Biuletyn nr 851/ 03.05.2020r. IV Niedziela Wielkanocna

MODLITWA O POWOŁANIA
Ogłoszenia parafialne 03.05.2020
Intencje mszalne 03.05.2020

MODLITWA O POWOŁANIA

Dziś obchodzimy 57. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Jest on obchodzony corocznie w IV Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza.
Dotykamy podstawowej kwestii dotyczącej daru, jakim jest powołanie. Jest to jednak sfera ogromnie delikatna, a przy tym niezmiernie ważna. Jak w normalnym małżeństwie i zdrowej rodzinie fundamentalną sprawą jest rodzenie i wychowanie dzieci, tak w naszych wspólnotach chrześcijańskich ciągle żywa jest troska o pasterzy, o nowe zastępy kapłanów, osób konsekrowanych czy misjonarzy – głosicieli Dobrej Nowiny. Powołanie jest darem Boga. Swoistą sztuką jest jego rozpoznanie. Dojrzewa ono w rodzinie oraz w najbliższym środowisku i szkole. Rówieśnicy mogą pomóc lub utrudnić, a nawet mogą być przeszkodą w wyborze drogi życiowej, jakim jest powołanie kapłańskie czy zakonne. Odpowiedź młodego człowieka na wezwanie Boga wiąże się też z długą drogą jego rozpoznawania i rozwoju. Towarzyszenie powołanym na ich drodze jest bardzo ważne, wprost konieczne. Ostateczne powiedzenie Bogu oto idę wiąże się również z decyzją przełożonych. I wreszcie, wierne kroczenie wybraną drogą wymaga wielorakiego wsparcia.

– modlić się o powołania, to prosić Pana żniwa o dar powołania i jego przyjęcie przez powołanego;
– modlić się o powołania, to otoczyć troską modlitewną rodzinę i środowisko, w którym wzrasta powołany;
– modlić się o powołania, to modlić się za tych, którzy towarzyszą powołanemu na jego drodze;
– modlić się o powołania, to także wypraszać światło Ducha Świętego dla przełożonych, którzy potwierdzają zdatność kandydata do przyjęcia święceń czy złożenia konsekracji zakonnej;
– modlić się o powołania, to wreszcie prosić Boga o dar wytrwania w powołaniu w doli niedoli.

Powołanie– jest darem samego Boga. To On wybiera, powołuje i daje wzrost. Ale posługuje się nami. „Proście Pana żniwa…”. Do nas należy modlitwa: wytrwała, pokorna, ale i systematyczna. Bóg hojnie rozdziela dar powołania. Trudniej jest ten dar rozpoznać i przyjąć. Modlitwa wiernych, a zwłaszcza najbliższych, modlitwa zorganizowana, modlitwa w grupach czy wspólnotach może wyprosić światło na drodze wyboru tego typu powołania kapłańskiego, do życia konsekrowanego czy misyjnego.

Obecnie z naszej wspólnoty parafialnej formację kapłańską odbywają:

Dn Michał Semeniuk – Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu, rok VI
Al. Amadeusz Babiel – Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu, rok I
Al. Karol Mystkowski – nowicjat w Zakonie Szkół Pobożnych (Pijarów)

W naszej parafii regularnie wspieramy modlitwą powołania do życia kapłańskiego, zakonnego i misyjnego. W każdy Pierwszy Czwartek Miesiąca sprawowana jest Msza Święta o nowe i święte powołania, natomiast po Mszy odprawiane jest nabożeństwo „Godziny Świętej”, w którym prosimy Boga o dar powołań oraz o wszelkie łaski dla powołanych i osób odpowiedzialnych za formację.

 

Ogłoszenia parafialne 03.05.2020

1. Zapraszamy dzisiaj na ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU od godz. 16:00 do godz. 17:30. W ciszy jest łatwiej usłyszeć głos Boga.

2. Dzisiaj Niedzielą Dobrego Pasterza – rozpoczynamy 57 Tydzień Modlitw o Powołania. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy w intencji młodych ludzi, aby dobrze rozeznali swoje powołanie podczas nabożeństw majowych o godz. 17:30.

3. Informujemy, że zgodnie z nowymi decyzjami władz państwowych i sanitarnych, przyjętych także przez władze kościelne, w Mszach świętych i innych nabożeństwach w naszym kościele od 20 kwietnia br. może uczestniczyć 35 osób. W tej liczbie mieszczą się: księża, obsługa nabożeństwa (organista, kościelny, ministranci) oraz wierni. UWAGA!!! Oprócz celebransa, wszyscy używają maseczek. BARDZO PROSIMY O PRZESTRZEGANIE TEGO ZALECENIA.

4. Kochani Parafianie trwa okres Wielkanocny – czas radości ze Zmartwychwstania Pana Jezusa. W związku z tym, że obecnie w naszym kościele jest możliwość uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach 35 osób, gorąco zachęcamy wiernych do skorzystania z łaski sakramentu pojednania i do przyjęcia Komunii św. WIELKANOCNEJ. Spowiedź od godz. 7:45 i 17:30.

5. Rozpoczynamy Maryjny miesiąc maj – zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszej Maryi Panny: dorosłych, młodzież i dzieci codziennie o godz. 17:30.

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca maja:
• w pierwszy czwartek będziemy modlić się o świętość dla kapłanów oraz o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii. Zapraszamy od godz. 17:00 na ,,Godzinę Świętą”, czyli Adorację przed Najświętszym Sakramentem a po Niej na Mszę świętą w powyższych intencjach.

7. W związku z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA i obecnym zarządzeniem sanitarnym ograniczającym udział wiernych w jednej Mszy św. w naszym Kościele do 35 osób w miesiącu maju NIE REZYGNUJEMY ZE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ O GODZ. 15:00. UWAGA !!! Aby utrzymać kontakt młodzieży z Panem Jezusem Eucharystycznym wprowadzamy od dzisiaj dodatkową Mszę św. o godz. 19:30. Liczymy szczególnie na obecność młodzieży przygotowującej się do sakramentu BIERZMOWANIA. Prosimy rodziców o przypominanie swym dorastającym i dorosłym dzieciom o ich obowiązku uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej.

8. Z powodu panującej epidemii tegoroczna data I Komunii św. jest nie aktualna. Po rozmowach z wielu rodzicami ustalono, że I Komunia św. dzieci klas III obędzie się dnia 27 września br. o godz. 12:00. Proszę, aby zadbać o religijną atmosferę w domu poprzez wspólną modlitwę w rodzinie oraz powtarzanie z dzieckiem materiału z lekcji religii dla utrwalenia wiadomości.

9. Przed kościołem można nabyć prasę katolicką: „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł.

10. Pan powołał do wieczności: śp. Anatola Usik lat 76 z ul. Brzechwy.

 

Intencje mszalne 03.05.2020

PONIEDZIAŁEK / 4 maja 2020r.
8.00 † Władysław Uler (4 greg.)
18.00 Dzięk. w 84 urodziny Moniki Gołyńskiej z prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski
18.00 Dzięk. w 60 urodziny Danuty z prośbą o Boże błog., opiekę MB i dary Ducha Św. na każdy dzień

WTOREK / 5 maja 2020r.
8.00 † Zmarli rodzice: Gdaniec i Wołoszyn
18.00 † Władysław Uler (5 greg.)
18.00 O Boże błog. opiekę MB i potrzebne łaski dla ks. Marcina Dopierały

ŚRODA / 6 maja 2020r. / św. Filipa i Jakuba
8.00 † Władysław Uler (6 greg.)
18.00 † Bogdan Przybyłek z okazji ziemskich urodzin
18.00 O Boże błog. opiekę MB i potrzebne łaski dla ks. Piotra Bryka

CZWARTEK / 7 maja 2020r.
8.00 † Władysław Uler (7 greg.)
8.00 † Łucja Czyżewska
18.00 O Boże błog. dla kapłanów oraz dla Margaretek modlących się za kapłanów oraz o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne

PIĄTEK / 8 maja 2020r. / św. Stanisława
8.00 Rez.
18.00 † Józefa (k) Błaszczak w 12 r.śm. i Józef Błaszczak w 42 r.śm.
18.00 † Władysław Uler (8 greg.)

SOBOTA / 9 maja 2020r.
8.00 † Władysław Uler (9 greg.)
18.00 † Jadwiga i Stanisław Byzdra w 26 r.śm.
18.00 † Józef Słomiński w 27 r.śm. i zm. z rodz. Słomińskich, Kachnowicz, Bajson, Traczyk i Jasińskich

V Niedziela Wielkanocna / 10 maja 2020r.
7.00 † Stanisław, Jerzy, Cyryla (k) i Magdalena Kieza
9.00 Rez.
9.00 † Władysław Uler (10 greg.)
10.30 O Boże błog. i opiekę MB Szkaplerznej dla Tobiasza Szczepanika z ok. 3 urodzin
12.00 W intencji Parafian
18.00 † Eugenia Rząd i zmarli dziadkowie: Aniela i Jan