Biuletyn 17.10.2021, XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia (Mk 10, 35-45), by Służyć

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».

On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»

Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».

Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»

Odpowiedzieli Mu: «Możemy».

Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane».

Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:

«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

 

RZĄDZIĆ, CZYLI SŁUŻYĆ

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że włączając telewizor, by obejrzeć wiadomości, usłyszymy o odkrytym właśnie przez dziennikarzy podejrzanym układzie w świecie polityki, o kolejnym przejawie korupcji, następnej aferze. Co gorsza, powoli przestaje nas to dziwić. W tym kontekście mówi się wręcz o pesymizmie charakteryzującym Polaków, ciągłym narzekaniu na wszystko wokół, a zwłaszcza na ludzi władzy. Rośnie przekonanie, że brakuje im uczciwości. Skąd bierze się taki stan rzeczy?

Odpowiedź jest wielopłaszczyznowa. Jedną z przyczyn można chyba określić jako skłonność człowieka do wchodzenia na drogę zła, nawet przy okazji czynienia dobra. Egoizm stawia sobie za „punkt honoru” udowodnienie, że miłość jest niemożliwa, rezygnacja z siebie nie ma sensu; wreszcie, że poczucie własnego „ja” jest w nas silniejsze niż pragnienie otwarcia się na drugiego człowieka. Inną przyczyną może być zwyczajny brak znajomości tego, czym powinna być władza. Władza nie polega na wykorzystywaniu własnej pozycji i podporządkowaniu podległych ludzi dla osobistej korzyści, czy wygody. Wszelka władza, każde przełożeństwo to służba.

Ludzka słabość nie była obca Apostołom. Synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, podeszli do Jezusa, by prosić Go o miejsce po Jego prawej i lewej stronie. Pospieszyli się z tą prośbą, żeby uprzedzić innych. Przecież najbliższe miejsca obok Mesjasza, obok Pana, który jest obiecanym królem Izraela, gwarantują większy wpływ na decyzje, wyższą pozycję w hierarchii społecznej, a także przewagę nad innymi i ułożenie sobie życia, a także zabezpieczenie przyszłości. Jeśli nie postaraliby się o to oni sami, jeśli nie wyprzedziliby innych, to miejsce mógłby zająć ktoś, od kogo oni sami staliby się zależni. Jakież to ludzkie! Czy my sami nie odnajdujemy się w tych postawach? Także pozostali uczniowie szybko zorientowali się, że o mały włos Jakub i Jan wyeliminowaliby ich z gry; dlatego oburzyli się na nich.

Ewangeliczna sytuacja staje się dobrą okazją dla Jezusa do wygłoszenia katechezy na temat prawdziwej wielkości człowieka, autentycznego przełożeństwa i rozumienia władzy. „Kto by między wami chciał stać się wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym miedzy wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich”. Mieć władzę znaczy po prostu służyć. Oto lekcja Chrystusa, który jako Boży Syn najpiękniej pokazał, że słowa te nie są rzucone na wiatr. Ceną Jego potęgi była śmierć poniesiona za nas na drzewie krzyża. „Syn Człowieczy nie przyszedł bowiem, aby Mu służono, lecz żeby służyć”.

Pierwsze czytanie ukazuje nam Sługę Jahwe, który swoje panowanie rozumiał jako służbę miłości. Władza bez miłości staje się tyranią, totalitaryzmem. Władza bez miłości nie liczy się z ludźmi, pogardza człowiekiem, traktuje go jak przedmiot. A tymczasem służba to połączenie władzy i miłości. Obraz Sługi Jahwe wypełnił się w Osobie Jezusa Chrystusa: zmiażdżony został cierpieniem, wydał swoje życie na ofiarę za grzechy, wypełnił wolę Pana. Zacny Sługa usprawiedliwił wielu i dźwigał nasze nieprawości.

Chciałoby się powiedzieć dziś z naciskiem ludziom władzy: Nade wszystko najważniejsza jest miłość. Tym, którzy rządzą naszym krajem, województwem, powiatem, gminą, miastem, czy wsią: Władza to służba, ona jest waszym powołaniem. Tym, którzy zatrudniają w prywatnych zakładach pracy i wyzyskują pracowników, niesprawiedliwie ich wynagradzają, zmuszają do pracy w supermarketach w niedzielę, święta i ponad czas, przez 24 godziny na dobę: Będziecie sądzeni z miłości i sprawiedliwości, Bóg upomni się o waszą służbę. Tym, którzy są przełożonymi w zgromadzeniach, organizacjach, związkach i innych strukturach: Nie wykorzystujcie swojej pozycji, ale miłujcie się. Nam wszystkim Pan mówi dzisiaj: Spójrzcie na Mnie i przybliżcie się z ufnością do tronu łaski, abyście otrzymali miłosierdzie i sami byli miłosierni. Świat wokół nas może być lepszy, jeśli sami choć trochę przybliżymy się do Chrystusa.

Ks. Artur Niemira

 

 

Ogłoszenia parafialne 17.10.2021r

1. PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO. Zapraszamy na nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Wierni, którzy odmawiają część Różańca (5 dziesiątek) w kościele lub rodzinie mogą uzyskać ODPUST ZUPEŁNY. Zapraszamy do wspólnej modlitwy: dorosłych i młodzież o godz. 17:15, a dzieci zapraszamy: we wtorki i czwartki o godz. 16:30.

2. W kościele, zakrystii, kancelarii parafialnej, używamy maseczek osłaniających usta i nos. Na stolikach przy głównym i bocznym wejściu do kościoła umieszczone są dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

3. W poniedziałek 18 października br. przypada święto Świętego Łukasza Ewangelisty – PATRONA SŁUŻBY ZDROWIA. Ksiądz Biskup Elbląski zaprasza tego dnia na Mszę św. o godz. 18:00 do Katedry św. Mikołaja w intencji wszystkich lekarzy, pielęgniarek i całego personelu medycznego.

4. Osoby modlące się za kapłanów i tworzące Apostolat „Margaretka” zapraszamy za tydzień (24 października) na wspólny Różaniec o godz. 17:15 i na Mszę św. o godz. 18:00 w 12 rocznicę powstania Apostolatu przy naszej parafii.

5. Jak każdego roku w listopadzie modlić się będziemy za naszych zmarłych, dlatego przed kościołem będą rozdawane koperty, w których są kartki na Mszę św. zbiorową i wypominki. Prosimy o czytelne wypełnianie kartek. Kartka z napisem MSZA ŚW. ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH odprawiana będzie przez cały listopad o godz. 18:00. Druga kartka z napisem WYPOMINKI wyczytywana będzie podczas Koronki do Miłosierdzia Bożego bezpośrednio po zakończeniu Mszy św.

6. UWAGA !!! PROSIMY zaznaczyć na kartce od MSZY ŚW. ZBIOROWEJ ZA ZMARŁYCH datę (dzień), w którym imiona i nazwiska naszych drogich zmarłych mają być wyczytane. Prosimy, by nie wyznaczać dnia 2 listopada, gdyż ten dzień przeznaczony będzie na szczególne nabożeństwo za wszystkich zmarłych z naszej parafii w ostatnim roku, tj. od 1 listopada 2020 r. Rodziny tych zmarłych zapraszamy do uczestnictwa w tym nabożeństwie, które odprawimy 2 listopada o godz. 18:00.

7. Rozpoczął się sezon grzewczy, a wraz z nim wzrosło ryzyko pojawienia się śmiertelnych przypadków zatruć tlenkiem węgla (czadem), z uwagi na niewłaściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych. W trosce o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo bliskich, warto rozważyć też zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń, łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie.

8. Mamy już możliwość zamawiania i rezerwacji Mszy świętej na ROK 2022.

9. Zachęcamy do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł z dodatkiem „Gość Elbląski”. Zachęcam do zabrania BIULETYNU PARAFIALNEGO. W zakrystii mamy możliwość nabycia KALENDARZA NA ROK 2022 z wizerunkami: MADONNY EUROPY w cenie 10 zł.

10. W ostatnim czasie do wieczności odeszli: śp. Ryszard SAWICKI, lat 71 z ul. Sobieskiego, śp. Stefania KASZUBOWSKA lat 90 z ul. Leszczyńskiego.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

 

Intencje mszalne 17.10.2021r

PONIEDZIAŁEK / 18 października 2021r. / Święto Św. Łukasza
8.00 † Władysława (k) STEFANOWICZ (6 r. śm.)
18.00 † Aleksandra (k) KLARKOWSKA (Msza w 30. dzień po pogrzebie)
18.00 † Antoni BIELSKI (18 Msza Gregoriańska)

WTOREK / 19 października 2021r.
8.00 † Antoni BIELSKI (19 Msza Gregoriańska)
18.00 O obfitość łask Bożych i nieustanną opiekę Matki Najświętszej dla Przemysława
18.00 † Rajmund Zbigniew DULJAN (Msza od sąsiadów)

ŚRODA / 20 października 2021r. / Św. Jana Kantego
8.00 † Irena WILEŃSKA (Msza z okazji imienin)
18.00 † Henryk HACIK (4 r. śm.)
18.00 † Antoni BIELSKI (20 Msza Gregoriańska)

CZWARTEK / 21 października 2021r.
8.00 † Antoni BIELSKI (21 Msza Gregoriańska)
18.00 Rezerwacja
18.00 † Regina, Jadwiga, Urszula i Genowefa

PIĄTEK / 22 października 2021r. / Św. Jana Pawła II
8.00 † Antoni BIELSKI (22 Msza Gregoriańska)
18.00 † Dariusz MORZY
18.00 † Katarzyna DAWCZAK (67 r. śm.) i Wiesława (k) DAWCZAK (1 r. śm.)

SOBOTA / 23 października 2021r.
8.00 † Marian SEGEDA (3 r. śm.)
18.00 † Irena WIŚNIEWSKA (2 r. śm.)
18.00 † Antoni BIELSKI (23 Msza Gregoriańska)

XXX Niedziela Zwykła / 24 października 2021 r.
7.00 † Antoni BIELSKI (24 Msza Gregoriańska)
9.00 † Sylwia KOWALEWSKA
10.30 O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marcina KUROSAD z okazji urodzin i imienin
12.00 Dziękczynna w 45. rocznicę ślubu Bożeny i Henryka KULIG z prośbą o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Jubilatów
15.00 W intencji Parafian
18.00 † Henryk MACKIEWICZ (1 r. śm.)