Biuletyn parafialny nr 834 / 05 stycznia 2020r. II Niedziela po Narodzeniu Pańskim. Święto Objawienia Pańskiego

Dzień Objawienia Pańskiego
Ogłoszenia parafialne 05.01.2020
Intencje mszalne 05.01.2020

 

Dzień Objawienia Pańskiego

Święto Trzech Króli lub też Objawienie Pańskie, przypadające na 6 stycznia, jest jedną z najstarszych uroczystości uświęconych przez Kościół. Już w III w. Kościół Wschodni nadaje szczególne znaczenie temu świętu. Tego dnia Kościół grecki obchodził Boże Narodzenie jako uroczystość Epifanii, tzn. zjawienie się Boga na ziemi w tajemnicy Wcielenia.
Kościół pierwotny mówi o Trzech Magach, którzy symbolizować mają właśnie Kościół, świat pogański oraz całą rodzinę ludzką, pośród której pojawił się Jezus Chrystus. I właśnie przedstawiciele owej wielkiej ludzkiej rodziny przychodzą z krańców świata, aby oddać pokłon Panu Wszechświata. Gest ten oznacza hołd najwyższej podzięki złożony przez narody pogańskie, za uczynienie z nich narodu wybranego.
Aby podkreślić uniwersalność misji Chrystusa, wśród Trzech Magów (Królów), umieszcza się także przybysza z Afryki. Zbawienie bowiem dotyczy wszystkich ras bez wyjątku. Prorok Izajasz mówi, iż światłość wychodzi od Izraela, lecz nie jest jego wyłączną własnością, stąd bowiem rozchodzi się na cały świat. Dzięki takiemu spojrzeniu i ujęciu problemu Kościół mógł otworzyć swe drzwi Dobrej Nowinie, która w wieku I ogarnęła cały ówczesny świat.
Legenda o tym, iż jeden z Magów był z Afryki Czarnej pochodzi z proroctwa Psalmu 72: „Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon wszyscy królowie… Przeto będzie żył i dadzą mu złoto z Saby” (Ps 72, 10-11a i 15a). Na podstawie tego proroctwa zapisała się tradycja, że owi Magowie byli właśnie królami.
W rzeczywistości owi tajemniczy przybysze byli prawdopodobnie astrologami. Byli to ludzie zamożni, ale i wielce pobożni, mogli być także naczelnikami swych plemion. Pochodzili oni z Persji, a do Betlejem przywiodła ich cudowna gwiazda. Wielce prawdopodobne jest, iż otrzymali oni także nadprzyrodzone oświecenie. Przybysze byli pierwszymi poganami, dlatego święto Trzech Króli nosi urzędową nazwę ustanowioną przez Kościół – Objawienie Pańskie, gdyż Mesjasz objawił się także ludom pogańskim.
W Polsce od XV/XVI w. w święto Trzech Króli Kościół święci złoto i kadzidło. Natomiast kredę dopiero w XVIII w. Poświęconą kredą należy, według tradycji, wypisać na drzwiach wejściowych pierwsze litery imion Magów K+M+B oraz nowy rok. Do szopki natomiast należy wstawić figury Trzech Króli wraz z ich orszakiem. Okres od Bożego Narodzenia po uroczystość Objawienia Pańskiego uważany był w tradycji polskiej za najbardziej święty. Unikano wówczas wykonywania ciężkich prac, w domach śpiewano kolędy o Trzech Królach, a rozśpiewane dzieci kolędowały od domu do domu z gwiazdą w ręku, otrzymując w zamian od pani domu rogale.

 

Ogłoszenia parafialne 05.01.2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 05.01.2020r.
DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

1.Zapraszamy dzisiaj na comiesięczną Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00 do 18.00. Przyjdź i oddaj Panu Bogu rozpoczęty Nowy Rok 2020.
2.Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczone są na uregulowanie rachunku za ogrzewanie Kościoła. Dziękuję za zrozumienie i złożone ofiary.
3.JUTRO W KOŚCIELE OBCHODZIMY UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (TRZECH KRÓLI). Jest to dzień modlitw za misje, dlatego pamiętajmy o misjonarzach pochodzących z naszej parafii. Ofiary zbierane do puszek przeznaczone będą na pomoc dla o. Dariusza Maruta CSSp pracującego na Madagaskarze. Bóg zapłać za zrozumienie. W tym dniu podczas każdej Mszy Świętej poświęcenie kredy i wody, którą zabieramy do domu.
4.W naszym mieście organizowany jest Orszak Trzech Króli. Wydarzenie to przywraca starą polską tradycję jasełek ulicznych. W tym dniu możemy być jak Trzej Mędrcy- ujrzeć światło betlejemskiej gwiazdy, pójść za nią i odnaleźć Prawdę, Dobro i Piękno. Orszak rozpocznie się na Placu Jagiellończyka o godz. 13:00 a zakończy się Mszą świętą w Katedrze św. Mikołaja. Wierni z dekanatu Elbląg-Północ reprezentują Afrykę i prosimy o zabranie ze sobą elementów odzieży lub materiału w kolorze niebieskiem.
5.Spotkanie opłatkowe Grupy Pielgrzymkowej Elbląg – Północ 6 stycznia br. rozpocznie się Mszą św. o godz. 18:00. Zapraszamy serdecznie wszystkich byłych i pragnących pielgrzymować pieszo na Jasna Górę. Ks. Marcin, ks. Tomasz, ks. Wojciech i trzon grupy oczekują. Nie zapomnij !!!!
6.Trwa wizyta duszpasterska w parafii (program znajdziemy w Biuletynie). Dziękujemy za składane ofiary podczas kolędy. Być może pozwolą na spłatę za wykonane ławki. W trakcje kolędy codziennie o godz. 8:00 sprawowana jest Msza św. za rodziny, do których udamy się z Wizytą Duszpasterską. Tym bardziej zachęcamy osoby dysponujące czasem do wspólnej modlitwy.
7.Zapraszamy do wspólnego kolędowania wszystkich parafian, gości a szczególnie rodziców z dziećmi. 12 stycznia (niedziela), około godz. 11:15, bezpośrednio po Mszy św. o godz.10:30. PRZYJDŹ I WŁĄCZ SIĘ WE WSPÓLNY ŚPIEW KOLĘD.
Scholka parafialna „RAFAEL” serdecznie zaprasza.
8.Dnia 19 stycznia (niedziela) po wspólnej Mszy św. o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie opłatkowe dla wspólnot parafialnych: Bractwo Szkaplerzne, Odnowa w Duchu Świętym, Wspólnota Krwi Chrystusa, Krąg Biblijny, Apostolat Margaretka, Apostolat Bożego Miłosierdzia, Wolontariuszy Caritas i Żywego Różańca, na które zapraszamy. Przyjdź, czekamy na Ciebie.
9.Zachęcamy do zamawiania Mszy Św. dziękczynnych (rodzinnych) za miniony rok z prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo w Nowym Roku.
10.Przed kościołem można nabyć prasę katolicką: „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł.
11. Kancelaria Parafialna w trakcie trwania kolędy czynna tylko w sobotę od godz. 10:30 do 12:00. Zapraszamy.
12. W minionym tygodniu odszedł do wieczności śp. Krzysztof Wernerowicz, l. 47. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

Numer Konta Parafialnego
PKO BP 72 1020 1752 0000 0102 0069 6047

PROGRAM WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
W PARAFII ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO

Wtorek
07. 01.2020 r. od 16:00
ul. Brzechwy 13, 12, 11, 10
ul. Brzechwy 9, 8, 7, 6
ul. Brzechwy 4, 3, 2, 1
Środa
08. 01.2020 r. od 16:00
ul. Broniewskiego 35, 33, 31, 29, 27
ul. Broniewskiego 25, 22, 20, 18
ul. Broniewskiego 23, 21, 19, 17
Czwartek
09. 01. 2020 r. od 16:00
ul. Broniewskiego 16, 14, 12, 10
ul. Broniewskiego 15, 13, 11, 9
ul. Broniewskiego 7, 5, 3. 1
Piątek
10. 01. 2020 r. od 16:00
ul. Tuwima 5
ul. Tuwima 13, 12, 11, 10
ul. Tuwima 9, 8, 3, 2, 1
Sobota
11. 01. 2020 r. od 15:00
ul. Łokietka 65 -1
ul. Łokietka 127 -67
ul. Łokietka 62 -2

Prosimy o przygotowanie się do wizyty duszpasterskiej:
• Obecna cała rodzina;
• Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty do religii, książeczki potwierdzające udział we Mszy św. Niedzielnej oraz do Sakramentu Bierzmowania;
• Biały obrus, Pismo Święte, Krzyż, świecznik, woda święcona i kropidło;
• Hasło tegorocznego Roku Duszpasterskiego w Polsce brzmi: „WIELKA TAJEMNICA WIARY”, nawiązując do tajemnicy Eucharystii. Dlatego powyższy temat, będzie również poruszany podczas wizyty duszpasterskiej;
• W tym roku każda rodzina otrzyma przed kolędą książeczkę, która umożliwi przygotowanie się do omówienia powyższego tematu duszpasterskiego.
Prosimy o zapoznanie się z treścią tej małej książeczki;
• UWAGA !!! Kolędy od poniedziałku do piątku rozpoczynamy od godz. 16:00. Natomiast w soboty od godz. 15:00.

 

Intencje mszalne 29.12.2019

† INTENCJE MSZALNE †
PONIEDZIAŁEK 6 stycznia 2020. / Uroczystość Objawienia Pańskiego          Mt 2, 1-12
7.00
9.00 † Wacław Bazylak (6 greg.)
9.00 † Stanisław Waszak, Ewa, Stefan i Jerzy
10.30 † Józef Wróbel w 4 r.śm.
12.00 W intencji Parafian
15.00 † Krystyna Kamińska w 6 r.śm.
18.00 Rez.

WTOREK 7 stycznia 2020.                                                                      Mt 4, 12-17. 23-25
8.00 W intencji rodzin odwiedzanych w czasie kolędy
8.00 † Wacław Bazylak (7 greg.)
8.00
18.00

ŚRODA 8 stycznia 2020r.                                                                      Mk 6, 34-44
8.00 † Wacław Bazylak (8 greg.)
8.00 W intencji rodzin odwiedzanych w czasie kolędy
8.00
18.00

CZWARTEK 9 stycznia 2020r.                                                              Mk 6, 45-52
8.00 † Wacław Bazylak (9 greg.)
8.00 W intencji rodzin odwiedzanych w czasie kolędy
8.00
18.00

PIĄTEK 10 stycznia 2020r.                                                                  Łk 4, 14-22a
8.00 † Wacław Bazylak (10 greg.)
8.00 W intencji rodzin odwiedzanych w czasie kolędy
8.00
18.00

SOBOTA 11 stycznia 2020r.                                                               Łk 5, 12-16
8.00 † Wacław Bazylak (11 greg.)
8.00 W intencji rodzin odwiedzanych w czasie kolędy
8.00
18.00 † Jerzy Rutkowski (28 r.śm.) Adam Rutkowski (6 r.śm.) i zmarli rodzice z obojga stron

Niedziela Chrztu Pańskiego / 12 stycznia 2020r.                               Mt 3, 13-17
7.00
9.00 Rez.
9.00 † Wacław Bazylak (12 greg.)
10.30 † Jan Przedwojewski w 1 r.śm. oraz Grażyna i Krystyna
12.00 W intencji Parafian
15.00 O Boże błog., opiekę MB i dary Ducha Św. dla ks. Arkadiusza Grabowskiego – int. od Margaretki
18.00 † Jadwiga i Teofil