Ogłoszenia 11.12.2022, III Niedziela Adwentu

Ewangelia (Mt 11, 2-11) Na Chrystusie spełniają się proroctwa

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem:
«Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział:
«Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie».
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie:
«Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on».

Przyjście naszego Pana

Tajemnica przyjścia Pana Jezusa jest głównym tematem, który rozważamy w Adwencie. Przyjście Zbawiciela jest jedno, ale zarazem jest potrójne. Jest jedno, gdyż jeden jest Syn Boży, który przychodzi; jest zaś potrójne, ponieważ On przychodzi w trzech różnych czasach i na trzy różne sposoby.

„W pierwszym przyjściu – mówi św. Bernard – przychodzi On w ciele i słabości; w drugim – przychodzi w Duchu i mocy; w trzecim zaś przyjdzie w chwale i majestacie. Drugie przyjście jest środkiem, przy pomocy którego możemy przejść od pierwszego do trzeciego” [Piąte kazania adwentowe]. Z kolei zapoznajmy się z wyjaśnieniem owego potrójnego przyjścia Jezusa, jakie zostawił Piotr z Blois (1130–1211), w swoim trzecim Kazaniu na Adwent:

Istnieją trzy przyjścia naszego Pana; pierwsze w ciele, drugie w duszy, trzecie w wyroku. Pierwsze z nich miało miejsce o północy, zgodnie ze słowami Ewangelii: «Wszakże o północy rozległ się głos: Oto oblubieniec!» (Mt 25,6). Ale to pierwsze przyjście należy do przeszłości. Chrystus był widzialny na ziemi, oglądali Go
i rozmawiali z Nim ówcześni ludzie.

Teraz zaś ma miejsce drugie przyjście, Chrystus przychodzi do nas, pod warunkiem jednak, że jesteśmy Go godni: „Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał słowa moje, a Ojciec będzie go miłował i przyjdziemy do niego” (J 14,23). On powiedział, że jeśli Go miłujemy, przyjdzie do nas i zajmie miejsce przy nas. Jednak to drugie przyjście jest pełne niepewności. Któż bowiem, poza Duchem Bożym, zna rzeczy Boże? Co do trzeciego przyjścia, jest ono pewne, że nastąpi, ale niepewną jest rzeczą, kiedy to będzie. Podobnie nic nie jest bardziej pewne niż śmierć, i nic mniej pewne niż godzina śmierci. «Właśnie gdy mówić będą: pokój i bezpieczeństwo, przyjdzie na nich zatracenie » – mówi Apostoł (1 Tes 5, 3).

Tak więc pierwsze przyjście było pokorne i ukryte, drugie jest tajemnicze i pełne miłości, trzecie będzie majestatyczne i straszne. W swoim pierwszym przyjściu Chrystus został niesprawiedliwie osądzony przez ludzi. W drugim to On czyni nas sprawiedliwymi dzięki Jego łasce. W trzecim będzie sądził wszystko ze sprawiedliwością. Za pierwszym razem przyszedł jako Baranek; za ostatnim przyjdzie jako Lew; w drugim – pośrednim przychodzi jak Oblubieniec pełen czułości.

Kościół święty podczas Adwentu wspomina oczekiwanie świata na Jezusa, które miało miejsce przed Jego pierwszym przyjściem. Dlatego między innymi czyta proroków, do których wołań przyłącza własne błagania. Ta tęsknota za Mesjaszem wyrażana przez Kościół jest jednak czymś więcej niż tylko wspomnieniem pragnień starożytnych Żydów. Zanosi własne prośby do Boga, wierząc, że przyczyniają się one do tego, że zechciał On uczynić Swój akt wspaniałomyślności i dać nam Syna swego.

Kościół pragnie także i ze wszystkich sił drugiego przyjścia, które jest konsekwencją pierwszego. Drugie przyjście wyraża się w osobistym doświadczeniu Boga w nas, gdy przychodzi On zamieszkać przez łaskę w naszej duszy, przygotowanej przez oczyszczenie. Stąd mamy nieustannie szukać i odkrywać Boga. Jak mówił św. Jan Klimak, mamy Go szukać w naszym sercu – przez wiarę, w Kościele – przez sakramenty i w naszych bliskich – przez miłość. Każdego dnia doświadczamy zatem małej paruzji. Chrystus przychodzi do nas podczas każdego przeistoczenia, lecz nadal widzimy Go pod postacią Chleba i Wina. Przychodzi „ukryty, lecz prawdziwy”. Stwórca, powołując ludzi do istnienia, pozostaje Bogiem ukrytym, aby nie zniewolić ich wszechmocą prawdy i piękna. Dzięki temu ludzie sami podejmują decyzję opowiedzenia się za Bogiem lub przeciwko Niemu. Boża miłość jest pokorna, gdyż można nią wzgardzić i ją odrzucić. Staje się jednak wielką mocą wtedy, gdy człowiek ją dobrowolnie przyjmie.

Kościół aspiruje także do trzeciego przyjścia, które wypełni wszystkie rzeczy, otwierając bramy wieczności. Pan przyrzekł przecież „Zaiste, nadejdę niebawem” (Ap. 22, 20); a Kościół woła do Niego: „Amen, przyjdź, Panie Jezu” (tamże).

Oblubienica – Kościół chce być wyrwana z tego stanu istnienia w czasie,
w którym istnieje obecnie; tęskni, by czasy zostały wypełnione, by ukazał się w obłokach nieba znak Wybawiciela. Jej pragnienia wyrażane są przez liturgię Adwentu, a idą tak daleko, jak wyjaśniono w tych słowach proroctwa umiłowanego ucznia: „Weselmy się i radujmy, i oddajmy mu chwałę, nadeszło bowiem wesele Baranka” (Ap 19, 7).

Ale ten dzień ostatni, zanim się to stanie, będzie dniem ucisku. Kościół często drży na samą myśl o tym strasznym wyroku, że w tym samym dniu wiele jego dzieci znajdzie się po lewej ręce Sędziego, nie posiadając udziału w szczęściu wybranych. To jest powód, dlaczego Kościół w liturgii Adwentu tak często mówi o przyjściu Chrystusa i wybiera z Pisma te fragmenty, którymi chce obudzić ochrzczonych, którzy wciąż śpią snem grzechu.

Ogłoszenia parafialne 11.12.2022r

 1. PROSIMY O ZAMYKANIE DRZWI PRZY WCHODZENIU I WYCHODZENIU Z KOŚCIOŁA PONIEWAŻ KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY. DZIĘKUJEMY.
 2. Wszystkich Parafian dorosłych zapraszamy na MSZE ŚW. RORATNIE ku czci Matki Bożej o godz. 6:30. Młodzież oraz kandydatów do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy w piątki o godz. 6:00. Dla dzieci MSZE RORATNIE odprawiane będą                      we wtorki i czwartki o godz. 6:30. Prosimy, by dzieci przychodziły z opiekunami i przynosiły z sobą LAMPIONY.
 3. Mamy jeszcze możliwość nabycia świecy na stół wigilijny w ramach akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” w cenie: małe świece – 10 zł. i duże świece – 20 zł.   Nabywając świece okazujesz serce tym, którzy liczą na Twą dobroć. Jeśli ktoś nie ma jeszcze poświęconego opłatka na stół wigilijny, może go nabyć u pana Kościelnego w zakrystii. Zapraszamy.
 4. Rodziców dzieci klas III Szkoły Podstawowej przygotowujących się do I Spowiedzi i Komunii św. zapraszam jutro (12 grudnia) na comiesięczne spotkanie do kościoła na godz. 19:00. Obecność obowiązkowa.
 5. Wszystkich chcących pogłębić swoją wiedzę i relację z Bogiem poprzez Pismo Święte, zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego w środę 14 grudnia o godz. 19:00, które odbędzie w salce na plebanii.
 6. Parafialny Oddział Caritas naszej parafii znajduje się przy ul. Myliusa 1A i jest czynny
  w I i III czwartek miesiąca od 16:00 do 17:00. W najbliższy czwartek tj. 15 grudnia będą przygotowane paczki świąteczne dla osób w trudnej sytuacji rodzinnej.
 7. W piątek (16 grudnia) o godz. 18:00 Msza św. i spotkanie formacyjno – modlitewne dla Rodziny Karmelitańskiej i Bractwa Szkaplerznego. Zapraszamy.
 8. Osoby pragnące pomóc przy szopce i dekoracji kościoła zapraszamy w poniedziałek
  19 grudnia br. na godz. 9:30. Prośba, aby wśród chętnych nie zabrakło mężczyzn.  Zaplanujmy sobie dobrze czas i włączmy się w to wspólne dzieło.  
 9. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej Szkaplerznej.
 10. Pan powołał do wieczności:
  † śp. Teresę ODZIEMCZYK  lat 70 z ul. Myliusa
  Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Intencje mszalne 11.12.2022r

PONIEDZIAŁEK / 12 grudnia 2022r.
6.30 śp. Czesława [k] Kierzkowska (12 greg.)
18.00 śp. Ryszard Kujawa (w 1 rocznicę śmierci)
18.00 śp. Stefania [k] Litka (w 10 rocznicę śmierci)

WTOREK / 13 grudnia 2022r.
św. Łucji

6.30 O łaskę powrotu do zdrowia dla Anny Węgorz
18.00 śp. Waldemar Malinowski (6 rocznica śmierci)
18.00 śp. Czesława [k] Kierzkowska (13 greg.)

ŚRODA / 14 grudnia 2022r.
św. Jana od Krzyża

6.30 Za Amelkę i Kingę z prośbą o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej na ich drodze życia
18.00 śp. Czesława [k] Kierzkowska (14 greg.)
18.00 O wszelkie potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, zdrowie, Boże bł., opiekę Matki Bożej Szkaplerznej dla Aleksandry z okazji 18 urodzin

CZWARTEK / 15 grudnia 2022r.
6.30 śp. Piotr Lietz i zmarli z obojga stron
18.00 śp. Czesława [k] Kierzkowska (15 greg.)

PIĄTEK / 16 grudnia 2022r.
6.00
18.00 W intencji Rodziny i Bractwa Szkaplerznego
18.00 śp. Czesława [k] Kierzkowska (16 greg.)

SOBOTA / 17 grudnia 2022r.
6.30 śp. Czesława [k] Kierzkowska (17 greg.)
18.00 śp. Alfred (2 rocznica śmierci), zmarli bracia, syn Jan i zmarli z obojga stron
18.00 śp. Stanisław Dżugan (w 30 dzień po pogrzebie)

IV NIEDZIELA ADWENTU
18 grudnia 2022 r.

8.00 śp. Joanna Jendrzejewska, Genowefa, Hanna, Stanisław Pączkowscy
10.00 Dziękczynna w 10 rocznicę urodzin Tatiany Kaban oraz rodzinę Szczypskich i Wilanków
12.00 W intencji Parafian
15.00 śp. Marcin Kierzkowski (2 rocznica śmierci)
18.00 śp. Czesława [k] Kierzkowska (18 greg.)
Intencje Mszy św.