17.03.2024 r., V Niedziela Wielkiego Postu

św. Józef wzorem

O św. Józefie z Nazaretu wiemy bardzo mało. Pochodził z rodu króla Dawida, o czym pisze św. Mateusz oraz św. Łukasz. Wykonywał zawód cieśli, jako rzemieślnik był więc zapewne bardzo szanowany w lokalnej społeczności.

Osoba św. Józefa pojawia się w kontekście życia Maryi i Jezusa. Tych trzech Osób nie da się od siebie oddzielić, bo przecież tworzą jedną Świętą Rodzinę. Po raz pierwszy stykamy się z nim w genealogii Jezusa, gdzie jest wymieniony jako mąż Maryi. Następnie Ewangelie pokazują nam historię poczęcia Syna Bożego, gdzie św. Józef jawi się naszym oczom jako wrażliwy mężczyzna, który nie chce narazić Maryi na zniesławienie, lecz zamierza ją oddalić w tajemnicy. „Józef nie wiedział, jak ma się zachować wobec «cudownego» macierzyństwa Maryi. Szukał zapewne odpowiedzi na to dręczące go pytanie, ale nade wszystko szukał wyjścia z tej trudnej dla siebie sytuacji” (Jan Paweł II, Adhortacja Apostolska Redemptoris Custos, I,3).Wizja anioła Pańskiego, który wyjaśnia mu całą sytuację sprawia, że całkowicie świadomie bierze Maryję za swoją małżonkę. Św. Łukasz opisując narodziny Jezusa, ukazuje św. Józefa jako prawdziwie troskliwego męża i ojca (pamiętajmy, że prawnie św. Józef był ojcem Jezusa), ale również jako świadka, który widział pokłon pasterzy i mędrców. Dalej zgodnie z tradycją żydowską to do ojca należało nadać imię dziecku, co św. Józef zapewne uczynił, dając Dziecięciu imię Jezus, którym Je nazwał anioł. Następnie widzimy św. Józefa, który jako prawdziwy mąż i ojciec wraz z rodziną udaje się do świątyni by wypełnić przepisy Prawa, czyli dokonać oczyszczenia Maryi i wykupić pierworodnego syna. Te sceny pokazują, że św. Józef wypełnia wiernie zadania wychowania i troski. W kolejnej scenie dramatu zbawienia widzimy św. Józefa, który chroni swoją rodzinę przed zagrożeniem uciekając do Egiptu przed Herodem, by wreszcie po śmierci władcy powrócić w ojczyste strony, do miasta Nazaret.

Gdy Jezus ma 12 lat udają się do Jerozolimy na święto Paschy. Po skończonych uroczystościach Jezus został w świątyni a św. Maryja i Józef odnajdują Go na trzeci dzień. Jezus tłumaczy im, że powinien być w tym co należy do Jego Ojca. Nie rozumieją tych słów ani Maryja ani św. Józef. To ostatni moment kiedy św. Józef jest wprost wymieniany. Ewangelie podają jedynie, że Jezus wrócił z Rodzicami do Nazaretu i był im poddany.

W Piśmie Świętym nie zostało zapisane żadne słowo św. Józefa, ale bogactwo tej postaci ukazane jest przez jej konkretne czyny. W jaki sposób wzór tego świętego może budować powołanie i posłannictwo każdego mężczyzny, który jest mężem i ojcem?

Jednym z najważniejszych aspektów ojcostwa jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność św. Józefa jest równoczesna: względem kobiety, Maryi, swej małżonki i względem Dziecięcia, które się w Niej poczęło. Rodzicielska odpowiedzialność św. Józefa za Jezusa najpełniej zostaje wyrażona, gdy razem z Maryją szuka swego dziecka w świątyni.

Innym bardzo ważnym aspektem ojcostwa jest  wiara. Św. Józef, jako ojciec Jezusa, był człowiekiem wielkiej wiary. Obowiązkiem męża i ojca jest troska o swoją rodzinę, zapewnienie bytu materialnego, danie poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza wtedy, gdy jest trudno. To wszystko musi być zanurzone w wierze. Miłość Boża, miłość wzajemna między św. Józefem i Maryją wzmacnia się przez liczne przeciwności  i problemy (ubóstwo Betlejem, ucieczka do Egiptu, szukanie zagubionego dziecka w świątyni). Tak też bywa w naszym życiu, że miłość między żoną i mężem  wzmacnia się także przez wspólne pokonywanie trudności. Miłość oparta na przebaczeniu, na próbie zrozumienia siebie, nabiera wtedy swojej siły. Św. Józef, trwając w bliskości Boga, oddawał się Jego wszechmocy, a to pozwalało mu mężnie stawiać czoło wszelkim trudnościom. Jezus przyglądał się temu. Bliskość Jezusa pomagała św. Józefowi prowadzić głębokie życie wewnętrzne, z którego czerpał rozwagę i siłę. Każdy mąż i ojciec powinien odkryć wartość osobistej i wspólnej modlitwy. Ojciec jest dla dzieci przykładem. Postawa ojca wpływa na kształtowanie się w dzieciach obrazu Boga i na ich duchowy rozwój. Ojciec, który się modli, który ujmuje w swoją dłoń maleńką rękę dziecka i prowadzi je do kościoła, ojciec, który rozmawia z dzieckiem o Bogu jest odzwierciedleniem obrazu Boga Ojca.

Świętej Rodzinie z Nazaretu nie był obcy trud pracy i to pracy fizycznej, zwyczajnej, często ciężkiej i żmudnej. Św. Józef wkładał w pracę swoje zdolności i całą miłość, jaką żywił do Jezusa i Maryi. Żyjąc w ciągłym kontakcie z żywym Bogiem, przypomina, że być dobrym ojcem to dać dowód, że praca solidnie wykonana jest wyrazem miłości ojca do dzieci. Św. Józef jest dla nas wzorem ojca, który ukazuje dziecku właściwy sens pracy, uczy sumiennego jej wykonywania, w łączności z Bogiem i z tymi, którym trud nasz ma służyć. Również wspólna praca  w rodzinie, obowiązki domowe uczą dzieci szacunku dla ludzkiej pracy, ofiarności, wspólnoty, wartości podejmowanego trudu.

Niezwykle istotnym aspektem ojcostwa jest troska o wychowanie dziecka. Św. Józef przyjmuje pełną odpowiedzialność za Jezusa. Nadaje Jezusowi imię, wprowadza Go w zawód cieśli, spędza z Nim bardzo dużo czasu. Św. Józef wskazuje, że ojcowie nie tylko mają obowiązek zapewnić byt materialny dziecku, ale przede wszystkim powinni brać odpowiedzialność za wychowanie. Ojciec powinien wprowadzać dziecko w obowiązki, zaprawiać do konsekwencji, do wierności zasadom i Prawu Bożemu.
Zadaniem ojca jest również obrona rodziny przed zagrożeniami z zewnątrz (zgorszeniem, deprawacją) – podobnie jak św. Józef bronił Jezusa przed Herodem.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ogloszenia-parafialne-baner-01a.jpg

Ogłoszenia parafialne 17.03.2024 r.

 1. Zapraszamy w każdą Niedzielę WIELKIEGO POSTU na Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 16:00 do godz. 17:15 oraz w każdy czwartek po Mszy św. do godz. 20:00. Masz możliwość spotkania się z Jezusem w ciszy.
 2. W Wielkim Poście w każdą niedzielę zapraszamy  na śpiewanie GODZINEK KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ o godz. 7:40 oraz na GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym o godz. 17:15.  Natomiast w piątki zapraszamy na DROGĘ KRZYŻOWĄ: godz. 16:30 dla dzieci; godz. 17:15 dla dorosłych i  młodzieży.
 3. Od 16 do 24 marca 2024 r. trwa Nowenna w intencji Ojczyzny, zgody narodowej i poszanowania życia ludzkiego. Nowenna jest prowadzona z różnych miejsc w Polsce codziennie o godzinie 21.20. Nowennę można odmawiać też indywidualnie w dowolnym momencie dnia. Układ nowenny jest następujący: znak krzyża, intencja na dany dzień, „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” oraz modlitwa w intencji Ojczyzny, np. autorstwa ks. Piotra Skargi. Intencje, modlitwa oraz więcej informacji na stronie: episkopat.pl.
 4. W niedzielę 17 marca  o godzinie 19.00, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu wraz z parafią św. Pawła Apostoła w Elblągu, ul. Obrońców Pokoju 10, organizuje szczególne wydarzenie muzyczne. W programie Stabat Mater Giovanniego Battisty Pergolesiego. Wejściówki na ten koncert można nabywać w parafii św. Pawła Apostoła w Elblągu w cenie 20 zł.   
 5. We wtorek (19 marca) przypada UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA. W tym dniu zapraszamy wszystkich parafian a szczególnie mężczyzn do uczestnictwa we Mszach św. o godz. 8:00 i 18:00. Po Mszy św. wieczorowej nabożeństwo ku czci św. Józefa.
 6. ZAPRASZAM DO WSPÓLNEGO WYJŚCIA DO MULTIKINA w Elblągu – Ogrody, dnia 19 marca br.(wtorek): godz. 19:30 na film „POWOŁANY 2” to kontynuacja internetowego hitu, który stał się fenomenem w sieci i dotarł do milionów widzów na całym świecie. Tym razem powraca na wielkim ekranie w gwiazdorskiej obsadzie. Spotkajmy się wspólnie w kinie. Cena biletu 13 zł. wpłacamy przy wejściu do sali kinowej.
 7. Zapraszamy do udziału w IX EDYCJI EKSTREMALNEJ DROGI KRZYŻOWEJ. Odbędzie się ona w nocy z 22 na 23 marca. Zapraszamy na Mszę Św. o godz. 20:00 w parafii Św. Brata Alberta w Elblągu.  Przygotowanych jest 5 tras – do Tolkmicka, Fromborka, Zielonki Pasłęckiej, Malborka i pętla, która rozpoczyna i kończy się w Elblągu. Każda z nich ma ponad 40 km do przejścia. Koszt pakietu z rozważaniami 25 zł. Zapisy oraz więcej informacji na plakatach i stronie www.edk.org.pl.  
 8. Przypominamy o Skarbonce na JAŁMUŻNĘ WIELKOPOSTNĄ 2024. W ten sposób mamy możliwość włączenia się w ogólnopolską akcję charytatywną.
 9. W Niedzielę Palmową poświęcenie palm przed każdą Mszą św. odbędzie się  na zewnątrz kościoła przed BANEREM. Po poświeceniu palm wyruszy procesja do kościoła. Zapraszamy, aby w tym dniu oczekiwać na poświecenie palm przed kościołem. 
 10. Caritas Parafialna rozprowadzała dzisiaj świeczki na  stół WIELKANOCNY w cenie 20 zł.
 11. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego i Kościoła będzie można złożyć za tydzień (w Niedzielę Palmową) do puszek przed kościołem. Dziękuję za zrozumienie.
 12. Parafia pw. św. Rodziny organizuje pielgrzymkę w dniach 6-10.06.2024 śladami św. Jana Pawła II. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń przed kościołem.
 13. Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej organizuje „Pielgrzymkę szlakiem Skarbów Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej”. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń przed kościołem.
 14. W ostatnim tygodniu odeszli do wieczności: śp. Piotr OBUSZYŃSKI lat 48 z ul. Sobieskiego                                                    śp. Danuta PARUSZEWSKA lat 67 z ul. Leszczyńskiego
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie baner-intencje-mszy.jpg

Intencje mszalne 17.03.2024 r.

PONIEDZIAŁEK / 18 marca 2024 / J 8,1-11
8.00 śp. Mirosław Sowiński (20 greg.)
18.00 śp. Janusz Ekes (w 3 rocznicę śmierci) oraz zmarli z rodziny Domagalskich i Dymowskich
18.00 śp. Józef Wróbel (z okazji imienin)

WTOREK / 19 marca 2024 / Uroczystość św. Józefa / Mt 1,16.18-21.24a lub Łk 2,41-51a
8.00 śp. Mirosław Sowiński (21 greg.)
18.00 śp. Józefa [k] Krawczyk, Józef Ropski
18.00 śp. Józef Kwiatosz (z okazji imienin) oraz zmarli rodzice z obojga stron

ŚRODA / 20 marca 2024 / J 8,31-42
8.00 śp. Mirosław Sowiński (22 greg.)
18.00 śp. rodzice: Michał i Józefa [k] Jackiewicz
18.00 śp. Wacław Bazylak (w 5 rocznicę śmierci) i zmarli z rodzin Bazylak i Waśniewskich

CZWARTEK / 21 marca 2024 / J 8,51-59
8.00 śp. Mirosław Sowiński (23 greg.)
18.00 śp. Mieczysław, Romuald
18.00 śp. Danuta Śniadach (w 2 rocznicę śmierci) oraz zmarli z rodzin: Śniadach, Kolasa, Woronieckich i Nocoń

PIĄTEK / 22 marca 2024 / J 10,31-42
8.00 śp. Mirosław Sowiński (24 greg.)
18.00 Za dar życia Józefa Darka w 59 urodziny, z prośbą o łaskę zdrowia, dalsze bł. i potrzebne łaski
18.00 śp. Marianna i Marian Grzymscy oraz Genowefa Tyszka i zmarli z rodzin

SOBOTA / 23 marca 2024 / J 11,45-57
8.00 śp. Mirosław Sowiński (25 greg.)
18.00 śp. Halina Krawczyk (w 5 rocznicę śmierci)
18.00 śp. Michał Kata (w 36 rocznicę śmierci), Edward Dąbkowski (w 15 rocznicę śmierci)

NIEDZIELA PALMOWA (MĘKI PAŃSKIEJ) / 24 marca 2024 / Mk 14,1 – 15,47
8.00 śp. Cyryla [k] Kieza
10.00 śp. Jadwiga, Edward, Czesław
12.00 W intencji Parafian
15.00 śp. Mirosław Sowiński (26 greg.)
18.00 O łaskę zdrowia, Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Patrycji