Biuletyn nr 854 / 24.05.2020r. VII Niedziela Wielkanocna

Wniebowstąpienie Pańskie
Ogłoszenia parafialne 24.05.2020
Intencje mszalne 24.05.2020

PAN JEZUS WSTĘPUJE DO NIEBA

Czterdzieści dni po Niedzieli Zmartwychwstania Chrystusa Kościół katolicki świętuje uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to pamiątka triumfalnego powrotu Pana Jezusa do nieba, skąd przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia przyjmując naturę ludzką.
Wniebowstąpienie to nie tylko dzień wielkiej radości dla nieba, ale również dla całego rodzaju ludzkiego.

Oto Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam, ale zabrał ze sobą wszystkie dusze świętych. Ten dzień jest tym radośniejszy, że Chrystus powrócił do swojego Ojca wraz z naturą ludzką, w której walczył na ziemi i zwyciężył. Przyoblekł się w nią dla naszego zbawienia, kiedy począł się z Ducha Świętego w łonie Maryi Dziewicy. Teraz jako Bóg – Człowiek po pokonaniu śmierci w tajemnicy zmartwychwstania i w tej naturze odbiera dodatkową chwałę. Wniebowstąpienie to więc nie tylko osobisty triumf Chrystusa, ale także nasze zwycięstwo, najwyższa chwała naszej ludzkiej natury. Kiedy wyznajemy wiarę podczas Mszy św., odmawiamy wtedy takie słowa: ” Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca”. Dla nas oznacza to, że zostaliśmy wyniesieni ponad wszystkie stworzenia, nawet ponad aniołów.

W uwielbionej naturze Jezusa Chrystusa chwałę odbiera nie tylko człowiek, ale również całe stworzenie.
Należałoby się zastanowić, do czego nasz Pan zobowiązuje nas w tajemnicy Wniebowstąpienia. Św. Augustyn zachęca wierzących w Chrystusa w taki sposób: „W dniu dzisiejszym nasz Pan, Jezus Chrystus, wstąpił do nieba: podążajmy tam sercem razem z Nim”. Przypomina w tym miejscu słowa św. Pawła, który nawoływał: „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi” (Kol 3, 1-2).

Dalej św. Augustyn przypomina, że Pan Jezus chociaż wstąpił do nieba, nie odszedł od nas. Podobnie i my już jesteśmy razem z Nim w ojczyźnie niebieskiej, choć w naszym ciele nie spełniło się jeszcze to, co jest nam obiecane. Tajemnica Wniebowstąpienia nie każe jednak odrywać oczu od ziemi, lecz czynić ją sobie poddaną w ten sposób, aby budować „nową ziemię i nowego niebo”. Tajemnica Wniebowstąpienia ukazuje sens pracy i ludzkich wysiłków, utwierdza chrześcijańską misję w świecie. Każdy człowiek powołany jest do tego, aby podporządkowując sobie ziemię, odnosił do Boga siebie i wszystkie rzeczy. Chodzi tu również o zwykłe, codzienne zajęcia, najdrobniejsze nawet prace, które rozwijają dzieło Stwórcy, zaradzają potrzebom swoich braci.

PLAN CZUWANIA W WIGILIĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

SOBOTA 30 MAJA 2020 R.
17.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Nabożeństwo Majowe
17.45 Katecheza: „Duch Święty i Maryja”
18.00 Czuwanie i adoracja prowadzona przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym „Kana Galilejska”
19.50 Błogosławieństwo / Przygotowanie do Eucharystii
20.00 Eucharystia

 

Ogłoszenia parafialne 24.05.2020

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

UWAGA!!! Oprócz celebransa, wszyscy używają maseczek. BARDZO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TEGO ZALECENIA.

1. Informujemy, że zgodnie z nowymi decyzjami władz państwowych i sanitarnych, przyjętych także przez władze kościelne, w Mszach świętych i innych nabożeństwach w naszym kościele może uczestniczyć 53 osoby. W tej liczbie mieszczą się: księża, obsługa nabożeństwa (organista, kościelny, ministranci) oraz wierni.

2. Przed nami ostatni tydzień miesiąca maja – zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny, tzw. „MAJOWE”: dorosłych i młodzież o godz. 17:30. a dzieci w poniedziałek i czwartek o godz. 16:30. Kochani Rodzice, mimo że poprzednim tygodniu na nabożeństwie majowym, było bardzo mało dzieci, to nie rezygnujmy z naszego wysiłku by wraz z dzieckiem uczestniczyć w modlitwie jaką jest LITANIA LORETAŃSKA. Zachęcam do udziału w nabożeństwie majowym.

3. Kochani Parafianie przed nami ostatni tydzień Wielkanocny – czas radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa, gorąco zachęcamy wiernych do skorzystania z łaski sakramentu pojednania i do przyjęcia Komunii św. WIELKANOCNEJ. SPOWIEDŹ OD GODZ. 7:45 i 17:30. ZAPRASZAMY.

4. Szczególną okazją do modlitwy za kandydatów do BIERZMOWANIA jest trwająca NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, połączona z nabożeństwem majowym o godz. 17:30. Uroczystym zwieńczeniem tego czasu będzie Wigilia Zesłania Ducha Świętego (30 maja br., od godz. 17.30),
na którą zapraszamy Wspólnoty i wiernych naszej parafii. Dokładny plan czuwania zamieszczamy w Biuletynie.

5. W sobotę 30 maja o godz. 12:00 w Katedrze Elbląskiej odbędzie się ważne wydarzenie: ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE przyjmie nasz parafianin diakon Michał Semeniuk. Katedra Elbląska dysponuje dużą powierzchnią, dlatego istnieje możliwość uczestnictwa w tym wydarzeniu. W modlitwie pamiętajmy o przygotowujących się do święceń.

6. Neoprezbiter – nowo wyświęcony kapłan Michał Semeniuk pierwszą Mszę św. w parafii odprawi w Niedzielę 31 maja br. o godz. 13:00. Ze względu na ograniczenia w ilości osób w kościele powyższa Msza św. będzie sprawowana dla rodziny i zaproszonych gości. Wszystkich parafian zachęcam do modlitwy o świętość Jego drogi kapłańskiej. W porozumieniu z ks. Michałem postanowiliśmy, że MSZA ŚW. PRYMICYJNA dla Wspólnoty Parafialnej zostanie odprawiona w bardziej spokojnym i korzystnym czasie, o czym poinformujemy parafian.

7. W miesiącu maju porządek Mszy św. Niedzielnych jest następujący: 7:00, 9:00, 10:30 (z dziećmi), 12:00, 15:00, 18:00, oraz o godz. 19:30 (dla młodzieży).

8. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia życzymy wszelkiego dobra w życiu i błogosławieństwa Bożego.

9. Przed kościołem można nabyć prasę katolicką: „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł.

 

Intencje mszalne 24.05.2020

PONIEDZIAŁEK / 25 maja 2020r.
8.00 † Władysław Uler (25 greg.)
18.00 O Boże błog., dary Ducha Św. i opiekę MB dla ks. Arkadiusza Grabowskiego w 25 rocz. święceń kapłańskich – int. od Margaretki
18.00 O łaskę deszczu, dobre urodzaje i ustąpienie koronawirusa
WTOREK / 26 maja 2020r. / św. Filipa Nereusza
8.00 † Władysław Uler (26 greg.)
18.00 † Janina Walko i Janina Zaleszczenko z ok. Dnia Matki
18.00 Dzięk. w 1 rocz. święceń kapłańskich ks. Marcina Dopierały z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św. i radość z posługi kapłańskiej – int. od Margaretki
ŚRODA / 27 maja 2020r.
8.00 † Krystyna Stein w 3 r.śm.
8.00 Dzięk. w 3 rocz. święceń kapłańskich ks. Grzegorza Wala z prośbą o Boże błog., dary Ducha Św. – int. od Margaretki
18.00 † Władysław Uler (27 greg.)
CZWARTEK / 28 maja 2020r.
8.00 † Władysław Uler (28 greg.)
18.00 † Franciszek w 1 r.śm. i zm. z rodz. Bińkowskich
18.00 † Irena, zm. rodzice: Sylwester, Antonina, Dominik i Józefa (k), i zm. z rodz. Wileńskich i Bartosików
PIĄTEK / 29 maja 2020r. / św. Urszuli Ledóchowskiej
8.00 † Zenon i Jadwiga Brzozowscy
18.00 † Kazimiera (k) Usik w 9 r.śm.
18.00 † Władysław Uler (29 greg.)
SOBOTA / 30 maja 2020r.
8.00 † Władysław Uler (30 greg.)
8.00 O łaskę wyzwolenia z grzechu nałogu dla pewnej osoby
17.30 Wigilia Zesłania Ducha Św. / Czuwanie + Msza Święta
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego / 31 maja 2020r.
7.00 † Helena Burdelska w 20 r.śm., Mieczysław i Waldemar Burdelscy
9.00 † Wojciech Juchnowicz w 4 r.śm.
10.30 † Stanisław Kachnowicz w 27 r.śm. i zm. z rodz. Bajson, Jasińskich i Kachnowicz
12.00 W intencji Parafian
15.00 O Boże błog., opiekę MB dla ks. Piotra Makowskiego z ok. 3 rocz. święceń kapłańskich i zbliżających się imienin
18.00 † Stanisław Kachnowicz w 27 r.śm. i zm. z rodz. Bajson, Jasińskich i Kachnowicz
19.30 †