Biuletyn 04.04.2021, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ ALLELUJA !

Przeżywamy największe tajemnice chrześcijaństwa i naszego życia.
Przy tej okazji składamy wszystkim życzenia Wielkanocne:

Pokoju – kiedy on wypełnia nasze serca, możemy bezpiecznie przejść przez nawet najbardziej niespokojne czasy

Radości – kiedy ona tryska w głębi serca, odkrywa przed nami piękno życia

Nadziei – kiedy się w nas budzi, staje się siłą prowadzącą dzień za dniem ku lepszemu życiu

Mocy – bo ona zwycięża chwile rozpaczy, zniechęcenia i zwątpienia

Światła – bo ono, płonąc w naszych duszach, wskazuje pewną drogę

Miłości – bo tylko ona daje głęboki i niezachwiany sens życia

Życia – bo ono, czerpane z Chrystusa, już się nie kończy

BŁOGOSŁAWIONEJ WIELKANOCY I PIĘKNEGO ŻYCIA!
Życzą Duszpasterze parafii św. Rafała Kalinowskiego w Elblągu

 

W wielkanocny czas składamy sobie życzenia radosnych Świąt i wesołego Alleluja. Nasza radość powinna wynikać stąd, że dawca Życia – Jezus odrzuciwszy płótna, w które zawinięto Jego zastygłe ciało, opuścił grób i żyje!

Czy można było Jezusa zabić na zawsze? Czy można było skutecznie zapieczętować grób, postawić na straży legionistów i strzec pilnie Tego, który jest samym życiem i w swoim Kościele skrywa się pod osłoną Chleba, a także żyje we wspólnocie braci i sióstr? Czy można było to wszystko uczynić tak skutecznie, aby uniemożliwić Mu zmartwychwstanie i wyjście z grobu? Pewne było, że Jezus, któremu włócznią przebito Serce, a krew wyciekła z Jego ran, nie mógł żyć! A jednak nierozsądne okazało się szukanie Go pośród umarłych, ponieważ On zmartwychwstał!

W tym cudownym wydarzeniu skrywa się podstawa i przyczyna całej chrześcijańskiej radości. Jezusowe zwycięstwo nad śmiercią, pokój i chwała należą teraz również do nas, dlatego radujemy się i wzajemnie życzymy sobie radości. Nic więc dziwnego, że radość powinna nam towarzyszyć zwłaszcza w wielkanocny czas.

Jezus zmartwychwstał, a my jesteśmy świadkami prawdy o Jego powstaniu z martwych. Dlatego uczestnicząc w świętym zgromadzeniu eucharystycznym w niedzielę Zmartwychwstania, wypowiadamy z niezachwianą wiarą: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu; wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Zmartwychwstały Jezus pozdrowił swoich uczniów słowami: Pokój wam!

Jezusowy pokój przyniósł im niczym nie zmąconą radość serca. Jeśli tak właśnie, w pokoju serca, radośnie przeżyjemy te Święta, być może inni, patrząc na nas, coś zrozumieją i dzięki naszemu świadectwu nie będą musieli sięgać jedynie po apologetyczne argumenty o zmartwychwstaniu, życiu wiecznym i bóstwie Jezusa. Wystarczy im nasza radość, nasza wzajemna miłość, szacunek dla prawdy i sprawiedliwe życie. Wtedy i ich radość będzie większa – nie potrzeba będzie wielu słów czy teologicznych argumentów, by niejeden wyznał za Tomaszem: Pan mój i Bóg mój.

Zmartwychwstały Pan kiedyś zaprosił swych uczniów na śniadanie słowami: Chodźcie, posilcie się. Teraz i nas zaprasza na posiłek wielkanocny, dając nam Siebie. Radujmy się! Alleluja! Pan zmartwychwstał i jest z nami! W taki czas otwierają się nam oczy jak Apostołom, umacnia się nasza krucha wiara, bo Pan mówi do każdego z nas po imieniu, a w świątyniach naszych serc płonie płomień Chrystusa – płomień żywy i nieśmiertelny.

 

 

Ogłoszenia parafialne 04.04.2021r

1. Informujemy, że zgodnie z aktualnymi decyzjami władz państwowych i sanitarnych, przyjętych także przez władze kościelne, w Kościołach na Mszach świętych i innych nabożeństwach może przebywać

1 osoba na 20 m², w naszej świątyni 30 osób.

Przychodzimy w maseczkach zasłaniając usta i nos. Ściągamy je wyłącznie w momencie przyjmowania Komunii Świętej.


2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny, II dzień Świąt. Porządek Mszy św. jak
w niedzielę. UWAGA! NIE MA MSZY O GODZ. 15:00. Taca przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski im. św. Jana Pawła II. Bóg zapłać za złożone ofiary.


3. OD WIELKIEGO PIĄTKU trwamy na NOWENNIE, która przygotowuje nas do Niedzieli Miłosierdzia Bożego, którą odmawiamy po Mszy św. wieczorowej. Parafian zachęcam do wspólnej modlitwy rodzinnej w swoich domach, łącząc się duchowo z parafią. Prośmy miłosiernego Boga o ustanie epidemii koronowirusa na świecie.

4. Za tydzień w NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO przynosimy do kościoła Skarbonki z Jałmużną 2021 w ramach ogólnopolskiej akcji „CZAS MIŁOSIERDZIA”. Skarbonki zostawiamy pod ołtarzem. Bóg zapłać za podjęty trud i złożoną ofiarę.

5. W przyszłą Niedzielę w całym Kościele obchodzić będziemy Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Uroczysta Msza św. z odnowieniem Aktu Zawierzenia Parafii Miłosierdziu Bożemu odbędzie się o godz. 15:00. UWAGA: Jest możliwość nabycia małego obrazu Jezusa Miłosiernego w cenie 30 zł., które zostaną one poświęcone tego dnia o godz. 15:00. Zapisy w zakrystii.

6. Osoby, które z różnych względów nie mogą wziąć udziału we Mszach Świętych niedzielnych zachęcamy do wypełnienia tego obowiązku przez duchowe łączenie się z nami modlącymi się w kościele, a także przez udział we Mszy transmitowanej przez różne stacje telewizyjne, radiowe i przez Internet.

7. Dziękuję: ks. Marcinowi i tym którzy mu pomagali za przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego, ks. Piotrowi i Służbie Liturgicznej, panu Piotrowi – Organiście i Chórowi za przygotowanie oprawy muzycznej podczas Triduum Paschalnego, panu Zbyszkowi za dekorację naszej świątyni i panom kościelnym Edmundowi i Zbigniewowi.

8. Zapraszamy całą wspólnotę parafialną do udziału w zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt RTV I AGD np. pralki, telewizory, komputery) . zbiórka będzie miała miejsce na placu kościelnym przy choince dnia 26 kwietnia 2021 od 15:00 do 20:00. Przychody z akcji pozwolą na wsparcie POLSKICH MISJONARZY, którzy prowadzą swoje misje w najbiedniejszych krajach świata Zambii, Kamerunie, Kenii oraz Tanzanii.

9. Życzymy wszystkim Parafianom i Gościom radosnego Alleluja – pełnego nadziei i wiary w moc Zmartwychwstałego Pana, który zwyciężył śmierć i pokona wszystko co jest smutkiem, niepewnością i chorobą. Szczęść Boże.

10. Przed kościołem można nabyć prasę katolicką: „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł.

 

Intencje mszalne 04.04.2021r
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY / 5 kwietnia 2021r.
7.00 † Sylwia Kowalewska
9.00 O doświadczenie Bożej miłości dla Karoliny i Sebastiana
9.00 † Izabela Żmijewska (2 greg.)
10.30 Dzięk. za 25 lat życia Sylwii z prośbą o Boże błog., żywą wiarę i zdrowie
12.00 † Helena, Mieczysław, Waldemar Burdelscy, Maria Jędrzyńska
18.00 Dzięk. z ok. 30 rocz. ślubu Heleny i Mieczysława Lenckowskich z prośbą o Boże błog., opiekę MB, zdrowie i łaski na dalsze wspólne lata

WTOREK / 6 kwietnia 2021r.
8.00 † Stanisław Wiśniewski w 30 dpp.
8.00 † Izabela Żmijewska (3 greg.)
18.00 † Czesława (k) i Józef Gibas
18.00 † Cecylia Chmiel w 6 r. śm.

ŚRODA / 7 kwietnia 2021r.
8.00 † Jan Markiewicz, Jan i Helena Kopciak
8.00 † Izabela Żmijewska (4 greg.)
18.00 † Irena Wileńska w 9 r. śm. i zm. z rodz. Wileńskich i Bartosików
18.00 Dzięk. z ok. 18 urodzin Pawła, za dar życia i otrzymane łaski z prośbą o Boże błog., opiekę MB i dary Ducha Św. na całe dorosłe życie

CZWARTEK / 8 kwietnia 2021r.
8.00 † Izabela Żmijewska (5 greg.)
18.00 † Ignacy Rokowski w 2 miesiąc po pogrzebie – int. od Hiacynty i Jakuba Żyłka
18.00 † Jerzy Rusin w 30 dpp.

PIĄTEK / 9 kwietnia 2021r.
8.00 † Izabela Żmijewska (6 greg.)
18.00 † Jan Marcinkowski – int. od kolegów i koleżanek zięcia zmarłego
18.00 O Boże błog. i zdroje łask Miłosierdzia Bożego dla członków i ich rodzin Apostolatu Bożego Miłosierdzia i Wolontariuszy Caritas

SOBOTA / 10 kwietnia 2021r.
8.00 † Izabela Żmijewska (7 greg.)
18.00 † Józef Kozłowski w 30 dpp.

Niedziela Miłosierdzia Bożego / 11 kwietnia 2021r.
7.00 † Zm. z rodz. Radziszewskich i Rendów
7.00 † Izabela Żmijewska (8 greg.)
9.00 † Jadwiga Starzyńska w 15 r. śm. i zm. z rodz.
10.30 † Jadwiga i Stanisław Podbielscy, Barbara i Witold Wasiukiewicz, Grażyna i Ryszard
12.00 † Jan Przybyłek w 26 r. śm., rodzice z obojga stron, Bogdan Przybyłek, bracia i siostry
15.00 W intencji Parafian
18.00 † Genowefa i Paweł Lamparscy w rocznicę śmierci