Księża Wikariusze

Obecni wikariusze:

 

Ks. dr Łukasz Garbacki (wikariusz w parafii św. Rafała Kalinowskiego od 1. lipca 2017 r.) – ur. 2. stycznia 1987 r. w Sztumie. Pochodzi ze Sztumu. Święcenia kapłańskie przyjął 9. czerwca 2012 r. W latach 2012-2015 pracował jako wikariusz w parafii p.w. Trójcy Świętej w Elblągu, w latach 2015-2017 w parafii p.w. św. Józefa w Morągu. W 2013 r. rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, które zwieńczyła obrona pracy doktorskiej z zakresu teologii biblijnej 25. maja 2017 r. (temat pracy: Reinterpretacja Księgi Jeremiasza w Apokalipsie św. Jana).

 

Ks. Marcin Marciniak (wikariusz w parafii św. Rafała Kalinowskiego od 8. października 2016 r.) – ur. 20.09.1990 w Sztumie. Pochodzi z Dzierzgonia, rozpoczął pracę w parafii jako neoprezbiter. Święcenia kapłańskie przyjął 8. października 2016 r. w katedrze elbląskiej z rąk bpa Jacka Jezierskiego.

 

 


Byli wikariusze:

 

Ks. Tomasz Wieczorek (w parafii od 2009 roku do 30. września 2016 r.) – ur. 20.09.1981 w Malborku, pochodzi z Kwidzyna. Święcenia Kapłańskie przyjął 10.06.2006 w Elblągu. Wikariat: Iława św. Brata Alberta (2006 – 2009); Diecezjalny Koordynator Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Obecnie student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i rezydent w parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Kwidzynie.*

 

Ks. Sławomir Milde – (w parafii od 2014 r. do 30. czerwca 2017 r.) – ur. 05.03.1989 r. w Kwidzynie. Święcenia Kapłańskie przyjął 7.06.2014 r. w Elblągu. Pełni funkcję diecezjalnego duszpasterza powołań i Liturgicznej Służby Ołtarza. Obecnie student Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i wikariusz parafii p.w. św. Józefa w Morągu.