Biuletyn 28.11.2021, I Niedziela Adwentu

Ewangelia (Łk 21, 25-28. 34-36)
Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi.

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

 
RADOSNY CZAS OCZEKIWANIA

 
Wielu z nas znana jest postać św. Augustyna, biskupa Hippony. Augustyn pozostawił potomnym świadectwo swego nawrócenia, opisane w duchowej autobiografii pt. Wyznania. Kiedy dojrzewało w nim pragnienie ostatecznej decyzji przyjęcia chrztu, modląc się usłyszał głos dziecka: „Weź to, czytaj!”. Wezwanie to uznał jako głos Boży. Sięgnął więc do pisma apostoła Pawła i zaczął czytać fragment, który usłyszymy w dzisiejszej liturgii: „Nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom”. Nie trzeba było więcej. Augustyn odpowiedział na ten głos Boży i podjął decyzję o przyjęciu chrztu. Jego życie całkowicie się odmieniło. Stał się wiernym sługą Jezusa Chrystusa i Jego apostołem.

Słowo św. Pawła, które tak bardzo poruszyło serce św. Augustyna jest skierowane dzisiaj, u początku Adwentu, także do nas. Jest ono bardzo ważne dla każdego z nas, którym czas pandemii pokazał, jak kruche jest nasze życie, jak niewiele zależy od człowieka. Człowiek może planować wiele rzeczy, może mu się wydawać, że zapanował nad całym światem, a tymczasem jeden wirus zmienia całkowicie naszą codzienność. I wszystko zdarzyło się zupełnie nagle i niespodziewanie. Jakże bliskie w tym kontekście stają się słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego.

Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego”.

Adwent jest więc po to, aby dokonać rewizji swojego zaangażowania w otaczającą nas rzeczywistość. Czy wszystko, co robimy jest zgodne z wolą Bożą, z nauczaniem zwartym w Ewangelii? To pierwsze zadanie, jakie przynosi nam odczytane dzisiaj słowo Boże.

Drugie zadanie stawia przed nami św. Paweł: „Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień” (Rz 13, 12). Jest to wezwanie do walki z grzechem, z wadami, z tym wszystkim, co jest ciemną stroną naszego życia. Uczeń Pana Jezusa jest powołany, a przede wszystkim uzdolniony dzięki łasce Bożej do innego życia, do życia w świetle miłości, prawdy, wrażliwości, wierności, radości, pokoju. To światło jest potrzebne temu światu, który jak to widzimy i słyszymy pogrąża się w ciemności nienawiści, kłótni, kłamstwa, rozwiązłości, braku wierności, zazdrości i wojny. Światło Ewangelii jest potrzebne temu światu, jest potrzebne naszym rodzinom, dzieciom i młodzieży.

I to jest zadanie dla nas na ten Adwent: nieść światło Ewangelii zwyczajnym, codziennym życiem ucznia Pana Jezusa. Św. Jan Chryzostom powiedział kiedyś znaczące słowa, które warto rozważyć i wziąć je sobie do serca: „Gdybyś powiedział, że słońce niezdolne jest świecić, obrażasz je; gdybyś powiedział, iż chrześcijanin nie może być użyteczny, obrażasz Boga i czynisz Go kłamcą. Łatwiej jest bowiem słońcu nie ogrzewać ani świecić niż chrześcijaninowi nie oświetlać. Już raczej światło stanie się ciemnością niż to”.

Módlmy się gorąco, aby Adwent stał się czasem naszej odnowy, byśmy po raz kolejny ucieszyli się z naszej wiary, byśmy byli z niej dumni i w pokorze serca chcieli się nią dzielić z innymi.

 

Ogłoszenia parafialne 28.11.2021r

1. W kościele, zakrystii, kancelarii parafialnej, używamy maseczek osłaniających usta i nos. Na stolikach przy głównym i bocznym wejściu do kościoła umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

2. Dziś rozpoczynamy OKRES ADWENTU, który jest początkiem Nowego Roku Liturgicznego w Kościele.

3. Parafialny Oddział Caritas przy naszej parafii czynny będzie od grudnia br. w 1 i 3 czwartek miesiąca. Zapraszamy do punktu przy ul. Myliusa 1 A.

4. Przed nami ostatnie dwa dni listopada, kiedy to w sposób szczególny modlimy się za zmarłych. W naszym Kościele codziennie o godz. 18:00 oprawiamy Mszę Świętą Zbiorową a bezpośrednio po Mszy św. na WYPOMINKI połączone z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Pamiętajmy: „Świętą i zbawienną rzeczą jest modlić się za żywych i zmarłych.” Czy to już uczyniłeś?

5. Nasz Parafianin pan Andrzej Jurgielewicz, po odbyciu wymaganej formacji liturgiczno-duchowej, dekretem Biskupa Elbląskiego z dnia 20 listopada br. został ustanowiony SZAFARZEM NADZWYCZAJNYM KOMUNII ŚWIĘTEJ. Niech ta posługa przyniesie Jemu i naszej parafii błogosławione owoce.

6. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 12:00 zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Przy okazji informujemy, że nikt w imieniu parafii nie roznosi opłatków po domach. Opłatki za dobrowolna ofiarę można nabywać w kancelarii parafialnej, w zakrystii i u osób rozprowadzających ŚWIECE CARITASU.

7. W ramach ogólnopolskiej akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” od przyszłej niedzieli (5 grudnia) Wolontariusze Caritas będą rozprowadzać świece na stół wigilijny w cenie: 10 zł – małe świece i 20 zł duże świece. Będzie też możliwość nabycia za dobrowolną ofiarę poświęconego opłatka na stół wigilijny.

8. Zapraszamy w ADWENCIE na wspólne śpiewanie GODZINEK KU CZCI NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP – niedziela godz. 8:40.

9. Wszystkich Parafian dorosłych zapraszamy na MSZE ŚW. RORATNIE ku czci Matki Bożej o godz. 6:30. Młodzież wraz z kandydatami do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy w piątki o godz. 6:30. Dla dzieci Msze RORATNIE odprawiane będą w poniedziałki i czwartki również o godz. 6:30.
Prosimy, by dzieci przychodziły z opiekunami i przynosiły z sobą LAMPIONY.

10. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:

  • I czwartek miesiąca – zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00, a po niej na Adorację Najświętszego Sakramentu tj. na „GODZINĘ ŚWIĘTĄ”. Zapraszamy wszystkie „Margaretki” do wspólnej modlitwy.
  • I piątek miesiąca: spowiedź dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tygodniu od 17:30, szczególnie do spowiedzi zapraszamy dzieci klas IV dla których Msza św. będzie odprawiona o godz. 16:30 a dla pozostałych osób o godz. 18:00
  • I sobota miesiąca: zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej na nabożeństwo połączone z Adoracją Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00.

11. W pierwszy piątek miesiąca (3. XII.) z Panem Jezusem udamy się do chorych od godz. 9:30.

12. INFORMUJEMY – że od Nowego Roku 2022 ulegnie zmianie porządek Mszy Świętych Niedzielnych. Msze św. sprawowane będą o godz. 8:00, 10:00, 12:00, 15:00 i 18:00.

Msze św. w dni powszechne pozostają bez zmian.

13. Zachęcam do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł z dodatkiem „Gość Elbląski.

14. Pan powołał do wieczności:

† śp. Weronikę WITKOWSKĄ lat 75 z ul. Brzechwy
† śp. Kazimierza POLASIK lat 72 z ul. Brzechwy
† śp. Henryka JANKOWSKIEGO lat 78 z ul. Tuwima

 

Intencje mszalne 28.11.2021r

I Niedziela Adwentu / 28 listopada 2021 r.
7.00 śp. Włodzimierz PURZYCKI w 30 dzień po pogrzebie
9.00 śp. Sylwia KOWALEWSKA
10.30 śp. Marek PIETRZAK
12.00 W intencji Parafian
15.00 śp. Wiktor IDZIKOWSKI
18.00 Msza Święta Zbiorowa (28)

PONIEDZIAŁEK / 29 listopada 2021r.
6.30 śp. Józefa(k) i Michał oraz za teściów – intencja od Zbigniewa Jackiewicza
18.00 sp. Józef KWIATOSZ w 8 rocznicę śmierci
18.00 Msza Święta Zbiorowa (29)

WTOREK / 30 listopada 2021r. / ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
6.30 Dziękczynna w 99 urodziny ŁUCJI z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
18.00 śp. Bronisława(k), Stanisław, Maria, Stanisława(k), Edward, Wojciech z rodziny WALA, śp. Stanisława(k), Józef, Edward, Barbara z rodziny Osowskich, śp. Teresa PIGOŃ
18.00 Msza Święta Zbiorowa (30)

ŚRODA / 1 grudnia 2021r.
6.30
18.00 Dziękczynna w 40 rocznicę ślubu Hanny i Zdzisława SZULC prośbą o Boże błogosławieństwo dla Rubinowych Jubilatów
18.00 śp. Genowefa WOCIAL w 30 dzień po pogrzebie

CZWARTEK / 2 grudnia 2021r. / I CZWARTEK MIESIĄCA
6.30 O wiarę, nadzieję i miłość dla Zbigniewa JACKIEWICZA, żony Wiesławy, dzieci i wnuków
18.00 śp. Stanisław i Genowefa OLEWNIK, śp. Stanisław(m) i Czesława(k) KOWALSCY, śp. Wanda GRAD, śp. Józef i Wiktoria SZWARC
18.00 Z okazji urodzin i imienin z prośbą o wszelkie potrzebne łaski. Boże błogosł. i opiekę Matki Bożej dla BARBARY

PIĄTEK / 3 grudnia 2021r. / I PIĄTEK MIESIĄCA
ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, KAPŁANA
6.30 śp. Henryka(k) MARCINKOWSKA w 30 dzień po pogrzebie
16.30 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 śp. Roman KAMIŃSKI w 26 rocz. śmierci

SOBOTA / 4 grudnia 2021r / I SOBOTA MIESIĄCA
ŚWIĘTEJ BARBARY, dziewicy i męczennicy
6.30 śp. Monika i Jan OSTROWSCY
18.00 W INTENCJI ŻYWEGO RÓŻANCA