Biuletyn 05.12.2021, II Niedziela Adwentu

Ewangelia (Łk 3, 1-6)
Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

 
PRZEŻYWAĆ ADWENT Z MARYJĄ

 
„Raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim…”
Przewodniczką w duchowej wędrówce do Betlejem przez resztę adwentowych dni będzie Maryja – Matka Boga przychodzącego na świat w ludzkim ciele – dla ciebie i dla mnie. Ona wskaże, jaką postawę przyjąć, aby Bóg naprawdę narodził się nie tylko przed wiekami w betlejemskim żłobie, ale TERAZ w moim sercu.

Kiedy czekam na kogoś dla mnie ważnego, może trochę się niepokoję, jak przebiegnie spotkanie, ale cieszę się na nie. Adwent to czas oczekiwania na przyjście KOGOŚ dla człowieka najważniejszego. Dla Maryi adwent zaczął się w momencie Zwiastowania. Zapewne nie zrozumiała wszystkiego, co powiedział Jej wówczas anioł, ale nowina, którą oznajmił, sprawiła Jej radość. Chociaż wszystko było takie niezwykłe: niezwykły gość, niezwykłe poczęcie, niezwykłe Dziecko, które ma urodzić: „Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego” /Łk 1,32/. Maryja z radością oczekiwała narodzin Swego Syna i Swego Zbawiciela: „Raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim” /Łk 1,47/ – zwierzyła się Elżbiecie.

Warto chyba zadać sobie pytania: Co sprawia mi w życiu radość? Dobro, czy ludzkie potknięcia? Dawanie czy branie? Czy moje przeżywanie wiary jest radosne? Czy słuchanie Słowa Bożego, Eucharystia, modlitwa, dają mi radość? Co jest powodem moich smutków? Panująca epidemia? Kłopoty życiowe, trudności?

Maryja przyjęła Jezusa z wiarą. Wielkiej wiary trzeba było, by zgodzić się zostać Jego Matką, by dziewięć miesięcy później w małym dziecku dostrzec Bożego Syna, by jeszcze później nie załamać się, patrząc na okrutną śmierć Boga…WIERZYŁA. Ona – Matka – była WIERNĄ UCZENNICĄ SWEGO SYNA. Wierzyła, że Jezus jest Mesjaszem, Bożym Synem, Zbawicielem świata…

Maryja uczy nas ufności wobec Boga. Stanęła przed bardzo trudnym wyborem. Anioł ogłasza Jej, że znalazła łaskę u Boga, że pocznie i porodzi Jego Syna. To nie jest tylko radosna wieść. Narażała się na hańbę i upokorzenie, a być może także na śmierć. Mogła stracić Józefa – człowieka, którego kochała… propozycja Boga wymagała więc ZAUFANIA, że cokolwiek by się nie stało, tak ma być, tak jest dobrze, bo tak chce Bóg!

Maryja staje przed nami, jako posłuszna Bogu we wszystkim „Służebnica Pańska”. Bóg całkowicie odmienił Jej plany i – po ludzku rzecz biorąc – skomplikował jej życie. W Jej ręce złożył losy świata. Potrzebował Jej FIAT, aby zstąpić na ziemię i nas zbawić. Trudno być posłusznym, kiedy nie wszystko się rozumie. Czy Maryja rozumiała? Zapewne nie. Ale nie targowała się z Bogiem, pełna ufności posłusznie przyjmowała jego wolę. Bo posłuszeństwo rodzi się z zaufania. Maryja, przyjmując Jezusa, nie szukała dla siebie zaszczytów i poklasku. Wydała na świat Bożego Syna, opiekowała się Nim, wychowała Go, ale gdy rozpoczął swoją publiczną działalność, usunęła się w cień. Była potem przy Nim w chwili śmierci. To niczego nie zmieniło, ale była z Nim. Prawdziwa miłość nie szuka siebie., ale dobra drugiego człowieka. Jest bezinteresowna i odpowiedzialna. Takiej postawy uczy mnie dzisiaj Maryja.

Jeśli nie traktujesz serio nauki Jezusa, a zwracasz się do Niego tylko wtedy, gdy czegoś bardzo potrzebujesz, to chyba nie do końca kochasz… Bóg wart jest tego, by przyjąć Go z miłością. Nie dla spodziewanej nagrody, ale dla Niego Samego. Wart jest tego, by dla Niego, dla Jego sprawy poświęcić swoje życie.

 

Ogłoszenia parafialne 05.12.2021r

1. Zapraszamy dziś na Adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 16:00. Wykorzystaj ten czas ADWENTU i znajdź chwilę na ADORACJĘ, by w kończącym się ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA, za Jego wstawiennictwem powierzać Bogu nasze rodziny.

2. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby inwestycyjne naszej parafii. Bóg zapłać za złożone ofiary. PROSIMY O ZAMYKANIE DRZWI PRZY WCHODZENIU I WYCHODZENIU Z KOŚCIOŁA PONIEWAŻ KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY. DZIĘKUJEMY.

3. W ramach ogólnopolskiej akcji „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” Wolontariusze Caritas rozprowadzają dzisiaj świece na stół wigilijny w cenie: 10 zł – małe świece i 20 zł duże świece. Mamy tez możliwość nabycia za dobrowolną ofiarę poświęconego opłatka na stół wigilijny przed Kościołem.

4. Wszystkich Parafian dorosłych zapraszamy na MSZE ŚW. RORATNIE ku czci Matki Bożej o godz. 6:30. Młodzież wraz z kandydatami do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy w piątki o godz. 6:30. Dla dzieci Msze RORATNIE odprawiane będą w poniedziałki i czwartki również o godz. 6:30.
Prosimy, by dzieci przychodziły z opiekunami i przynosiły z sobą LAMPIONY.

5. W środę 8 grudnia obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Dzień ten jest świętem patronalnym Ruchu Światło-Życie, a w nim gałęzi Domowego Kościoła. Tego dnia zapraszamy o godz. 17:30 na wspólny śpiew GODZINEK KU CZCI NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP w intencji dziękczynnej za dar ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II, który zawierzył cały świat NIEPOKALANEJ.

6. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP zapraszamy na nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem i skorzystania z GODZINY ŁASKI od 12:00 do godz. 13:00. Matka Boża przekazała światu: „Dzięki modlitwie w tej godzinie, ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona”.

7. REKOLEKCJE ADWENTOWE w naszej parafii odbędą się w dniach: 12 grudnia (niedziela) oraz 16, 17, 18 grudnia. W tym roku rekolekcje poprowadzi ks. Kajetan Jakubowski – student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zaplanujmy dobrze swoje obowiązki domowe, by wziąć udział w duchowym przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego.

8. INFORMUJEMY – że od Nowego Roku 2022 ulega zmianie układ Mszy Świętych Niedzielnych. Msze św. sprawowane będą o godz. 8:00, 10:00, 12:00, 15:00 i 18:00.
Msze św. w dni powszechne pozostają bez zmian.

9. PIELGRZYMKA W ROKU 2022 !!! Parafia organizuje samolotową pielgrzymkę do Włoch Południowych w dniach 21 – 28 września 2022 roku. Zobaczymy takie miejsca jak: Bari, San Giovanni Rotondo, Monte Sant Angelo, Matera, Pietrelcina, Pompeje, Salerno, Neapol oraz wypoczynek nad Morzem Adriatyckim. Koszt 3990 zł. plus 150 euro.
Zapisy u ks. Proboszcza do końca grudnia 2021 r. Wpisowe 500 zł.
Pomyśl i zaplanuj już dziś Twój wyjazd do tak ważnych i cudownych miejsc.

 

Intencje mszalne 05.12.2021r

II Niedziela Adwentu / 5 grudnia 2021 r.
7.00 śp. Barbara ( z okazji imienin) i śp. Roman w 26 rocz. śmierci KAMIŃSCY oraz zmarli z rodziny Kamińskich
9.00 O doświadczenie Bożej miłości dla Karoliny i Sebastiana
10.30 śp. Jolanta KOŚCIŃSKA, śp. Anna RZEPKA w 5 rocz. śmierci
12.00 W intencji Parafian
15.00 Za ks. Tomasza WIECZORKA i ks. Daniela KUROWSKIEGO o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej na dalsze lata posługi kapłańskiej
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – zapraszamy
18.00 śp. Ignacy ROKOWSKI w 10 miesiąc po pogrzebie

PONIEDZIAŁEK / 6 grudnia 2021r. / św. Mikołaja
6.30 śp. Józef SIELEWICZ w 9 rocz. śmierci
18.00 śp. Franciszek(m) i Stefania(k) KARWACCY w 12 rocz. śmierci

WTOREK / 7 grudnia 2021r. św. Ambrożego
6.30 Dziękczynna za dar życia w 70 rocznicę urodzin Zuzanny STAN z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej Szkaplerznej
18.00 śp. Marianna MŁYNARSKA, śp. Józef, Zbigniew, Sławomir MŁYNARSCY, śp. Anna NADOLSKA
18.00 śp. Lucjan KACHNOWICZ w 6 rocz. śmierci i zmarłych z rodzin BAJSON, JASIŃSKICH I KACNOWICZ

ŚRODA / 8 grudnia 2021r.
UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZECIA NMP
6.30 śp. Maria ZAŁĘSKA
18.00 Dziękczynna za otrzymane dobro z prośbą o Boże błogosławieństwo dla wszystkich darczyńców i przyjaciół

CZWARTEK / 9 grudnia 2021r.
6.30 śp. Michał JAKUBIAK w 7 rocz. śmierci
18.00 śp. Jolanta, Bogumił, Przemek z rodziny SOLECKICH w 20 rocz. śmierci

PIĄTEK / 10 grudnia 2021r.
6.30 śp. Bronisława(k), Leon PRONDZYNSCY, śp. Genowefa, Marian FRĄTCZAK, śp. Krystyna i Kazimierz
18.00 śp. Adela DEMSKA w 3 rocz. śmierci
18.00 śp. Krystyna MAĆKO w 11 rocz. śmierci

SOBOTA / 11 grudnia 2021r
6.30 śp. Władysława(k) KISIELEWSKA w 1 rocz. śmierci
18.00 śp. Czesław NOWAK w 1 rocz. śmierci
18.00 śp. Norbert w 26 rocz. śmierci, śp. Kazimierz i Jadwiga