Biuletyn 11.10.2020, XXVIII Niedziela Zwykła

TOTUS TUUS – XX DZIEŃ PAPIESKI

„Niełatwo zmierzyć głębokość słów” (K. Wojtyła, Matka w: Poezje i dramaty, Kraków 1999, s. 44) – możemy się o tym przekonać rozważając hasło tegorocznego XX Dnia Papieskiego Totus Tuus (Cały Twój). Wydawać by się mogło, że już je znamy, widzieliśmy je wielokrotnie wraz z papieskim herbem św. Jana Pawła II. Warto jednak sięgać do głębi tych słów w życiu Papieża Polaka i duchowości chrześcijańskiej.

Młody ks. Karol Wojtyła na swoje biskupie hasło wybrał zawołanie Totus Tuus. Towarzyszyło mu ono aż do powrotu do domu Ojca. Zaczerpnął je z dzieła św. Ludwika Marii Grignion de Montfort Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, które czytał jako dwudziestoletni młodzieniec, w czasie okupacji, pracując w kamieniołomach. Słowa Totus Tuus – Cały Twój (Maryjo) są związane z dojrzałym życiem Papieża i wyrażają Jego postawę wobec Boga i Maryi, a w konsekwencji do człowieka i całego świata.

Życie św. Jana Pawła II było coraz pełniejszą realizacją zawierzenia Bogu przez Maryję. Pan potrzebował Matki, by „być Bogiem z nami”, człowiek potrzebuje Matki, by być dzieckiem Boga. Stąd też w refleksji nad własnym życiem winniśmy odpowiedzieć sobie na pytania: Kim jest dla mnie Ta, która klamrą otwiera i zamyka Biblię? Czy Matka Boga jest Matką mojej codzienności? Czy pozwalam, by Jej obecność przenikała projekt mojego życia?

W książce Dar i Tajemnica (1996 r.) św. Jan Paweł II, pisząc o kapłaństwie zatrzymuje się na wątku maryjnym swojego powołania. Mówi o tradycyjnym nabożeństwie do Matki Bożej wyniesionym z domu rodzinnego i parafii, o szkaplerzu karmelitańskim nieustannie noszonym od 10. roku życia.

„O ile dawniej byłem przekonany, że Maryja prowadzi nas do Chrystusa, to w tym okresie zacząłem rozumieć, że również i Chrystus prowadzi nas do swojej Matki. Był taki moment, kiedy nawet poniekąd zakwestionowałem swoją pobożność maryjną uważając, że posiada ona w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabożeństwem do samego Chrystusa. Muszę przyznać, że wówczas z pomocą przyszła mi książeczka św. Ludwika Marii Grignion de Montfort nosząca tytuł: „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. W książeczce tej znalazłem poniekąd gotową odpowiedź na moje pytania. Tak, Maryja nas przybliża do Chrystusa, prowadzi nas do Niego, ale pod warunkiem, że przeżyjemy Jej tajemnicę w Chrystusie”.

W 1977 roku, kardynał Karol Wojtyła, na Jasnej Górze, komentując fragment Ewangelii wg św. Jana mówiący o weselu w Kanie Galilejskiej powiedział: „W naszych czasach to wezwanie: „Cokolwiek wam On powie, to czyńcie!” – nabiera barwy naszych czasów. Jest przeniknięte dramatem naszych czasów, napięciem naszych czasów”. W ten sposób Kardynał z Krakowa podkreślił potrzebę osadzenia tego wezwania w teraźniejszości. Na pewno zmieniła się nasza Ojczyna i świat. Dramatem naszych czasów jest chęć radykalnego odrzucenia Boga, a w konsekwencji tworzenie nowej wizji człowieka, będącej często jego karykaturą.

Ciągle aktualnym przesłaniem Papieża jest więc wezwanie do zawierzenia Maryi, a Bogu przez Maryję. Matka Boża dzisiaj, podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wskazuje na Jezusa jako Źródło zaspokojenia ludzkich braków, potrzeb, pragnień i tęsknot. Zachęca współczesnego człowieka do przyjęcia wiary nadającej sens codziennemu wędrowaniu. Postawa ta ukazuje godność człowieka oraz prowadzi do odważnej wolności i skłania do dawania świadectwa.

Odpowiedzią na wezwanie Ojca Świętego do solidarności z ubogimi jest organizowana publiczna zbiórka pieniędzy, w której corocznie udział bierze blisko 100 tysięcy wolontariuszy: ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk. Zebrane w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom pochodzącym z wiosek i małych miast. W ten sposób każdy może włączyć się w budowę „żywego pomnika” św. Jana Pawła II.

 

 

Ogłoszenia parafialne 11.10.2020r

ZE WZGLĘDU NA POSTĘPUJĄCĄ EPIDEMIĘ I NOWE OBOSTRZENIA ZE STRONY PAŃSTWOWEJ I KOŚCIELNEJ PRZEDSTAWIAMY AKTUALIZACJĘ OGŁOSZEŃ

1. Obchodzimy dzisiaj XX Dzień Papieski pod hasłem „TOTUS TUUS”. Z tej okazji młodzież przed kościołem zbiera do puszek ofiary na stypendia w ramach Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Za okazane wsparcie dziękujemy.

2. UWAGA! Od 10 października obowiązują w naszym kraju nowe zasady bezpieczeństwa związane z epidemią koronawirusa. Przypominamy o obowiązku zakrywaniu nosa i ust, który obowiązuje w przestrzeni publicznej – w sklepach, autobusach, oraz Kościołach. Także na ulicy w całym kraju. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.

3. Wchodząc do Kościoła – zarówno przez drzwi główne jak i boczne – prosimy dezynfekować ręce (dozowniki z płynem są umieszczone na stolikach). Informujemy, że księża i Służba Liturgiczna, od początku pandemii (od marca) przed każdym rozpoczęciem celebracji Mszy Św. i nabożeństw dezynfekują ręce w zakrystii.

4. Osobom, które pragną przyjmować Komunię Świętą na rękę, Komunia będzie udzielana przez jednego księdza od strony chóru.

5. KOMUNIKAT BISKUPA ELBLĄSKIEGO: W czasie obostrzeń sanitarnych, związanych z jesienną falą epidemii, trzeba zawiesić działalność wspólnot i grup przyparafialnych. Wydawało się, że jesień będzie łaskawsza. Sytuacja się zmieniła. Musimy przetrwać zły czas unikając spotkań.

6. PAŹDZIERNIK MIESIĄC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO. Zapraszamy na nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu: dorosłych i młodzież o godz. 17:15, a dzieci: w poniedziałki i środy o godz. 16:30. Niech naszej modlitwie towarzyszy intencja zdrowia dla nas i naszych najbliższych oraz jak najszybszego ustania epidemii.

7. W środę 14 października obchodzimy DZIEŃ NAUCZYCIELA. Składamy wszystkim pedagogom, katechetom i pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia cierpliwości
i miłości. Niech Pan Bóg błogosławi w pracy. Zapraszamy w tym dniu uczniów, nauczycieli i katechetów na wspólny Różaniec o godz. 17:15.

8. Ks. Piotr zaprasza członków Kręgu Biblijnego na wspólną modlitwę, w środę po Mszy Św. wieczornej – ok. godz. 18.45.

9. Modlitwą otaczamy rodziny przeżywające cierpienie z powodu utraty dziecka poczętego lub tuż po narodzeniu. Msza św. w DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO, który obchodzony jest 15 października (czwartek) zostanie odprawiona w parafii p.w. bł. Franciszki Siedliskiej przy ul. Willowej 26 w Elblągu o godz. 18:00. Wcześniej o godz. 17:30 – Różaniec w powyższych intencjach. Mszy św. przewodniczyć będzie i wygłosi homilię – ks. Piotr Molenda. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

10. W piątek 16 października dzień spotkania Bractwa Szkaplerznego i Rodziny Szkaplerznej oraz dzień modlitw za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. W tym dniu 42 lat temu cała Polska usłyszała słowa: Habemus Papam obwieszczające wybór Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. W tym dniu zapraszamy na wspólny Różaniec o godz. 17:15 i Mszę św. o godz. 18.00.

11. Za tydzień w niedzielę (18 października) – święto św. Łukasza – Dzień Modlitw za Służbę Zdrowia. Zapraszamy lekarzy i pielęgniarki na wspólną modlitwę różańcową o godz. 17.15. Tego dnia również w Katedrze św. Mikołaja w Elblągu, o godz. 18:00, Biskup Elbląski – Jacek Jezierski wraz z kapelanami elbląskich szpitali odprawi Mszę św. w intencji pracowników SŁUŻBY ZDROWIA. W tak szczególnym czasie pandemii ogarnijmy wszystkich pracujących w tej branży naszą modlitwą.

12. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: nowy numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł. z dodatkiem „Gość Elbląski” a nim wydarzenia z diecezji.

 

 

Intencje mszalne 11.10.2020

PONIEDZIAŁEK / 12 października 2020r.
8.00 † Dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 † Marek Pietrzak (12 greg.)
18.00 † Leszek Szandrach w 12 r. śm.

WTOREK / 13 października 2020r. / bł. Honorata Koźmińskiego
8.00 † Marek Pietrzak (13 greg.)
18.00 † Halina Bugajska – int. od szwagierki Barbary z rodziną
18.00 † Rodzice: Kazimiera (k) i Władysław, Emilia, Stanisław, oraz bracia: Jerzy i Wacław

ŚRODA / 14 października 2020r.
8.00 † Edmund Głyński w 16 r. śm. i zm. z rodz.
18.00 † Marek Pietrzak (14 greg.)
18.00 † Czesław Dębski – int. od rodziny Kornaś

CZWARTEK / 15 października 2020r. / św. Teresy od Jezusa
8.00 Dzięk. za pomyślne rozwiązanie trudnej sytuacji oraz o Boże błog. dla Zbigniewa Jackiewicza
8.00 † Zmarli rodzice: Jan i Irena Pawłowscy i zm. z rodz.
18.00 † Marek Pietrzak (15 greg.)

PIĄTEK / 16 października / św. Jadwigi Śląskiej
8.00 † Marek Pietrzak (16 greg.)
18.00 W int. Bractwa Szkaplerznego i osób, które przyjmą szkaplerz
18.00 Dzięk. za rodzinę Szczepaników z prośbą o Dary Ducha Św., opiekę MB i potrzebne łaski dla całej rodziny

SOBOTA / 10 października 2020r. / św. Ignacego Antiocheńskiego
8.00 † Marek Pietrzak (17 greg.)
18.00 † Henryk Hacik w 3 r. śm.
18.00 † Józef Wnuczyński oraz Krystyna, Julian i Henryk Adamczyk

XIX Niedziela Zwykła / 18 października 2020r.
7.00 † Czesław Dębski – int. od szwagra Stanisława z rodziną
9.00 † Marek Pietrzak (18 greg.)
9.00 † Stefania w 8 r. śm., Mirosław i zm. z rodz. Nike, Szpak, Jasińskich, Danuta Rycewicz, Iwona Kobrzeniecka, Ryszard Kujawski, Jan i Janina
10.30 O Boże błog., opiekę MB i potrzebne łaski dla Marcina Kurosad z ok. urodzin
12.00 W intencji Parafian
15.00 † Danuta i Zygmunt Kamińscy, Paweł i Lidia Czajor
18.00 † Władysława (k) Stefanowicz w 5 r. śm.