Biuletyn 31.10.2021, XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia (Mk 12, 28b-34), Pierwsze ze wszystkich przykazań

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?»

Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».

Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

 

JAK ZOSTAĆ ŚWIĘTYM?

Bardzo często mówi się i pisze o ludziach sukcesu. Człowiek sukcesu to ktoś, komu się powiodło. Zazwyczaj myśli się o doczesnych wymiarach życia, jak: ekonomia, polityka, nauka, sztuka, sport. Doczesny wymiar życia nie jest jednakże ani jedyny, ani najważniejszy.

1. Święci, których zastępy będą jutro przesuwać się przed naszymi oczyma, są swego rodzaju „ludźmi sukcesu”, ale w innym, bo religijnym wymiarze. Nie pozostaje on w opozycji do świeckiego jego wymiaru. Dlatego w wielkiej rzeszy świętych rozpoznajemy ludzi majętnych, polityków, naukowców, artystów, sportowców. Ten wymiar życia został jednak w ich przypadku dopełniony wymiarem religijnym. Religijny wymiar życia stwarza szansę osiągnięcia „sukcesu” nawet tym, którzy jej nie mają w świeckim wymiarze. Więcej! Szansa zmienia się tu w obowiązek! Patrząc na życie milionerów, nie muszę myśleć o robieniu wielkich interesów. Podziwiając rozgrywki polityków, nie muszę myśleć o politycznej karierze. Korzystając z wiedzy uczonych, nie muszę myśleć o pracy naukowej. Oklaskując aktorów, nie muszę myśleć o aktorstwie. Kibicując, nie muszę myśleć o uprawianiu sportu.

Oglądając chwałę świętych, muszę jednak pomyśleć o upodobnieniu się do nich. Przecież ich droga jest moją drogą, ich powołanie jest moim powołaniem, ich szczęście jest moim przeznaczeniem. Czy potrafię jednak sprostać czekającemu mnie zadaniu?

2. Świętość jest Bożym darem. W szczególny sposób otrzymują go kanonizowani święci, gdyż Bóg powołuje ich do specjalnych zadań w Kościele i w świecie. Ale nie tylko oni. Wszak do grona wszystkich świętych należą i ci zapomniani, nieznani, niekanonizowani, którzy w Bogu osiągnęli cel życia. Dar powołania do świętości otrzymaliśmy na chrzcie. Mamy zatem szansę dołączyć do grona wszystkich świętych, jeśli go rozwiniemy. Świętość to sprawa wiary, ale nie byle jakiej wiary, tylko wiary pojętej jako całkowite zawierzenie komuś, kto kocha, i kogo się kocha. Św. Paweł mówi: wiem, komu zawierzyłem. Św. Jan zapewnia nas, że kto w Bogu pokłada nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. Świętość to sprawa wierności.

Jej dziedziny ukazuje Jezus w kazaniu na górze. Słuchając wygłaszanych przez Niego błogosławieństw, wnioskujemy, że chodzi nie tyle o wierność pewnym praktykom życia pobożnego, aczkolwiek ważnym, ile o wierność wartościom, które są kamieniem węgielnym nowego ładu w świecie zwanym królestwem Bożym. Wierność zakłada gotowość na prześladowanie, a nawet na śmierć! Łaski krwawego męczeństwa dostępuje niewielu świętych. Dla większości z nich męczeństwo zostało rozłożone na dni, miesiące i lata długiej nieraz życiowej drogi, przyjmując postać heroicznej walki o dochowanie wierności. Świętość to sprawa uległości Duchowi Świętemu.

Pragnienie dochowania wierności stawia często w sytuacjach, jakich nie uwzględniają nie tylko rachunki sumienia, ale nawet podręczniki teologii moralnej. Życie niesamowicie pomysłowe! Pytany wówczas: co wybrać? Jak się zachować? Wobec tych pytań nie pozostajemy sami. Mieszka w nas Duch Święty, z którego pouczeń należy korzystać. Wymaga to wyciszenia, skupienia, modlitwy, gdyż tylko w takich warunkach możemy odebrać Jego natchnienia.

3. Kanonizacja Edyty Stein, najpierw uczonej, następnie karmelitanki i męczennicy, odbyła się w 1998 roku w Kolonii na stadionie, na którym zawodnicy walczą o osiągnięcie sportowego sukcesu. Był to znak dany współczesnemu światu, że ze wszystkich sukcesów – nie tylko sportowych – największym jest zostać świętym.

Poszukiwaliśmy przez chwilę odpowiedzi na pytanie, jak nim zostać. Czy ją znaleźliśmy? Odpowiedzi na to pytanie może być przecież tyle, ilu jest uczestniczących na Eucharystii. Pragniesz poznać własną odpowiedź? Zapytaj o to Chrystusa.

Gerard Siwek CSsR

 

 

Ogłoszenia parafialne 31.10.2021r

1. W kościele, zakrystii, kancelarii parafialnej, używamy maseczek osłaniających usta i nos. Na stolikach przy głównym i bocznym wejściu do kościoła umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

2. W listopadzie w sposób szczególny pochylamy się nad mogiłami, w których spoczywają nasi bliscy. Najgłębszym wyrazem naszej miłości jest nasza modlitwa za nich. Dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy za zmarłych codziennie o godz. 18:00 na Mszy św. Zbiorowej a bezpośrednio po na WYPOMINKI połączone z Koronką do Miłosierdzia Bożego.

3. Uwaga! 1 listopada( poniedziałek) Msze święte odprawione będą na Cmentarzach: AGRYKOLA – godz. 11:30, DĘBICA (Stara Kaplica) – 12:00; ŚW. WOJCIECH godz. 14:00, a po nich procesja połączona z modlitwami za zmarłych.

4. W poniedziałek 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. o godz.: 7:00, 9:00, 10:30 i 18:00. Msza św. o godz. 18:00 jest pierwszą Mszą św. Zbiorową. Przypominamy, że od 1 do 8 listopada włącznie można uzyskać ODPUST ZUPEŁNY.

5. We wtorek 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 8:00, 11:00 i o godz. 18:00. W tym dniu szczególnie zapraszamy rodziny zmarłych w ostatnim roku parafian, na Mszę św. o godz. 18:00 podczas której zostaną wyczytani i poleceni Bożemu Miłosierdziu.

6. Zachęcamy, aby modlitwę przy grobach bliskich nam zmarłym rozłożyć w czasie.
Chodzi o to, aby unikać przebywania w tłumie osób na cmentarzu.

7. W tym tygodniu przypada:

• I czwartek miesiąca (4.XI.) – zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00, a po na Adorację Najświętszego Sakramentu tj. na „GODZINĘ ŚWIĘTĄ” połączoną z WYPOMINKAMI. Zapraszamy wszystkie „Margaretki” do wspólnej modlitwy za kapłanów.

• I piątek miesiąca (5.XI.) zapraszamy do spowiedzi dzieci z klas IV w tygodniu, według ustalonego porządku tj.: poniedziałek od godz. 17:30 klasa IVA, wtorek od godz. 17:30 klasa IVB środa od godz. 17:30 klasa IVC, czwartek od godz. 17:30 klasa IVD i w piątek od godz. 16:00 pozostałe dzieci z innych klas. Msza św. dla wszystkich dzieci w I piątek 5 listopada o godz. 16:30. Natomiast spowiedź dla dorosłych i młodzieży od godz. 17:30. Msza św. Wotywna o Najświętszym Sercu Jezusa o godz. 18:00

• I sobota miesiąca (6.XI.) zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej na nabożeństwo połączone z Adoracją Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00.

8. W I piątek miesiąca LISTOPADA (5.XI.) z Panem Jezusem udamy się do chorych: ks. Proboszcz i ks. Marcin od godz. 9:30. Do chorych ks. Kamila w tym dniu przyjdzie ks. Marcin.

9. Dzisiaj 31 października br. w parafii św. Wojciecha w Elblągu, ul. Wiejska 4 od godz. 17:30 rozpocznie się V ELBLĄSKA NOC ŚWIĘTYCH. Będzie to radosny czas modlitwy, skupienia, śpiewu, adoracji i uwielbienia Boga. Prosimy zabrać ze sobą lampion. Szczegóły na plakacie.

10. Wzorem lat ubiegłych Elbląska Szkoła Biblijna zaprasza na otwarte spotkania z Pismem Świętym. Spotkania prowadzą bibliści ks. dr Zbigniew Grochowski, ks. dr hab. Marek Karczewski, oraz zaproszeni goście. Jedno spotkanie obejmuje trzy wykłady w wybrane soboty po ok. 50 min każdy oraz przerwy na kawę w czasie od 9:00 -12:00. Miejsce spotkań – aula Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, ul. Bożego Ciała 10. Udział w spotkaniach jest darmowy. Terminy spotkań w I semestrze: 13.11 – 11.12. – 22.01. W ramach spotkań omawiane są kwestie z zakresu historii i archeologii biblijnej, interpretacji Starego i Nowego Testamentu oraz wybrane zagadnienia szczegółowe.

11. Zachęcamy do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł z dodatkiem „Gość Elbląski. Natomiast Ksiądz Diakon po Mszy Świętej będzie rozprowadzać kalendarze seminaryjne za dobrowolną ofiarą.

12. W ostatnim czasie do wieczności odeszli:

† śp. Mieczysław(m) BAŁDYGA lat 69 z ul. Broniewskiego

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

 

Intencje mszalne 31.10.2021r

PONIEDZIAŁEK / 1 listopada 2021r. / Wszystkich Świętych
7.00 † Irena, Antoni, Ewa, Józef, Ferdynand, Maria, Antoni, Wacław, Anna i Bolesław
9.00 † Robert WIŚNIEWSKI (28 r. śm.) oraz zmarli rodzice i zmarli z rodziny
10:30 † Jan PRZEWORSKI
18.00 Msza Święta Zbiorowa (1)

WTOREK / 2 listopada 2021r. / Wszystkich Zmarłych
8.00 † Halina BUGAJSKA (Intencja od rodziców, siostry i całej rodziny)
11.00 † Hieronim KOWALSKI (30 r. śm.) oraz Helena KOWALSKA; Marta i Gerwazy SZYDŁOWSCY
18.00 Msza Święta Zbiorowa (2)

ŚRODA / 3 listopada 2021r.
8.00 O zdrowie, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla Wiesławy (k) i Sebastiana.
18.00 † Dionizy SZERSZEŃ (6 r. śm.)
18.00 Msza Święta Zbiorowa (3)

CZWARTEK / 4 listopada 2021r. / Św. Karola Boromeusza
8.00 O zdrowie, Boże Błogosławieństwo dla Ewy i Piotra BORYSZEWSKICH i całej rodziny
18.00 † Krystyna KONDRAT (3 r. śm.) oraz Zofia i Witold HUSZCZO
18.00 Msza Święta Zbiorowa (4)

PIĄTEK / 5 listopada 2021r.
8.00 O wiarę, nadzieję i miłość dla Zbigniewa JACKIEWICZA, jego żony Wiesławy, dzieci i wnuków
18.00 O Boże Błogosławieństwo dla Wspólnoty Przemienienie
18.00 Msza Święta Zbiorowa (5)

SOBOTA / 6 listopada 2021r.
8.00 † Anastazja HUSZCZA (1 r. śm.)
18.00 Rezerwacja (w intencji Żywego Różańca)
18.00 Msza Święta Zbiorowa (6)

XXXII Niedziela Zwykła / 7 listopada 2021 r.
7.00 † Lucjan LASEK (26 r. śm.) oraz zmarli Marianna, Feliks, Sylwester BAŁDYGA
9.00 O doświadczenie Bożej miłości dla Karoliny i Sebastiana
9.00 † Władysław BAJSON (39 r. śm.) i zmarli z rodziny BAJSON, JASIŃSKICH i KACHNOWICZ
10.30 † Ignacy ROKOWSKI (w 9 miesiąc po pogrzebie)
12.00 W intencji Parafian
15.00 † Marek MALINOWSKI (1 r. śm.)
18.00 Msza Święta Zbiorowa (7)