29.10.2023r. XXX Niedziela Zwykła

Czyściec i modlitwa za zmarłych

Czyściec, podobnie jak Niebo i piekło, jest rzeczywistością pośmiertną: definiowany jest jako stan kary doczesnej po śmierci, przy czym w tym kontekście „doczesny” rozumie się jako „mający koniec”. Po przejściu czyśćca dusza ludzka trafia do Nieba, nie ma zaś możliwości potępienia się na wieki. Tak więc dusza przebywająca w czyśćcu jest już pewna zbawienia, którego pełni oczekuje, zadość czyniąc Boskiej Sprawiedliwości za nieodpokutowane jeszcze grzechy.

Czyściec nie jest miejscem takim, jakie znamy z naszego życiowego doświadczenia, które miałoby określone rozmiary, gdyż wieczność jest poza czasem i przestrzenią fizykalną. Czyściec jest stanem duszy, która poznawszy Boga, sama z siebie cierpi, widząc, jak jest niegodną Boga, choć równocześnie pragnie Go kochać przez całą wieczność. Cierpienie to bierze się ze świadomości i poznania, jak wiele łask człowiek za życia doczesnego zmarnował, jak oporny był wobec Boskich natchnień. Niemniej te cierpienia znacząco różnią się od mąk piekielnych, gdyż człowiek przyjmuje je ochotnie, bez szemrania, bo chce stać się godnym Boga i chce Bogu wynagrodzić wszystkie zniewagi wyrządzone za życia.

Czyściec istnieje, aby człowiek nie musiał być potępiony. Stworzenie przebywające z Bogiem nie może mieć nawet cienia grzechu czy niedoskonałości: gdyby więc nie było czyśćca, to człowiek stając na sądzie Bożym i widząc swoją niedoskonałość, mógłby jedynie rzucić się w ogień piekielny. Bóg jednak w swoim Miłosierdziu daje nam możliwość oczyszczenia ze skutków grzechu, byśmy mogli stanąć przed Nim w stanie doskonałości. Tak więc czyściec jest przykładem, jak Pan Bóg doskonale i istotowo łączy w sobie doskonałą Sprawiedliwość z doskonałym Miłosierdziem.

Dusze czyśćcowe należą do Kościoła cierpiącego, stąd też my możemy (a nawet powinniśmy, gdyż jest to uczynek miłosierdzia względem duszy) modlić się za nie. O ile prawdą wiary jest, że osoby przebywające w czyśćcu nie mogą modlić się za siebie, o tyle prawdą jest również to, że nasze modlitwy, uczynki pokutne czy dobre uczynki spełniane z miłości do Boga i bliźniego mogą być przez nas ofiarowane na sposób wstawiennictwa tymże osobom dla wynagrodzenia Bogu za ich grzechy i w konsekwencji dla skrócenia im mąk czyśćcowych. Największą pomocą dla dusz w czyśćcu cierpiących jest oczywiście Najświętsza Ofiara Mszy Świętej, gdyż przez nią udzielane są zasługi i zadośćuczynienia, które wysłużył na krzyżu sam Syn Boży. Za dusze w czyśćcu cierpiące można ofiarować także odpusty dane przez Kościół.

Czyściec – jak podkreślają święci – jest związany z cierpieniem daleko bardziej przewyższającym największe nawet cierpienia tej ziemi. Największym cierpieniem czyśćca jest tęsknota za Bogiem, którego wspaniałość człowiek poznał w momencie śmierci, a z którym nie może przebywać z powodu swoich grzechów. Jednakże pewność przyszłego zobaczenia Boga sprawia, że człowiek nie popada w rozpacz (jak w przypadku dusz potępionych w piekle), ale cierpliwie znosi tę mękę. Ta cierpliwość nie sprawia jednak, że cierpienie znika, dlatego święci woleli tutaj, na ziemi, cierpieć największe udręki, niż żeby choć przez chwilę doświadczyć czyśćca. Jest zatem możliwe uniknięcie tego stanu, ale warunkiem jest odpokutowanie wszystkich grzechów na tej ziemi. Sposoby, które możemy stosować, by wynagrodzić Bogu za nasze grzechy, są następujące:

 • zyskiwanie odpustów i ofiarowywanie za samych siebie;
 • zamawianie Mszy Świętych wynagradzających za swoje grzechy;
 • przyjmowanie Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy;
 • przyjmowanie bez szemrania wszystkich cierpień i trudności w duchu zadośćuczynienia;
 • modlitwa i przyjmowanie woli Bożej.

Powyższe praktyki można podejmować ofiarując za siebie lub za dusze w czyśćcu cierpiące: nie jest bowiem wolą Bożą, by ludzie doświadczali tej oczyszczającej co prawda, ale jakże bolesnej rzeczywistości. Święta Siostra Faustyna zapisała w Dzienniczku takie wydarzenie: Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą (…). Widziałam Matkę Bożą odwiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję „Gwiazdą Morza”. Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. Usłyszałam głos wewnętrzny, który powiedział: „Miłosierdzie moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe” (Dz. 20).

Ogłoszenia parafialne

 1. PAŹDZIERNIK TO MIESIĄC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO. Zapraszamy na ostanie nabożeństwa z  wystawieniem Najświętszego Sakramentu dorosłych i młodzież o godz. 17:15
 2. Dzisiaj kleryk Amadeusz BABIEL, rozprowadza przed kościołem, seminaryjne kalendarze ścienne na rok 2024 za dobrowolną ofiarę. Nabywając kalendarz wspieramy Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu. Dziękuję za zrozumienie.
 3. W listopadzie w sposób szczególny pochylamy się nad mogiłami, w których spoczywają nasi bliscy. Najgłębszym wyrazem naszej miłości jest nasza modlitwa za nich. Dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych codziennie o godz. 18:00 na Mszy św. zbiorowej a bezpośrednio po na WYPOMINKI połączone z Koronką do Miłosierdzia.
 4. UWAGA !!! PROSIMY zaznaczyć na kartce „MSZA ŚW. ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH” datę (dzień), w którym imiona i nazwiska naszych drogich zmarłych podczas Mszy św. będą polecani Miłosiernemu Bogu. Prosimy, by nie wyznaczać dnia 2 listopada, gdyż jak stało się tradycją, ten dzień przeznaczony jest na szczególne nabożeństwo za zmarłych z naszej parafii, którzy odeszli w ostatnim roku. Rodziny tych zmarłych zapraszamy do uczestnictwa w tym nabożeństwie, które odprawimy 2 listopada o godz. 18:00.
 5. Porządek nabożeństw 1 listopada na cmentarzach: AGRYKOLA – Kościół pw. Wszystkich Świętych – Msza św. o godz. 11.30; DĘBICA (Stara Kaplica) – Msza św. o 12.00; kościół pw. św. Wojciecha – Msza św. o godz. 13.00, po zakończeniu Mszy św. procesje na cmentarzach połączone z modlitwami za zmarłych.
 6. W środę 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz.: 8:00, 10:00, 12:00 i o godz. 18:00. Msza św. o godz. 18:00 jest pierwszą Mszą św. zbiorową.
 7. Pamiętajmy, że od 1 do 8 listopada włącznie można uzyskać ODPUST ZUPEŁNY, który możemy ofiarować za jedną dusze w czyśćcu cierpiącą.
 8. W czwartek 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 8:00, 11:00 i o godz. 18:00. W tym dniu na Mszę św. o godz. 18:00 szczególnie zapraszamy rodziny zmarłych w ostatnim roku parafian, podczas której zostaną wyczytani i poleceni Bożemu Miłosierdziu.
 9. W tym tygodniu przypada:
  I czwartek miesiąca (2 XI) – zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00, a po na Adorację Najświętszego Sakramentu tj. na „GODZINĘ ŚWIĘTĄ” połączoną z WYPOMINKAMI. Zapraszamy wszystkie osoby modlące się za kapłanów do wspólnej modlitwy,
  I piątek miesiąca (3 XI) – zapraszamy do spowiedzi dzieci z klas IV w tygodniu od godz. 17:30 a w pierwszy piątek od godz. 16:00. Msza św. dla wszystkich dzieci w  I piątek 3 listopada o godz. 16:30. Natomiast spowiedź dla dorosłych i młodzieży od godz. 17:30. Msza św. Wotywna o Najświętszym Sercu Jezusa o godz. 18:00,
  I sobota miesiąca (4 XI) – zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej na nabożeństwo połączone z Adoracją Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00.
 10. W pierwszy piątek miesiąca LISTOPADA (3 XI) ks. Sylwester uda się do chorych od godz. 9:30, również w sobotę (4 XI) ks. Mateusz i ks. Sylwester udadzą się do chorych od godz. 9:30.
 11. KOCHANI ! Przeżywamy XXX- lecie parafii. Z tej okazji organizowany jest BAL JUBILEUSZOWY w Restauracji „EDEN” dnia 18 listopada (sobota). Zapraszamy chętnych parafian lubiących taniec i zabawę. Koszt: 220 zł. od osoby. ZAPISY W ZAKRYSTII POTRWAJĄ DO 5 LISTOPADA. ZAPRASZAMY.
 12. Zachęcamy do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego” z dodatkiem „Gość Elbląski”. Prosimy też o zabrania z sobą BIULETYNU PARAFIALNEGO.
 13. Pan powołał do wieczności: śp. Stanisława BUGAJSKIEGO lat 62 z ul. Kłoczowskiego.Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie baner-intencje-mszy.jpg

Intencje mszalne 29.10.2023r.

PONIEDZIAŁEK / 30 października 2023 / Łk 13,10-17
8.00 Za zmarłych z rodziny Mendalka
18.00 śp. Marcin Kurosad (30 greg.)
18.00 śp. Adam Grzanowski (intencja od Wspólnoty Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Franciszka z Asyżu

WTOREK / 31 października 2023 / Łk 13,18-21
8.00 śp. Jadwiga, Stanisław, Andrzej, Robert Kiszko
18.00 śp. Wiesława [k] Rutyna
18.00 śp. Robert Wiśniewski (w 30 rocznica śmierci) i zmarli rodzice Maria i Józef, Zofia i Tadeusz

ŚRODA / 1 listopada 2023 / Uroczystość Wszystkich Świętych / Mt 5,1-12a
8.00 śp. Halina Pączkowska (24 rocznica śmierci), Mariusz Pączkowski
10.00 śp. Cecylia Kocemba (w 31 rocznicę śmierci), Stanisław Kocemba (w 35 rocznicę śmierci), Ewa Kocemba (w 14 rocznicę śmierci), Franciszek Szott (w 51 rocznicę śmierci)
12.00 W intencji Parafian
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych

CZWARTEK / 2 listopada 2023 / Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
8.00 śp. Leokadia Kwiatkowska (w 30 dzień po pogrzebie)
11.00 śp. Julianna, Jan, Aneta z rodziny Bartkowskich, Wacława [k], Stanisław, Jolanta, Sławomir z rodziny Pałka, Jan, Aniela, Zofia z rodziny Ciesielskich
18.00 O nowe powołania z naszej parafii oraz za kapłanów tutaj posługujących o potrzebne łaski i dary Ducha Świetego w pracy duszpasterskiej.
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych

I PIĄTEK MIESIĄCA / 3 listopada 2023 / Łk 14,1-6
8.00 Dziękczynna z prośbą o Boże bł., potrzebne łaski i zdrowie dla Zofii
16.30 W intencji wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych

I SOBOTA MIESIĄCA / 4 listopada 2023 / św. Karola Boromeusza / Łk 14,1.7-11
8.00 śp. Lech Szafran (w 10 rocznicę śmierci) i Janina Wojtyna (w 1 rocznicę śmierci)
18.00 O Boże bł. i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej dla kapłanów naszej parafii, członków Żywego Różańca oraz o błogosławione owoce MISJI ŚWIĘTYCH (intencja od II Róży -Matki Bożej Gietrzwałdzkiej)
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA / 5 listopada 2023 / Mt 23,1-12
8.00 śp. Mirosław, rodzice i dziadkowie z obojga stron
10.00 śp. Lucjan Lasek (w 28 rocznicę śmierci)
12.00 Za całą wspólnotę parafialną a szczególnie za ofiarodawców
15.00 O doświadczenie Bożej miłości dla Karoliny i Sebastiana
18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych