04.02.2024 r., V Niedziela Zwykła

Namaszczenie chorych

Święte namaszczenie chorych zostało ustanowione przez Pana naszego Jezusa Chrystusa jako prawdziwy i właściwy sakrament Nowego Testamentu, o którym wspomina św. Marek (Mk 6,13), lecz poleca go wiernym i ogłasza Jakub Apostoł (Jk 5,14-15). W tradycji liturgicznej na Wschodzie i na Zachodzie mamy już od czasów starożytnych świadectwa o namaszczaniu chorych poświęconym olejem.

Sakrament namaszczenia chorych jest po pierwsze sakramentem dla żywych, także dla umierających, ale na pewno nie dla zmarłych. Po drugie zaś łączą się z nim dwie łaski – albo ktoś cudownie wraca do zdrowia, albo ze spokojem umiera i osiąga zbawienie.

Sakrament ten jest poprzedzony spowiedzią, jeśli chory jest się w stanie jeszcze wyspowiadać. Podczas spowiedzi dokonuje się uwolnienie chorego z mocy grzechu. Czasem (gdy chory jest nieprzytomny) w momencie udzielania tego sakramentu, Pan Bóg uwalnia daną osobę z grzechu.

W Kościele Zachodnim namaszcza się czoło i ręce. Wówczas wypowiada się słowa sakramentalne: ,,Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego. Bóg, który odpuszcza ci grzechy niech cię łaskawie podźwignie. Amen”.

Sakrament namaszczenia chorych nie powinien się kojarzyć z ostatnim sakramentem. Oczywiście jest faktem, że czasem sakrament ten staje się ostatnim sakramentem. Nie powinniśmy go jednak tak postrzegać. Winniśmy raczej widzieć w nim łaskę, z którą Pan Bóg przychodzi do osoby chorej, by tą osobę obdarzyć łaską i podnieść ją w cierpieniu.

Jeśli chory, który został namaszczony, odzyskał zdrowie, w przypadku nowej ciężkiej choroby może ponownie przyjąć ten sakrament. W ciągu tej samej choroby namaszczenie chorych może być udzielone powtórnie, jeśli choroba się pogłębia. Sakrament namaszczenia chorych można także przyjąć przed trudną operacją. Odnosi się to także do osób starszych, u których pogłębia się słabość.

Pierwszą łaską sakramentu namaszczenia chorych jest łaska umocnienia, pokoju i odwagi, by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości. Ta łaska jest darem Ducha Świętego, który odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią. Wsparcie Pana przez moc Jego Ducha ma prowadzić chorego do uzdrowienia duszy, a także do uzdrowienia ciała, jeśli taka jest wola Boża. Inną łaską jest zjednoczenie z męką Chrystusa. Przez łaskę tego sakramentu chory otrzymuje siłę i dar głębszego zjednoczenia z męką Chrystusa. Cierpienie – następstwo grzechu pierworodnego – otrzymuje nowe znaczenie: staje się uczestnictwem w zbawczym dziele Jezusa. Sakrament namaszczenia chorych przygotowuje także do ostatniego przejścia i przeznaczony jest dla osób, które zbliżają się do kresu swojego życia. Namaszczenie wtedy otacza koniec naszego ziemskiego życia jakby ochroną, zabezpieczającą nas na ostatnią walkę przed wejściem do domu Ojca. Podsumowując: sakrament namaszczenia chorych pomnaża łaskę uświęcającą, umacnia w cierpieniach i daje siły do zwalczania pokus, a nawet przywraca zdrowie, przynosi również przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty.

Gdyby chrześcijanie znali użytą formułę i pocieszające modlitwy obrzędu, nie byłoby w nich nic poza pokojem, pociechą i wdzięcznością za tę pomoc w tak ważnym momencie, jakim jest przejście do wieczności.

Obyśmy uświadomili sobie, że my chrześcijanie jesteśmy zobowiązani do jak najlepszego przygotowania się do śmierci. Obowiązkiem bliskich umierającego jest dopilnowanie, aby przyjął namaszczenie, albo przedstawiając mu celowość takiego działania, albo wspominając, że znajduje się w sytuacji zagrożenia, z zachowaniem zdrowego rozsądku i miłości. Zwykle chory przyjmuje sugestię ze spokojem, zwłaszcza jeśli mu się wyjaśni, że jest to dla jego dobra.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ogloszenia-parafialne-baner-01a.jpg

Ogłoszenia parafialne 04.02.2024 r.

 1. ZAPRASZAMY DZISIAJ NA ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU OD GODZ. 16:00 DO GODZ. 18:00
 2. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczone są na uregulowanie rachunku za ogrzewanie Kościoła. Dziękuję za zrozumienie i złożone ofiary.
 3. Kandydatów przygotowujących się DRUGI ROK do Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii zapraszamy na spotkania 8 lutego br. (czwartek) do salki w piwnicy na godz. 19:00. Obecność na tym spotkaniu  kandydatów jest obowiązkowa i mile widziana.
 4. W sobotę 10 lutego przypada 84 rocznica pierwszej deportacji Polaków na Sybir. Tego dnia o godz. 18:00 będzie sprawowana Msza św. w intencji Sybiraków. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
 5. W niedzielę 11 lutego przypada 166 rocznica Objawień Matki Bożej z Lourdes, a zarazem jest to ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO. Chorych i ich opiekunów zapraszamy szczególnie na Mszę św. o godz. 15:00, w trakcie której zostanie udzielony SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH. Możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi przed Mszą św. Zapraszamy.
 6. Zachęcam do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego” z dodatkiem „Gość Elbląski w cenie 10 zł.   
 7. ZAPRASZAM DO WSPÓLNEGO WYJŚCIA DO MULTIKINA w Elblągu – Ogrody, dniu 13 lutego br.(wtorek): godz. 19:30 na film „WANDEA. ZWYCIĘSTWO ALBO ŚMIERĆ”. To fabularna kostiumowa produkcja o bohaterskich francuskich katolikach, którzy w czasach krwawego terroru Rewolucji Francuskiej wzniecili wielkie ludowe powstanie w obronie wiary i Kościoła, umieszczając na swoich sztandarach wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Gorąco zachęcamy do wybrania się do kina i poznania tej niesłusznie zapomnianej dziś historii. Spotkajmy się wspólnie w kinie. Zapraszam. Cena biletu 13 zł. wpłacamy przy wejściu do sali kinowej.
 8. Drodzy Siostry i Bracia we wspólnocie Kościoła!
  Kilka dni temu, to jest 25 stycznia 2024 r. Ojciec Święty Franciszek wyznaczył nowego nuncjusza do Republiki Zimbabwe w południowej Afryce. Swojego przedstawiciela do tego kraju ustanowił jednocześnie arcybiskupem. Nuncjuszem apostolskim i arcybiskupem został ksiądz prałat Janusz Urbańczyk, należący do duchowieństwa diecezji elbląskiej.
  Pochodzi on z parafii Krzyżanowo – Stare Pole na Żuławach Malborskich. Urodził się w 1967 roku. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Malborku i tu zdobył świadectwo maturalne. Studia teologiczne i przygotowanie do kapłaństwa odbywał w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1992 r. w Elblągu. Po roku pracy na stanowisku kapelana biskupa elbląskiego podjął studia w Rzymie, na kierunku prawo kanoniczne, które uwieńczył doktoratem. Jednocześnie w Papieskiej Akademii Kościelnej przygotowywał się do służby w dyplomacji. W 1997 r. rozpoczął pracę jako urzędnik w przedstawicielstwach Stolicy Apostolskiej w: Boliwii, Słowacji, Nowej Zelandii, Kenii, Słowenii, w Nowym Jorku oraz w Wiedniu. Działalność nuncjatur, czyli ambasad lub inaczej mówiąc poselstw papieskich, służy Kościołom lokalnym. Przyczynia się także sprawie pokoju w różnych częściach świata.
  Wyróżnienie i nowe zadania, które Kościół stawia przed ks. prałatem Urbańczykiem, przyjmuję z radością. Święcenia biskupie są wstępnie planowane na kwiecień. Mają się odbyć w katedrze elbląskiej. Proszę o modlitwę w intencji arcybiskupa Janusza i misji, którą podejmuje.      
  +Jacek Jezierski, biskup elbląskiObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie baner-intencje-mszy.jpg

Intencje mszalne 04.02.2024 r.

PONIEDZIAŁEK / 5 lutego 2024 / św. Agaty / Mk 6,53-56
8.00 śp. Zbigniew Smolak (intencja od brata Wojciecha z żoną, z Woli Duckiej)
18.00 śp. Walenty Myszk (w 20 rocznicę śmierci)
18.00 śp. Stanisława [k] Mochol (w 2 miesiąc po śmierci)

WTOREK / 6 lutego 2024 / św. Pawła Miki i Towarzyszy / Mk 7,1-13
8.00 śp. Zbigniew Smolak (intencja od Jarka i Iwony Skrzyneckiej)
18.00 śp. Adolfa (w rocznicę śmierci) i zmarłych z rodziny Adamowicz
18.00 śp. Bogusław Kondrat (w 7 rocznicę śmierci) oraz Stanisław i Stanisława Kondrat

ŚRODA / 7 lutego 2024 / Mk 7,14-23
8.00 śp. Zbigniew Smolak (intencja od Cecylii Przybysz z rodziną, z Woli Duckiej)
18.00 śp. Edward Kosiński (w 3 rocznicę śmierci)
18.00 śp. Alfred Dolny

CZWARTEK / 8 lutego 2024 / Mk 7,24-30
8.00 śp. Zbigniew Smolak (intencja od rodziny Młotów i Dąbrowskich z Woli Duckiej)
18.00 śp. Stanisława [k] Kępińska (w 12 rocznicę śmierci), Antoni Kępiński
18.00 śp. Marta Bogdanowicz (w 2 rocznicę śmierci)

PIĄTEK / 9 lutego 2024 / Mk 7,31-37
8.00 śp. Bronisława [k] Gąsior (w 21 rocznicę śmierci)
18.00 W 50 rocznicę ślubu Elżbiety i Wiesława
18.00 O łaskę zdrowia w dniu urodzin i imienin Brygidy

SOBOTA / 10 lutego 2024 / św. Scholastyki / Mk 8,1-10
8.00 śp. Zbigniew Smolak (w 30 dzień po pogrzebie)
18.00 W intencji wszystkich Sybiraków w rocznicę pierwszej deportacji
18.00 Dziękczynna w 70 urodziny Lucyny Ostrowskiej, z prośbą o Boże bł., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej

VI NIEDZIELA ZWYKŁA / 11 lutego 2024 / Mk 1,40-45
8.00 śp. Julian Hochleitner (w 9 rocznicę śmierci), Cecylia Lewandowska (w 13 rocznicę śmierci)
10.00 O dar mądrości i roztropności w codzienności dla Nikodema i jego rodziny, Agnieszki i całej rodziny zakonnej oraz Magdaleny i jej rodziny
12.00 Dziękczynna za przeżyte 50 lat małżeństwa Barbary i Henryka Jackiewicz, z prośbą o Boże bł. na dalsze lata życia
15.00 W intencji Parafian
15.00 śp. Roman Staszyński (w 2 rocznicę śmierci) oraz zmarli rodzice i dziadkowie
z obu stron
18.00 śp. Bolesława [k] Szulczyk (w 11 rocznicę śmierci) i Bronisław Szulczyk