Biuletyn parafialny nr 817 / 8 września 2019r. XXIII Niedziela Zwykła

List KEP z okazji IX Tygodnia Wychowania
Modlitwa do św. Michała Archanioła
Ogłoszenia parafialne 8.09.2019
Intencje mszalne 8.09.2019
 

Zamieszkać razem z Jezusem

List KEP z okazji IX Tygodnia Wychowania

Już po raz dziewiąty przeżywamy w naszej Ojczyźnie Tydzień Wychowania. W tym roku chcemy przyłączyć się do pierwszych uczniów Jezusa i wraz z nimi zadać naszemu Mistrzowi pytanie: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38).

Jesteśmy świadkami początku wspólnej drogi Nauczyciela z uczniami. Jezus pozwolił im być ze sobą. Bycie razem i rozwijanie wzajemnych więzi ma zawsze podstawowe znaczenie w procesie wychowania. Szczególnie istotna jest relacja pomiędzy dzieckiem a jego pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami, którymi są rodzice. Braków w tej relacji – zwłaszcza w pierwszej fazie życia dziecka – nie da się całkowicie naprawić. Relacja z rodzicami jest dla dziecka źródłem zaspokojenia najważniejszej potrzeby – poczucia bezpieczeństwa i zaufania, warunkującej jego prawidłowy rozwój w dalszych latach życia. Dom w znaczeniu wychowawczym to nie budynek, lecz żywe więzi pomiędzy członkami rodziny. Pisze o tym papież Franciszek w Adhortacji Christus vivit, podsumowującej XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów pod hasłem Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania: „Tworzenie domu to ostatecznie tworzenie rodziny (…) Tworzenie silnych więzi wymaga zaufania, które codziennie karmi się cierpliwością i przebaczeniem”.

Drodzy Rodzice! Starajcie się korzystać z wszelkich możliwych środków, by pomóc swoim dzieciom odkryć bliskość Boga. Niech Wasze słowa i czyny potwierdzają to, co o miłości Bożej pisze papież Franciszek: „Dla Niego [dla Boga] jesteś naprawdę cenny, nie jesteś nieznaczący, jesteś dla Niego ważny. (…) Nie chce wyliczać twoich błędów, a w każdym razie pomoże ci nauczyć się czegoś również z twoich upadków. Ponieważ cię kocha. (…) Jest to miłość, która nie przytłacza, (…) miłość, która nie upokarza ani nie zniewala. Jest to miłość Pana, miłość codzienna, dyskretna i respektująca, miłość wolności i dla wolności, miłość, która leczy i uwzniośla. To miłość Pana, która wie więcej o powstawaniu niż upadkach, o pojednaniu niż zakazach, o dawaniu nowej szansy niż potępieniu, o przyszłości niż przeszłości”.

My wszyscy – rodzice jako najważniejsi świadkowie wiary, duszpasterze i katecheci – jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za rozwój wiary dzieci i młodzieży. Dlatego powinniśmy pamiętać o naszym podstawowym zadaniu, jakim jest głoszenie prawdy, że Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem człowieka. Prawdę tę głosił św. Paweł Apostoł, który w Liście do Koryntian pisał: „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem” (1 Kor 15, 3-4).

Zachęcamy wszystkich do głębokiego i twórczego przeżycia IX Tygodnia Wychowania. Osobom zaangażowanym w proces formacji dzieci i młodzieży: Rodzicom, Nauczycielom, Duszpasterzom i Katechetom, na rozpoczynający się rok szkolny i katechetyczny 2019/2020, z serca błogosławimy i dziękujemy za wypełnianie trudnej, ale jakże pięknej misji. Dziękujemy za każde świadczone dobro.

 

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Ogłoszenia parafialne 8.09.2019

1. UWAGA! Od września powracamy do Mszy świętej niedzielnej o godzinie 15:00, która rozpoczyna się Koronką do Miłosierdzia Bożego.

2. Jutro przypada 10 rocznica śmierci ks. Bp. Andrzeja Śliwińskiego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej o godz. 18:00 w Katedrze Elbląskiej. Pierwszy Biskup Elbląski spoczywa w Katedrze tj. w Krypcie Biskupów Elbląskich.

3. Rozpoczął się Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny. Zatroszczmy się o dobre wychowanie młodego pokolenia. postarajmy się znaleźć czas dla naszych dzieci – żywo interesujmy się ich postępami w szkole, zadbajmy o ich udział w lekcjach religii. Przypominamy ponadto, że przygotowanie do sakramentów świętych tj. do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej oraz do Bierzmowania odbywa się przy parafii, a nie w szkole.

4. Za tydzień w Niedzielę ( 15.09. ) po Mszy świętej o godz. 10.30, dzieciom klas I, II i IV zostaną wręczone książeczki uczestnictwa w Mszach Niedzielnych i Pierwszych Piątkach Miesiąca.

5. Drodzy Rodzice, Duszpasterze, Nauczyciele i Wychowawcy, mottem tegorocznego, IX Tygodnia Wychowania (15 – 21 września 2019 roku) są słowa skierowane do Jezusa przez Jego przyszłych uczniów: „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38). Prawdopodobnie nie spodziewali się tego, że konsekwencją postawienia takiego pytania będzie radykalna zmiana ich życia. Jednym z celów, jakie stawiają sobie wychowawcy, jest pokazanie wychowankom, gdzie będą mogli znaleźć odpowiedzi na ważne dla nich pytania.

6. W tym tygodniu na plebanii odbędą się spotkania rodziców dzieci przygotowujących się w tym roku do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej według następującego porządku:

  • dnia 9 września (poniedziałek) klasa III a i klasa III b – o godz. 19:00;  
  •  dnia 10 września (wtorek) klasa III c i klasa III d – o godz. 19:00, oraz rodzice dzieci uczących się w innych szkołach.

OBECNOŚĆ OBOJGA RODZICÓW OBOWIĄZKOWA !!!

7. UWAGA!!! Zapisy do bierzmowania młodzieży z klas VIII Szkoły Podstawowej trwają do końca września. Zgłoszenia u ks. Marcina.

8. Pierwsze powakacyjne spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania – rok I i II, odbędzie się za tydzień w niedzielę (15.09) po Mszy św. o godz. 18.00.

9. Po przerwie wakacyjnej powracamy do uprawiania sportu (dyscyplina Nordic Walking). Chcemy, już regularnie spotykać się w każdy poniedziałek o godz. 17:30. Spotykamy się jutro przed kościołem. Zapraszamy wszystkich chętnych.

10. Nasza parafia organizuje w dniach 11-13 października br. PIELGRZYMKĘ na IV Ogólnopolskie Spotkanie Apostolatu Margaretka w Krakowie Łagiewnikach. Wyjazd 11 października (piątek) o godz.6:00. Nocleg w Kalwarii Zebrzydowskiej. Odwiedzimy Wadowice miejsce urodzin św. Jana Pawła II. Koszt 210 zł (noclegi, śniadania, autokar, ubezpieczenie), pozostałe posiłki we własnym zakresie.
Zapisy do końca września w zakrystii.

11. KURS ALPHA dla mężczyzn startuje w poniedziałek 23 września br. o godz. 19:00  w Kościele Bożego Ciała w Elblągu, ul Robotnicza 29. Każdy spotkanie obejmuje posiłek, wykład i dyskusję w małych grupach.
12. W TYM TYGODNIU KOLEJNY ROK PRACY FORMACYJNEJ INAUGURUJE:

  • Krąg Biblijny w środę 11 września o godz. 19:00. Zapraszamy osoby pragnące bardziej pochylić się nad Księgą Życia.
  • Parafialny Oddział Caritas – w każdy czwartek w godzinach od 16:00 do 17:00 przy ul. Myliusa 1A. Zapraszamy osoby potrzebujące pomocy.

13. Możliwość skorzystania z Sakramentu Spowiedzi Świętej w tygodniu mamy: od godz. 7:45 oraz od godz. 17:30.

14. Kancelaria Parafialna czynna jest w środy od 16:00 do 17:30 i w soboty od 10:30 do 12:00.

15. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: nowy numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 5 zł. oraz dodatek „Gość Elbląski” a nim wydarzenia z diecezji.

 

Intencje mszalne 8.09.2019

PONIEDZIAŁEK 9 września 2019r.     Łk 6, 6-11
Śp. Bolesław Malinowski ( 9 greg.)
Śp. Zygmunt Kowalski w 28 r.śm.
Śp. Franciszek Wysocki w 10 r.śm. i zm. z rodz. Wysockich i Cybulskich
WTOREK 10 września 2019r.     Łk 6, 12-19
Zmarli bracia: Włodzimierz i Mieczysław, zm. rodzice z obojga stron i zm. z rodz. Wileńskich i Bartosików
Śp. Bolesław Malinowski ( 10 greg.)
Int. Przebłagalna Boga za grzechy Narodu Polskiego
ŚRODA 11 września 2019r.    Łk 6, 20-26
Śp. Kazimierz Nowak w 30 dpp.
Śp. Bolesław Malinowski ( 11 greg.)
Śp. Marian Pietrzak w 22 r.śm. i zm. rodzice z obojga stron, Bronisław Ostrowski
CZWARTEK 12 września 2019r. / Najświętszego Imienia Maryi    Łk 6, 27-38
Int. Przebłagalna za grzechy naszej Ojczyzny – int. od grupy modlitewnej
Śp. Bolesław Malinowski ( 12 greg.)
Dzięk. w 35 rocz. ślubu Marii i Mirosława Gawrońskich z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla całej rodziny
PIĄTEK 13 września 2019r. / św. Jana Chryzostoma    Łk 6, 39-42
Śp. Irena Włoch w 30 dpp.
Śp. Bolesław Malinowski ( 13 greg.)
O Boże błog. dla Maćka i wytrwanie w KWC oraz o owoce tego dzieła dla Niego i Jego bliskich
SOBOTA 14 września 2019r. / święto Podwyższenia Krzyża Świętego    J 3, 13-17
Śp. Bolesław Malinowski ( 14 greg.)
Śp. Szczepan Żyła w 2 r.śm.
Śp. Bogdan Michalski w 2 r.śm.
XXIV Niedziela Zwykła / 15 września 2019r.    Łk 15, 1-32
Śp. Władysława, Władysław, Jerzy Klimuk, Albin Wierzchucki
Śp. Hanna Jankowska w 5 r.śm. zm. rodzeństwo i rodzice z obojga stron
Śp. Bolesław Malinowski ( 15 greg.)
Śp. Wojciech Juchnowicz i Czesław Juchnowicz w 11 r.śm.
W intencji Parafian
Śp. Stefan, Jan, Feliksa Kowalczyk, Mikołaj Gorszonowski, Dorota Kinach i zm. z rodz. Kinach, Gorszonowskich i Guzowskich
Śp. Władysława (k) Łukasik w 10 r.śm., Irena Wąsowska w 14 r.śm.