Biuletyn 23.05.2021, Niedziela zesłania Ducha Świętego

CO WIEMY O DUCHU ŚWIĘTYM?

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego z większości ambon popłyną teologiczne refleksje poświęcone Trzeciej Osobie Boskiej. Nie zabraknie zapewne wyjaśnień, że Duch Święty jest Kimś bliżej nieokreślonym, Tajemnicą, Tchnieniem, Powiewem czy też Poruszeniem. Smucić może jedynie fakt, że niejeden katolik zapytany po paru dniach, co wie o Duchu Świętym, najprawdopodobniej powtórzy jedynie „ubogą”, choć prawdziwą formułę, że jest to Trzecia Osoba Boska. Do tej bowiem informacji sprowadza się często cała nasza wiedza na ten temat.

Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Duch Święty jest jedną z Osób Trójcy Świętej, współistotny Ojcu i Synowi” (KKK 684). „Duch Święty działa z Ojcem i Synem od początku aż do wypełnienia zamysłu naszego zbawienia” (KKK 686). Kluczowe wydają się być tu słowa: „Współistotny Ojcu i Synowi”. Co one oznaczają? Mówią nam, że Duch Święty zawsze istnieje wraz z Ojcem i Synem, że jest od Nich nierozdzielny. Kościół naucza, że Duch Święty jest więzią i owocem wzajemnej miłości Ojca i Syna. Ojciec kocha Syna, Syn kocha Ojca i ta Ich wzajemna miłość jest Osobą – Duchem Świętym. Myślę, że można w tym miejscu przytoczyć pewien obraz, który choć jest niedoskonały, to jednak może pomóc nam w lepszym zrozumieniu tajemnicy Ducha Świętego. Tym obrazem jest krzak róży. Posiada on korzeń głęboko ukryty w ziemi, z którego wyrastają łodygi, a na nich z kolei pojawiają się liście i kwiaty.

Na drodze analogii można powiedzieć, że Ojciec, którego nikt nigdy nie widział, jest jak korzeń ukryty w ziemi. Syn objawia Ojca – podobnie jak o istnieniu korzenia świadczą widoczne nad ziemią łodygi, które z niego wyrastają.

Ważnym symbolem Ducha Świętego jest podmuch wiatru. Św. Łukasz opisując Zesłanie Ducha Świętego, tak pisze: „Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali” (Dz 2, 2). W Ewangelii św. Jana czytamy zaś słowa samego Chrystusa: „Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha” (J 3, 8). Symbolika wiatru ukazuje nam tajemniczość Bożego działania. Nikt z ludzi nie potrafi przewidzieć działania Ducha Świętego. On tchnie, kędy chce, ale rozpoznajemy Jego działanie po skutkach. Innym symbolem Ducha Świętego jest ogień.

To właśnie w postaci języków „jakby z ognia” Duch Święty spoczywa na uczniach w poranek Pięćdziesiątnicy i napełnia ich sobą (por. Dz 2, 3). Ogień oczyszcza (wypala), ogrzewa i oświeca. Taką też rolę pełni wewnętrznie wobec nas, ludzi, Duch Święty.
Kolejnym symbolem Ducha Świętego jest gołębica. Gdy Chrystus wychodzi z wody po swoim chrzcie, zstępuje na Niego Duch Święty jak gołębica i spoczywa na Nim (por. Mt 3,16). Gołębica jest symbolem łagodności i pokoju.

W Księdze Rodzaju pojawia się jako znak pojednania Boga z ziemią, ukaraną z powodu grzechu. Noe wiedząc, że arka osiadła na twardym gruncie, wypuścił gołębicę, a ta wracając, przyniosła mu świeży listek z drzewa oliwnego (por. Rdz 8, 11). Ojcowie Kościoła tłumacząc ten symbol Ducha Świętego, odwołują się także do słów z Księgi Rodzaju: „Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami” (por. Rdz 1, 2). Mamy zatem dwa obrazy: Ducha Bożego unoszącego się nad wodami przed stworzeniem świata i gołębicę unoszącą się nad wodami potopu i szukającą nowej ziemi.

 

 

Ogłoszenia parafialne 23.05.2021r

1. Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a zarazem dzień, w którym możemy uzyskać ODPUST ZUPEŁNY pod zwykłymi warunkami za udział w publicznym śpiewie lub recytacji hymnu: „O Stworzycielu, Duchu przyjdź”.

2. Jutro przeżywać będziemy święto NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA. Ustanowił je papież Benedykt XV w 1920 roku na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w Eucharystii o godz. 8:00 i 18:00, by w tych trudnych czasach pandemii i niepokoju społecznego prosić Maryję słowami Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego: „Okaż się Matką Kościoła w Ojczyźnie naszej i na całym świecie”.

3. W środę na g. 18.45 ks. Piotr zaprasza na spotkanie Kręgu Biblijnego

4. Przed nami ostatni tydzień miesiąca maja – zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny, tzw. „MAJOWE”: dorosłych i młodzież o godz. 17:30. a dzieci w poniedziałek i piątek o godz. 16:30. Kochani Rodzice, mimo że poprzednim tygodniu na nabożeństwie majowym, było bardzo mało dzieci, to nie rezygnujmy z naszego wysiłku by wraz z dzieckiem uczestniczyć w modlitwie jaką jest LITANIA LORETAŃSKA. Zachęcam do udziału w nabożeństwie majowym.

5. W czwartek 27 maja obchodzimy w Kościele uroczystość Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Tego dnia podczas Mszy św. o godz. 18.00 księża pracujący w naszej parafii dziękować będą za otrzymany dar kapłaństwa w rocznicę swoich święceń. Pamiętajmy w naszych modlitwach o wszystkich powołanych do służby w Kościele.

6. W piątek 28 maja br. o godz. 16:00 – ŚWIĘCENIA DIAKONATU a w sobotę 29 maja o godz. 10:00 i 12:00 ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE. w Katedrze Elbląskiej.
W modlitwie pamiętajmy o przygotowujących się do święceń.

7. Przed kościołem można nabyć prasę katolicką: „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł.

8. Dziękuję ks. Marcinowi oraz Wspólnocie „Kana Galilejska” za zorganizowanie WIGILII ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO. Dziękuję też wszystkim zaangażowanym wspólnotom i osobom, które skorzystały z zaproszenia.

9. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy wszelkiego dobra w życiu i błogosławieństwa Bożego.

10. Pan powołał do wieczności:

† śp. Włodzimierza Otrębskiego lat 71 z ul. Kłoczowskiego

 

Intencje mszalne 23.05.2021r

PONIEDZIAŁEK / 24 maja 2021r. / NMP Matki Kościoła
8.00 † Helena Ślęzak (24 greg.)
18.00 † Kazimiera Usik w 10 r. śm.
18.00 Dzięk. za małżeństwo Magdy i Piotra oraz dzieci z prośbą o Boże błog. dla całej rodziny

WTOREK / 25 maja 2021r. / św. Bedy Czcigodnego
8.00 † Helena Ślęzak (25 greg.)
18.00 O Boże błog., opiekę MB i Dary Ducha Św. dla ks. Arkadiusza Grabowskiego w 26 rocz. święceń kapłańskich – int. od Margaretki
18.00 O Boże błog., opiekę MB oraz zdrowie i siły w pracy kaplańskiej dla ks. Arkadiusza Grabowskiego w 26 rocz. święceń kapłańskich – int. od Margaretki

ŚRODA / 26 maja 2021r. / św. Filipa Neri
8.00 † Helena Ślęzak (26 greg.)
18.00 † Kazimiera Waszak w 14 r. śm.
18.00 † Janina Zaleszczenko i Janina Walko

CZWARTEK / 27 maja 2021r. / Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana
8.00 † Helena Ślęzak (27 greg.)
18.00 † Rodzice i rodzeństwo z rodz. Jezierskich
18.00 Dzięk. za dar powołania ks. Marcina z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski w rocz. święceń
18.00 Dzięk. w rocznicę święceń kapłańskich księży pracujących w parafii

PIĄTEK / 28 maja 2021r.
8.00 † Helena Ślęzak (28 greg.)
18.00 † Franciszek w 3 r. śm. i zm. z rodz. Binkowskich
18.00 Dzięk. w 4 rocz. święceń kapłańskich ks. Grzegorza Wala z prośbą o potrzebne dary i łaski Ducha Św. w posłudze kapłańskiej – int. od Margaretki

SOBOTA / 29 maja 2021r. / św. Urszuli Ledóchowskiej
8.00 † Helena Ślęzak (29 greg.)
8.00 † Tadeusz Zinkiewicz w 30 dpp.
18.00 † zm. z rodz. Recław, Falentów, Walendowskich, Nicieckich i Bachorskich

Uroczystość Najświętszej Trójcy / 30 maja 2021r.
7.00 † Ewa (2 r.śm.) i Danuta (4 r.śm.) z rodz. Rodziszewskich
9.00 † Stanisław Kuchnowicz w 28 r. śm. i zm. z rodz.
9.00 † Sylwia Kowalewska
10.30 † Genowefa Sukiennik w 6 r. śm. oraz Jan i Stanisław
12.00 W intencji Parafian
18.00 † Helena Ślęzak (23 greg.)