Biuletyn 09.05.2021,VI Niedziela Wielkanocy

MARYJA SŁUŻEBNICĄ PAŃSKĄ

Kościół wzywa nas, abyśmy byli świadkami Chrystusa, abyśmy byli solą ziemi. Maryja jest dla nas wzorem bycia chrześcijaninem. Ona jest Pierwszą Chrześcijanką. Jako Dziewica uczy Kościół dochowywać wierności Chrystusowi – Oblubieńcowi, a jako Matka zachęca Kościół do gorliwości apostolskiej. Ale przede wszystkim uczy tego, że jako Kościół i jako poszczególni chrześcijanie mamy zawsze być sługami naszego Pana. To jest podstawowy wymiar świadectwa: pokazywać, czyim jestem Sługą, kto jest moim Panem, komu naprawdę służę.

Najświętsza Maryja Panna właściwie całe swoje powołanie i misję zdefiniowała jednym zdaniem wypowiedzianym w chwili Zwiastowania: „Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38). Tym słowom pozostała wierna do końca. Całe jej życie było trwaniem przy Bogu i służbą Jezusowi. Zwłaszcza w chwilach trudu i cierpienia pozostała wierna wypowiedzianym w Nazarecie słowom.

Skrajne ubóstwo towarzyszące narodzinom Jej Dziecka, zbrodnicze prześladowanie ze strony Heroda, konieczność pospiesznej emigracji do Egiptu, ubogie życie w prowincjonalnym miasteczku galilejskim, cierpliwe znoszenie różnorodnych oskarżeń pod adresem Jej Syna, aż wreszcie mężne towarzyszenie Jezusowi podczas Jego męki i przy męczeńskiej śmierci – to tylko te najtrudniejsze chwile, w których sprawdzała się jej wierność i męstwo.

Maryja pozostała wierna Panu Bogu i do końca pozostała Jego Służebnicą, niezależnie od zaistniałych okoliczności, presji otoczenia, upokorzenia; nawet wtedy, gdy wskazywano Ją palcami jako Matkę „zbrodniarza”, który został ukrzyżowany jako bluźnierca. Pozostała Służebnicą Pana, chociaż ówczesna żydowska opinia publiczna zapewne zupełnie inaczej myślała o Jej Synu i o Niej.

Na przestrzeni wieków wielu chrześcijan oddało życie za to, że nie ulegli różnym pokusom i propozycjom, ale pozostali sługami Pana. Są to: męczennicy pierwszych wieków, odrzucający karierę w Cesarstwie Rzymskim za cenę wierności prawdziwemu Królowi – Chrystusowi; są to chrześcijanie w krajach muzułmańskich, pozbawiani praw publicznych i jeszcze dziś zabijani za to, że uznają Jezusa z Nazaretu za Boga, męczennicy wszelkich totalitaryzmów (rewolucji francuskiej, komunizmu, hitleryzmu), którzy bronili wiary w Boga i godności człowieka wbrew panującym oficjalnym poglądom politycznym.

Wobec dzisiejszych różnych form walk z Kościołem: na tle religijnym (zwłaszcza w krajach muzułmańskich), kulturowym (poprzez traktowanie poglądów chrześcijańskie za niemodne, a wręcz uważanie chrześcijan za tzw. „ciemnogród”), politycznym (poprzez wprowadzanie tzw. poprawności politycznej, nakazującej tzw. świeckość państwa, co w praktyce sprowadza się do agresywnego antyklerykalizmu), rodzi się potrzeba odważnego przyznawania się chrześcijan do Chrystusa.

Powstało już wiele inicjatyw wzywających do dawania świadectwa i obrony wiary: poczynając od naklejania na samochodach chrześcijańskiego znaku ryby, poprzez różne inicjatywy ewangelizacyjne, aż do mężnego głoszenia Ewangelii, nawet jeśli za to trzeba będzie złożyć ofiarę więzienia (np. jawne przeciwstawianie się w niektórych krajach europejskich poglądom niechrześcijańskim dotyczącym tzw. związków partnerskim homoseksualistów), czy życia (zwłaszcza w krajach muzułmańskich).
Ona pokazuje, że być Służebnicą Pana można w każdych okolicznościach, nawet tych najtrudniejszych.

 

 

Ogłoszenia parafialne 09.05.2021r

1. Obecny miesiąc jest szczególnie poświęcony Matce Bożej poprzez odprawianie nabożeństw „MAJOWYCH”. Nasza Ojczyzna od wieków słynęła z oddawania czci Maryi w śpiewie Litanii Loretańskiej w rożnych miejscach np. w kościołach, kaplicach, przy figurkach, przydrożnych krzyżach i w naszych domach. Ten obraz modlącego się Ludu Bożego wielu z nas ciągle nosi w sobie. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny: dorosłych i młodzież codziennie o godz. 17:30, a dzieci w poniedziałki (klasy I i II) i w piątki (klasy IV, V, VI) o godz. 16:30. Niech słowa pieśni: „Zaufaj Maryi, a Ona twe troski jak Matka zamieni w radości” będą dla nas drogowskazem w pójściu właściwą drogą.

2. Trwa okres Wielkanocny – czas radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. W związku z tym, że obecnie w naszym kościele jest możliwość uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach 40 osób, gorąco zachęcamy wiernych do skorzystania ławek wystawionych przed kościołem. Jest to również osobiste uczestnictwo we Mszy św. Zachęcamy też wiernych do skorzystania z łaski sakramentu pojednania i do przyjęcia KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ. Spowiedź św. w tygodniu od 7:45 oraz od godz. 17:30.

3. W środę o godz. 18:45 spotkanie Kręgu Biblijnego. Ks. Piotr serdecznie zaprasza na spotkanie wszystkich pragnących żyć KSIĘGĄ ŻYCIA.

4. Za tydzień o godz. 10:30, 12:00 oraz o 13:30 dzieci z naszej parafii, będą obchodzić uroczystość I KOMUNII ŚWIĘTEJ. Prosimy, aby osoby nie związane z powyższą uroczystością wybrały inną godzinę Mszy Świętej tj. o godz. 7:00, 9:00, 15:00, 18:00. Dziękujemy za zrozumienie.

5. Szczególną okazją do modlitwy za kandydatów do bierzmowania będzie rozpoczynająca się w tym tygodniu (tj. od piątku 14 maja) NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, połączona z nabożeństwem majowym o godz. 17:30. Uroczystym zwieńczeniem tego czasu będzie Wigilia Zesłania Ducha Świętego (22 maja br., godz. 18:00), na którą zapraszamy wszystkie Wspólnoty i wiernych naszej parafii.

6. PAMIĘTAJMY!!! Za tydzień 16 maja br. dzień modlitw za Bractwo Szkaplerzne, a także za osoby noszące Szkaplerz Święty. Zapraszamy należących i pragnących włączyć się do tej wspólnoty na Mszę św. o godz. 18:00 z katechezą. W tym dniu możemy przyjąć SZKLAPLERZ KARMELITAŃSKI.

7. Rozpoczyna się ostatnia prosta przygotowań do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży z roku II. Warunkiem dopuszczenia do tego sakramentu jest udział w dniu skupienia / dniu pokutnym, który dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w naszej parafii. W związku z tym ks. Marcin prosi o mobilizację wszystkich kandydatów i ich rodziców. Trwają spotkania dla kandydatów do bierzmowania w każdą niedzielę maja i czerwca po Mszy św. o godz. 19:00 w kościele. Obecność obowiązkowa.

8. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy wszelkiego dobra w życiu i błogosławieństwa Bożego.

9. Pan powołał do wieczności:

† śp. Jana Jarzynka
lat 76 z ul. Korczaka

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie! A światłość wiekuista niechaj mu świeci.

 

Intencje mszalne 09.05.2021r

PONIEDZIAŁEK / 10 maja 2021r.
8.00 † Helena Ślęzak (10 greg.)
18.00 † Czesław Sulecki w 30 r. śm., Eugenia Sulecka w 15 r. śm. i zm. z rodz. Gębskich
18.00 O Boże błog., łaskę zdrowia i wyjścia z choroby dla Marcina, jego żony, dzieci i całej rodziny

WTOREK / 11 maja 2021r.
8.00 O zdrowie i potrzebne łaski po operacji dla Grażyny Dalidowicz
18.00 † Helena Ślęzak (11 greg.)
18.00 † Regina, Wiktor i zm. z rodz. Wileńskich i Zgenickich

ŚRODA / 12 maja 2021r.
8.00 † Stefania (k), Mieczysław i Ryszard
18.00 † Jan Jaworski w 12 r. śm., Zofia i Andrzej Jaworscy, Bolesław i Marianna Stan
18.00 † Helena Ślęzak (12 greg.)

CZWARTEK / 13 maja 2021r. / NMP z Fatimy
8.00 † Zmarli rodzice: Zenon i Jadwiga Brzozowscy
18.00 † Helena Ślęzak (13 greg.)
18.00 O Boże błog., opiekę MB i potrzebne łaski dla Zofii z ok. 100 urodzin

PIĄTEK / 14 maja 2021r. / św. Macieja Apostoła
8.00 † Helena Ślęzak (14 greg.)
18.00 † Helena i Wincenty Kokoszka i zm. z rodz.
18.00 Dzięk. w 70 urodziny Jadwigi z prośbą o Boże błog., opiekę MB i potrzebne łaski dla Jubilatki

SOBOTA / 15 maja 2021r.
8.00 † Helena Ślęzak (15 greg.)
8.00 † Roman Tykarski i dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 † Waldemar w 31 r. śm. i zm. z rodz. Kurkowskich, Czarnotów i Jesionkowskich

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego / 16 maja 2021r.
7.00 † Helena Ślęzak (16 greg.)
9.00 † Halina z okazji ziemskich urodzin
9.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Anny z ok. urodzin
10.30 Uroczystość I Komunii Świętej (1) / w int. Dzieci i ich rodzin
12.00 Uroczystość I Komunii Świętej (2) / w int. Dzieci i ich rodzin
13.30 Uroczystość I Komunii Świętej (3) / w int. Dzieci i ich rodzin
15.00 † Rodzice: Jan i Jadwiga oraz Marcin Kierzkowski w 5 miesiąc po śmierci
18.00 W intencji Bractwa Szkaplerznego i osób, które przyjmą szkaplerz