Biuletyn 21.11.2021, Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Ewangelia (J 18, 33b-37)
Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»

Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?»

Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?»

Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».

Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?»

Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

 
PRZEDZIWNY KRÓL I JEGO KRÓLESTWO

 

Dziś w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata Kościół pragnie nam uświadomić pełnię życia i szczęścia w Chrystusie naszym Panu. On wszedł do chwały Ojca przechodząc ze śmierci do życia, aby z tej chwały dodać nam wszystkim nowej odwagi do pełnienia dobra, która kieruje nas ku życiu wiecznemu.

Nasz Bóg pragnie nam zaoferować radość nie tylko w Królestwie życia wiecznego, ale pragnie także, aby nasze życie doczesne było lepsze niż sprawiamy to sami sobie lub też sprawiają ci, którzy rządzą tym światem doczesnym. Bóg pragnie nasze obecne życie – poddane różnym próbom cierpienia i biedy – wydobyć z poniżającego, zniewalającego grzechu, z cienia śmierci. Poprzez swoją, pełną miłości Opatrzność chce, abyśmy znali Go za Ojca, który zawsze i dla każdego chce tego, co najlepsze. Chce, abyśmy mieli świadomość naszej przynależności do Królestwa Chrystusowego, abyśmy współpracowali przy budowaniu cywilizacji miłości i przy realizacji Jego obietnic.

Tak, więc dzisiejsze święto powinno nam jednoznacznie uświadomić, że Chrystus jest KRÓLEM serc, Królem dobroci, miłości, jedności, pokoju, Królem ufności, nadziei, wierności, Królem przemiany tego świata i „życia wewnętrznego” każdego poszczególnego człowieka.

Chrystus chce SWOJE KRÓLESTWO budować tam, gdzie ludzie przy wielu możliwościach są zawsze gotowi pomóc innym w każdej sytuacji.
W naszym upodabnianiu się do miłosiernego Chrystusa Króla ważne jest najpierw wsłuchiwanie się w Jego wolę, na wzór św. Faustyny Kowalskiej. Jezus powiedział jej m.in.: „Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić (…) bo nawet wiara najsilniejsza nic nie pomoże bez uczynków” (Dz. 742). Z powyższych słów wynika jasno, że świadectwo miłosierdzia polega w tym wypadku na postawie miłosierdzia wobec bliźnich. Faustyna jako „świadek miłosierdzia”, nie tylko głosiła miłosierdzie Boże, ale przede wszystkim czyniła je względem bliźnich.

Tak rozumiana realizacja miłosierdzia, objawiona przez Jezusa, jest bardzo trudna dla współczesnego człowieka, gdyż wymaga osobistej świętości i systematycznej formacji, aby tą drogą dążyć do coraz pełniejszego zjednoczenia z Bogiem i do coraz ofiarniej służby drugiemu człowiekowi. Warto więc nieustannie przypominać sobie, że pierwszym zadaniem człowieka wierzącego w miłosierdzie Boga, jest realizacja go w czynie. Dopiero na drugim miejscu jest słowo, a na końcu modlitwa. Dlatego – jak mówi Jezus – „gdyby dusze umiały gromadzić sobie skarby wieczne, nie byłyby sądzone – uprzedzając sądy moje miłosierdziem” (Dz. 1317).

Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi. Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem. W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata. Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu. Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór Najświętszego Serca Twego. Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.

 

Ogłoszenia parafialne 21.11.2021r

1. W kościele, zakrystii, kancelarii parafialnej, używamy maseczek osłaniających usta i nos. Na stolikach przy głównym i bocznym wejściu do kościoła umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

2. Dzisiaj po Mszach św. przy drzwiach kościoła zbierane będą ofiary do puszek, w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Zostaną one przekazane Caritas Polska, która organizować będzie pomoc humanitarną wobec migrantów, gdyby taka okazała się niezbędną. Caritas musi być przygotowana na ewentualne działania pomocowe.

3. W listopadzie w sposób szczególny pochylamy się nad mogiłami, w których spoczywają nasi bliscy. Najgłębszym wyrazem naszej miłości jest nasza modlitwa za nich. Dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych codziennie o godz. 18:00 na Mszę św. Zbiorową a bezpośrednio po Mszy św. na WYPOMINKI połączone z Koronką do Miłosierdzia Bożego. Pamiętajmy: „Świętą i zbawienną rzeczą jest modlić się za żywych i zmarłych.” Czy to już uczyniłeś?

4. Panu Piotrowi naszemu Organiście, pani Cecylii Wiśniewskiej, Scholce Parafialnej oraz Zespołowi Młodzieżowemu życzę, by św. Cecylia – patronka muzyki kościelnej wypraszała potrzebne łaski do dalszego posługiwania swym śpiewem i muzyką na Bożą chwałę.

5. Wszystkich chcących pogłębić swoją wiedzę i relację z Bogiem poprzez Pismo Święte, zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego w środę 24 listopada o godz. 18.45 które odbędzie w salce na plebanii.

6. ZAPRASZAM DO WSPÓLNEGO WYJŚCIA DO MULTIKINA w Elblągu – Ogrody, dniu 24 listopada br.(środa): godz. 19:30 na film o św. Bracie Albercie pt. „NĘDZARZ I MADAME”. Film ukazuje artystyczną i duchową drogę polskiego powstańca styczniowego, artysty-malarza oraz dobroczyńcy ubogich – Adama Chmielowskiego, który po latach burzliwej młodości postanawia porzucić swoje dotychczasowe życie, a świat poznaje go jako Brata Alberta. Buntownicza natura i niezgoda na zło sprawiają, że ucieka fortelem z carskiej niewoli ukryty w trumnie. Kiedy osiągnie sławę, nie zawaha się porzucić sztuki, aby umrzeć dla wielkiego świata i oddać się służbie ludziom. Jego tragiczny los wieńczy załamanie, wydalenie z zakonu jezuitów oraz zamknięcie w zakładzie dla umysłowo chorych. Autorem scenariusza i reżyserem filmu jest Witold Ludwig. W rolach Adama Chmielowskiego i Brata Alberta występują: Piotr Zajączkowski i Krzysztof Wakuliński.
Cena biletu 11 zł. wpłacamy przy wejściu do sali kinowej.

7. W sobotę, 4 grudnia, Parafia św. Wojciecha w Elblągu, organizuje pielgrzymkę autokarową, do narodowego sanktuarium św. Józefa w Kaliszu i Maryjnego sanktuarium w Licheniu, na podziękowanie za kończący się rok św. Józefa. Koszt wyjazdu wraz z ubezpieczeniem 100 zł. Wyżywienie własne. Odjazd autobusu sprzed kościoła św. Wojciecha, od ul. Podgórnej, o godz. 05:00. Zapisy w kancelarii parafialnej, przy ul. Wiejskiej 4.

8. Zachęcam w tym tygodniu do korzystania z Sakramentu Spowiedzi Świętej codziennie od godz. 7:45 oraz od godz. 17:30.

9. Zachęcam do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł z dodatkiem „Gość Elbląski.

10. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej Szkaplerznej.

11. Pan powołał do wieczności:

† śp. Celinę KOWALSKĄ lat 92 z ul. Korczaka
† śp. Jerzego WIŚNIEWSKIEGO lat 71 z ul. Leszczyńskiego
† śp. Weronikę WITKOWSKĄ lat 75 z ul. Brzechwy

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

 

Intencje mszalne 21.11.2021r

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata / 21 listopada 2021 r.
7.00 śp. Florentyna KRÓL w 16 rocznicę śmierci, śp. Sabina KOROTKIEWICZ w 11 rocz.
9.00 śp. Helena WIŚNIEWSKI w 27 rocz. śmierci, śp. Wincenty WIŚNIEWSKI w 34 rocz.
10.30 Za zmarłych z rodzin: BUREK i FRĄSZCZAK
12.00 W intencji Parafian
15.00 śp. Marta i Kazimierz PRZYBOROWSCY w 15 rocznicę śmierci
18.00 Msza Święta Zbiorowa (21)

PONIEDZIAŁEK / 22 listopada 2021r. / św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
8.00 śp. Dariusz MORZY
8.00 Dziękczynna w intencji Cecylii WIŚNIEWSKIEJ, Sylwii i TOMASZA SZCZEPANIK i Piotra Zbierzchowskiego oraz tych wszystkich którzy tworzą SCHOLKĘ i ZESPÓŁ MŁODZIEZOWY z okazji wspomnienia patronki muzyki kościelnej
18.00 śp. Cecylia i Józef CHMIEL
18.00 Msza Święta Zbiorowa (22)

WTOREK / 23 listopada 2021r. /
8.00 śp. Tadeusz CIEŚLIŃSKI w 26 rocz. śmierci. śp. Stanisława(k) CIEŚLIŃSKA w 18 rocz. śmieci, śp. Józef i Krystyna z rodziny CIEŚLIŃSKICH, śp. Weronika i Konstanty z rodz. GAŁASZKO
18.00 śp. Ewa TUCHOLSKA w 2 miesiąc po pogrzebie – intencja od Zofii Czajkowskiej
18.00 Msza Święta Zbiorowa (23)

ŚRODA / 24 listopada 2021r. /
Świętych Męczenników Andrzeja Dung- lac, kapłana i towarzyszy
8.00 śp. Wiktoria, Teofil, Edmund, Henryk
18.00 śp. Wanda BĄK w 1 rocz. śmierci
18.00 śp. Maria SZTYCHMILER w 1 rocz. śmierci
18.00 Msza Święta Zbiorowa (24)

CZWARTEK / 25 listopada 2021r. /
8.00 śp. Adam ŻUKOWSKI, śp. Władysław i Zofia NAZAREK i zmarłych z rodziny
18.00 śp. Stefan ŚWIDER w 5 rocz. śmierci
18.00 Msza Święta Zbiorowa (25)

PIĄTEK / 26 listopada 2021r. /
8.00 śp. Mieczysław BAŁDYGA w 30 dzień po pogrzebie
18.00 śp. Kazimierz KACZOR w 9 rocz. śmierci
18.00 Msza Święta Zbiorowa (26)

SOBOTA / 27 listopada 2021r /
8.00 śp. Izydor(m) w rocz. śmierci i zmarłych z rodziny BINKOWSKICH
18.00 śp. Tadeusz RECZEK w 4 rocz. śmierci o wieczne szczęście w Królestwie Niebieskim
18.00 O Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla ELIZY z okazji 2 urodzin
18.00 Msza Święta Zbiorowa (27)