Biuletyn 26.09.2021, XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Ewangelia (Mk 9, 38-43. 45. 47-48) Unikać okazji do grzechu

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».

Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami.

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.

Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

 

NIE BĄDŹMY ZAZDROŚNI

Źródłem radości chrześcijańskiej jest Eucharystia. W niej silnie jest akcentowany element głoszenia słowa Bożego, które obwieszcza mądrość Starego i Nowego Testamentu. Wezwani jesteśmy do poszukiwania Pana Boga i przestrzegania Jego przykazań. Nie zawsze potrafimy żyć nauką zawartą na kartach Pisma Świętego. Zasadnicza przeszkoda to grzech, wskutek którego człowiek zwraca się do samego siebie lub zbyt przywiązuję się do dóbr materialnych. Potrzeba, abyśmy uczestnicząc we Mszy Świętej, przeniknęli te rzeczywistości, które zaofiarował nam Jezus Chrystus. Niech one staną się atrakcyjne dla naszego życia.

1. Nie zazdrość darów Bożych.

W pierwszym czytaniu Mojżesz dostrzega wokół siebie ludzi pałających zazdrością. Banałem jest stwierdzenie, że ludzie są zazdrośni. Jest to jednak, niestety, stwierdzenie mocno osadzone w rzeczywistości. Zazdrość przejawia się w potrzebie nieustannego porównywania z innymi, a powodów może być wiele. Różni nas status materialny, intelektualny, czy duchowy. Każdy powód może stać się przyczyną, że rozbudzimy naszą wyobraźnię, która będzie podejrzliwie oceniała postępowanie innych. Uczestniczymy w gorączkowym poszukiwaniu nowości i wskutek tego ciągle oczekujemy zmian. Gdy tylko osiągniemy to, czego pragnęliśmy, chcemy innej rzeczy, zupełnie tak, jak czynią to dzieci.

2. Niegodziwi bogacze

W drugim czytaniu apostoł Jakub wskazuje na niebezpieczeństwa, jakie niesie bogactwo. Ludzie pragną być bogaci, zazdroszczą bogactwa innym. Jednak wielu z nich nie zauważa, że bogactwo materialne często deprawuje człowieka: dzieci, młodzież, dorosłych. O bogactwo zabiegają politycy i przedsiębiorcy, ludzie nauki i techniki, artyści i rzemieślnicy. O bogactwie mówi się wszędzie. Niektórzy twierdzą nawet, że w życiu liczy się tylko bogactwo i pieniądz. Wielu mówi, że jest normalne, gdyż takie jest życie. Wcale nie; to my takim uczyniliśmy życie i to my możemy zrobić coś, by ta sytuacja uległa zmianie.

3. Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami

Uczucie zazdrości było znane apostołom. Apostoł Jan przychodzi do Jezusa mówiąc, że spotkał człowieka, który Jego mocą wyrzucał złe duchy i zabronił mu, gdyż nie należał do grona uczniów. Czym się kierował umiłowany Apostoł Jezusa? Pewnie zazdrością! Jednak zdumiewa nas i zadziwia przede wszystkim postawa Mistrza z Nazaretu. Jezus tak bardzo szanuje wolność każdego człowieka, że pozwala używać swojej mocy nawet tym, którzy są z dala od Niego. On jest cierpliwy. Wie, że każde dobro, które człowiek czyni drugiemu, powinno w końcu doprowadzić do lepszego poznania samego Trójjedynego Boga. Chrześcijanin winien tak żyć, aby jego słowa i czyny nie były zgorszeniem dla innych.
Wielkość ludzkiego powołania należy sprowadzić do miłości. Miłość nie zna uczucia zazdrości. Jako chrześcijanie powinniśmy sobie nawzajem pomagać w lepszym poznaniu wymagań Pana Boga. Miłość Boża nie jest uzależniona od naszej osobistej świętości; to raczej nasza świętość zależy od miłości Boga do nas i powinna być miłością odpowiedzialną.

ks. Jacek Kędzierski

 

 

 

Ogłoszenia parafialne 26.09.2021r

1. Mamy w kościele dwie nowe bezdotykowe kropielnice z wodą święconą umieszczone przy wejściu głównym i bocznym. Nie jest to płyn do dezynfekcji rąk lecz woda święcona do uczynienia znaku krzyża, gdy wchodzimy do świątyni.

2. Amadeusz i Krzysztof – klerycy, dzisiaj po każdej Mszy św. zbierają ofiary do puszki na utrzymanie naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. Bóg zapłać za troskę i okazane wsparcie.

3. PRZED NAMI MIESIĄC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO. Zapraszamy na nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Wierni, którzy odmawiają część Różańca (5 dziesiątek) w kościele lub rodzinie mogą uzyskać ODPUST ZUPEŁNY. Zapraszamy do wspólnej modlitwy: dorosłych i młodzież o godz. 17:15, a dzieci we wtorki i czwartki o godz. 16:30.

4. W liturgii kościoła w tym tygodniu, obchodzić będziemy:

  • w czwartek 29 września – Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
  • w piątek 30 września – wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła

Zapraszamy na Msze św. o godz. 8:00 oraz na godz. 18:00.

5. UWAGA !!! Spotkanie dla rodziców dzieci klasy IV przygotowującej się do ROCZNICY KOMUNII ŚWIĘTEJ odbędzie się w środę 29 września br. o godz. 19:00 w kościele.
Obecność rodziców obowiązkowa!

6. W czwartek 30 września br. w kościele o godz. 19:00 odbędzie się spotkanie dla rodziców kandydatów przygotowujących się do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA – ROK II. Obecność obowiązkowa.

7. Możliwość skorzystanie z Sakramentu Spowiedzi Świętej w tygodniu mamy: od godz. 7:45 oraz od godz. 17:30. KANCELARIA PARAFIALNA: czynna w środy od 16:00 do 17:30 oraz w piątki po Mszy św. wieczorowej do 19:30. Zapraszamy.

8. W tym tygodniu przypada:

  • I piątek miesiąca: spowiedź dla dzieci od godz. 16:00 i Msza św. o godz. 16:30 natomiast spowiedź dla młodzieży i dorosłych od godz. 17:30 I Msza św. Wotywna o Najświętszym Sercu Jezusa o godz. 18:00
  • I sobota miesiąca: zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej na nabożeństwo połączone z Adoracją Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00.

9. W I piątek miesiąca października z Panem Jezusem udamy się do chorych: ks. Proboszcz i ks. Marcin od godz. 9:30, a ks. Kamil po zajęciach w szkole (ok. godz. 14.00). Prosimy zgłaszać do kapłanów chorych pragnących rozpocząć 9 pierwszych piątków.

10. W pierwsze niedziele miesiąca zbierana taca przeznaczona jest na inwestycje w naszej parafii. Bóg zapłać za składane ofiary.

11. Mamy już możliwość zamawiania i rezerwacji Mszy świętej na ROK 2022. Informację tę podajemy dla tych wszystkich, którzy pragną w konkretnym dniu zamówić intencję mszalną. ZAPRASZAMY.

12. Zachęcamy do nabywania nowego numeru „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł. z dodatkiem „Gość Elbląski. Zachęcam do zaprania BIULETYNU PARAFIALNEGO.

13. Pan powołał do wieczności: śp. Ewa Tucholska lat 72 z ul. Leszczyńskiego.

Numer Konta Parafialnego
PKO BP 72 1020 1752 0000 0102 0069 6047

Intencje mszalne 26.09.2021r

PONIEDZIAŁEK / 27 września 2021r. / Św. Wincentego a Paulo
8.00 † Halina URBAŃSKA ( 20 Msza Gregoriańska)
18.00 † Sylwia KOWALEWSKA
18.00 † Mieczysław ŻMIJEWSKI (10 r. śm.), zmarła córka Barbara i rodzice z obojga stron oraz Edwarda (k) i Izabela ŻMIJEWSKIE

WTOREK / 28 września 2021r. / Św. Wacława, męczennika
8.00 † Helena, Władysław, Janina, Wiesław, Władysław, Mieczysław, Helena, Józefa (k), Waleria i Jan z rodziny ŻŁOBKOWSKICH
18.00 † Halina URBAŃSKA ( 28 Msza Gregoriańska)
18.00 † Apolonia (k) GREGORCZYK (35 r. śm.), Roman GREGORCZYK (30 r. śm.) oraz Danuta i Bogusław

ŚRODA / 29 września 2021r. / Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
8.00 W intencji uzdrowienia Iwony z choroby nowotworowej
18.00 † Halina URBAŃSKA ( 29 Msza Gregoriańska)
18.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny

CZWARTEK / 30 września 2021r. / Św. Hieronima
8.00 O wiarę, nadzieję i miłość dla Zbigniewa JACKIEWICZA, jego żony Wiesławy oraz dzieci i wnuków
18.00 † Halina URBAŃSKA ( 30 Msza Gregoriańska)
18.00 † Tadeusz HURNY (35 r. śm.) i zmarli rodzice z obojga stron

PIĄTEK / 1 października 2021r. / Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
8.00 † Antoni BIELSKI (1 Msza Gregoriańska)
16.30 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa
18.00 O Boże Błogosławieństwo dla Wspólnoty Przemienienie
18.00 O łaskę zdrowia, Boże Błogosławieństwo i nieustanną opiekę Matki Najświętszej dla Ewy

SOBOTA / 2 października 2021r. / Świętych Aniołów Stróżów
8.00 † Antoni BIELSKI (2 Msza Gregoriańska)
18.00 Rezerwacja
18.00 † Wacław BAZYLAK (Msza w dniu ziemskich urodzin i imienin)

XXVII Niedziela Zwykła / 3 października 2021 r.
7.00 † Antoni BIELSKI (3 Msza Gregoriańska)
9.00 O doświadczenie Bożej miłości dla Karoliny i Sebastiana
9.00 † za zmarłych rodziców Reginę i Szczepana, brata Zenona, syna Pawła oraz zmarłych z rodziny MIKOŁAJEWSKICH, ROSOŁOWSKICH i RYBICKICH
10.30 † Tadeusz ZINKIEWICZ
12.00 W intencji Parafian
15.00 Za księdza Proboszcza Wojciecha. Niech Matka Najświętsza otacza płaszczem macierzyńskim, a Bóg Błogosławi we wszystkim
18.00 † Elżbieta NIEWIŃSKA (30 r. śm.) oraz Franciszek, Piotr i Mariusz