Ogłoszenia 29.01.2023, IV Niedziela Zwykła

Ewangelia (Mt 5, 1-12a) Błogosławieni ubodzy w duchu

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

Ofiarowanie Jezusa w świątyni

2 lutego Kościół obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. W ten sposób cały lud Boży przeżywa na nowo to, co wydarzyło się w świątyni jerozolimskiej – Najświętsza Maryja wraz ze św. Józefem ofiarowała Dzieciątko Jezus Bogu Ojcu, a Symeon ogłosił, że nowo narodzony Syn Boży jest Światłem świata i Zbawieniem narodów.

Ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolimskiej opisuje Ewangelista Łukasz. Najświętsza Maryja i św. Józef przynieśli w czterdziestym dniu życia Jezusa do świątyni, by wypełnić Prawo Starego Testamentu. Obok Jezusa
i Jego Matki w obrzędzie ofiarowania udział wziął także starzec Symeon. Ewangelista Łukasz określa go trzema znaczeniami: człowieka sprawiedliwego, pobożnego i wyczekującego pociechy Izraela ( por. Łk 2, 25). Otrzymał on od Boga obietnicę, że nie umrze wcześniej, aż własnymi oczami nie ujrzy Zbawiciela. Czekał przez wiele lat z tęsknotą, miłością i wiarą. Gdy biedni i nie znani mu Rodzice wnosili Dziecię – ze szczególnym tchnieniem łaski dostrzegł w Nim Tego, którego oczekiwał. Wziął Dziecię na ręce i powiedział o Nim, że jest Światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela.

Maryja ofiaruje Syna Bożego Bogu, z woli Boga, wypełniając tym samym prawo starotestamentalne. Ofiarując swojego Syna, pragnie Ona ofiarować każdego z nas, ponieważ jesteśmy Jej dziedzictwem. Maryja wskazuje nam Jezusa, który powiedział o sobie, że jest Światłością świata, a kto idzie za Tym Światłem nie będzie chodził w ciemnościach (J 8, 12). To światło – Jej Syn Jezus – poprowadzi nas do nieba. Maleńki Chrystus przyniesiony do świątyni spotyka się z ludem Bożym w osobach Symeona i Anny, którzy oczekiwali swojego Zbawiciela, a prowadzeni i oświeceni przez Ducha Świętego rozpoznali Go w Chrystusie i wyznali w Niego wiarę. To spotkanie miało znaczenie uniwersalne: było spotkaniem ludzkości i Pana w Jego – Boga świątyni. Nową świątynią dzisiaj jest Kościół, w którym możemy spotkać Jezusa i – jak Symeon – przyjąć Go do serca. Napełnić się słowem Pana, i światłem na naszej ścieżce, nasycić Jego Ciałem – mocą i pożywieniem naszym.

W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa nabrało charakteru wybitnie maryjnego. Polacy widzą w Maryi Tę, dzięki której na ziemię przyszło niebiańskie Światło i która nas tym Światłem broni i osłania od wszelkiego zła. Dlatego często brano do ręki gromnice, zwłaszcza w niebezpieczeństwach wielkich klęsk i grożącej śmierci. Dawniej wielkim wrogiem domów w Polsce były burze, a zwłaszcza pioruny, które zapalały i niszczyły głównie drewniane domostwa. Właśnie od nich miała strzec domy świeca poświęcona w święto Ofiarowania Chrystusa. Płomień poświęconej gromnicy symbolizuje Jezusa – Światłość świata, Chrystusa, który uciszał burze, był, jest i na zawsze pozostanie Panem wszystkich praw natury. Gromnica zwykle była pięknie przystrajana i malowana. W czasie burzy zapalano ją i stawiano w oknach, by prosić Maryję o ochronę. Gromnicę wręczano również konającym, aby jej płomień pomógł umierającemu myśleć o Chrystusie.

Świecę święci się co rok, ponieważ wynika to z tradycji. Dziś gromnicę pali się rzadko, zapominamy o tym, by modlić się przy jej towarzystwie. Niegdyś bardzo często palono gromnicę, w czasie nawałnic, burz – stąd gromnica szybko się wypalała i pojawiła się potrzeba, by obrzęd poświęcenia świec odbywał się co roku. 

Dziś również możemy modlić się przy świetle gromnicy. Są to najczęściej sytuacje, kiedy powstaje zagrożenie związane z kataklizmami, panowaniem żywiołów. Symbol światła ma być dowodem obecności Boga w trudnych chwilach. Świecę można także zapalić, kiedy w życiu człowieka są sytuacje bez wyjścia, gdy wszystkie sprawy się komplikują – prosząc, by światło Chrystusa wskazało drogę wyjścia, oczyszczenia. Gromnicę zapala się także w obecności umierającej osoby, aby światłość Chrystusa zaprowadziła ją do zbawienia. 

Ogłoszenia parafialne 29.01.2023r

 1. We wtorek 31 stycznia br. na godz. 10:00 zapraszam chętne osoby do pomocy przy rozbieraniu dekoracji świątecznej kościoła.
 2. W czwartek przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. W całym Kościele obchodzimy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym dniu czcimy Chrystusa Pana – Światłość Świata (symbolizują to świece) i Jego Matkę pod nazwą Matki Bożej Gromnicznej. Poświęcenie świec podczas każdej Mszy św. o godz. 8:00, 11:00 i 18:00
 3. W piątek wspomnienie św. Błażeja patrona od chorób gardła. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy św. o godz. 8:00 i 18:00 za wstawiennictwem świętego patrona.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
 • w pierwszy czwartek zapraszamy do wspólnej modlitwy o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Msza św. o godz. 18:00, a po niej ,,Godzina Święta”, czyli ADORACJA przed Najświętszym Sakramentem w powyższych intencjach.
 • w pierwszy piątek spowiedź dla dzieci, młodzieży i dorosłych w tygodniu od godz. 17:30 i Msza św. Wotywna o NSPJ dla wszystkich o godz.18:00. Zapraszamy.
 • w pierwszą sobotę przed Mszą św. o godz. 17:00 zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi grzeszników. Tego dnia zmiana tajemnic dla Żywego Różańca.
 1. Z racji pierwszego piątku kapłani udadzą się do chorych 3 lutego od godz. 9:30.
 2. Wspólnota „ KANA GALILEJSKA” zaprasza na REO (Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy). Rozpoczęcie 6 lutego br. Mszą św. o godz. 18:00 w naszym kościele. Prowadzący to: ks. Sławomir MILDE oraz ks. Tomasz WIECZOREK.

  Są to 7 – tygodniowe rekolekcje przeznaczone dla osób dorosłych oraz dla młodzieży, która ukończyła 17 lat. Spotkania cotygodniowe w poniedziałki obejmują wspólną modlitwę, konferencje i spotkanie w grupach. Pamiętaj że rekolekcje to czas łaski i działania Boga.

  Zachęcamy do zrobienia Mu przestrzeni, otwarcia na Ducha Świętego który w to co stare i znane, potrafi włożyć zupełnie coś nowego i świeżego. ZAPRASZAMY. ULOTKĘ ZNAJDZIESZ PRZY BIULETYNIE.
 1. Na czas ferii zimowych – wszystkim dzieciom, młodzieży i nauczycielom życzymy na ten czas błogosławieństwa Bożego, bezpiecznego i pełnego radości wypoczynku.

Intencje mszalne 29.01.2023r

PONIEDZIAŁEK / 30 stycznia 2023 r.
8.00 Z okazji urodzin Adrianny o moc bł. Bożego i opiekę dla całej jej rodziny
18.00 śp. Marcin Kierzkowski (30 greg.)

WTOREK / 31 stycznia 2023 r.
św. Jana Bosko
8.00 śp. Krystyna Mołek
18.00 śp. Józef Smolak w 19 rocznica śmierci
ŚRODA / 1 lutego 2023 r.
8.00 śp. Jolanta Janta-Lipińska (1 greg.)
18.00 śp. Jerzy (w 3 rocznicę śmierci)
18.00 śp. Mieczysław Salwin w rocznicę śmierci

CZWARTEK / 2 lutego 2023 r.
Święto Ofiarowania Pańskiego
Pierwszy czwartek miesiąca
8.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze łaski dla Ireny i Zenona
11.00 W intencji osób konsekrowanych posługującychw naszym mieście, zakony kaluzurowe (karmelitanki, klaryski) z prośbą o nowe powołania do swoich zakonów
18.00 Za powołanych z naszej parafii oraz o nowe powołania kapłańskie , zakonne i misyjne
18.00 śp. Jolanta Janta-Lipińska (2 greg.)

PIĄTEK / 3 lutego 2023 r.
Pierwszy piątek miesiąca
8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 śp. Jolanta Janta-Lipińska (3 greg.)

SOBOTA / 4 lutego 2023 r.
św. Tomasza z Akwinu
Pierwsza sobota miesiąca
8.00 śp. Jolanta Janta-Lipińska (4 greg.)
18.00 W intencji Żywego Różańca

V Niedziela Zwykła – Niedziela Adoracji Najświętszego Sakramentu
5 lutego 2023 r.
8.00 O doświadczenie Bożej miłości dla Karoliny i Sebastiana
10.00 śp. Janina Pastuszka (6 rocznica śmierci) oraz Jan, Tadeusz, Zbigniew, Wojciech i zmarli z rodziny
12.00 W intencji Parafian
15.00 śp. Jan Marcinkowski (2 rocznica śmierci)
18.00 śp. Weronika Fiodorowicz (2 rocznica śmierci) oraz Jan Fiodorowicz
18.00 śp. Jolanta Janta-Lipińska (5 greg.)