Biuletyn 08.05.2022, IV Niedziela Wielkanocy

Ewangelia (J 10, 27-30) Jezus daje swoim owcom życie wieczne

Słowa Ewangelii według Świętego Jana Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

POWOŁANIE

Kolejne niedziele okresu wielkanocnego stwarzają nam okazję osobistego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem. Każdego roku też w tym szczególnym czasie staje przed nami postać Chrystusa Dobrego Pasterza. Wpatrujemy się w Niego, aby jeszcze mocniej uwierzyć, że umiłował nas aż do końca. Wsłuchujemy się w Jego głos, który przecież nie jest nam obcy, gdyż woła po imieniu każdą i każdego z nas (por. J 10,4-5). 

Pragniemy pójść za Nim Jego śladami i uczyć się takiej samej miłości. Zapewne nieraz czynimy to z wielkim entuzjazmem i radością, przejęci do głębi serca, być może niesieni jakimś wyjątkowym doświadczeniem bliskości Boga. Często zdarza się jednak, że taką wąską bramą do spotkania z Chrystusem okazuje się przeżywane cierpienie, życiowa ciemna dolina, o której opowiada psalmista (por. Ps 23,4). Poza tym wszyscy też wiemy, co to znaczy pobłądzić jak owce i z utęsknieniem powracać do miłosiernego Pasterza i Stróża naszych dusz. Słowo Boże przypomina nam dzisiaj te życiowe sytuacje i zachęca, abyśmy zaufali drodze, po której chce nas poprowadzić Dobry Pasterz. 

To Boże zaproszenie i obietnicę, a jednocześnie ciągle odnawianą ludzką odpowiedź, możemy określić jednym słowem: powołanie. To nie przypadek, że w dniu, w którym słuchamy tej Dobrej Nowiny i spoglądamy na naszą własną życiową drogę, wraz  z całym Kościołem rozpoczynamy szczególny tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Dobrze wiemy, że oprócz rodzin i osób wybierających świeckie życie w dziewictwie, Lud Boży potrzebuje mężczyzn i kobiet, którzy przez święcenia czy śluby oddadzą się na wyłączną służbę Bogu i człowiekowi. 

Prosimy poszczególne wspólnoty parafialne, stowarzyszenia i grupy, rodziny i poszczególnych wiernych: Wbrew pokusie zniechęcenia, stale módlcie się do Pana, aby posyłał robotników na swoje żniwo i dał nam kapłanów rozmiłowanych w Ewangelii, zdolnych do stawania się bliskimi wobec braci i bycia w ten sposób żywym znakiem miłosiernej miłości Boga. Niech ta intencja powraca jak najczęściej podczas specjalnych nabożeństw i w wezwaniach modlitwy powszechnej, ale także w naszej osobistej relacji i rozmowie z Panem. 

Powierzajmy Mu kleryków naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, stawiających kolejne kroki na drodze powołania, kapłanów i osoby życia konsekrowanego posługujące w naszej diecezji, ale też i siebie samych. Wszyscy bowiem jesteśmy misjonarzami Ewangelii! 

Obecnie z naszej wspólnoty parafialnej formację kapłańską odbywają:
Al. Krzysztof Lewandowski – Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu, rok V
Al. Amadeusz Babiel – Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu, rok III
Al. Karol Mystkowski – Zakon Szkół Pobożnych (Pijarów)

W naszej parafii regularnie wspieramy modlitwą powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. W każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca sprawowana jest Msza Święta o nowe i święte powołania, natomiast po Mszy odprawiane jest nabożeństwo „Godziny Świętej”, w którym prosimy Boga o dar powołań oraz o wszelkie łaski dla powołanych i osób odpowiedzialnych za formację.

Ogłoszenia parafialne 08.05.2022r

1. Dzisiaj Niedzielą Dobrego Pasterza – rozpoczynamy 59 Tydzień Modlitw o Powołania. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji młodych ludzi, aby dobrze rozeznali swoje powołanie podczas nabożeństw majowych o godz. 17:30.

2. POLSKI CZERWONY KRZYŻ dzisiaj przeprowadza kwestę uliczną. W tak trudnym okresie, wojny na Ukrainie, PCK znów pełni swoje zadanie, niestety na tę działalność potrzebne są środki. Za zrozumienie i wsparcie dziękuję.

3. Ostatnie spotkania dla rodziców dzieci klas III przygotowujących się do I SPOWIEDZI i KOMUNII ŚWIĘTEJ odbędzie się w poniedziałek 9 maja br. o godz. 19:00 w kościele.
Obecność rodziców obowiązkowa.

4. Obecny miesiąc jest szczególnie poświęcony Matce Bożej poprzez odprawianie nabożeństw „MAJOWYCH”. Nasza Ojczyzna od wieków słynęła z oddawania czci Maryi w śpiewie Litanii Loretańskiej w rożnych miejscach np. w kościołach, kaplicach, przy figurkach, przydrożnych krzyżach i w naszych domach. Ten obraz modlącego się Ludu Bożego wielu z nas ciągle nosi w sobie. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny: dorosłych i młodzież codziennie o godz. 17:30, a dzieci w środy i czwartki o godz. 16:30. Niech słowa pieśni: „Zaufaj Maryi, a Ona twe troski jak Matka zamieni w radości” będą dla nas drogowskazem w pójściu właściwą drogą.

5. Trwa okres Wielkanocny – czas radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zachęcamy wiernych do skorzystania z łaski sakramentu pojednania i do przyjęcia KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ. Spowiedź św. w tygodniu od 7:45 oraz od godz. 17:30.

6. UWAGA !!! Proszę wszystkich parafian o przyniesienie za tydzień (15 maja) do kościoła palm z Niedzieli Palmowej, które posłużą do „produkcji” popiołu. Będzie je można złożyć do kartonów znajdujących pod Biuletynem Parafialnym. Popiół uzyskany z palm przypomina nam o tym, czym jest Wielki Post. Te gałązki zwiastują Wieki Tydzień, cierpienie, śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa.

7. Dziękuję za przyniesione SKARBONKI Z JAŁMUŻNĄ WIELKOPOSTNĄ 2022 w ramach ogólnopolskiej akcji „CZAS MIŁOSIERDZIA”. Na święta Wielkanocne zostało wydanych 40 paczek.. Z 400 rozdanych skarbonek przyniesione 152 i zebrano 4755 zł. Za wszystkie ofiary, które są pomocą dla potrzebujących składam „Bóg zapłać”
INFORMUJEMY: Parafialny Oddział Caritas znajduje się na ul. Myliusa 1A i czynny jest w każdy I i III czwartek miesiąca od godz. 16:00 do godz. 17:00.

8. Rozpoczyna się „ostatnia prosta” przygotowań do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży z roku II. Warunkiem dopuszczenia do tego sakramentu jest udział w dniu skupienia, który dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w naszej parafii. W związku z tym ks. Marcin prosi o mobilizację wszystkich kandydatów i ich rodziców. Spotkania dla kandydatów do bierzmowania odbywać się będą w każdą niedzielę maja i czerwca po Mszy św. o godz. 19:00 w kościele. Obecność kandydatów na powyższych spotkaniach jest obowiązkowa. SAKRAMENT BIERZMOWANIA młodzież naszej parafii przyjmie 12 czerwca br. podczas Mszy św. o godz. 18:00.

Intencje mszalne 08.05.2022r

PONIEDZIAŁEK / 9 maja 2022 r.
Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski
8.00 † Irena MAJERSKA (9 greg.)
18.00 † Stanisław i Stefania ŻUROMSCY, † Stanisław i Stefania MAZURO, † Stanisława (k) MICKIEWICZ
18.00 † Stanisław i Janina KUCHTA

WTOREK / 10 maja 2022 r. /
8.00 † Irena MAJERSKA (10 greg.)
18.00 † Stanisław WISNIEWSKI oraz rodzice: Apolonia i Stefan Cejko i rodzeństwo: Kazimierz, Hanna, Maria, Stefan
18.00† Józef SŁOMIŃSKI i zmarli z rodziny

ŚRODA / 11 maja 2022 r. /
8.00 O radość życia wiecznego dla † Józefa (k) i Józef (m) BŁASZCZAK
18.00 Rez.
18.00 † Irena MAJERSKA (11 greg.)

CZWARTEK / 12 maja 2022 r. /
8.00 † Zmarłych rodziców GDANIEC i WOŁOSZYN
18.00 † Izabela CZACHOROWSKA w 30 dzień po pogrzebie
18.00 † Irena MAJERSKA (12 greg.)

PIĄTEK / 13 maja 2022 r. /
Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej

8.00 † Irena MAJERSKA (13 greg.)
8.00 † Władysław Grabowski w 30 dzień po pogrzebie
18.00 † Włodzimierz Ścibor z okazji urodzin
18.00 † Roman TYKARSKI i za dusze w czyśćcu cierpiące

SOBOTA / 14 maja 2022 r. / św. Macieja Apostoła – święto
8.00 † Irena MAJERSKA (14 greg.)
18.00 † Regina i Wiktor ZGLENICCY oraz zmarli z rodzin ZGLENICKICH i WILEŃSKICH
18.00 † Mirosław LEKS oraz zmarli rodzice i teściowie

V Niedziela Wielkanocna / 15 maja 2022 r.
8.00 † Halina PĄCZKOWSKA oraz rodzice i dziadkowie z obojga stron
10.00 † Jan JAWORSKI w 13 rocznicę śmierci i Zofia, Andrzej JAWORSCY i Marianna, Bolesław STAN
12.00 W intencji Parafian
15.00 † Marianna DUDKO w I rocznicę śmierci
18.00 † Irena MAJERSKA (15 greg.)