Biuletyn 13.09.2020, XXIV Niedziela Zwykła

BUDUJMY WIĘZI

Stephen R. Covey w książce „7 nawyków szczęśliwej rodziny” przytacza historię admirała Jamesa R. Stockdale’a. Jako jeniec w Wietnamie oficer ten doświadczył, jak bardzo obecna jest w człowieku potrzeba wspólnoty. Przetrzymywany w odosobnieniu kontaktował się z pozostałymi jeńcami amerykańskimi stukając w ścianę i używając alfabetu Morse’a.

Taka forma rozwijania więzi – bez rozmów i bezpośredniego kontaktu, pomogła mu przetrwać czas niewoli: „Komuniści umieścili każdego z nas w osobnym zamknięciu, chcąc zniszczyć więzi między nami i oderwać od naszego dziedzictwa kulturowego.

Po paru miesiącach daje to niszczący efekt, szczególnie kiedy są to miesiące tortur i wymuszania zeznań. W napadach depresji człowiek czuje, że spada na samo dno, i uświadamia sobie, że jeśli nie podporządkuje swojego życia jakiejś strukturze czy rytuałowi i nie wprowadzi w nie nieco poezji, to wkrótce zejdzie do poziomu zwierzęcia.

W tych warunkach tworzy się tajny sposób porozumiewania się za pomo- cą szyfru błyskowego i wystukiwanego, który zaczyna łączyć życie i marzenia wszystkich uwięzionych. Potem pojawia się potrzeba wspólnych ćwiczeń i zjednoczonego oporu. W odpowiednim czasie, jeśli wszystko działa jak należy, z celi najstarszego rangą jeńca zaczyna się rozprzestrzeniać skodyfiko- wane prawo.

Sieć łączności wzmacnia więzi braterstwa, w miarę jak na przestrzeni miesięcy i lat kształtuje się grupa o wspólnych zwyczajach,wspólnych zobowiązaniach i wspólnych wartościach” .

Przytoczone świadectwo pokazuje, jak ważne dla człowieka jest doświadczenie bycia w relacji z innymi. To, jak silne są nasze potrzeby, najlepiej widać w sytuacjach granicznych. Z pewnością bardzo podobne doświadczenie w ostatnim czasie miało wielu z nas, kiedy to ze względu na pandemię, byliśmy zmuszeni pozostawać w izolacji i musieliśmy ograniczyć do minimum kontakty towarzyskie.

W rozmowach prowadzonych przez telefon czy z użyciem różnych komunikatorów internetowych obiecywaliśmy sobie, że zaraz jak zmieni się sytuacja, odnowimy dawne kontakty, spotkamy się, wzmocnimy więzi. Były to dobre postanowienia. Warto zapytać, co z nich pozostało.

Niezaspokojenie potrzeby bycia w relacji z drugim człowiekiem jest zawsze bolesne i pociąga za sobą negatywne konsekwencje, jednak najtragiczniejsze skutki takiego braku dotykają osoby, które nie doświadczyły zaspokojenia tej potrzeby we wczesnym dzieciństwie.

Rodzice powinni pamiętać, jak „ważne staje się tu przytulanie dziecka, (dziecko uspokaja się, słysząc uderzenia serca matki). Ważny jest uśmiech matki, jej spokojne dłonie zmieniające pieluszki dziecka, jej radosny głos.

Twarz matki, jej postawa stają się dla dziecka podstawą poczucia bezpieczeństwa”. Także ojciec, który jest obecny w życiu dziecka i opiekuje się nim, daje mu pewność, że poradzi sobie z różnymi problemami, że może liczyć na Boga, a także na innych ludzi.

Brak głębokich relacji z rodzicami we wczesnym dzieciństwie skutkuje problemami z zawiązywaniem stałych więzi uczuciowych, niepewnością co do miłości ze strony bliskich osób, a w konsekwencji prowadzi do tego, że człowiek nie jest w stanie zaufać Bogu i uwierzyć w Jego miłość.

Warto mieć świadomość, że rozwijanie relacji z bliźnimi sprawia, że nasze życie staje się bardziej owocne. Dotyczy to naszej więzi z Bogiem i modlitwy: „…gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Trwanie w relacjach jest też warunkiem skuteczności podejmowanych dobrych dzieł.

 

Ogłoszenia parafialne 13.09.2020r

1. Rozpoczął się Nowy Rok Szkolny i Katechetyczny. Zatroszczmy się o dobre wychowanie młodego pokolenia. Postarajmy się znaleźć czas dla naszych dzieci – żywo interesujmy się ich postępami w szkole, zadbajmy o ich udział w lekcjach religii. Przypominamy ponadto, że przygotowanie do sakramentów świętych tj. do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej oraz do Bierzmowania odbywa się przy parafii, a nie w szkole.

2. Powróciliśmy do Mszy świętej niedzielnej o godzinie 15:00, która rozpoczyna się Koronką do Miłosierdzia Bożego.

3. Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Wychowawcy, dzisiejszą niedzielą w naszej Ojczyźnie rozpoczynamy X Tydzień Wychowania, którego hasło brzmi „BUDUJEMY WIĘZI”. Warto przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Podobnie jak roślina potrzebuje światła i ciepła dla swego rozwoju, tak człowiek miłości”. Budowanie dojrzałych, głębokich relacji opartych na miłości jest też warunkiem skuteczności procesu wychowania. Zapraszamy w tygodniu na Msze św. o godz. 18:00 połączone z modlitwami za dzieci, młodzież i rodziny. W sposób szczególny zapraszamy na Mszę Św. – 18 września (piątek) o godz. 18.00 w święto św. Stanisława Kostki – patrona Polski, dzieci i młodzieży.
Więcej na stronie: www.tydzieńwychowania.pl

4. W środę 16 września br. dzień spotkania i formacji BRACTWA SZKAPLERZNEGO. Serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00, a po niej na Nabożeństwo do Matki Bożej Szkaplerznej.

5. W czwartek 17 września w kościele pw. „Wszystkich Świętych” w Elblągu dla Związku Sybiraków i Kombatantów z okazji 81 rocznicy napaści sowieckiej na Polskę o godz. 10:00 zostanie odprawiona Msza święta. Po niej dalsze uroczystości przy Krzyżu Katyńskim na Cmentarzu Komunalnym przy Agrykola.

6. UWAGA!!! Zapisy do bierzmowania młodzieży z klas VIII Szkoły Podstawowej trwają do końca września. Zgłoszenia u ks. Marcina.

7. Spotkanie dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania rok II – w czwartek o godz. 19:00 w salce na plebani. Obecność obowiązkowa.

8. Za tydzień w Niedzielę, kleryk Amadeusz po każdej Mszy Św. będzie zbierał ofiary do puszki na utrzymanie naszego Elbląskiego Seminarium. Bóg zapłać za troskę i okazane wsparcie.

9. Możliwość skorzystanie z Sakramentu Spowiedzi Świętej w tygodniu mamy: od godz. 7:45 oraz od godz. 17:30. Zapraszamy.

10. ULEGAJĄ ZMIANIE GODZINY FUNKCJONOWANIA KANCELARII PARAFIALNEJ: czynna będzie w środy od 16:00 do 17:30 oraz w piątki od 18:30 do 19:30. Zapraszamy.

11. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: nowy numer „Gościa Niedzielnego” w cenie 6 zł. z dodatkiem „Gość Elbląski” a nim wydarzenia z diecezji.

 

Intencje mszalne 13.09.2020

PONIEDZIAŁEK / 14 września 2020r. / święto Podwyższenia Krzyża
8.00 † Kazimiera Dąbkowska (14 greg.)
18.00 † Wiesława (k) Pąk w 30 dpp.
18.00 † Szczepan Żyła w 3 r. śm.

WTOREK / 15 września 2020r. / NMP Bolesnej
8.00 † Dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 † Bogdan Grzymała w 30 dpp.
18.00 † Kazimiera Dąbkowska (15 greg.)

ŚRODA / 16 września 2020r. / św. Korneliusza i Cypriana
8.00 † Kazimiera Dąbkowska (16 greg.)
18.00 † Janina i Czesław Jagielscy
18.00 W intencji Bractwa Szkaplerznego i osób, które przyjmą Szkaplerz

CZWARTEK / 17 września 2020r.
8.00 † Helena Majkowska i Józef Sulecki
18.00 † Kazimiera Dąbkowska (17 greg.)
18.00 † Halina Gilgenast w 2 r. śm.

PIĄTEK / 18 września 2020r. / św. Stanisława Kostki
8.00 † Kazimiera Dąbkowska (18 greg.)
18.00 Dzięk. w 20 urodziny Karola Mystkowskiego z prośbą o Boże błog. i umocnienie na wybranej drodze oraz w 21 rocz. ślubu rodziców Karola – Renaty i Sławomira

SOBOTA / 19 września 2020r.
8.00 † Kazimiera Dąbkowska (19 greg.)
18.00 † Maciej Bożek w 10 r. śm.
18.00 † Edward Mołdawiak oraz Robert i Stanisław

XXV Niedziela Zwykła / 20 września 2020r.
7.00 † Zygmunt Radziszewski w 28 r. śm.
9.00 † Kazimiera Dąbkowska (20 greg.)
9.00 † Janina (18 r.ś.) i Michał (22 r.ś.) Palińscy, Tadeusz Maćkowiak w 37 r. śm.
10.30 O Boże błog. i Dary Ducha Świętego dla Miłosza Szczepanika z ok. 17 urodzin
12.00 W intencji Parafian
15.00 † Bolesław Stan w 27 r. śm., Marianna Stan oraz rodzice z obojga stron
18.00 † Władysława (k) Łukasik w 11 r. śm. i Irena Wąsowska w 15 r. śm.