Biuletyn 06.06.2021, X Niedziela Zwykła

DWA SERCA

Czerwiec to miesiąc poświęcony szczególnej czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W czasie, gdy w naszych kościołach każdego dnia odprawiane jest nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Najświętszego Serca Jezusa, zastanówmy się, dlaczego w naszych czasach tak ważne jest zawierzenie Sercu Bożemu? Dlaczego teraz Boże Miłosierdzie tak pragnie kultu Serca Zbawiciela?

Najświętsze Serce Pana Jezusa zaczęło bić i promieniować miłością ludzką i Boską w chwili, gdy Maryja Dziewica powiedziała do Archanioła Gabriela: „Niech mi się stanie według słowa twego”. Wtedy też Niepokalane Serce Maryi stało się żywą świątynią, w której nieustannie składana jest cześć Boskiemu Sercu. „Maryja jest świątynią i miejscem odpoczynku Trójcy Przenajświętszej, gdzie Bóg przebywa we wspaniałości i chwale większej niż w jakimkolwiek innym przybytku świata, nie wyłączając stolicy Jego wyniesionej ponad cherubinów i serafinów” – pisze św. Ludwik o Maryi.

Dlatego też Ona jako jedyna w pełni poznała tajemnicę miłości Najświętszego Serca Jezusa i w doskonały sposób była z Nim zjednoczona we wszystkich Jego poruszeniach, w myślach, uczuciach i boleściach. „Nazywamy Ją Królową Serca Jezusowego, ponieważ Ona stała się szafarką zasług i bogactw Serca Swego Syna”.

Św. Jan z Eudes (1601-1680) do tego stopnia podkreślał związek, który łączy kult Przenajświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, że mówił: „Przenajświętsze Serce Jezusa i Maryi”. Trzeba zwrócić uwagę, że mamy tu liczbę pojedynczą, to jakby jedno serce, co uwypukla ten głęboki związek, jaki istnieje pomiędzy tymi kultami. Dwa Nierozłączne Serca, tak zjednoczone, że nie można rozważać ich z osobna.

Nie kocha naprawdę Przenajświętszego Serca Jezusa ten, kto nie kocha Niepokalanego Serca Maryi. Dlatego właśnie na rewersie powszechnie znanego Cudownego Medalika zostały wyryte dwa serca: Jezusa i Maryi. Pierwsze opasane koroną cierniową, a drugie przeszyte szpadą.
We wspaniałej historii Kościoła nie zabrakło świętych, którzy za Maryją odznaczyli się szczególnym nabożeństwem do Boskiego Serca. W złotych wiekach chrześcijaństwa należeli do nich: św. Bernard z Clairveaux, św. Piotr Damiani, św. Anzelm, św. Franciszek z Asyżu, św. Ludgarda, św.

Antoni z Padwy, św. Bonawetura, św. Katarzyna ze Sieny, bł. Henryk Suzo, św. Mechtylda i bł. Aniela z Foligno. Jednak ze względu na szczególne posłannictwo jakie zostało dane przez Pana Jezusa w XVII wieku francuskiej zakonnicy, to właśnie św. Małgorzata Maria Alacoque (1647-1690) należy do najbardziej znanych czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez nią po raz pierwszy Pan Jezus zapragnął ukazać światu Swoje Serce, zwracając się do niej w klasztorze Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Paray-le-Monial, żądając publicznej czci i obiecując szczególne łaski.

27 grudnia 1673 roku w trakcie pierwszego objawienia, jakie miała św. Małgorzata, Pan Jezus powiedział jej: „Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim pośrednictwem i wzbogacić ludzi swymi Bożymi skarbami… W Nim znajdą wszystko, czegokolwiek będzie im potrzeba dla uzdrowienia swych dusz z przepaści zguby”.

Nie możemy pozostawać niewdzięczni i obojętni, wobec tego najwyższego przejawu dobroci i miłości. Musimy koniecznie zadośćuczynić Przenajświętszemu Sercu, odpowiedzieć na Jego apel i rozpowszechnić Jego kult. Nasz akt wynagradzający pozyska nam Miłosierdzie Boże i rozliczne łaski niezbędne do zbawienia ludzkości, tak dalekiej od Bożych Przykazań. „Zarówno Kościół, jak i społeczeństwo nie mają innej nadziei jak tylko tę pokładaną w Przenajświętszym Sercu Jezusa. To ono uleczy całe zło. Módlcie się i rozpowszechniajcie wszędzie kult Przenajświętszego Serca, ono będzie zbawieniem dla świata” – powiedział Papież bł. Pius IX.

 

 

Ogłoszenia parafialne 06.06.2021r

1. Ofiary zbierane dzisiaj na tacę przeznaczone są na inwestycje w naszej parafii. Bóg zapłać za zrozumienie i składane ofiary.

2. Dzisiaj przypada XXII rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Elblągu. W tym dniu zapraszamy na ADORACJĘ od godz. 15:00 zakończoną nabożeństwem czerwcowym. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem dziękczynienia za szczególne wyróżnienie całej diecezji elbląskiej, którą uświęcił św. Jan Paweł II poprzez swoja obecność, nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i błogosławieństwo.

3. W Oktawie Bożego Ciała zapraszamy wiernych do udziału nabożeństwie czerwcowym połączonym z PROCESJĄ EUCHARYSTYCZNĄ o godz. 17:30 i we Mszy św. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatów, a dorosłych do przygotowania procesji. Udział w procesji jest wyrazem wiary w obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

4. W środę o godz. 18.45 zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego.

5. W piątek – 11 czerwca br. w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przewodniczący KEP, wraz z całym episkopatem dokona aktu poświecenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W łączności z tym wydarzeniem tego samego dnia poświęcenie to zostanie również dokonane w każdej polskiej parafii. W 100. rocznicę tego wydarzenia zapraszam w tym dniu parafian na uroczyste nabożeństwo o godz. 17:30 i na Mszę św. o godz. 18:00. Poświecenie to, będąc odpowiedzią na nieskończoną miłość Boga, którą w pełni objawia Jezus Chrystus, będzie również publicznym zadośćuczynieniem Jezusowi za nasze grzechy, którymi przez te lata raniliśmy Jego Najświętsze Serce. Zapraszamy w tym ważnym dniu również wszystkie dzieci na Nabożeństwo czerwcowe o godz. 16:30.

6. Spotkania dla kandydatów do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA w tym tygodniu we wtorek rok I (klasy VIII) a w środę i czwartek rok II o godz. 19:00. Obecność wszystkich obowiązkowa.

7. RUCH SWIATŁO – ŻYCIE diecezji elbląskiej zaprasza na OAZĘ WAKACYJNĄ. Terminy rekolekcji, koszt i gdzie znajdziemy na plakacie wywieszonym w gablocie. Zgłoszenia pod adresem e-mail: elblag.oaza2017@gmail.com pod telefonem: 781 788 084.

8. Parafia św. Brata Alberta w Elblągu zaprasza na XIII Forum Rodziny, które odbędzie się w dniach od 7 do 9 czerwca, pod hasłem: „Mijają lata, zostają relacje” Każdego dnia o godz. 18:00 Eucharystia z homilią a po niej konferencja ks. Piotra Kieniewicza MIC – profesora KUL-u. Dokładne informacje na plakatach oraz na stronie internetowej parafii.

9. Nasze Seminarium, już po raz kolejny zaprasza młodzież męską ze szkół ponadpodstawowych średnich i studentów na REKOLEKCJE POWOŁANIOWE pod hasłem „OTO JA, POSLIJ MNIE” w dniach 26-30 czerwca br., mające na celu pomoc w rozeznaniu życiowego powołania. Więcej informacji na stronie internetowej seminarium: wsdelblag.pl Zgłoszenia na adres e-mail: kolopowolaniowe@gmail.com

 

Intencje mszalne 06.06.2021r

PONIEDZIAŁEK / 7 czerwca 2021r.
8.00 † Stanisław Dąbrowski (7 greg.)
18.00 † Karolina Wójcik-Postułka w 2 r. śm.
18.00 † Ignacy Rokowski w 4 miesiąc po pogrzebie – int. od rodz. Żyłków

WTOREK / 8 czerwca 2021r. / św. Jadwigi
8.00 O wiarę, nadzieję i miłość dla Zbigniewa Jackiewicza, żony Wiesi, dzieci i wnuków
8.00 † Franciszek Rynkiewicz w 18 r. śm.
18.00 † Władysław Wiadrowski w 2 r. śm.
18.00 † Stanisław Dąbrowski (8 greg.)

ŚRODA / 9 czerwca 2021r. / św. Efrema
8.00 † Stanisław Dąbrowski (9 greg.)
8.00 † Tadeusz Doroś w 30 dpp. i Józefa Doroś w 6 miesiąc po śmierci
18.00 † Zofia Reczek w 3 r. śm.
18.00 O wiarę, nadzieję i miłość dla Zbigniewa Jackiewicza, żony Wiesi, dzieci i wnuków

CZWARTEK / 10 czerwca 2021r.
8.00 † Józef Sejmicki z ok. ziemskich urodzin
8.00 † Elżbieta Żaczek w 30 dpp.
18.00 † Stanisław Dąbrowski (10 greg.)
18.00 † Stefania (4 r.śm.) i Franciszek (28 r.śm.) Murawscy

PIĄTEK / 11 czerwca 2021r. / Najświętszego Serca Pana Jezusa
8.00 † Stanisław Dąbrowski (11 greg.)
18.00 † Józef (40 r.śm.) i Stefania Janiak i zm. rodzice i rodzeństwo z obojga stron
18.00 Rez.

SOBOTA / 12 czerwca 2021r. / Niepokalanego Serca NMP
8.00 † Stanisław Dąbrowski (12 greg.)
8.00 † Jan Jarzynka w 30 dpp.
18.00 O wiarę, nadzieję i miłość dla Zbigniewa Jackiewicza, żony Wiesi, dzieci i wnuków

XI Niedziela Zwykła / 13 czerwca 2021 r.
7.00 † Lucjan Lasek w dniu ziemskich imienin i zm. z rodz. Lasków i Bałdygów
9.00 Rez.
9.00 † Sylwia Kowalewska
10.30 † rodzice: Jadwiga i Aleksander Urbanowscy, Antoni i Stafania Szwarc, ojczym Józef Urbanowskiego
12.00 W intencji Parafian
18.00 † Stanisław Dąbrowski (13 greg.)