Ogłoszenia 22.01.2023, III Niedziela Zwykła

Ewangelia (Mt 4, 12-23) Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło». Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

Pismo Święte w życiu Kościoła

Pismo Święte jest podstawowym źródłem naszej wiary. Jest to księga objawienia się Boga ludzkości; są w niej zapisane doświadczenia ludzi w kontakcie z Bogiem.

Objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym staje się dostępne
w Kościele. Kościół głosi Objawienie, tłumaczy je i chroni przed błędnym rozumieniem (por. 2 P 1,20). Objawienie Boże nie zostało dane każdemu człowiekowi z osobna, lecz ludzkiej wspólnocie: najpierw narodowi izraelskiemu – Ludowi Bożemu Starego Przymierza, a następnie wyznawcom Chrystusa – Ludowi Bożemu Nowego Testamentu.

To, co głosili prorocy, a później to, co głosili apostołowie, nie pochodziło od nich samych: głosili Objawienie Boże. Prorocy głosili to, co im nakazywał Bóg, apostołowie to, co widzieli i słyszeli od Jezusa Chrystusa (por. 2 P 1,21). Zostało to spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest zatem nie tyle słowem ludzkim, ile Słowem Bożym: zachowanym na piśmie Bożym Objawieniem. Z tej racji Kościół, nauczając i wyjaśniając Pismo Święte, chce mu się w pełni poddawać, kierować się nim, nie odstępując od niego. Wierzy też, że zgodnie z obietnicą Chrystusa, który zapewnił swoim uczniom Ducha Świętego, ten sam Duch, dzięki któremu Słowo Boże było wiernie głoszone, a później spisane, dziś czuwa nad jego wiernym nauczaniem i wyjaśnianiem przez Kościół.

Bóg dał Kościołowi Pismo Święte jako obowiązującą normę wiary. Wszelkie życie religijne, które nie rodzi się i nie rozwija w zgodzie z Biblią, nie jest tym życiem, o które w chrześcijaństwie chodzi i które Bóg pragnie w chrześcijanach wzbudzać.

Dla rozwoju, umocnienia i pogłębienia wiary konieczna jest znajomość Pisma Świętego. Katechizm Kościoła Katolickiego cytując soborową Konstytucję o Objawieniu stwierdza: „Tak wielka tkwi w słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego.” (KKK 131) Dlatego wszyscy wierzący są zachęcani do lektury Pisma Świętego: „Kościół usilnie i szczególnie upomina wszystkich wiernych (…), aby przez częste czytanie Pisma Świętego nabywali «najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa» (Flp 3,8). «Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa» (św. Hieronim)” (KKK 133).

Zastanów się: Czy znajdujesz czas na lekturę Pisma Świętego? Czy jest ono dla ciebie źródłem poznania Boga? Czy uważnie słuchasz słów Pisma Świętego odczytywanych w Liturgii Słowa?

Ogłoszenia parafialne 22.01.2023r

 1. Zapraszamy dzisiaj na OPŁATEK WSPÓLNOTOWY po Mszy św. o godz. 15:00, który odbędzie się w salce na plebanii. Przyjdź czekamy na Ciebie.
 2. Wyjątkowo dzisiaj wolontariusze Caritas zbierają przed kościołem ofiary dla najuboższych i potrzebujących z naszej parafii.

Parafialny Oddział Caritas naszej parafii znajduje się przy ul. Myliusa 1A i jest czynny w I i III czwartek miesiąca od 16:00 do 17:00.

 1. Spotkanie organizacyjne dotyczące SAMOLOTOWEJ PIELGRZYMKI DO PORTUGALII I HISZPANII w drugiej połowie października (17-24) 2023 roku odbędzie się dzisiaj w parafii Świętej Rodziny na Zawadzie na plebanii o godz. 16:00. Przypominamy koszt ok. 4950zł. plus 160 euro. Telefon kontaktowy: 737 322 448.
 2. Wczoraj przeżywaliśmy Dzień Babci a dzisiaj obchodzimy Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach – prośmy dla żyjących o zdrowie i Boże błogosławieństwo, dla zmarłych – o życie wieczne w niebie.
 3. Od 18 stycznia trwa w kościele TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN. Zachęcamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Program spotkań umieszczony na tablicy ogłoszeń.
 4. W tym tygodniu zakończymy wizyty duszpasterskie w naszej parafii. Kolęda rozpoczyna od godz. 16:00. Rodziny, które jeszcze pragną zaprosić kapłana na kolędę prosimy o zapisanie się w zakrystii. Do tych rodzin udamy się 25 stycznia od godz. 16:00.
 1. DZIĘKUJEMY za złożone ofiary w ostatnim tygodniu na potrzeby naszej parafii.
 2. Pod chórem znajduje się naczynie z WODĄ ŚWIĘCONĄ do poświecenia mieszkania podczas kolędy.
 3. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej zaprasza młodzież męską szkół średnich i studentów na REKOLEKCJE POWOŁANIOWE, które odbędą się w dniach 28 – 31 stycznia br. Więcej informacji na stronie internetowej: wsdelblag.pl. Zgłoszenia na adres email: kolopowolaniowe@gmail.com. Koszt rekolekcji 100 zł.
 4. Na czas ferii zimowych – wszystkim dzieciom, młodzieży i nauczycielom życzymy na ten czas błogosławieństwa Bożego, bezpiecznego i pełnego radości wypoczynku.
 5. Zachęcam do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 10 zł z dodatkiem „Gość Elbląski.

PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
W PARAFII ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO

Poniedziałek 23.01.2023r. od 16:00ul. Korczaka 21, 22, 23, 24 ul. Korczaka 25, 26, 27, 28
Wtorek 24.01.2023r. od 16:00ul. Korczaka 30, 31, 32, 33 i domki – 35, 38, 39, 41, 42 ul. Porazińska i Lubelska
Środa 25.01.2023r. od 16:00Kolęda na indywidualne zaproszenia

Prosimy o przygotowanie się do wizyty duszpasterskiej:

 • W miarę możliwości, aby zebrała się cała rodzina.
 • Dzieci powinny przygotować zeszyty do religii, ziarenka potwierdzające udział we Mszy św. niedzielnej a młodzież książeczki od przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.
 • Stół powinien być przykryty białym obrusem, Pismo Święte, Krzyż, świecznik, woda święcona i kropidło.
 • Tematyką tegorocznej Kolędy jest dzielenie się naszą wiarą z innymi w nawiązaniu do hasła roku duszpasterskiego 2022/2023: „POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA”.
 • Kolędy rozpoczynamy: od poniedziałku do piątku rozpoczynamy od godz. 16.00, natomiast w soboty od godz. 15.00.

Zaproszenie

Wspólnota „ KANA GALILEJSKA” zaprasza na REO (Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy). Rozpoczęcie 6 lutego br. Mszą św. o godz. 18:00
w naszym kościele.

Prowadzący to: ks. Sławomir MILDE oraz ks. Tomasz WIECZOREK.

Są to 7 – tygodniowe rekolekcje przeznaczone dla osób dorosłych oraz dla młodzieży, która ukończyła 17 lat. Spotkania cotygodniowe w poniedziałki obejmują wspólną modlitwę, konferencje i spotkanie w grupach. Pamiętaj że rekolekcje to czas łaski i działania Boga.

Zachęcamy do zrobienia Mu przestrzeni, otwarcia na Ducha Świętego który w to co stare i znane, potrafi włożyć zupełnie coś nowego i świeżego. ZAPRASZAMY.

Intencje mszalne 22.01.2023r

PONIEDZIAŁEK / 16 stycznia 2023 r.
8.00 śp. Marcin Kierzkowski (16 greg.)
8.00 śp. Stanisława [k] i Stanisław Głowaccy i zmarli z obojga stron
18.00 Za Rodzinę Szkaplerzną i osoby przyjmujące szkaplerz św.

WTOREK / 17 stycznia 2023 r.
św. Antoniego
8.00 śp. Marcin Kierzkowski (17 greg.)
8.00 śp. Karol Wiśniewski (w 14 rocznicę śmierci) i zmarli z rodzin Wiśniewskich i Filar
18.00 śp. Apoloniusz Komuda (w 10 rocznicę śmierci) i zmarli z rodziny

ŚRODA / 18 stycznia 2023 r.
8.00 śp. Marcin Kierzkowski (18 greg.)
8.00 śp. Sławomir Sokołowski (w 5 rocznicę śmierci)
18.00 śp. Andrzej Klecha (w 1 rocznicę śmierci) i wszystkich zmarłych z rodzin Klecha i Minkiewicz

CZWARTEK / 19 stycznia 2023 r.
św. Jozafata Sebastiana Pelczara
8.00 śp. Marcin Kierzkowski (19 greg.)
8.00 śp. Barbara Maszkowska (30 dzień po pogrzebie)
18.00 Dziękczynna za dar życia Michała i Łucji z prośbą o Boże bł. i potrzebne łaski w życiu

PIĄTEK / 20 stycznia 2023 r.
8.00 śp. Marcin Kierzkowski (20 greg.)
8.00 Za zmarłych z rodzin Rudnickich i Kwestarzów
18.00 Dziękczynna w dniu imienin Sebastiana z prośbą o żywą wiarę

SOBOTA / 21 stycznia 2023 r.
św. Agnieszki
8.00 śp. Marcin Kierzkowski (21 greg.)
8.00 śp. Jadwiga Lewandowska (30 dzień po pogrzebie)
18.00 śp. Teresa Małkowska z okazji Dnia Babci

III Niedziela Zwykła
22 stycznia 2023 r.
8.00 śp. Joanna (2 rocznica śmierci) oraz Halina, Genowefa, Stanisław
10.00 śp. Marcin Kierzkowski (22 greg.)
10.00 Dziękczynna za dar życia Kingi i Amelki z prośbą o potrzebne łaski
12.00 W intencji Parafian
15.00 Dziękczynna w 30 urodziny Patrycji, z prośbą o Boże bł., opiekę Matki Bożej Szkaplerznej, potrzebne łaski i zdrowie
18.00 Dziękczynna w 25 rocznicę urodzin Dawida, z prośbą o dary Ducha Świętego, Boże bł. i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej