Parafialny Zespół Caritas

caritas

Parafialny Oddział Caritas działa od początku istnienia parafii (1993r.) Swoją siedzibę ma przy ul. Myliusa lA. Otwarty jest w każdy czwartek od 16.00do 17.00. Liczy 4 osoby. Zajmuje się:

  • rozdzielnictwem darów unijnych
  • przygotowuje paczki na święta Bożego Narodzenia i na Wielkanoc dla osób najbardziej potrzebujących wsparcia (ok.160 paczek)
  • przyjmuje różne dary ( ubrania, zabawki itd.) przynoszone przez parafian
  • dofinansowuje osobą w trudnych sytuacjach do podręczników szkolnych i leków
  • przeprowadza wywiady środowiskowe w celu przyj ścia z pomocą konkretnym ludziom
  • w ostatnią niedzielę miesiąca przeprowadza zbiórkę do puszek dla najbardziej potrzebujących pomocy
  • rozprowadza świece na Boże Narodzenie i Wielkanoc.

Wolontariusze Caritas spotykają się na comiesięcznym spotkaniu w ostatnią niedzielę miesiąca wraz ze Apostolatem Miłosierdzia Bożego