienie. Spotkanie Apostolatu Bożego Miłosierdzia oraz Woluntariuszy Caritas za tydzień po Mszy św. o godz. 15:00 na plebanii. Obecność wszystkich członków mile widziana.
 2. W poniedziałek, wtorek i czwartek na plebanii od godz. 19:00 ks. Marcin oczekuje kandydatów – rok II, przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania. Obecność obowiązkowa.
 3. Grupa rodzinna Al-Anon „Śmieszki” zaprasza w każdy czwartek o godz. 17:00. Spotkania odbywają się w salce na plebanii. Wszystkich chętnych i pragnących uzyskać informację zapraszamy.
 4. Diecezjalne centrum synodu 2021-23 przygotowało pytania pomocnicze (rodzaj ankiety synodalnej) przeznaczone do pracy w grupach, ale także dla pragnących wypowiedzieć się indywidualnie w związku z trwającym procesem synodalnym. Ankieta jest dostępna na stronie internetowej diecezji, pod zakładką: Synod 2021-23 w diecezji elbląskiej.
 5. Czy chrześcijańskie wychowanie jest ważne? Czy solidne wykształcenie ma sens? Czy takie wartości jak rodzina, przyjaźń są ważne? Według nas tak! Jeśli chcesz poznać Zespół Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu i zastanawiasz się nad wyborem szkoły podstawowej dla swojego dziecka, pamiętaj, że pijarska szkoła to DOBRE MIEJSCE!!! Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY 23 lutego 2021 r. (środa) w godzinach od 16:00 do 19:00. Szczegóły na plakacie oraz na stronie internetowej szkoły www.elblag.pijarzy.pl
 6. Zapraszamy parafian w każdą niedzielę o godz. 7:40 na śpiewanie GODZINEK KU CZCI NIEPOKALANEGO POCZĘCIA N.M.P..
 7. KORZYSTAJMY Z SAKRAMENTU SPOWIEDZI ŚW. – mamy taką możliwość, codziennie przed Mszą św. od godz. 7:45 lub od godz.17:30.
 8. Kancelaria Parafialna czynna w środy od 16:00 do 17:30 oraz w piątki po Mszy wieczorowej do godz. 19:30. Zapraszamy.
 9. Informujemy o możliwości rezerwacji i zamawiania Mszy św. na cały bieżący rok. Niech Eucharystia stanie się dziękczynieniem za przeżyte lata, rocznice sakramentu małżeństwa, imienin itp. Msza św. jest najpiękniejszym darem, w którym możemy tu na ziemi uczestniczyć.
 10. Zachęcam do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 8 zł. z dodatkiem „Gościa Elbląskiego” a nim wydarzenia z diecezji.
 11. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej Szkaplerznej naszej patronki.
 12. Pan powołał do wieczności: śp. Romana STASZYŃSKIEGO lat 78 z ul. Sobieskiego
 13. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! A światłość wiekuista niechaj mu świeci.

Intencje mszalne 20.02.2022r

VII Niedziela Zwykła / 20 lutego 2022
8.00 † Barbara i Andrzej ZIELIŃSCY
10.00 Dziękczynna z okazji urodzin Tomasza z prośbą o potrzebne łaski wiary, nadziei i miłości oraz opiekę Matki Bożej Szkaplerznej
12.00 W intencji Parafian
15.00 † Tadeusz TONGA w 30 dzień po pogrzebie
18.00 † Weronika CZAJKOWSKA w 24 rocznicę śmierci i zmarli z rodziny

PONIEDZIAŁEK / 21 lutego 2022 r.
8.00 † Weronika SEROKA – intencja od Róży Różańcowej
18.00 † Ryszard KUJAWA w 2 miesiąc po pogrzebie

WTOREK / 22 luty 2022 r.
8.00 † Andrzej KLECHA w I miesiąc po pogrzebie
18.00 † Dariusz MORZY

ŚRODA / 23 lutego 2022 r. / św. Polikarpa
8.00 † Wiesława (k) BANACH w 30 dzień po pogrzebie
18.00 † Henryk SIENKIEWICZ w 11 rocznicę śmierci, † Stanisław SIENKIEWICZ w 5 rocznicę śmierci

CZWARTEK / 24 lutego 2022 r.
8.00 † Barbara KAMIŃSKA i zmarli z rodzin KAMIŃSKICH i WIŚNIEWSKICH
18.00 † Irena PUTKOWSKA w 30 dzień po pogrzebie

PIĄTEK / 25 lutego 2022 r.
8.00 Dziękczynna z okazji urodzin Wiktorii i Adriana (m) z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego.
18.00 Rez.

SOBOTA / 26 lutego 2022 r.
8.00 † Barbara KAMIŃSKA w I rocznicę śmierci, † Roman KAMIŃSKI
18.00 † Helena i Jan TOMASZEWICZ

VIII Niedziela Zwykła / 27 lutego 2022 r.
8.00 † Wacław CZESZEJKO – SOCHACKI
10.00 † Pelagia HERMAN w 10 rocznicę śmierci i zmarli z rodziny KĘDZIERSKICH, HERMAN, SOLECKICH
12.00 W intencji Parafian
15.00 † Elżbieta WRÓBLEWSKA w 1 rocznicę śmierci, Jacek WRÓBLEWSKI w 7 miesiąc po pogrzebie, † Zenobia ŁUBNICKA
18.00 Z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Patrycji, Jarosława i Alicji, Joanny i Marka oraz Arkadiusza